Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

KUKA ohlašuje nové robotické konsorcium

číslo 10/2005

KUKA ohlašuje nové robotické konsorcium

Společnost KUKA Robotics Corporation, severoamerická pobočka jednoho z největších světových výrobců průmyslových robotů KUKA Roboter GmbH, oznámila, že se spojila s několika významnými automatizačními společnostmi s cílem vyvinout nové, flexibilní výrobní postupy pro letecký průmysl s jeho potřebou co nejkratších výrobních cyklů a nejnižších nákladů. Základem těchto postupů budou nové generace flexibilních robotů, senzorů a inteligentních upínacích přípravků. Spolu s KUKA Robotics jsou členy konsorcia severoamerické firmy Composite Systems, odpovídající za řízení programu a integraci systémů, Programming Plus, specializovaná na integraci systémů CAD/CAM, New River Kinematics se zkušenostmi s integrací senzorů, Faro Technologies, věnující se laserovým záznamovým systémům, EOA Systems, dodavatel vrtacích nástrojů pro robotizovaná pracoviště, a Srewdrivers, známá svými podavači šroubů a spojovací technikou. Konsorcium se nejprve chce zaměřit na draky dopravních a kosmických letadel. Firmy nyní, spolu s výrobci letadel, zkoumají oblasti, v nichž by jejich přístup k robotizované letecké výrobě založený na datech přinesl největší užitek. Středem zájmu jsou zejména operace vrtání a nýtování, tradičně nejpracnější a nejnáročnější na vybavení výrobními přípravky.
[InTech News, 18. srpna 2005.]

(sm)