Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Lapp Group – dodavatel pohyblivých přívodů

číslo 7/2006

Lapp Group – dodavatel pohyblivých přívodů

Přenos elektrické energie, elektrických signálů, ale i kapalin či stlačených plynů z jednoho místa na druhé je problematika, s níž se inženýři a konstruktéři setkávají každý den. Kdyby měl někdo pojmenovat společné aspekty v konstrukci obráběcích strojů, vrtných souprav, zavlažovacích systémů, teleskopů, automatických balicích strojů, lodních vykladačů, výtahů nebo jeřábů, jistě by to byla potřeba dodání energie pohyblivým systémům.

Energetické řetězy

Energetické řetězy (nosiče) jsou úspěšným řešením, které se stále více uplatňuje nejen v uvedených aplikacích. Systémy používající pohyblivé energetické řetězy jsou uznávané díky tomu, že nabízejí jedinečnou synergii rozmanitosti jejich použití a ekonomické proveditelnosti. Díky této vlastnosti popularita energetických řetězů v porovnání se systémy se závěsnými kabely (kabelovými vozíky) nebo proudovými lištami (trolejemi) stále roste. Proto se společnost Lapp Kabel, s. r. o., výrobce a distributor flexibilních kabelů Ölflex®, datových kabelů Unitronic®, konektorů Epic® a kabelového příslušenství, již před několika lety rozhodla navázat spolupráci s výrobcem prvotřídních energetických řetězů, firmou Brevetti Stendalto. Výrobky této italské společnosti přináší Lapp Group na český trh pod svým obchodním označením Silvyn Chain®.

Jednoznačnou výhodou použití energetických řetězů je potřeba přibližně poloviční délky kabelů či hadic vzhledem k celkové délce pojezdu pohyblivého konce (za předpokladu umístění pevného konce řetězu uprostřed pojezdové dráhy). V porovnání s tím použití systému se závěsnými kabely vyžaduje mít kabel o délce celkové pojezdové dráhy.

Obr. 1.

Obr. 1. Energetický řetěz Silvyn Chain SR310

Konstrukční provedení nylonových i ocelových energetických řetězů se prudce vyvíjí ve snaze vyhovět rostoucí poptávce po výrobcích nejvyšší kvality. Dnes dokážou řetězy Silvyn Chain bez problémů pracovat v zařízeních s velkými rychlostmi a zrychlením, při velkém zatížení a dráhách pohybu dlouhých až několik stovek metrů. Kabely a hadice jsou přitom bezpečně chráněny uvnitř řetězu i při použití v agresivních provozních podmínkách (obr. 1).

Řetězy mohou být různě modifikovatelné s ohledem na specifické požadavky každé aplikace. Příčky spojující bočnice energetického řetězu jsou vybaveny mechanickými zámky, díky kterým mohou být příčky snadno a rychle otevřeny, a to z vnitřní nebo vnější strany ohybu řetězu. Kryté varianty řetězů lze použít při nutnosti chránit kabely a hadice proti nečistotám v okolním prostředí. Kabely a hadice mohou být uvnitř řetězu snadno rozděleny do několika víceúrovňových sekcí pomocí systému horizontálních a vertikálních separátorů.

Standardně je pro výrobu komponent řetězu používán nylon. Při zvláštních požadavcích je možné zvolit i materiály, jako jsou hliník, uhlíková ocel, korozivzdorná ocel nebo plasty odolné proti výbuchu či plameni.

Energetické řetězy jsou dodávány se spoustou příslušenství, které významně usnadňuje jejich použití: vodicí žlaby pro kluzné řetězy s dlouhými dráhami pojezdu, podpěrné kladky pro prodloužení samonosné délky řetězů apod.

Je samozřejmostí, že energetické řetězy Silvyn Chain jsou zdravotně nezávadné a vyhovují směrnici RoHS. Znamená to, že při jejich výrobě nebyly použity žádné nebezpečné látky, jako např. kadmium, olovo, rtuť atd.

Konstruktéři a projektanti využívají také další velké výhody energetických řetězů. Výběr správného typu řetězu je zpravidla jednoduchý a méně náročné aplikace vyžadují splnění pouze tří základních kritérií:

  • nejdůležitější je určení délky pojezdu, čili dráhy, po níž se řetěz pohybuje,

  • průměry kabelů a hadic umístěných uvnitř řetězu určují vnitřní rozměr článku a poloměr ohybu řetězu (je velmi důležité ověřit, zda kabely a hadice ukládané do pohyblivého nosiče jsou k tomuto použití určeny),

  • třetím důležitým faktorem je samonosnost energetického řetězu (v katalogu řetězů Silvyn Chain, který zájemcům pracovníci Lapp Group ochotně poskytnou, je u každého typu řetězu tabulka s vyznačením povolené přídavné hmotnosti kabelů a hadic na jeden metr řetězu s ohledem na délku nepodepřeného ramene řetězu).

