Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Kyber Robot v Liberci již posedmé

Kreativní soutěž výukových robotů Kyber Robot 2013 se koná na TUL v Liberci již posedmé. Pro velký zájem je letos dvoudenní a uskuteční se 4. až 5. prosince. Pořadatelem je Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Garantem je prof. Ing. Václav Kopecký, CSc., děkan FM. Mediálním partnerem je odbormý časopis Automa. Soutěž je určena pro studenty středních a základních škol, jednotlivce i členy zájmových kroužků. Nově je zavedena i kategorie „bez omezení věku“, určená pro studenty VŠ a širokou veřejnost.

Úkolem soutěžících je zkonstruovat malý výukový robot podle vlastní invence a předvést s ním libovolnou pohybovou sestavu v trvání nejvýše pět minut na prostoru 3 × 3 m. Hodnotí se choreografie a kreativita sestavy, využití všech funkcí robotu a dodržení časového limitu. Soutěžícími mohou být jednotlivci nebo družstva nejvýše o třech členech. Soutěže se mohou zúčastnit maximálně tři týmy ze stejného pracoviště nebo jeden tým se třemi sestavami v jedné kategorii (při velkém počtu účastníků bude jejich počet snížen na dva týmy a na dvě sestavy ze stejného pracoviště). Vystoupení hodnotí odborná porota. Soutěží se v pěti kategoriích. Dne 4. prosince budou soutěžit středoškoláci s roboty sestavenými ze stavebnice Bioloid a s libovolnými roboty. Druhý den soutěže (5. prosince) vystoupí žáci základních škol s roboty stavebnice LEGO MindStorms a s libovolnými roboty a také soutěžící bez omezení věku s libovolnými roboty. Vyloučeni jsou profesionální programátoři a pracovníci z oboru robotiky, studentům vysokých škol je účast umožněna. Soutěž je otevřena i zahraničním účastníkům.

Podrobný harmonogram a přesné místo konání soutěže budou upřesněny po závěrce přihlášek. Občerstvení a oběd pro účastníky soutěže (včetně pedagogického doprovodu) jsou zdarma, v případě zájmu je pro ně zajištěn zdarma i nocleh ve dnech soutěže. Uzávěrka přihlášek je 24. listopadu 2013. Přihlášky lze (po stažení formuláře) posílat organizátorce soutěže Lence Kretschmerové (lenka.kretschmerova@tul.cz) nebo lze formulář vyplnit on-line na stránce soutěže: www.otevrenauniverzita.cz/akce/kyberrobot.

[Informace TUL.]                                  

(šm)