Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Krohne představuje nový ultrazvukový průtokoměr pro měření průtoku přehřáté páry

Firma Krohne uvedla letos na jaře na trh nový ultrazvukový průtokoměr Optisonic 8300 pro měření průtoku páry a plynů za vysokých teplot. Výrobce tím reaguje na stále rostoucí potřebu přesně a spolehlivě měřit množství přehřáté páry o vysoké teplotě a pro ultrazvukové průtokoměry tak vzniká zcela nová oblast použití.

 
S narůstajícími požadavky na šetření energií rovněž roste nutnost měřit její spotřebu. Pro splnění tohoto požadavku je nejprve nutné mít přesné, kalibrované a dlouhodobě stabilní měřidlo. Toto měřidlo musí být bezúdržbové a musí také trvale monitorovat svou správnou funkci. To vše poskytuje právě Optisonic 8300. Kromě toho se ještě vyznačuje téměř nulovou tlakovou ztrátou, velkým měřicím rozsahem a integrovaným měřením hmotnostního průtoku. Optisonic 8300 je vhodný i pro obousměrné měření průtoku přehřáté páry.
 
Optisonic 8300 je vysokoteplotní dvoukanálový ultrazvukový průtokoměr pro měření páry, který dosahuje přesnosti měření 1 % z měřené hodnoty, což je standardní hodnota očekávaná pro tento typ měření. Dodáván je v rozsahu jmenovitých světlostí od DN100 do DN600, na speciální žádost až DN1000. Maximální pracovní teplota je 540 °C a maximální provozní tlak 10 MPa, na přání a v závislosti na úloze až 20 MPa.
 
Průtokoměr má robustní konstrukci bez jakýchkoliv překážek nebo pohyblivých součástí v měřicí trubici a velké měřicí rozpětí. Vyznačuje se vynikající spolehlivostí, dlouhodobou stabilitou měření a minimálními požadavky na údržbu, jelikož na rozdíl např. od clony není nutné provádět pravidelné rekalibrace, aniž by se snížila přesnost měření. Přístroj má plně programovatelné všechny potřebné parametry a je vybaven rozsáhlou vnitřní diagnostikou, umožňující neustálou kontrolu správné funkce průtokoměru. Primární měřenou veličinou je doba průchodu ultrazvukového signálu, ze které se vypočítává objemový průtok. Software přístroje dále zahrnuje integrované výpočty hmotnostního průtoku a entalpie podle IAPWS-IF97, prováděné na základě měření externími snímači tlaku a teploty. Na displeji je možné kromě objemového nebo hmotnostního průtoku zobrazovat i hustotu, teplotu a množství energie; stejné veličiny může snímač odesílat do řídicího systému prostřednictvím komunikačních rozhraní (HART, Modbus nebo Foundation Fieldbus).
 
Přístroj je dodáván pouze v odděleném provedení, tedy s převodníkem GFC 300 F propojeným se senzory snímače signálním vícenásobným koaxiálním kabelem. Provozní připojení je standardně navařovací, na přání přírubové. Základní sada výstupů zahrnuje proudový, pulzní nebo frekvenční výstup, stavový výstup nebo mezní spínač. Dále je k dispozici řídicí vstup a proudový vstup pro případný externí snímač tlaku nebo teploty. Na přání může být převodník vybaven dalšími moduly, které umožňují různé kombinace vstupů a výstupů. Průtokoměr je schválen pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu podle směrnice ATEX, na přání může být dodán s jiskrově bezpečnými vstupy a výstupy.
 
Průtokoměr Optisonic 8300 je určen k měření průtoku přehřáté páry v hlavních rozvodech páry, které se nacházejí v tepelných elektrárnách i v mnoha průmyslových závodech, např. na výstupech spalinových výměníků, a v potrubních rozvodech přehřáté páry. Umožňuje měření v rozvodech a distribučních sítích, bilanční měření, obchodní měření spotřeby páry a měření výkonu turbín a parních kotlů.
 
Optisonic 8300 je díky použitým moderním technologiím cenově efektivní, a přitom také snadno použitelný snímač, v němž vyniknou přednosti měření průtoku ultrazvukem ještě více než v běžných snímačích.
 
Optisonic 8300 dovoluje firmě Krohne oslovit nové zákazníky. Použití ultrazvukového průtokoměru k měření průtoku páry je v tomto segmentu, kde byly tradičně využívány především snímače rozdílu tlaků spolu s primárními škrticími orgány, relativně nové. Firma Krohne však již v této oblasti získala nemalé zkušenosti při měření průtoku páry zejména u nizozemských zákazníků, jako jsou společnosti Shell, Dow, NEM a Edea. V několika posledních letech byl Optisonic 8300 úspěšně vyzkoušen v rozmanitých úlohách v rafineriích, energetice a chemickém průmyslu.
 
Kromě cenných zkušeností tak firma Krohne získala i pozitivní reference od zákazníků, kteří byli s měřením páry ultrazvukovým průtokoměrem maximálně spokojeni.
 
Firma Krohne si je vědoma toho, že další implementace průtokoměru Optisonic 8300 v oboru měření průtoku páry budou vyžadovat jistý čas a úsilí. Její pracovníci jsou proto připraveni poskytnout zákazníkům maximální podporu a potřebné know-how.
 
Prodej a servis v České republice zajišťuje společnost KROHNE CZ, spol. s r. o., se sídlem v Brně a technickými kancelářemi v Praze a Ostravě. Obchodně-techničtí zástupci společnosti Krohne CZ zájemcům rádi poskytnou další informace o všech výrobcích firmy Krohne.
[Přeloženo z materiálů společnosti Krohne.]
 
Radmila Kompová,
Obr. 1. Ultrazvukový snímač průtoku páry Optisonic 8300
Obr. 2. Detail hlavice senzoru