Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Kurz projektování pro profesionály i pro školy

Dne 26. září 2012 se v Centru odborné přípravy v Sezimově Ústí konal kurz pro projektanty elektroinstalací v chytrých domech. Na rozdíl od obvyklých kurzů, které Teco a. s. pravidelně pořádá (letos na podzim se uskutečnil ještě ve Zlíně, v Liberci a v pražské firmě Regulus) pro své skutečné i potenciální uživatele, tento kurz navštívili učitelé školy a jejich aktivní studenti – přirozeně to vyplynulo z konání v areálu školy. Účast studentů byla hojná, prozíravé vedení školy jim poskytlo volno, aby se mohli kurzu zúčastnit. Studenti a učitelé tak měli možnost seznámit se s problematikou instalace chytrých domů přímo „od pramene“, od tvůrčích pracovníků Teco a. s. – vedoucího vývoje hardwaru Ing. Jindřicha Kubece a od obchodního ředitele Ing. Jaromíra Klabana. Měli možnost naslouchat i diskusím účastníků z praxe. Je pravděpodobné, že všechna témata a detaily kurzu studenti „nestrávili“ a nezapamatovali si je. Důležité ale je, že měli možnost vidět, jak se „dělá chytrý dům“ a jaké problémy je při tom třeba řešit. K jejich sebevědomí zřejmě přispěla i skutečnost, že byli na akci pro profesionály. Podobné akce jsou prospěšné pro všechny zúčastněné a vyplatí se je opakovat, v Sezimově Ústí i v jiných školách. Podobný průběh měl i kurz na Technické univerzitě v Liberci (TUL), po jehož skončení se konala specializovaná přednáška pro studenty.

V kurzu byly představeny nové příručky: Příručka projektanta systému Foxtrot a Příručka projektanta inteligentní instalace s CFox a RFox. Ve spolupráci s internetovým televizním portálem Elektrika.tv byl z jarního cyklu školení vytvořen záznam (téměř 4,5hodinový). Je rozdělen do devíti částí po asi 30 minutách, takže lze rychle vyhledat a přehrát pouze to, co je potřebné. Příručky i záznam kurzu jsou dostupné na stránkách www.tecomat.cz.

[Tisková informace.]            (Šm)