Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Lineární pohybové moduly Schunk

Jednoduchý a chytrý – takový je první 24V kompaktní lineární pohybový modul na světě s integrovaným řídicím systémem a funkcí učení auto-learn

Marketingoví pracovníci mluví o revoluci, technici o neuvěřitelném zjednodušení. Jisté je, že lineární moduly řady ELP od firmy SCHUNK, určené pro výkonné montážní stroje, poutají pozornost. Vůbec poprvé se podařilo firmě Schunk realizovat velmi kompaktní lineární modul s bezúdržbovým 24V lineárním motorem, jehož uvedení do provozu je stejně jednoduché jako obsluhovat kávovar. V oblasti stavebnicových mechatronických systémů Schunk doplňuje tato řada lineárních pohybových os segment snadno použitelných mechatronických modulů. Nyní mohou být úlohy pick and place či manipulace řešeny s elektrickými pohybovými moduly stejně snadno, jako tomu bylo doposud s moduly pneumatickými.

Modul ELP obsahuje lineární elektrický motor s integrovanou řídicí jednotkou a bezvůlové předepjaté kuličkové vedení (obr. 1). Kuličkové vedení zaručuje velmi hladký chod i při velkém zatížení. Opakovatelná přesnost je ±0,01 mm.

Do kompaktního modulu ELP je plně integrován pohon i řídicí systém s funkcí auto-learn. K uvedení do provozu stačí modul připojit běžným konektorem (M8 nebo M12) a mechanicky klíčem nastavit koncovou polohu. Dojezdovou, popř. odjezdovou rychlost je možné, v závislosti na hmotnosti zátěže, nastavit dvěma otočnými spínači. K použití lineární jednotky nejsou proto třeba ani znalosti mechatroniky, ani prostor v rozváděči. Integrované LED signalizují stav průběhu učení auto-learn. K dokončení automatického procesu učení a programování zpravidla stačí dva až pět zdvihů. Poté je proces průběžně sledován a flexibilně přizpůsobován změnám. 

Stejně jako u konvenčních pneumatických os se k řízení využívají binární signály. Pneu­matické osy mohou být tedy elektrickými jednotkami ELP nahrazeny 1 : 1. Vzhledem k tomu, že kompaktní jednotky ELP nevyžadují hydraulické tlumiče, snižují se náklady na uvedení do provozu a údržbu téměř na nulu. Navíc je vyloučeno, aby při poškození tlumičů vznikly škody a dlouhé odstávky. Naopak elektrické osy přesvědčí dlouhou životností, v porovnání s pneumatickými moduly nízkými provozními náklady, stejně tak i dlouhodobou stabilitou provozu.

Lineární moduly ELP jsou k dispozici ve třech velikostech (25, 50, 100) vždy se třemi variantami zdvihu, od 30 do 200 mm. Vyvozovaná síla je od 17 do 104 N. Díky standardizovaným montážním otvorům jsou moduly ELP připraveny pro bezprostřední kombinování s moduly z bohatého sortimentu Schunk (schunk.com/mechatronic).

Novou, nedávno přidanou funkcí pohybových modulů ELP je elektrická brzda. Tu je možné volitelně použít např. u modulů se svislým pohybem, kde zabrání pádu osy při výpadku napájení. Elektrická brzda umožňuje realizovat bezpečnostní funkci STO (Safe Torque Off). Brzdu je možné dodatečně instalovat i na moduly, kde dosud nebyla zapotřebí.

Příklad použití? Zákazník hledal nové řešení pro stroj na kontrolu výkovků. Ve zkušebním stroji se kontroluje přítomnost prasklin u 1,3 milionu výkovků denně. Manipulace s výkovky způsobovala vibrace, které mohly kontrolní zařízení poškozovat. Firma Schunk doporučila nahradit pneumatický pohon manipulátoru elektrickými moduly ELP. Tím se výrazně omezily vibrace, snížilo se opotřebení použitých komponent a zkrátila se doba cyklu. Odstranění vibrací chrání před poškozením nejen vlastní zkušební stroj, ale i okolní zařízení, např. kameru pro identifikaci výkovků.

Elektrické 24V moduly ELP představují svou přesností, spolehlivostí a snadným použitím novou úroveň v oblasti pohybových os. Více informací zájemci najdou na schunk.com/elp.

[Materiály firmy Schunk.]

(Bk)

Obr. 1. Lineární moduly ELP od firmy Schunk přesvědčují minimálními náklady na uvedení do provozu a údržbu, velkou energetickou účinností a nízkými náklady životního cyklu: 1 – lineární předepjaté kuličkové vedení pro hladký a bezvůlový chod, 2 – cívky lineárního motoru, 3 – řídicí a výkonová elektronika, 4 – mechanické nastavení koncové pozice, 5 – standardizovaný konektor pro ovládací signály a napájení, 6 – montážní deska 

Obr. 2. Díky funkci auto-learn nejsou pro uvedení kompaktních lineárních modulů ELP do provozu zapotřebí žádné znalosti z oblasti mechatroniky