Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Logica hlídá bezpečnost energetických sítí

Zabezpečení pro systémy řízení energetických distribučních sítí a dohledu nad nimi (SCADA) začala v České republice nabízet společnost Logica. Její odborníci se přitom problematice ochrany energetických řídicích systémů dlouhodobě a úspěšně věnují v celoevropském měřítku.
 
Systémy SCADA energetických distribučních sítí pro dodávky plynu, vody nebo elektrické energie jsou důležitou součástí
státní infrastruktury. Jejich případné selhání je kritické, protože způsobuje rozsáhlé výpadky, které mohou mít velmi negativní vliv na každodenní život země. Z tohoto důvodu je nutné tyto systémy chránit nejen před technickými poruchami, ale také před chybami způsobenými obsluhou a kybernetickými útoky.
 
Technická stránka řešení nabízeného společností Logica je založena na využití platformy Industrial Defender, která kombinuje několik klienských, serverových i síťových bezpečnostních komponent s centrálním bezpečnostním dohledem a současně klade důraz na využití standardů využívaných v oblasti energetických rozvodných sítí. Výhodou je možnost integrovat do systému vlastní technická opatření proti nežádoucím aktivitám, jako jsou firewaly, systémy IDS (Intrusion Detection System), antivirové programy atd. Výsledky monitorování sítě a koncových zařízení jsou vizualizovány podle stanovených procedur.
 
V Evropě implementovala Logica uvedené řešení např. pro společnost E.ON Värme Sverige AB.

(ed)