Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

LogiMAT 2023 – logistika od A do Z

Na konci dubna 2023 se konal ve Stuttgartu (Německo) tradiční veletrh interní logistiky a řešení pro řízení dodavatelských řetězců. V deseti výstavních halách, na chodbách, ale také v několika fórech bylo představeno vše, co se týká intralogistiky, balení, značení a řízení. Dělení bylo následující:

  • dopravní technika, regálové zakladače, regály, vybavení skladů,
  • zabezpečení, jeřáby, brány a vrata,
  • bezpečnost nakládky,
  • řízení spotřeby energií, baterie,
  • software pro správu skladů (WMS) a transport, simulace, řízení podnikové flotily,
  • roboty a manipulátory,
  • balicí zařízení a stroje,
  • identifikace a značení,
  • inteligentní systémy pro sklady a zásobníky včetně MaR, analýz a řízení.

Součástí byla i fóra a konference. Zvláštní pozornost si zasloužila diskuse o komunikacích. Ze zkušeností vyplývá, že nejbezpečnější sítě zvládající požadavky na rychlost a přesnost jsou sítě 5G, které proto tvoří základ digitalizace intralogistiky.

Mnoho společností představilo chytré sklady s bezobslužnými vozíky, zakladači a mobilními roboty s velkou energetickou efektivitou. Nový fenomén představovaly dopravní prostředky na vodík. Příkladem z mnoha mohou být společnosti Linde Material Handling a Still.

 

Z expozice Linde Material Handling

Poprvé byla představena aplikace Linde connect: charger, inteligentní software, který řídí spotřebu energie pro nabíječky vozíků, aby se zabránilo vzniku špiček odběru energie. Další aplikace, Linde Energy Manager, umožňuje tento princip ještě rozšířit a aktivně plánovat energetické požadavky pro celou firmu. To je výhodné zejména tehdy, když si podnik vyrábí vlastní energii, např. s použitím fotovoltaického systému, a firma se chce stát aktivní na energetickém trhu.

Linde Material Handling má k dispozici širokou nabídku možností alternativních pohonů manipulační techniky. Jde o CNG včetně zajištění plnicí stanice, Li-Ion baterie či pohon pomocí vodíkových palivových článků. Specialisté v rámci svého poradenství analyzují aktuální situaci u zákazníka a na základě zhodnocení potřeb současného provozu doporučí vhodné řešení. Toto řešení pomohou implementovat a následně vyhodnotit, popř. dále upravit.

Zákazníkům se nabízí pohon manipulační techniky ekologicky šetrnými, vysoce výkonnými a bezúdržbovými Li-Ion bateriemi, k jejichž výhodám patří možnost rychlého mezidobíjení. Vozíky mohou být nabíjeny přímo v provozu a není nutné mít k dispozici speciál­ní nabíjecí stanice. Li-Ion baterie mají velkou energetickou účinnost a výrazně šetří provozní náklady. Navíc mohou být účinně regenerovány buď v pojízdných regeneračních vozech, nebo ve speciálním centru pro regeneraci. Regenerace dokáže výrazně prodloužit životnost baterií pro elektrické vozíky.

Další variantou pohonu manipulační techniky jsou vodíkové palivové články. Při jejich používání je možné provoz považovat za ekologický. Navíc zde odpadá otázka rychlosti dobíjení baterií. Vodík je do palivových článků natankován velmi rychle a kromě toho „odpadem“ při tomto způsobu pohonu techniky je čistá voda.

Zkapalněný zemní plyn (CNG) je moderní a úsporné palivo, které ve srovnání s dieselovým pohonem šetří více než 50 % nákladů na pohonné hmoty. Mezi hlavní výhody CNG patří rychlé tankování vozíků, bezpečnost provozu, nezcizitelnost paliva a téměř nulové emise pevných částic. Plnicí stanice je možné využít také k tankování osobních a dodávkových vozů ve firmě.

Digitalizace je klíčovou cestou ke zvyšování efektivity procesů a produktivity práce téměř ve všech průmyslových odvětvích. Týká se to i manipulace s materiálem. Při digitalizaci využívá Linde Material Handling mnoho mobilních aplikací. Mobilní aplikace Linde Con­nect propojuje vozíky s informačním systémem firmy a dodává informace o stavu a provozu manipulační techniky. Umožňuje tak sledovat a řídit celou flotilu vozíků. Navíc je průběžně doplňována dalšími funkcemi důležitými pro zajištění bezpečnosti. Jde např. o funkci „inteligentní zóna“ pro automatické zpomalení vozíku při hrozbě kolize.

Webová aplikace Linde Data Point zajišťuje přístup k datům týkajícím se servisu manipulační techniky ve firmě, ať jde o termíny technických kontrol a provozní údržby vozíků, nebo o náklady, které jsou na servisní služby vynaloženy. Aplikace rovněž poskytuje přehled o aktuálních servisních zakázkách a potřebných náhradních dílech.

Mobilní aplikace Linde Truck Call App umožňuje přímou komunikaci s řidiči jednotlivých vozíků a jednodušší zadávání požadavků na přepravu materiálu a zboží i zadávání požadavků na servis vysokozdvižných vozíků z telefonu. Prostřednictvím této aplikace je možné přímo komunikovat se servisní sítí a mít stálý přehled o stavu opravy. Servisní požadavky jsou elektronicky zpracovávány od okamžiku zadání až po jejich vypořádání. Je-li třeba vytvořit servisní objednávku, řidič naskenuje QR kód vozíku nebo vybere příslušný vozík ze seznamu, potom závadu popíše, popř. pořídí fotografii, která ji dokumentuje, a tyto informace odešle pracovníkovi, jenž je odpovědný za flotilu vozíků. Je-li požadavek schválen, automaticky se zašle servisní organizaci. Aplikace pak informuje uživatele o dalších krocích zpracování jeho požadavku, např. kdy má očekávat příjezd servisního technika. Aplikace také umí zobrazit přehled aktuálních servisních zakázek a nadcházející události spojené s údržbou vozíku.

Sektor intralogistiky reaguje na poptávku po automatizaci vyvolanou nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a hledáním dalších možností optimalizace. Na ukázkách z praxe bylo návštěvníkům představeno, jak lze požadavky na automatizaci řešit. Sortiment produktů a služeb sahá od autonomních mobilních robotů přes použití automatizovaných vozíků až po komplexní systémy implementované společně se sesterskou společností specializovanou na automatizaci, firmou Dematic.

 

Velký zájem o veletrh

Podobných řešení bylo možné zhlédnout mnoho. O veletrh byl obrovský zájem. Většina odborníků v jednotlivých stáncích neustále diskutovala s návštěvníky, prostory jich byly plné, na fórech a konferenci chyběla místa k sezení a protlačit se davem návštěvníků bylo někdy obtížné. Nelze než si přát, aby se obdobné návštěvnosti těšily i veletrhy v Česku.

 

Radim Adam

 

Obr. 1. Příklad robotizace skladu

Obr. 2. Demonstrace softwaru pro správu energií