Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Krátké zprávy

číslo 8-9/2003

Wonderware – 9. uživatelská konference ČR/SR 2003

Ve dnech 8. a 9. října 2003 pořádá firma Pantek (CS), s. r. o., tradiční výroční setkání českých a slovenských uživatelů softwarových produktů pro průmyslovou automatizaci od společnosti Wonderware Corporation.

Konference se bude konat v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové a je určena pro koncové uživatele, systémové integrátory i pro zájemce ze škol a odborného tisku.

Obr. 1.

Hlavní náplní letošní konference bude seznámení s nejnovější verzí populárního vizualizačního systému InTouch 8.0 a zejména podrobné obchodní i technické představení zcela nového produktu Industrial Application Server, který důsledně využívá všechny výhody nové softwarové infrastruktury ArchestrA, určené pro moderní průmyslové automatizační aplikace.

Osobní účast předběžně přislíbil i Tim Sowell, viceprezident divize Archestra/Wonderware Software Unit, jenž je přímo zodpovědný za vývoj platformy ArchestrA a produktu Industrial Application Server.

Prezentovány budou také různé možnosti publikace výrobních dat do prostředí internetu a intranetu s využitím produktů ActiveFactory Web Report a SuiteVoyager.

Společenským zakončením prvního dne konference bude tradiční jazzový večírek v hotelu Amber Černigov, kde se v neformální a přátelské atmosféře setkají všichni účastníci této akce a společně oslaví deset let úspěšného působení firmy Pantek (CS), s. r. o., na českém a slovenském trhu.

Během konference budou podobně jako v minulých letech oceněni nejúspěšnější partneři firmy Pantek (CS), s. r. o., a budou zařazeny i příspěvky systémových integrátorů, kteří představí konkrétní projekty realizované se softwarovými produkty firmy Wonderware u významných zákazníků.

Podrobný program konference včetně přihlášky je k dispozici na webové adrese firmy.

Pantek (CS), s. r. o., http://www.pantek.cz, info@pantek.cz, tel.: 495 219 072 až 3


Kam pro informace o MES?

S tím, jak si do výrobních podniků postupně nacházejí cestu softwarová řešení integrující řídicí techniku na úrovni výroby s podnikovými informačními systémy – tzv. Manufacturing Execution Systems (MES) – roste zájem o jejich problematiku nejen na straně dodavatelů, ale i u uživatelů řídicích systémů. Jedinečnou příležitost seznámit se na jednom místě a v krátké době se širokou paletou nabízených řešení MES, popř. takové řešení i zkušenosti s ním blíže představit, nabízí již v pořadí třetí firemní konference pořádaná na téma MES ostravskou agenturou AD&M, tentokrát od názvem Informační systémy průmyslového podniku – MES. Uskuteční se v hotelu Devět skal v oblasti Českomoravské vrchoviny ve dnech 5. a 6. listopadu 2003.

Cílem konference je nabídnout odborníkům z průmyslových podniků, kteří disponují rozhodovacími pravomocemi, v kompaktní formě informace o možnostech budování informačních systémů výroby charakteru MES v podmínkách ČR a popř. Slovenska. Hlavními tématy konference budou:

 • sběr, validace a archivace dat z technologických procesů: programy pro archivaci a datové sklady technologických dat ve formě časových řad, dlouhodobá archivace dat, komunikace s řídicími a podnikovými systémy,
 • dispečerské řízení výrobních jednotek (SCADA, HMI), prostředky pro řízení v reálném čase,
 • optimalizace podnikových procesů: systémy pro predikci a optimalizaci procesů, simulace a modelování, statistický a další software pro podporu rozhodování,
 • systémy řízení kvality: SPC, SQC, informační systémy pro laboratoře,
 • řízení údržby: podpora preventivní a prediktivní údržby, správa hmotných aktiv podniku, systémy pro podporu rozhodování v abnormálních situacích.

Ke konferenci bude vydán tištěný sborník podrobných anotací přednášek a CD s jejich úplným zněním. Krátké anotace jednotlivých přednášek budou přístupné na webových stránkách konference.

