Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

LITES Liberec – jediný český výrobce požární signalizace

Automa 7/2000

(firemní článek)

LITES Liberec – jediný český výrobce požární signalizace

Článek stručně představuje novinky ve výrobním programu firmy LITES Liberec.

Než začneme s technikou, malá předmluva. Naše firma byla roku 1971 pověřena vládním usnesením č. 300 vývojem a výrobou technických prostředků k ochraně před požárem, tzv. elektrické požární signalizace, ve zkratce EPS. Od toho roku prošel sortiment firmy vývojem od jednoduchých ústředen, konvenčních prahových hlásičů a adresovatelného systému až po současnou dobu, kdy je uváděn na trh nový analogový systém s adresovatelnými interaktivními hlásiči. O kvalitě našich výrobků svědčí získání a opětovné obhájení certifikátu podle ISO 9001. Nejenom vysoká technická úroveň výrobků, v nichž jsou používány součástky z celého světa, ale i legislativa, která se sbližuje s evropskou, smazávají rozdíl mezi výrobky předních světových výrobců a výrobky našimi.

Z mnoha referencí firmy jmenujme některé zajímavé aplikace adresovatelného systému. Jsou to: Pražský Hrad, Škoda Auto a. s. Mladá Boleslav, Československá obchodní banka v Liberci, síť budov Telecomu, ČKD Tatra Zličín, Packard Electric Česká Lípa, Železárny Podbrezová, Chemes a. s. Humenné atd. Ve druhé polovině loňského roku byl na trh uveden nový analogový systém, který je namontován v hotelu a televizním vysílači Ještěd, STV Glass Valašské Meziříčí a papírnách Štětí. Další významné akce jsou ve stadiu rozpracování nebo projektové přípravy.

V dalších odstavcích vás blíže seznámíme s novým analogovým systémem a novou řadou interaktivních hlásičů. Poprvé v historii jsou naše ústředny kromě typového čísla nazývány také jménem. Jde o ústřednu FIREXA 256 (256 adres) a FIREXA 512 (512 adres). Na trh také přichází základní řada interaktivních hlásičů v novém mechanickém provedení. Základní prvky nového systému jsou certifikovány podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 178/1997 v Požárně atestačním výzkumném ústavu stavebním Praha – AO 216, schváleny na MV ŘHZS ČR a homologovány NBÚ.

Nejdříve několik slov o ústředně MHU 110 (FIREXA 256). Svou kapacitou je určena především pro malé a střední objekty. Je následníkem adresovatelné ústředny MHU 109, s kterou má některé základní prvky společné. O stavu ústředny informuje displej s kapacitou 4 × 40 znaků. Ústředna je ovládána membránovou klávesnicí s tlačítky. Jako náhradní zdroj slouží olověný plynotěsný akumulátor 12 V o kapacitě 17 A·h. Mimo ústřednu lze umístit akumulátor s kapacitou až 28 A·h.

Ústředna MHU 111 (FIREXA 512) je určena pro střední a větší objekty. Z tohoto je také odvozeno 24V napájení výstupů a větší kapacita zálohovacích akumulátorů.

Ovládání ústředen je vcelku shodné a podle normy je rozděleno do čtyř úrovní.

Kromě požadovaných, v současnosti již klasických hlídaných potenciálových a bezpotenciálových výstupů mají šest volně programovatelných výstupů typu otevřený kolektor. Pro realizaci zpětných a potvrzovacích funkcí, pro které je na ovládacím panelu místo, jsou ústředny osazeny šesti volně programovatelnými optoelektronicky izolovanými vstupy. K ústředně je možné připojit po sběrnici RS-232 sériovou dokumentační tiskárnu pro průběžný tisk událostí v systému. Více komponent systému se propojuje sběrnicí RS--485, kterou lze softwarově nastavit jako jednoduchou nebo kruhovou linku s izolátory se zvýšenou bezpečností komunikace při zkratu nebo přerušení vedení sběrnice. Obslužné pole požární ochrany je možné k ústředně připojit přímo. Uvažuje se o dálkové diagnostice pomocí modemu, pro nějž je připraven výstupní konektor. Pomocí konektoru Canon se po další lince RS-232 připojuje konfigurační počítač a tím se do ústředny nahraje konfigurace projekčního záměru.

