Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Larm a. s. vychází vstříc zákazníkům

číslo 8-9/2003

Larm a. s. vychází vstříc zákazníkům

Netolická firma Larm a. s. je odborníkům na automatizační techniku známa inkrementálními a absolutními snímači polohy. Navazuje na technický vývoj těchto snímačů, vyráběných původně v Tesle Kolín, později v Netolicích pod hlavičkou ZPA a Křižík Košíře. Ani po vzniku samostatné firmy Larm nebyla tradice vývoje a výroby snímačů přerušena, ale dále úspěšně pokračuje.

Standardní inkrementální snímače firmy Larm lze použít pro řízení polohy a rychlosti ve většině obvyklých aplikací v průmyslové automatizaci, např. u obráběcích strojů, manipulátorů a robotů nebo v textilním, dřevařském a polygrafickém průmyslu atd. Při maximálně 6 000 ryskách na otáčku je možné s využitím obou výstupních signálů rozlišit 24 000 poloh. Fázový posuv signálů umožňuje rozpoznat směr otáčení. Pro nastavení výchozí polohy je k dispozici nulový puls. Výstupní signály jsou pravoúhlé, a to buď s linkovým budičem, nebo tranzistorové (s otevřeným kolektorem PNP nebo NPN, popř. v dvojčinném zapojení push-pull). Dodávány jsou i snímače se sinusovým výstupem. Maximální výstupní frekvence je (podle provedení) až 200 kHz, mechanické otáčky do 10 000 min–1.

Firma Larm dokáže nejen dodat tato standardní provedení snímačů, ale vyjít vstříc i individuálním nárokům odběratelů.

Nejčastějším nestandardním provedením jsou snímače s nalepeným pastorkem pro odměřování délky. Aby odměřování bylo přesné, nepoužívá se obyčejný pastorek, ale dělený, s vymezením vůlí v ozubení. Tyto pastorky se lepí na hřídel speciálním lepidlem již při výrobě snímačů.

Častým požadavkem je také rozšíření rozsahu pracovních teplot. Firma Larm je schopna dodat snímače, které spolehlivě pracují i při teplotách od –40 °C. Lze je použít i ve venkovním prostředí: v dopravní technice, v nevytápěných skladech, ve stavebnictví apod.

Provedení s hřídelovým těsněním – guferem – vyhoví tam, kde je nutné zvýšit stupeň krytí z IP65 na IP67. Hřídelové těsnění ovšem zvýší třecí moment snímače. Jsou zákazníci, kteří naopak potřebují snímače s co nejmenším třecím momentem. To je obvyklý požadavek pro aplikace u měřicích a kontrolních strojů. I jim lze vyhovět a dodat jim snímač bez ochranných krytek ložisek a se speciálním mazivem. Sníží se tím sice krytí a odolnost snímače proti korozi, ale to nebývá u měřicí techniky pracující v čistém laboratorním prostředí podstatný problém.

Jsou i takoví zákazníci, kteří snímače vystavují velkým otřesům a vibracím. Pro ně lze vyrobit verzi s odměřovacím kotoučem a elektronickými součástkami zajištěnými epoxidovou pryskyřicí.

Běžná bývají přání vyrobit nestandardní provedení elektroniky. Elektronické obvody standardních snímačů jsou navrženy tak, aby byly co nejodolnější proti nepříznivým vlivům průmyslového prostředí, především proti elektromagnetickému rušení, a jsou v praxi vyzkoušeny v mnoha aplikacích; proto se doporučuje je v maximální míře využívat.

S ohledem na rostoucí úroveň požadavků na spolehlivost výrobků a dosažení vysokých užitných vlastností byl zaveden systém řízení kvality a získán mezinárodně uznávaný certifikát podle DIN ISO 9001 k datu 5. února 2001.

Pracovníci firmy Larm mají s vývojem inkrementálních snímačů rozsáhlé zkušenosti. Rádi pomohou každému zájemci při výběru vhodného snímače nebo i s vývojem provedení „na míru„ dané aplikaci. Kontakt je uveden v inzerátu na této straně.

(Bk)

LARM a. s.
Triumf 43
384 11 Netolice
tel.: 388 324 531
fax: 388 324 387
e-mail: odbyt@larm.cz
http://www.larm.cz

Inzerce zpět