Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

KyberRobot 2024 – mezi skleníkem a fotbalem

Tradiční soutěž KyberRobot (již šestnáctý ročník) se uskutečnila v sobotu 20. ledna v prostoru Technické univerzity v Liberci, Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Duší akce byl, jako obvykle, Ing. Miloš Hernych.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích: A – Robot, pomocník lidí (23 týmů) a B – Autonomní robot – záchranář (18 týmů). Celkem se zúčastnilo 50 dětí. Obě kategorie byly děleny zvlášť pro mladší a starší žáky. Udělována byla i cena Dětské univerzity. Soutěžící museli své roboty předvést porotě, která hodnotí nejen kreativitu, ale i způsob představení nápadu a konstrukce. Soutěž je tak i tréninkem dovedností prezentace před veřejností.

Živo bylo nejenom v aule a v jedné z přilehlých učeben, ale i v prostoru před aulou, kde se odehrávaly soutěžní jízdy kategorie B. Soutěžící se snažili přimět své roboty, aby prošly bludištěm do cíle. Rozhodoval čas.

Mezi soutěžními exponáty byly také např. robotický skleník, nápojový automat, automat pro automatické dávkování léků nebo pro obsluhu chytrých skladů či stolní fotbal.

Příprava na soutěž je příležitostí pro děti zapálené pro robotiku a techniku jako takovou. Důležité je i společné setkání mladých tvůrců, vzájemné poměření sil a vznik nových přátelství. Soutěž KyberRobot se vždy vyznačuje úžasnou atmosférou a je příjemným zážitkem pro soutěžící, jejich doprovod, organizátory i pro členy hodnoticí komise. KyberRobot a podobné akce pomáhají pěstovat v dětech lásku k technice. Děti navíc poznají prostředí technické univerzity a snad se na ni (nebo na kteroukoliv jinou) budou chtít vrátit už jako studenti. Výsledková listina je na https://stansevedcem.tul.cz/files/pages/other/Kyberrobot2024_V%C3%BDsledkov%C3%A1Listina.pdf.

[Tisková zpráva TU v Liberci.]                   

(šm)