Zájemci o aktivní vystoupení i pasivní účast na konferenci získají podrobné informace na http://www.adam-ova.cz, popř. přímým kontaktem: Ing. Petra Adamová – AD&M, Urxova 470/14, 708 00 Ostrava-Poruba, tel./fax: 596 919 977, GSM: 723 746 160, e-mail: petra.adamova@adam-ova.cz

(sk)


Konference Matlab 2003

Společnost Humusoft, s. r. o., pořádá 25. listopadu 2003 jedenáctý ročník podzimního setkání uživatelů a příznivců výpočetního a simulačního prostředí Matlab. Konference Matlab 2003 se bude konat v kongresovém centru ČVUT v Praze a bude věnována především přednáškám a prezentacím aplikací uživatelů z České republiky a Slovenska. Přihlášeny jsou příspěvky z oblasti řídicí techniky, měření, zpracování signálu a obrazu, simulace systémů, návrhu algoritmů, medicíny atd. Své místo v programu najdou i přednášky o nových produktech a informace o předpokládaném směru budoucího vývoje výpočetních systémů Matlab a Femlab. Odborníci společností The MathWorks a Humusoft seznámí účastníky s novinkami v oblasti systému Matlab a švédská firma Comsol bude prezentovat systém Femlab 3 – převratnou inovaci prostředí pro řešení komplexních fyzikálně-inženýrských úloh na bázi parciálních diferenciálních rovnic.

Pracovníci společnosti Humusoft srdečně zvou všechny zájemce k účasti na konferenci Matlab 2003. Pro každého účastníka budou připraveny materiály o nových produktech a aplikacích systémů Matlab a Femlab a tištěný sborník uživatelských přednášek a prezentací. Podrobné informace naleznete na http://www.humusoft.cz/matlab03

Humusoft, s. r. o., tel. 284 011 730, http://www.humusoft.cz


Stroje a automatizace na veletrhu EMO

Na výstavišti Fiera Milano se bude letos ve dnech 21. až 28. října konat světový veletrh výrobních strojů, zařízení, robotů a automatizace EMO Milano 2003 za účasti 1 600 vystavovatelů z 38 zemí světa. Čistá výstavní plocha 125 000 m2 bude umístěna ve 28 pavilonech.

Odborné výstavy EMO (Exposition mondiale de la Machine Outil) organizuje Evropský výbor pro spolupráci v průmyslu obráběcích a tvářecích strojů CECIMO ve dvouletém cyklu střídavě v Paříži, Milánu a Hannoveru. V současnosti CECIMO zahrnuje národní organizace výrobců obráběcích strojů patnácti zemí a zastupuje všechny významné výrobce z tohoto odvětví v Evropě.

Bližší informace o veletrhu lze získat na webové adrese http://www.emo-milano.com/eng, kde je k dispozici mj. i on-line katalog vystavovatelů, pokyny pro vystavovatele i návštěvníky a další informace.

(vc)


Firewire v automatizaci

Nový komunikační modul FireWire pro WAGO-I/O-SYSTEM 750 umožňuje realizovat v automatizovaných systémech rychlou komunikaci v reálném čase.

Obr. 2.

Firma WAGO nabízí modulární vstupně-výstupní systém známý pod označením WAGO-I/O-SYSTEM 750 rozšířený o modul rozhraní FireWire™ (podle IEEE 1394), který je do tohoto systému plně integrován. Komunikační modul čte signály přicházející z binárních a analogových vstupů a zapisuje požadované výstupní signály. Komunikace je uskutečňována v asynchronním či izochronním módu. Se 400 Mb/s je šířka pásma FireWire 30krát větší než u USB. Pro průmyslové aplikace tak přináší časově deterministické chování s krátkým cyklem: synchronizační mechanismus dovoluje zajistit velmi krátkou dobu neurčitosti (pod 1 µs). To je velice důležité při distribuci elektrické energie, regulaci pohonů a měření. Připojení k PC je velmi levné, protože počítače vyráběné v současné době jsou tímto rozhraním standardně vybavovány. Nákladné karty pro průmyslovou sběrnici nejsou zapotřebí. Je podporována komunikace prostřednictvím TCP/IP (IP přes IEEE 1394). Rozhraní IEEE 1394 nesoutěží s Ethernetem, ale doplňuje ho tam, kde je zapotřebí deterministické chování spolu s velkou přenosovou kapacitou. Komunikační modul pro nový standard IEEE 1394b, který dovolí ještě rychlejší přenosy a delší segmenty sítě (až 100 m), je již v přípravě.

