Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Lokomat v České republice

FNO Ostrava a rehabilitace po prodělaném onemocnění covid-19

Když nám zavolá známý s pozváním „stav se, je to jen pár kroků“, nerozmýšlíme se a jdeme. Je to pro nás samozřejmé. Jenže pro mnohé je to po dlouhé nemoci téměř nemožné, alespoň ne bez dlouhodobé rehabilitace. Takovou nyní vyžaduje pa­cient z Čavisova u Ostravy, který počátkem července onemocněl covidem-19 a po 31 dnech v umělém spánku se musí znovu učit chodit (reportáž o něm najdou zájemci na stránkách zpravodajského portálu idnes.cz, https://bit.ly/2IIdm3S). Naštěstí Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) má od března letošního roku robotický systém pro rehabilitaci chůze nazývaný Lokomat Pro Free D.

Lokomat je robotický tréninkový systém s ovládaným běžeckým pásem, který používá systém podpory tělesné hmotnosti pro podporu pacienta, zatímco jeho nohy jsou připevněny k robotickým skeletonům, které pomáhají se základními funkcemi chůze. Systém Lokomat umožňuje terapeutovi řídit, jak rychle pacient chodí, kolik tělesné hmotnosti je schopen unést a kolik asistence robotický skeleton pacientovi poskytuje nastavením rozsahu pohybu.

Studie potvrdily, že pohybová terapie podporovaná robotickým zařízením na běžeckém pásu je účinná ke zlepšení schopnosti chůze narušené neurologickými chorobami a úrazy.

Do svých léčebných postupů Klinika léčebné rehabilitace FNO zařadila Lokomat již letos v březnu. „Je to nejmodernější zařízení svého druhu za třináct milionů korun,“ uvedla mluvčí ostravské nemocnice Naďa Chattová.

Podobná zařízení doposud měla pouze nemocnice v Ústí nad Labem a společnost Lázně Teplice v Čechách.

„Díky Lokomatu jsme nyní schopni ošetřit dokonce i pacienty s úplným ochrnutím a poskytnout jim plně asistovaný pohyb při ochrnutí poloviny těla. Terapie se dá vést u pacientů s širokou škálou neurologických diagnóz,“ popsala možnosti nového přístroje MUDr. Irina Chmelová, přednostka Kliniky léčebné rehabilitace FNO. „K poruchám pohybu dochází z mnoha různých důvodů – od vrozených vývojových vad pohybového aparátu či centrálního nervového systému až po následky úrazu. Tou nejpočetnější skupinou pacientů ošetřovaných na Lokomatu jsou však ti, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu,“ doplnila doktorka Chmelová.

Nejmodernější systém Lokomat Free D oproti starším typům poskytuje větší volnost pohybu pánve a umožňuje tím biomechanicky co nejvěrněji kopírovat stereotyp chůze. Kromě možností ošetření velkého spektra pacientů patří mezi největší výhody Lokomatu usnadnění a zkvalitnění práce fyzioterapeutů. „Oproti běžným systémům rehabilitace v dřívějších dobách, kdy při ošetření imobilního pacienta bylo zapotřebí až čtyř fyzioterapeutů – dva museli udržovat pacienta ve vzpřímené poloze a další dva mu pohybovali nohama –, je to obrovský rozdíl. Nyní nám stačí jen dva pracovníci, v lehčích případech pohybového omezení pacienta dokonce jen jeden, který nastaví parametry na Lokomatu a pomůže do zařízení pacienta nainstalovat. Je to obrovská pomoc jak z hlediska snížení fyzické námahy ošetřovaného, ale i fyzioterapeuta a také z hlediska počtů kroků, které jsme nyní schopni zvládnout. Dříve bylo možné s pacientem ujít jen několik desítek metrů, u robotické terapie se bavíme o stovkách metrů,“ neskrývala své profesní nadšení doktorka Chmelová a dodala: „Navíc mechanickou prací terapeutů nikdy nenavodíme tak dokonalý rytmus a tempo, které jsou pro proces senzomotorického učení velice důležité, jako u Lokomatu,“ vysvětlila doktorka Chmelová a doplnila že to vše pomáhá i po psychologické stránce, a podporuje motivaci pacienta.

Té napomáhá i tzv. biofeedback, tedy zpětná vazba, kterou, jako většina moderních přístrojů robotické rehabilitace, Lokomat také poskytuje. „V praxi to znamená, že se pa­cient pohybuje v určitém prostředí a na základě zpětné zrakové vazby, kdy na monitoru svůj pohyb a každý dopad končetiny vidí ve 3D, plní nejrůznější úkoly. Například sbírá mince, vyhýbá se překážkám. Toho dosahuje tím, že musí do končetiny vyvinout více vlastní síly, musí více došlápnout, dupnout na přesně vyznačená místa apod. Systém s pacientem spolupracuje prostřednictvím navázaných robotických ortéz, které hýbou trupem tak, aby dokázal danou činnost provést. K dosažení cíle se během hry neurofyziologicky zapojí úplně jiné struktury a části mozku,“ vysvětlil princip terapie na Lokomatu Mgr. Zdeněk Guřan, vedoucí fyzioterapeut Kliniky léčebné rehabilitace FNO.

Přístroj, který je umístěn v lůžkové části kliniky rehabilitace, je momentálně k dispozici hospitalizovaných pacientům, do budoucna však bude možné jej využít i při rehabilitaci pacientů v ambulantním programu. Stejně tak je v plánu dokoupit další příslušenství, aby bylo možné na Lokomatu ošetřovat i dětské pacienty. „Robotická rehabilitace začíná v našem oboru dominovat. A naše klinika je toho jasným důkazem,“ konstatovala doktorka Chmelová a dodala, že několika robotickými rehabilitačními přístroji již na oddělení disponují. „Například k rehabilitaci horních končetin používáme ArmeoSpring od stejné společnosti jako Lokomat, který je taktéž určen pro široké spektrum diagnóz a taktéž je založen na činnostech herního typu,“ uzavřela MUDr. Irina Chmelová.

 

Robot, který učí děti chodit

V Lázních Teplice v Čechách pomáhá Lokomat při léčbě dětských pacientů. Robotické ortézy umožňují nácvik chůze i pasivním dětem a pomáhají k vytvoření funkčních pohybových vzorců.

Jak Lokomat pro děti funguje? Dítě sleduje pohyb panáčka na obrazovce před sebou. Vizuální a akustická zpětná vazba ho zábavnou formou motivují k plnění úkolů, otočkám, obcházení předmětů a k trénování dalších dovedností potřebných v každodenním životě.

Lokomat využívá vysokou neuroplasticitu dětského mozku. O prováděných aktivitách dítěte okamžitě informuje terapeuta. Na závěr vyhodnotí vedení a rozsah pohybu, svalovou sílu, ušlou vzdálenost a rychlost a tím umožní lépe vyhodnocovat celou terapii. Cílený a opakovaný trénink výrazně zlepšuje pohybový stereotyp, ale i psychiku dítěte a kvalitu jeho života.

Velký potenciál má robotická rehabilitace pro děti s neurologickými onemocněními, např. dětskou mozkovou obrnou, a rovněž pomáhá zlepšit stav po traumatickém či jiném poškození mozku nebo míchy. Podmínkou je výška od 90 do 140 cm a určitá mentální schopnost – aby dítě mohlo spolupracovat s terapeutem a využít interaktivitu přístroje.

[Tisková zpráva Fakultní nemocnice Ostrava, webové stránky společnosti Lázně Teplice v Čechách: https://www.lazneteplice.cz]

 

(Foto: FNO a Lázně Teplice v Čechách)