Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Kybernetika a společnost na prahu XXI. století

číslo 5/2005

Kybernetika a společnost na prahu XXI. století

Vědecká rozprava s názvem Kybernetika a společnost na prahu XXI. století (Kybernetics and society on the start of XX. century) se uskuteční 25. listopadu 2005 na VUT v Brně. Při příležitosti 55. výročí vydání knihy prof. Norberta Wienera Kybernetics and Society ji pořádá Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) ve spolupráci s Asociací strojních inženýrů – Klub Brno a Centrem aplikované kybernetiky – pracoviště Brno.

Cílem rozpravy je připomenout myšlenky publikované před 55 lety zakladatelem kybernetiky a ukázat na jejich význam pro současnou společnost a zároveň vzpomenout již 111. výročí narození prof. Wienera. Zájemci o účast na rozpravě se mohou přihlásit poštou nebo elektronicky na adrese doc. Ing. Branislav Lacko, CSc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Technická 2, 616 69 Brno (lacko@fme.vutbr.cz). Aktuální informace o přípravě rozpravy budou zveřejňovány na oficiálních stránkách ČSKI (http://www.cski.cz).

Uspořádání rozpravy bude doprovázeno knižním vydáním almanachu se souborem vědeckých esejů analyzujících z různých hledisek současné i budoucí postavení kybernetiky ve společnosti nebo kriticky rozebírajících aktuální problémy současné kybernetiky. Zájemci o publikování eseje v českém nebo anglickém jazyce v rozsahu do šesti stran podle definované šablony mohou jeho text nabídnout programovému výboru do 15. června 2005. Konzultovat tematické zaměření eseje lze u doc. Lacka na již uvedené adrese. Odborná veřejnost bude seznámena i se závěry rozpravy.

Účast na kolokviu a publikování eseje v almanachu nejsou na sebe vzájemně vázány. Účastníci kolokvia zaplatí na místě při prezenci v hotovosti účastnický poplatek 500ně činní občané 250 kč). Publikování v almanachu je bezplatné. Zájemci si budou moci almanach koupit. Jeho předpokládaná cena je 350 Kč.

(ed)