Wago Elektro, s. r. o., tel.: 261 090 142, e-mail: ondrej.dolejs@wago.com, http://www.wago.com


DT Measure Foundry v. 4.0

Firma Data Translation, Inc., uvedla v červnu na trh novou verzi oblíbeného softwaru DT Measure Foundry v. 4.0. Přelomovou novinkou je přímé propojení s programovým vybavením Matlab (The MathWorks) a Microsoft Excel, umožňující robustní matematické zpracování dat a jejich snadnou analýzu.

Obr. 3.

DT Measure Foundry poskytuje možnost snadno a rychle vytvářet měřicí a testovací aplikace pomocí patentované techniky drag-and-drop. Uživatel může díky této technice sestavovat i nejsložitější měřicí úlohy bez nutnosti jakéhokoliv programovaní a složitého propojování modulů.

S novým Melting Pot Panel lze vytvářet víceřádkové rovnice pro výpočty se vstupními a výstupními daty. Dále v něm je přístup k Matlabu s možným využitím jeho plného výkonu a skriptování pro numerické výpočty, zobrazování dat a zpracování signálů. Uživatel rovněž může přímo přistupovat do programu Microsoft Excel a použít jej k záznamu dat, jejich vykreslování a ukládání.

OPC klient v DT Measure Foundry zprostředkovává přístup např. k distribuovaným řídicím systémům jako ke zdrojům dat a umožňuje je snadno integrovat do uživatelského rozhraní systému.

Testovací třicetidenní licence DT Measure Foundry 4.0 je zdarma k dispozici na webových stránkách výrobce http://www.datx.com, popř. na každém OmniCD DataAcq, dodávaném s hardwarem. Zákazníci mají nyní možnost využít mimořádnou nabídku a zakoupit sestavu modulu USB DT 9802 nebo 9806 s DT Measure Foundry 4.0 za velmi výhodnou cenu. Konkrétní cenovou nabídku sdělí zájemcům pracovníci firmy Neovision na uvedené adrese nebo ve stánku C-I 143 na MSV v Brně.

Neovision, s. r. o., tel. 257 290 319, e-mail: neovision@neovision.cz, http://www.neovision.cz


Průmyslové bezpečnostní systémy

Význam systémů pro zabezpečení ochrany osob a strojů se velmi rychle zvyšuje. Důvodem je rostoucí složitost automatizovaných výrobních procesů a požadavky na bezpečnost strojů a strojních zařízení, které velmi přesně specifikuje nařízení vlády číslo 170/1997.

Obr. 4.

K posledním novinkám z této oblasti patří nový model bezpečnostní světelné záclony řady C 4000 Entry/Exit. Tato světelná záclona disponuje plovoucím maskováním paprsků, které dovoluje zabezpečit přístup do chráněné oblasti a spolehlivě rozlišuje člověka od zařízení dopravujícího materiál. Díky stále aktivní světelné zácloně je zajištěna maximální bezpečnost, protože pro přísun materiálu není zapotřebí žádné dočasné přemostění bezpečnostní funkce (muting) ani přídavná zabezpečovací zařízení (dveře, kryty aj.). Náklady na montáž jsou proto výrazně nižší. Světlená záclona má dosah 0 až 19 m. Standardně se dodává s šířkou chráněného pole 900 mm (větší šířky na vyžádání) a s rozlišením 20 mm. Přípustná velikost objektu je až 150 mm a rychlost jeho pohybu může být až 2 m/s. Promyšlený indikační systém vysílací a přijímací jednotky světelné záclony, který se skládá ze čtyř barevných svítivých diod a jednomístného sedmisegmentového displeje LED, zajišťuje značný uživatelský komfort od uvedení do provozu až po diagnostiku během provozu. Rozsvícené diody a zobrazené znaky na displeji indikují provozní stavy a nejčastější poruchy systému. Usnadňují diagnostiku i správné seřízení světelné záclony.

