Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Kurzy České metrologické společnosti

Česká metrologická společnost (ČMS) zve odbornou veřejnost na kurzy připravené na druhé pololetí roku 2019. Proběhnou v budově České vědeckotechnické společnosti na adrese Novotného lávka 5, Praha 1.

Podrobnosti zájemci najdou na http://spolky.csvts.cz/cms/kalendar-akci-cms.

Dotazy je možné posílat na e-mailovou adresu sekretariátu ČMS cms-zk@csvts.cz. Telefonické informace podá paní Vidimová na tel.: 221 082 254, 606 957 233.

Druhý ročník konference Fórum českých a slovenských metrologů (a 21. fórum metrologů ČMS) se uskuteční 20. listopadu v Praze v Klubu Lávka, na Novotného lávce. Další informace jsou uvedeny na www.csvts.cz/cms.

(ev)

Tab. 1. Kurzy ČMS ve druhém pololetí 2019

Řízení metrologie v organizaci (K 556-19)

7. 10. 2019

Aplikace normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

v laboratoři (K 561-19)

29. 10. 2019

Měření elektrických veličin (K 559-19)

4. 11. 2019

Nejistoty v nejistotách – teplota, tlak (K 560-19)

18. 11. 2019

51. základní kurz metrologie (K 558-19)

9. až 12. 11. 2019