Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Laboratoře pro výuku automatizace na střední škole v Lanškrouně

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun (www.spslan.cz) oslavily v září tohoto roku 60 let od svého založení. V předmětu řídicí systémy se studenti seznamují se senzory, akčními členy a programovatelnými automaty a mohou si své znalosti procvičit v dobře vybavených laboratořích. Nejprve v nich byly v devadesátých letech dvacátého století instalovány fyzikální modely s elektropneumatickými akčními členy, které byly tehdy široce využívány v Tesle Lanškroun a byly pro školu dostupné. Původní programovatelný automat z Tesly Kolín NS-905 s programovacím přístrojem NS-906 byl později nahrazen programovatelnými automaty Telemecanique řady Micro a Nano, které škole věnovala společnost Schneider Electric jako sponzorský dar. Dalším sponzorským darem byly prvky od firmy SMC, z nichž byly vytvořeny modely ovládané programovatelnými automaty Telemecanique řady Nano.
 
Střední škola v Lanškrouně postupně vybudovala dvě laboratoře mechatroniky. V roce 1996 zakoupila od firmy Festo tři didaktické sestavy a panely pro výuku elektropneumatiky. Později se zapojila i do programu firmy Festo na budování výukových center ve školách. Firma Festo pak hradila větší část nákladů na vybavení laboratoře, kterou dnes využívají také žáci jiných středních škol působících v regionu. Dále laboratoř funguje jako prezentační místo automatizační techniky firmy Festo.
 
V rámci schváleného projektu Evropského sociálního fondu pro podporu odborné přípravy středoškolské mládeže pro podmínky automatické i automatizované výroby zakoupila škola sestavu tří modulárních pracovních stanic. V současné době se studenti seznamují s návrhem a realizací logického řízení pomocí výukových panelů pneumatiky a elektropneumatiky.
 
Laboratoř je rovněž vybavena senzory pro měření tlaku, síly nebo hmotnosti a také bezdotykovými a dotykovými senzory pro zjišťování polohy. K dispozici jsou regulační prvky, které umožňují sestavovat pomocí PID regulátoru zpětnovazební regulační schéma. Užitečnou výukovou pomůckou je sestava mechatronické pracovní stanice s robotem Mitsubishi (obr. 1) a montážní stanice. Tyto mechatronické stavebnice jsou řízeny programovatelnými automaty Micro od firmy Schneider Electric a S7-200 firmy Siemens. Robot má vlastní řídicí jednotku Mitsubishi.
 
Druhá laboratoř mechatroniky je postupně vybavována ve spolupráci s firmami Moeller, Siemens, SMC, IFM a dalšími. Firma Moeller Elektrotechnika s. r. o. poskytla laboratoři programovatelná relé řady Easy v sestavě s výukovou sestavou a pomohla s vytvářením stavebnice pro řízení asynchronního elektromotoru měničem frekvence a stavebnice s pneumatickými prvky řízenými programovatelným automatem PS 4. V současnosti je dokončována výuková sestava pro různé způsoby řízení asynchronních motorů od spouštěče motorů, přes řízení pomocí modulu Soft Start až k měniči frekvence.
 
Dosluhující programovatelné automaty jsou nahrazovány PLC firmy Siemens řady S7-200. Při účasti na soutěži Sběrnice ASi do středních škol (školní rok 2006/2007) byla navázána spolupráce s firmou Siemens. Podle zadání vytvořila škola sestavu dvouosé kinematiky ovládané servomotory. Za vytvoření mechaniky obdržela celý řídicí systém spolu se servomotory, takže do výuky přibyla nová výuková stavebnice. Funkční sestava byla vystavena na MSV Brno ve stánku firmy Siemens.
 
Jindřich Král, SOŠ Lanškroun
 

Obr. 1. Mechatronická pracovní stanice s robotem Mitsubishi v laboratořích SOŠ Lanškroun