Aktuální vydání

celé číslo

05

2021

Perspektivy automatizace, umělá inteligence v automatizaci; prostředky automatizace v době lockdownu
celé číslo

Kulatý stůl na téma trh se systémy pro strojové vidění

Pořadatel veletrhu Vision, Landmesse Stuttgart, společně s německým sdružením VDMA Machine Vision Association uspořádali 4. února 2014 ve Frankfurtu nad Mohanem kulatý stůl na téma globální trh strojového vidění. Přítomní ředitelé a zástupci firem z oboru diskutovali o vývoji trhu v Evropě, USA a Asii. Byli to Dietmar Ley, výkonný ředitel společnosti Basler AG, Ahrensburg (Německo), Heiko Frohn, generální ředitel společnosti VITRONIC, Wiesbaden (Německo), a Olaf

Munkelt, předseda sdružení VDMA Machine Vision Association a generální ředitel společnosti MVTec Software GmbH z Mnichova (Německo). Další účastníci se k diskutujícím připojili prostřednictvím videovstupů. Ukázalo se, že ochota představitelů firem zapojit se do diskuse byla velká. Je to důkazem toho, že trh v oboru strojového vidění má jeden specifický rys: konkurenční firmy spolu dokážou mluvit a diskutovat o trendech, standardech, technických novinkách a potřebách uživatelů.
 

Evropa

Účastníci z Evropy dostali dvě otázky: jaký je současný stav v oboru strojového vidění a jaký jeho očekávaný vývoj a jakou roli bude hrát strojové vidění v nové industrializaci Evropy.
 
Mark Williamson, ředitel pro rozvoj trhu, Stemmer Imaging, Velká Británie:
„Rozvoj trhu se strojovým viděním předhání rozvoj trhu v jiných průmyslových oborech. Hybnou silou je snaha o co nejvyšší efektivitu. Současně se projevuje snižování ceny systémů strojového vidění, díky němuž se tyto systémy stávají přístupnými novým skupinám zákazníků. V současné době předpokládám meziroční růst o 10 % a jsem optimista, i co se týče dlouhodobějšího výhledu.
 
Chce-li Evropa konkurovat zemím s nízkou cenou pracovní síly, musí se při nové industrializaci soustředit právě na automatizaci. Ta podnikům pomůže udržet nízké výrobní náklady a vysokou efektivitu. Systémy strojového vidění jsou pro automatizaci nesmírně důležité, zejména pro zajištění kvality výroby.“
 
Donato Montanari, hlavní vedoucí skupiny Machine Vision Business, Datalogic Automation, Itálie:
„Všude ve světě, a v Evropě zvlášť, kladou zákazníci velký důraz na kvalitu. Ať jde o nový automobil nebo o potraviny, zákazník vždy požaduje stoprocentní kvalitu. Kontrola kvality je pro průmyslové podniky nezbytná a právě strojové vidění umožňuje vykonávat ji rychle, spolehlivě a efektivně. Kontrolují se nejen výrobky dodávané koncovým zákazníkům, ale stejně důležitá je kvalita i v rámci dodavatelských řetězců mezi subdodavateli a koncovými výrobci. Podle mého názoru je to právě kontrola kvality, která bude rozhodující pro další vývoj trhu v oblasti strojového vidění.“
 

Spojené státy americké

Také v USA se mluví o vlně re-industrializace. Otázky zněly, co to znamená pro obor strojového vidění a které obory v USA a v celé Severní Americe mají největší potenciál vývoje.
 
Jeff Burnstein, prezident sdružení Association for Advancing Automation (A3) a prezident sdružení Automated Imaging Association (AIA), USA:
„Re-industrializace je pro strojové vidění velkou příležitostí. Můžeme vidět, že mnoho firem vrací své výrobní závody zpět do USA. A to je pro strojové vidění a pro automatizaci jako celek velký impulz. Mnoho šancí je ale také mimo průmyslovou výrobu: v oborech zpracování obrazu v medicíně, zabezpečovací techniky atd. Předpokládám, že trh Severní Ameriky v oboru strojového vidění zůstane stejně silný jako dosud a bude se dále rozvíjet.“
 
Mike Cyros, ředitel pro strategický rozvoj, Allied Vision Technologies, USA:
„Z našeho pohledu je důvodem návratu výroby ze zámoří zpět do USA nutnost zajištění vysoké kvality. A v tom hraje automatizace, včetně strojového vidění, zásadní roli. V USA v současné době dochází ke znovuzrození automobilového průmyslu. Zde je důraz na kvalitu zvlášť silný. Ovšem také my vidíme hodně příležitostí v oborech, které jsou pro strojové vidění méně tradiční, např. zabezpečovací technika, technika budov, videosystémy pro sportovní areály nebo systémy pro řízení dopravy.“
 
