Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

KyberRobot 2018

Již jedenáctý ročník tradiční soutěže robotických konstrukcí KyberRobot se uskuteční 24. ledna 2018 v prostorách Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Organizačním garantem je Ing. Miloš Hernych, odborným garantem doc. Josef Janeček. Soutěž je určena žákům základních a středních škol – jednotlivcům i týmům do maximálně tří členů. Může se jí zúčastnit i několik týmů ze stejné školy či zájmové organizace nebo stejný tým s několika sestavami.

Oproti předchozím ročníkům bude soutěž zúžena a zaměřena na zadaná témata. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích, v každé ve dvou věkových skupinách – žáci do patnácti let a žáci do devatenácti let. Tématem první kategorie je „robot – pomocník lidí“. Předmětem je robotická sestava libovolné konstrukce podle invence soutěžících. Doba na předvedení konstrukce a její funkce včetně vysvětlení jejího přínosu je maximálně deset minut. Hodnotí se nápad a přínos pro člověka, funkčnost sestavy a dodržení časového limitu. Soutěžící mají k dispozici počítač s připojením na internet a datový projektor.

Tématem druhé kategorie je „autonomní robot – pyrotechnik“. Soutěžit se bude na překážkové dráze rozměru 2 × 1 m. Její trasa bude vytvořena až v den soutěže. Dráha bude ohraničena latěmi. Mohou se na ní vyskytovat i slepá ramena. Soutěžní robot musí projet celou trať od startu do cíle zcela samostatně, bez jakékoliv vnější pomoci a dálkového ovládání. Součástí úkolu je nalezení jedné „miny“ (golfového míčku) a její bezpečné dopravení do cíle – nesmí být do cíle odvalována a nesmí se dotknout konstrukce dráhy. Hodnotit se bude doba průjezdu i s nalezením a převezením miny do cíle. Čas bude měřen od okamžiku povelu ke startu až do opuštění dráhy. Každý soutěžící má tři pokusy a započítává se mu ten nej­úspěšnější. Přesná pravidla jsou uvedena na http://kyberrobot.tul.cz/, kde je rovněž možné se přihlásit. Přesný harmonogram bude zveřejněn po uzávěrce soutěže.      

(šm)