Nové světelné záclony C 4000 Entry/Exit splňují bezpečnostní požadavky kategorie 4 podle ČSN EN 954-1. Úspěšně se používají zejména pro zabezpečení přístupu do nebezpečných prostorů nebo jako účinná ochrana obsluhy strojů a zařízení především v automobilovém průmyslu, ve skladovací a přepravní technice a při manipulaci s materiálem.

Sick, spol. s r. o., http://www.sick.cz, e-mail: sick@sick.cz


Obrazovkový zapisovač s novým paměťovým médiem

Obrazovkový zapisovač JUMO Logoscreen se nyní dodává nejen v nových barvách, nýbrž rovněž s podstatně rozšířenými paměťovými a komunikačními možnostmi. Jako paměťové médium pro záznam měřených dat se používá paměťová karta CF (CompactFlash).

Obr. 5.

Při využití paměťové kapacity 512 MB (což při záznamu šesti měřicích kanálů s periodou 60 s odpovídá přibližně pěti stům rolím registračního papíru) se doba záznamu již neudává ve dnech nebo týdnech – měřítkem jsou nyní roky.

K rychlému a nekomplikovanému vyhodnocení uložených údajů pomocí PC je nyní k dispozici možnost rozšířit obrazovkový zapisovač o ethernetové rozhraní a komunikaci v protokolu TCP/IP.

Všechny známé charakteristické vlastnosti přístrojů JUMO Logoscreen, jako šest nebo dvanáct interních měřicích vstupů, 24 externích měřicích vstupů zapojených pomocí modulů mTRON, rozhraní Profibus, dálková komunikace pomocí modemu, konfigurace pomocí PC a komfortní vyhodnocení údajů uložených v bezpečné nezmanipulovatelné podobě, zůstaly zachovány.

JUMO Měření a regulace s. r. o., http://www.jumo.cz, e-mail: info@jumo.cz


JUMO Imago 500 s programem Startup

Každý technik měření a regulace ví, že k optimalizaci složitějších regulačních soustav je vizuální znázornění průběhu dat získaných v regulovaném procesu v podstatě nepostradatelné. Firma JUMO nabízí pro svůj vícekanálový obrazovkový procesní regulátor Imago 500 nový softwarový nástroj, který je integrován v konfiguračním programu.

Obr. 6.

Regulátor se kabelem jednoduše propojí s PC (notebookem). Potom má uživatel z PC přístup ke všem analogovým a binárním hodnotám přístroje. Na obrazovce lze současně zobrazit až osm analogových a čtyři binární průběhy v různých barvách v časovém diagramu. Dále jsou k dispozici funkce jako zoom, zaclonění vybraných křivek, tisk atd. Pomocí PC lze rovněž přímo měnit regulační parametry a žádané hodnoty.

Přednosti jsou zřejmé: nejsou nutné drahé registrační přístroje a jiné periferie potřebné při uvádění do provozu, sníží se náklady na přípravu měřicího zařízení a zkrátí se doba potřebná k uvedení do provozu (díky koncepci plug and play), zjednoduší se kabeláž, nejsou třeba žádné přídavné snímače v regulované soustavě a v neposlední řade jsou dokumentovány všechny údaje o optimalizaci zařízení.

JUMO Měření a regulace s. r. o., http://www.jumo.cz, e-mail: info@jumo.cz


Inteligentní kamerový systém ICS 110

Velmi přitažlivým výrobkem pro mnoho uživatelů je nový inteligentní kamerový senzor ICS 110, který představuje mimořádně hospodárnou koncepci průmyslově použitelného senzoru pro vyhodnocování obrazů. Pracuje na bázi digitálního zpracování obrazu, který se snímá obrazovým čipem CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) s rozlišením 320 × 320 aktivních obrazových bodů. Kamera, optika, osvětlení a vyhodnocovací obvody jsou umístěny v jednom kompaktním pouzdru se stupněm krytí IP65 nebo IP67, což umožňuje snímač použít i v prašném a vlhkém průmyslovém prostředí.