Greg Hollows, ředitel oboru strojového vidění, Edmund Optics, USA:
„Re-industrializace USA přináší nové pracovní příležitosti nejen ve výrobních firmách, které se vrátily ze zámoří, ale i podnikům v oboru průmyslové automatizace. Klesající cena komponent a systémů strojového vidění nám navíc umožňuje hledat nové příležitosti na trhu, např. ve farmaceutickém průmyslu nebo v potravinářství, kde je velká poptávka po systémech pro kontrolu kvality a současně velký tlak na snižování nákladů na investice. Také v oblasti zdravotnictví je pro obor strojového vidění mnoho zajímavých příležitostí.“
 

Asie

V Asii je situace zcela jiná než v Evropě a Severní Americe. Klíčové otázky jsou: Jaká je na asijském trhu poptávka po automatizační technice a jak se bude vyvíjet v následujících letech? Které faktory budou vývoj trhu nejvíce ovlivňovat?
 
Sungho Huh, ředitel technického rozvoje společnosti Envision a člen představenstva sdružení Korea Machine Vision Industrial Association (KMVIA), Jižní Korea:
„V Asii roste cena pracovní síly a asijské podniky již nejsou atraktivní pro průmyslové obory, které těžily z nízkých nákladů na práci. Asijské podniky se proto snaží zavádět roboty a automatické systémy kontroly – a to je příležitost pro systémy strojového vidění. Korejský průmysl je z hlediska uplatnění automatizace
již velmi vyspělý, ale korejské firmy vidí velké příležitosti na trhu v Číně a dalších asijských zemích, které se zaváděním automatizace teprve začínají.“
 
Sachio Kiura, ředitel a generální sekretář sdružení Japan Industrial Imaging Association (JIIA), Japonsko:
„Jaká je poptávka po automatizaci v Japonsku a dalších asijských zemích? Stručně řečeno, velká. V Číně prudce roste cena pracovní síly. Počet pracovníků, které má čínský průmysl k dispozici, se přitom uplatňováním pravidel pro ochranu dětí snižuje právě o tu nejlevnější pracovní sílu.Silně se rozvíjí také region jihovýchodní Asie a je zde velká poptávka po automatizační technice. V samotném Japonsku mají na vývoj trhu rozhodující vliv obory automobilové výroby a výroby spotřební elektroniky. Vývoj oboru strojového vidění v Asii tedy vidím velmi nadějně v tomto roce i v budoucnu.“
 
Isabel Yang, zakladatelka a generální ředitelka společnosti Luster Light Tech, Čína:
Rok 2013 byl pro obor strojového vidění velmi úspěšný; celkový meziroční růst byl přibližně 20 %. Stejný růst, popř. i vyšší, předpokládám i v roce 2014 a v dalších pěti letech.“
 
Eric Chen, ředitel oddělení exportu do zámoří, OPT Machine Vision Tech, Čína:
Poptávka po automatizaci, včetně systémů strojového vidění, je tažena zejména transformací čínského průmyslu. Cena pracovní síly v Číně roste, a proto se čínský průmysl musí změnit. Systémy strojového vidění se uplatňují v tradičních oblastech, v automobilovém průmyslu, při výrobě polovodičových součástek a elektroniky, ale také v mnoha nových oblastech průmyslu. To jsou důvody, proč jsem přesvědčen, že poptávka po automatizační technice v Číně dále poroste.“
 
Hersem Yang, generální ředitel společnosti AZURE Photonics, Čína:
„Obor strojového vidění v Číně roste proto, že roste vyspělost čínského průmyslu, a proto, že roste cena pracovní síly. Výrobní podniky zavádějí automatizaci, aby snížily výrobní náklady a zajistily kvalitu výroby podle stále náročnějších
standardů.“
 

O veletrhu Vision

Vision je odborný veletrh pro strojové vidění a související obory. Letos se bude konat ve Stuttgartu ve dnech 4. až 6. listopadu, poprvé po přechodu na dvouletou periodu. Pořadatelé předpokládají více než 400 vystavovatelů s velkým podílem mezinárodní účasti.
 
(Bk)
 

Obr. 1. Kulatý stůl Vision 2014 (zleva) Silvia Stollová, vedoucí komunikace Messe Stuttgart, Patrick Schwarzkopf, vedoucí VDMA Machine Vision Association, Dr. Olaf Munkelt, prezident VDMA Machine Vision Association a obchodní ředitel MVTec Software GmbH, Dr. Dietmar Ley, předseda představenstva Basler AG a Dr. Heiko Frohn, obchodní ředitel, Vitronic