Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Letní zamyšlení: proč máme tak rádi starý software?

Před nedávnou dobou jsme uvedli na trh novou generaci programového systému Control Web 8. Zlepšení funkčnosti a rozšíření nabídky funkcí nám zabralo několik let intenzivního vývoje a testování. Přínosy pro autory aplikací jsou ve srovnání s předchozí verzí obrovské. Nicméně určitá část našich zákazníků objednává stále staré, mnohem horší verze systému. A to často i velmi staré, vždyť např. takový Control Web 2000 byl vyvíjen před více než dvaceti lety! I stále hodně používaný ControlWeb 6 je starší než deset let. Na jedné straně nás těší, že i staré verze jsou spolehlivé a jsou dlouhodobě takto oblíbené. Jenže nebyly vyvíjeny pro současné operační systémy, již desetiletí nejsou udržovány a podporovány a i funkčně byly na špici vývoje již před mnoha lety. Proč je tedy tolik lidí preferuje před moderním, nesrovnatelně kvalitnějším a lépe vybaveným systémem, který je navíc možné pro vývoj a testování aplikací používat zcela zdarma?

Snahou ušetřit si práci s přenosem aplikace to nebude. Systém Control Web trvale dodržuje vzestupnou kompatibilitu aplikací. Do vývojového prostředí lze vždy načíst aplikaci z předchozí verze.

Je to jen tím, že software, který roky používají, zastarává jen morálně a neopotřebuje se fyzicky? Chtěli bychom dnes ke své práci používat dvacet let starý, byť výborně zachovalý automobil? Vybrali bychom si Škodu Favorit, kdybychom mohli mít nejnovější Superb? A přitom rychlost vývoje programového vybavení je nesrovnatelně větší. Dvacet let starý programový systém je ze současného pohledu prehistorický. A přesto po nás stále mnoho uživatelů požaduje staré verze systému Control Web. Moc by mě zajímalo, co je k tomu vede. Software pro průmyslovou automatizaci se profesionálně používá pro práci, a nikoliv jako hobby pro zábavu. Může zde být problém v nedostatku motivace dosáhnout lepšího výsledku?

Jak jste na tom vy? Také se již nechcete učit nic nového a nemáte rádi žádné změny, byť k lepšímu?

Obr. 1. Dvacet osm let evoluce – od systému Control Panel…

Neochota uživatelů inovovat své softwarové pracovní nástroje se netýká jenom nás. Různými způsoby se s tímto globálním jevem snaží bojovat všechny softwarové firmy. Jdou na to několika ověřenými metodami, lišícími se tvrdostí a mírou nátlaku na uživatele:

1.  Často se používá zrušení trvale platných licencí a poskytování softwaru pouze formou pronájmu s cenou na určitou dobu. Mnohé uživatele to sice naštve, ale ve většině případů to dodavatelům softwaru přináší vyšší zisky. Proč to nechceme takto dělat? Nechceme dělat to, co sami nemáme rádi. Po technické stránce jde pouze o komplikaci, nikoliv o přínos, uživatel musí pravidelně zadávat odemykací kódy, aby udržel „svůj“ systém v chodu. Uživateli to nepřináší žádnou výhodu, jde jen o získání pravidelných plateb od zákazníků.

2.  Dalším zpřísněním politiky pronájmu je požadavek, že aplikace musí mít během svého provozu pro kontrolu licence trvalý přístup na internet a servery poskytovatele. Proč to nechceme takto dělat? Pro řídicí systémy v průmyslové výrobě je tento požadavek často nekorektní a vždy přináší bezpečnostní rizika.

Obr. 2. ... přes Control Web 2000…

3.  Naprostou kontrolu uživatele ze strany poskytovatele přináší rozdělení aplikace na část výkonnou, která běží na serveru poskytovatele, a část klientskou, která je spuštěna u uživatele. Klientem může být buď speciální aplikace, nebo jen webový prohlížeč. Výhodou pro uživatele je to, že používá vždy nejnovější verzi softwaru. Proč to nechceme takto dělat? Pro některé aplikace, zejména v oblasti strojového vidění, je velmi nepraktické přenášet veškerá data někam do cloudu. Taková koncepce přináší nesmyslně velké datové toky v síti a rizika nespolehlivosti a pomalosti. I při dostupnosti rychlé sítě bude vždy neefektivní. Navíc poskytovatel vás má „jako na dlani“, v reálném čase vidí, co, jak a kdy vyrábíte.

4.  Dalším stupněm je již jen streaming aplikace. Vše běží pouze u poskytovatele služeb a k vám se pouze přenáší video s grafickým uživatelským rozhraním. Proč to nechceme takto dělat? Vy byste to tak vážně chtěli? Představte si, že přenášíte veškerá svá výrobní data včetně obrazu z mnoha kamer a k vám přitéká pouze video s rozhraním pro operátory.

Obr. 3. ... až po současný Control Web 8

5.  Možností je rovněž poskytnutí základní verze zdarma nebo velmi levně s tím, že pro smysluplné použití jsou k dispozici nákupy dalších komponent v aplikaci. Proč to nechceme takto dělat? Je asi pochopitelná touha hráče hry po nové a lepší zbrani, ale neděláme si iluze, že autor automatizační aplikace by si někdy dokoupil nový skvělý virtuální přístroj. Chybějící komponenty by pouze negativně ovlivňovaly kvalitu spousty aplikací. Proto je v prostředí Control Web k dispozici vždy všechno.

Nechceme dělat to, co si nepřejeme, aby ostatní dělali nám. Nechceme se podílet na ztrátě soukromí, nechceme poskytovat svá data cizím subjektům a ještě jim za to platit. Máme za to, že naši zákazníci snad ocení, že za licenci pro trvalý běh aplikace zaplatí jen jednou provždy, a co si v programovém prostředí vytvoří a budou provozovat, je jen jejich věc, nikomu cizímu do toho nic není. Pak nám ale nezbývá, než uživatele našich produktů stále přesvědčovat. Nepřestaneme uživatele podporovat, vždy od nás dostanou tu verzi, jakou si přejí, přestože i zde bychom raději pomohli s přenosem aplikace do současného prostředí.

Stáhněte si zdarma nový Control Web 8 a sami si jej vyzkoušejte. Zdarma vyvíjejte své programy. Budete příjemně překvapeni nejen vy, ale i koncoví uživatelé vašich aplikací. 

Roman Cagaš, Moravské přístroje, a. s.