Obr. 7.

Kamerový senzor ICS 110 je sestrojen jako pohodlně obsluhovatelná samostatná jednotka se zorným polem 20 × 20 mm, která snímá objekt ze standardní vzdálenosti 70 mm s nejkratší dobou čtení 2,5 ms. V jeho paměti lze uložit až šestnáct referenčních objektů a inspekčních programů, které se buď naprogramují nebo získají metodou teach-in (naučením). Kamerový senzor může zjišťovat i rotující díly, které nejsou přesně polohovány, nebo díly, které jsou o určitý úhel pootočeny. Ze snímaného obrazu se v senzoru ICS 110 vytvoří binární signál obrysu (kontury), jenž je následně algoritmicky vyhodnocen. Jestliže snímaný obraz odpovídá obrazu referenčního objektu, aktivuje se příslušný výstupní spínací signál.

Důležitou externí součástí kamerového senzoru je zobrazovací a ovládací jednotka VSC 100 (Vision Sensor Control unit). Ta dovoluje uživateli „živě“ pozorovat snímaný objekt a usnadňuje mu tak optimální nastavení kamerového senzoru s vyloučením všech rušivých vlivů, jako jsou odlesky, odrazy a nevhodná pozadí. Změny parametrů se projevují okamžitě a jejich konečné hodnoty se ukládají do paměti EEPROM. S kamerovým senzorem ICS 110 lze vedle spolehlivé identifikace tvaru objektů realizovat také mnoho dalších funkcí, jako je kontrola polohy a rozměrů, kontrola přítomnosti a úplnosti, monitorování a zjišťování objektů apod. Předností senzoru je dokonalé snímání lesklých ploch, nekvalitních podkladů i snímání při odrazu. Proto má široké uplatnění jak při řízení průmyslových procesů, tak při zajišťování vysoké jakosti produkce.

Sick, spol. s r. o., http://www.sick.cz, e-mail: sick@sick.cz


Elektronicky komutované motory

Elektronicky komutované motory typové řady G62U (ATAS elektromotory Náchod, a. s.) jsou koncipovány jako integrovaný celek elektromechanických dílů motoru, řídicí a výkonové elektronické části a čidla polohy. Celý komplet tak může pracovat jako polohový, rychlostní nebo momentový servopohon. K uvedení do provozu je nutné pouze připojit napájecí napětí a komunikační sběrnici (RS-232, RS-485, popř. CAN). Vše ostatní je již integrováno v motoru. Pomocí programu se nastaví poAtřebné parametry a pohon může pracovat. Svým provedením a užitnými vlastnostmi tyto pohony sledují celosvětový trend decentralizace řízení.

Obr. 8.

Jde o šestipólové motory s permanentními magnety na bázi vzácných zemin (Nd-Fe-B), umístěnými na rotoru, v uzavřeném přírubovém provedení (stupeň krytí IP54), s vnějšími chladicími žebry a vlastním chlazením. V ložiskovém štítu motoru je instalována řídicí i výkonová elektronika včetně čidla polohy.

V současnosti se pohony vyrábějí pro napájecí napětí 230 V/50 až 60 Hz a výkony do 300 W, s jmenovitými momenty do 1 N·m. Zároveň se připravují další verze pro výkony do 600 W. Momentová přetížitelnost závisí na výkonu motoru, otáčkách a napájecím napětí. U menších motorů je to dvojnásobek jmenovitého momentu. Elektromotory jsou konstruovány pro jmenovité otáčky 1 500 a 3 500 min–1 s rozsahem regulace přibližně 1 : 20 000 při zachování krouticího momentu na výstupní hřídeli již od nulových otáček. Nastavit polohu rotoru je možné s přesností lepší než ±1°, s reprodukovatelnou přesností ±20´. Celková účinnost motoru (včetně elektroniky) dosahuje až 85 %. Životnost elektronicky komutovaných motorů je omezena pouze životností použitých kuličkových ložisek.

