Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

LonWorks 2.0 uveden na trh

Verze 2.0 platformy LonWorks vznikla jako odpověď na požadavky uživatelů a před­stavuje zásadní generační změnu tohoto stan­dardu. Umožňuje vytvářet inteligentní ko­munikační systémy pro každodenní provoz v domácnostech, budovách, průmyslových závodech nebo v městské infrastruktuře. Ver­ze 2.0 standardu LonWorks byla odborné ve­řejnosti představena na veletrhu Embedded World v Norimberku (SRN; 3. až 5. břez­na 2009).
Základní přednosti nové verze LonWorks jsou:
  • dovoluje zrychlit práci komunikačních čipů,
  • umožňuje přenášet komplexnější data,
  • zvyšuje množství typů produktů, které mo­hou být řízeny jedním procesorem,
  • snižuje náklady na hostitelské procesory,
  • snižuje cenu komunikačních uzlů o až 50 %.
První produkty podle tohoto standar­du jsou procesor Neuron 5000 (Echelon), který je až osmkrát rychlejší než předchozí procesory, a to při nižší spotřebě elektrické energie; inteligentní transceiver FT 5000, který v sobě kombinuje funkce předcho­zích verzí a přitom je o polovinu levnější; síťový operační systém LNS FX, kompa­tibilní s čipy i transceivery nové genera­ce, který zjednodušuje a zrychluje insta­laci celého komunikačního systému; inte­grační nástroj LonMaker FX Integration Tool, který automaticky rozeznává zaří­zení s čipy nové generace a pomáhá je in­tegrovat do komunikační sítě, a vývojové nástroje NodeBuilder FX Development Tool a Mini FX Evaluation Kit pro efek­tivní vývoj komunikačních systémů zalo­žených na LonWorks 2.0.

(Bk)