Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Lehký pohyb, malé rozměry, velké výkony – nové bezpístnicové pohony

číslo 1/2004

Lehký pohyb, malé rozměry, velké výkony – nové bezpístnicové pohony

Po předchozích generacích bezpístnicových pneumatických pohonů s magnetickým přenosem síly či s tzv. zipem přichází na trh nová, zdokonalená konstrukce bezpístnicových pohonů.

Vnitřní uspořádání pohonu je obvyklé – píst je pevně spojen s vnějším jezdcem a toto spojení probíhá podélným zářezem v otevřeném profilu tělesa pohonu. Zářez je utěsněn páskou ze speciálního plastu, která na jedné straně do dlouhého pístu vstupuje a na druhé z něj vystupuje. Tak vzniká tzv. zip.

Bezpečnost s velkou zátěží a dlouhou životností

Výhodou nového pohonu jsou nejen malé pořizovací náklady, ale také velká únosnost vedení, a to jak kluzného, tak valivého – k dispozici jsou obě možnosti. Novinkou je výrazné zmenšení třecí síly ve srovnání s předchozími modely bezpístnicových pohonů Festo. Pohon je tak schopen plynulého pohybu i při malém průměru pístu.

Obr. 1.

Konstrukce pro praxi – jednoduchá obsluha

Umístění těsnicí pásky v zapuštěné části profilu vede mimo jiné k tomu, že vše je dosažitelné ze stejné strany pohonu: přívod vzduchu, nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách, seřiditelné dorazy, hydraulické tlumiče nebo snímače koncových poloh. Dokonce i velmi robustní a tuhé upevnění pohonu lze uvolnit či opět připevnit z téže strany, a to bez nutnosti dodatečného seřízení po montáži. Za velmi užitečnou lze považovat i možnost vedení kabelu čidla pod druhým čidlem, bez potřeby vystupovat s kabelem z obrysu pohonu – vše je tak dobře chráněno před poškozením nedbalou obsluhou.

Mnohostrannost

Pohon je prozatím dodáván ve dvou velikostech: s pístem o průměru 8 a 12 mm. Zdvih může být až do dvou metrů, saně mohou být vedeny jak v kluzném, tak ve valivém uložení (bez sebemenší vůle), které nevyžaduje v podstatě žádnou údržbu. Nárazy na konci pohybu lze tlumit pružnými dorazy, pneumatickým nastavitelným tlumením nebo hydraulickými tlumiči nárazu. Vždy je možné vybrat optimální variantu podle požadované úlohy. Saně na vodicí liště mohou být zdvojené. Tak lze přenášet zatížení velkými momenty. Pohon může být dodán i bez pístu, tedy jen jako podpůrná vodicí jednotka, např. pro zdvojení vedení. Na pohonu mohou být polovodičová čidla nebo jazýčková relé, všechna v mnoha provedeních v závislosti na požadavcích konstrukce – s vývody kabelem nebo konektorem, příčně či podélně atd. Pohon lze uchytit velmi spolehlivým způsobem buď na patky, nebo v libovolném místě tělesa upínkami za profil.

Možnosti montáže zapadají do koncepce stavebnice pohonů pro manipulační a montážní techniku Festo, takže pohon je možné snadno spojovat s ostatními prvky této stavebnice.

Nové možnosti

Nové uspořádání bezpístnicových pohonů, prověřené na plochých pohonech SLG (pohon umístěn souběžně s vedením), vede k možnosti využít výhody bezpístnicových pohonů s robustním vedením i pro prostorově velmi omezené úlohy. Nové materiály, nový tvar těsnění – to vše znamená výrazný posun vlastností pohonů i při snižování jejich cen a otevírá mnoho nových oblastí pro jejich použití.

(Festo)

Inzerce zpět