Výběr řetězu může být také ovlivněn ještě dalšími kritérii, např. typem posuvu (horizontální, vertikální, rotační, kombinovaný, viz obr. 2), způsobem použití (jeden řetěz, dva řetězy nad sebou, řetěz klouzající po straně) nebo okolním prostředím.

Obr. 2.

Obr. 2. Ukázky použití energetických řetězů: horizontální, vertikální a kluzné vedení, řetěz klouzající po bočnici a rotační pohyb

Ideálním řešením především při návrhu řetězů pro náročnější aplikace je využít pomoci nabízené týmem specialistů ve společnostech Lapp Group, kteří konstruktérům ochotně poradí s určením parametrů řetězu nebo úkol výběru vhodného řetězu převezmou na sebe. U takto navrženého řešení pohyblivého přívodu Lapp Group garantuje jeho funkčnost a na přání k němu dodává také potřebnou výkresovou dokumentaci.

Katalog energetických řetězů Silvyn Chain zákazníkovi poskytuje podrobný přehled o standardních výrobcích firmy Brevetti Stendalto. Rozmanitost jejich použití a možnosti výrobce však zákazníkovi dávají ještě další příležitost: poptávat individuální řešení, která často mohou být zcela nestandardní a zdánlivě nerealizovatelná. Na katalog výrobků Silvyn Chain by se zákazník neměl dívat jako na konečný seznam řešení, ale v mnoha případech jen jako na prvotní krok k započetí vzájemné spolupráce na té nejvyšší odborné úrovni. Výsledkem takové spolupráce mohou být dodávky řetězů plně osazených kabely a hadicemi požadovanými zákazníkem včetně jejich ukončení konektory nebo přírubami.

Spirální kabely

Pro přenos elektrické energie na pohyblivé díly je možné použít také spirální kabely, a to především při nelineárním či náhodném pohybu napájeného zařízení, kdy energetické řetězy nelze použít. Spirální kabel se vyrábí namotáním vhodného kabelu na ocelový trn daného průměru a vytvrzením navinutého kabelu v peci při vysoké teplotě, čímž se fixuje jeho tvar.

Charakteristickými parametry spirálního kabelu kromě základních vlastností samotného kabelu jsou délka spirály v základním (neroztaženém) a v roztaženém stavu, vnitřní průměr spirály a délka volných konců. Volné konce jsou konce kabelu nestočené do spirály; jsou určeny k pohodlnému připojení spirálního kabelu k zařízením.

Hlavním pravidlem při použití „kroucené šňůry„, jak se spirálním kabelům také často říká, je potřeba respektovat skutečnost, že délka v roztaženém stavu musí být dvaapůl-, maximálně třiapůlnásobkem délky kabelu v základním stavu. Při větším protažení spirály dochází k postupné ztrátě tvarové paměti a trvalému protažení kabelu.

Obr. 3.

Obr. 3. Spirální kabel osazený konektory

V katalogu výrobků společnosti Lapp Group může zákazník najít několik standardních provedení datových nebo napájecích spirálních kabelů různých počtů žil, průřezů a délek. Jestliže si nevybere z tohoto sortimentu, mohou odborníci z Lapp Group podle požadavků zákazníka kabel navrhnout i vyrobit. Díky zavedené výrobě spirálních kabelů pro firmu Daimler Chrysler (obr. 3) je přímo v sídle společnosti Lapp Kabel, s. r. o., v Holešově k dispozici kompletní výrobní zařízení a know-how potřebné pro výrobu rozmanitých druhů spirálních kabelů. Samozřejmostí je také osazení volných konců konektory požadovanými zákazníkem či jakákoliv jiná úprava kabelu.

Vysoce flexibilní kabely a vodiče

Jak již bylo uvedeno, s pojmem „pohyblivý přívod„ úzce souvisejí také vysoce flexibilní kabely a vodiče. Lapp Group nabízí širokou škálu kabelů a vodičů pro pohybující se přívody. Tyto kabely a vodiče jsou ve svém názvu zpravidla označeny zkratkou FD. Jde o špičkové výrobky, které splňují ty nejnáročnější požadavky zákazníků po celém světě. Díky výjimečným parametrům těchto kabelů a vodičů je společnost Lapp Group svými zákazníky často mylně označována jako dodavatel materiálů pouze pro speciální aplikace.

Kam pro další informace

Při hledání dalších informací doporučujeme začít na webových stránkách společnosti Lapp Kabel (www.lappgroup.cz).

Ing. František Omasta,
produktový manažer,
Lapp Kabel, s. r. o., Holešov