Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

LDIA 2005 – Lineární pohony pro průmyslové použití

číslo 4/2005

LDIA 2005 – Lineární pohony pro průmyslové použití

Ve dnech 25. až 28. září 2005 proběhne v Kobe (Japonsko) již páté symposium LDIA 2005 – Lineární pohony pro průmyslové použití, v poslední době pořádané každé dva roky.

Tradice těchto celosvětových setkání odborníků z výzkumu a vývoje elektrické lineární pohonné techniky a bezkontaktního vedení začala v roce 1995 prvním symposiem v japonském městě Nagasaki, kde se sešlo více než 180 účastníků a bylo předneseno 110 referátů. Druhé symposium, rovněž v Japonsku, v Tokiu (v roce 1998), navazovalo na mezinárodní konferenci o soustavách magnetické levitace a o lineárních pohonech. Třetí symposium (opět v Japonsku, univerzitní město Nagano, rok 2001) již soustředilo do svého jednání veškerou problematiku elektrických lineárních pohonů a bezkontaktního vedení a jejich použití v průmyslu a v nekonvenční trakci. Teprve čtvrté symposium se uskutečnilo v Evropě, roku 2003 v Birminghamu (Velká Británie). Jeho program zahrnoval 143 referátů.

Jednání pátého symposia, které bude opět v Japonsku, v Kobe, je rozděleno do deseti sekcí:

  • trendy a směry vývoje lineárních pohonů,

  • elektromagnetické lineární motory (makro-, mikro- a nanomotory, motory s více stupni mechanické volnosti),

  • lineární motory jiného principu než elektromagnetického (v předchozím členění a dále též bioaktuátory),

  • metody řízení lineárních pohonů (teorie, užití nových metod, modelování a identifikace),

  • levitační soustavy (magnetická lineární a rotační uložení, soustavy s elektrickým polem, strategie řízení, nové řídicí systémy),

  • komponenty pro lineární pohony (ložiska, napájecí zdroje a měniče, snímače a měřicí soustavy),

  • užití lineárních pohonů a levitačních soustav (průmyslová automatizace, obráběcí stroje, průmyslový transport, robotika, doprava, zdravotnictví, domácnosti, kancelářská technika),

  • analýza elektromagnetického a silového pole (numerické metody, postupy pro spojené soustavy, vizualizace, dynamika polí),

  • materiály (magneticky měkké materiály, permanentní magnety, supravodiče, piezoelektrické materiály, materiály a navrhování namáhaných součásti),

  • doplňková problematika a relevantní nové metody, postupy a technologie.

Skutečnost, že páté symposium se opět vrátilo do Japonska, potvrzuje mimořádný zájem nejen Japonska, ale i dalších zemí hospodářsky rychle se rozvíjející jihovýchodní Asie a v poslední době též Číny na pokrocích a možnostech elektrické lineární pohonné techniky. Současný rozvoj techniky zde není zatížen tradicemi minulosti, a tudíž využívá v podstatě pouze moderních prostředků, kde se do popředí výrazně prosazuje právě progresivní technika elektrických lineárních pohonů.

Zmíněné skutečnosti ostudně kontrastují se stavem v České republice. Zdejší výzkum lineárních pohonů s více než čtyřicetiletou tradicí a s několika světovými prvenstvími a na něj navazující vývoj byly zcela zlikvidovány. Zachoval se pouze vývoj ve VÚES Brno, zaměřený na základní typy lineárních pohonných jednotek (synchronní a indukční) pro aplikace převážně v oblasti obráběcích a některých dalších výrobních strojů.

Ing. Ota Roubíček, DrSc.