Hlásiče a jiné prvky lze řadit do skupin s logickou vazbou. Výstupům jednotlivých skupin lze přidělovat různé výstupní prvky. Určují se jednostupňové nebo dvojstupňové vyhlašování poplachu i jiné priority a požadavky příslušných projekčních norem. V podstatě lze říci, že inteligence ústředny je větším dílem dána konfiguračním programem.

Na svých linkových vstupech má ústředna MHU 110 kapacitu 256 adres. Hlásicí linky jsou koncipovány jako dvě kruhové linky rozdělitelné na čtyři jednoduché. Kruhové linky mají kapacitu 2 × 128 adres. Jednoduché linky jsou čtyři. Součet dvou jednoduchých linek lze projektovat jako počet adres jedné kruhové linky, to znamená do až 128 adres. U ústředny MHU 111 je kapacita linek dvojnásobná. Linky lze na trase jednoduše odbočovat a větvit. Tato vlastnost je výhodná pro rekonstrukci starých systémů, kde je možné využít s minimálním omezením stávající kabeláž. Části linek lze podle evropských norem oddělovat pomocí samostatných izolátorů MHY 302, nebo izolátorů, umístěných v hlásičích.

Nové hlásiče se na hlásicí linku připojují pomocí zásuvky MHY 734 nebo MHY 734.028, obsahující akustickou signalizaci. Zásuvky jsou konstruovány pro dvojvodičový nebo čtyřvodičový rozvod. Druhý pár u čtyřvodičového zapojení se používá k rozvodu napájení. Ke hlásičům se připojují signální svítidla MHS 408 nebo 409. Hlásičům lze nastavit adresu v rozsahu 1 až 128. Adresa hlásiče slouží k rychlé lokalizaci místa vzniku požáru, k zařazení hlásičů do skupin s logickou vazbou, k výběru pracovního režimu hlásiče, k nastavení citlivosti, k vypínání a zapínání hlásiče a k ovládání výstupních zařízení hlásičem. Adresa hlásičů se nastavuje pomocí přípravku MHY 535 a je nahrána do energeticky nezávislé paměti EEPROM. Na hlásicích linkách těchto ústředen lze bez problémů kombinovat hlásiče a ostatní prvky ze systému MHU 109, které se však chovají jako prahové. Pro úplnost je nutno ještě uvést, že nové interaktivní hlásiče lze po nastavení parametrů v přípravku MHY 535 použít v aplikaci MHU 109.

U nové řady hlásičů v analogovém systému se nastavují parametry konfiguračním programem z PC nebo přípravkem MHY 535.

Interaktivní ionizační hlásič kouře MHG 161 se používá jako detektor kouře všude tam, kde existuje nebezpečí požáru pevných nebo kapalných látek, které při zahřátí nebo hoření vyvíjejí kouř. U hlásiče se nastavuje základní citlivost, předpoplach, mezní citlivost, doba reakce a zaprášení.

Interaktivní optický hlásič kouře MHG 261 má podobné použití jako ionizační hlásič s výjimkou detekce aerosolů a velmi černých kouřů. Základní citlivost, mezní citlivost, doba reakce hlásiče a hlídání zaprášení jsou obdobné jako u ionizačního hlásiče.

Interaktivní hlásič teplot MHG 361 slouží jako detektor, reagující na nárůst nebo dosažení určité teploty. U hlásiče se nastavuje teplota reakce maximální části, maximální nebo diferenciální funkce, nárůst teploty, strmost nárůstu teploty a nastavení předpoplachu.

Interaktivní multisenzorový hlásič MHG 861 využívá kombinaci výhod optického hlásiče kouře a hlásiče teplot. U optické části lze nastavit citlivost, předpoplach, mezní citlivost, dobu reakce a hlídání zaprášení. U tepelné části lze nastavit citlivost a reakci na nárůst teploty, reakci maximální části, diferenciální část, nárůst teploty a předpoplach.

Od ledna roku 2000 jsou ve výrobním programu tyto systémy: jednoduchý konvenční s prahovými hlásiči, adresovatelný s prahovými hlásiči a analogový s interaktivními hlásiči. Samozřejmostí je neustálé rozšiřování nabídky doplňujících prvků, unifikace systému a vytváření předpokladů pro vývoj nových progresivních celků EPS.

LITES, a. s.
Kateřinská 235
460 14 Liberec
tel.: 048/523 21 11
fax: 048/523 22 90
e-mail: sales@lites.cz
http://www.lites.cz