Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Laboratorní přístroj pro analýzu nápojů

číslo 8-9/2004

Laboratorní přístroj pro analýzu nápojů

Liquilyzer® je laboratorní přístroj, jímž lze přesně a rychle, v několika sekundách, stanovit kvalitativní parametry piva, vína a dalších alkoholických i nealkoholických nápojů přímo v lahvi, bez úpravy vzorku.

Obsah stanovovaných látek, jako např. extraktu, alkoholu, oxidu uhličitého nebo bílkovin, je měřen na základě jejich molekulární struktury specifickou absorpcí procházejícího infračerveného záření. Při průchodu infračerveného záření vzorkem se mění vibrační energetické stavy molekuly. Tyto změny, které se ve spektru procházejícího záření projeví jako absorpční pásy, jsou pro danou látku charakteristické. Pomocí infračerveného spektra zkoumané látky je tedy možné velmi přesně identifikovat i kvantitativně stanovit požadované parametry.

Tab. 1. Měřené parametry

Měřené parametry Jednotky Rozsah měření Reprodukovatelnost
° Brix (nealkoholické nápoje) ° Brix 0,00 až 20,00 ±0,02
původní stupňovitost ° Plato 0,00 až 20,00 ±0,02
extrakt % hmotnostní 0,00 až 10,00 ±0,02
alkohol % objemová 0,00 až 10,00 ±0,02
obsah CO2 g/l 0,00 až 10,00 ±0,05
Přídavné moduly
rozpuštěný O2 ppb 0 až 1 000 ±1
barva EBC 0 až 100 ±1 % měřené hodnoty
zákal EBC 0 až 50 ±1 % měřené hodnoty

S využitím metody zeslabeného celkového odrazu (ATR – Attenuated Total Reflectance) je možné velmi přesně analyzovat i látky ve vodném roztoku. Metoda ATR, založená na mnohonásobném odrazu infračerveného světla na rozhraní analyzované látky a měřicího krystalu, je zde nutná proto, že vodné roztoky infračervené světlo silně absorbují. Její výhodou je, že vyžaduje jen minimální přípravu vzorku pro analýzu a umožňuje vyhnout se použití toxických rozpouštědel, která by pro přípravu vzorku jinak byla nutná. Lze dokonce analyzovat roztoky protékající měřicí celou a stanovit látky v nich přítomné i ve velmi malých koncentracích. Protože všechny stanovované látky vykazují několik absorpčních pásů v různých oblastech spektra, je možné zachytit směsi látek a jednotlivé složky potom kvantitativně určit pomocí vyhodnocovací matice.

Co se týče údržby přístroje, četnost nezbytných kalibrací se vzhledem k dlouhodobé stabilitě omezuje na jednu kalibraci za rok.

Ing. Josef Štichauer,
Centec automatika, spol. s r. o.

Centec automatika, spol. s r. o.
Pekařská 8/601
155 00 Praha 5
tel.: 257 084 111-3
fax: 235 518 701
e-mail: prodej@centec.cz
http://www.centec.cz

Inzerce zpět