Pohon je řízen přes komunikační rozhraní. Je možné přímé řízení pohonu, tzn. zápis požadovaných hodnot na příslušné adresy s periodickým vyhodnocováním stavového slova, nebo řízení pohonu předem definovaným uživatelským programem.

Dodávají se také provedení pohonu se šnekovou převodovkou s převodovými poměry 6,75 až 40.

ATAS elektromotory Náchod a. s., tel.: 491 446 195, e-mail: marketing@atas.cz, http://www.atas.cz


Několikasložkový analyzátor spalin pro cementárny

Obr. 9.

Rostoucí požadavky na sledování emisí vznikajících provozem cementáren přivedly koncern ABB k tomu, že do svého automatizačního konceptu IndustrialIT zahrnul také několikasložkové analyzátory složení plynů. ABB je totiž mj. předním dodavatelem systému pro kontinuální monitorování emisí (Continuous Emission Monitoring System – CEMS) pro cementárny. Současný několikasložkový analyzátor ACF-NT je již třetí generací aparatury uvedené poprvé na trh před osmi lety. Může měřit současně obsah až 12 plynných složek, jako je např. chlorovodík, fluorovodík, oxid uhelnatý, oxid siřičitý, oxidy dusíku atd. Vestavěné jsou také analyzátor celkového obsahu organického uhlíku a analyzátor obsahu kyslíku. Inovovaný vzduchem napájený injektor k čerpání analyzovaných spalin nemá pohyblivé části. Systém AFC-NT tak nabízí nízkou cenu instalace, provozu a údržby i nejnižší ceny komponent na trhu. Naměřené hodnoty i údaje o stavu zařízení lze přenášet signálem z analogových nebo digitálních výstupů, popř. po sběrnici Modbus nebo Profibus. Část systému může zpracovávat a zobrazovat signál z jiných zdrojů, jako jsou detektory prachu či rtuti, nebo ze snímačů průtoku, tlaku a teploty. Na dálku lze s analyzátorem komunikovat po síti Ethernet nebo přes telefonní modem. Analyzátory ACF-NT již byly dodány do více než deseti zemí.

ABB s. r. o., tel.: 222 832 111, e-mail: industrial-automation@cz.abb.com, http://www.abb.com.cz


Nový senzor vzdálenosti DME 5000

Nové optoelektronické senzory vzdálenosti DME 5000 bezdotykově snímají polohu v milisekundovém taktu, bez opotřebení, jednoduše a s velkou dynamikou a přesností. Pracují na principu měření doby běhu světelného paprsku. Umožňují např. nastavit regálový zakladač přesně do požadované polohy. Nabízejí se s měřicím rozsahem vzdálenosti od 0,15 až do 150 m, s rozlišením 0,1 mm, s dobou měření do 1 ms a s velkou přesností a reprodukovatelností. Obr. 10. Díky různým variantám měřicího rozsahu lze senzor DME 5000 využít jak ve skladech hotových výrobků a drobných dílů, tak i ve vysokoregálových paletových skladech.

Uvedení senzoru vzdálenosti do provozu usnadňuje integrovaný podsvětlený LCD, na kterém se současně zobrazují informace o aktuální měřené hodnotě, stavu přístroje a diagnostické údaje. Varovné hlášení na displeji o možném výpadku (např. při zašpinění optických dílů senzoru) zaručuje vysokou spolehlivost a provozní pohotovost celého systému měření. Automatickou inicializaci umožňuje funkce preset.

Senzory vzdálenosti DME 5000 jsou umístěny v lehkém, kompaktním pouzdru, které se vlivem nového způsobu upevnění pohodlně montuje a s použitím viditelného červeného světla snadno zaměřuje na měřený objekt. Oblasti použití senzorů vzdálenosti DME 5000 jsou velmi široké, od měření polohy regálových zakladačů v automatizovaných skladech až po měření a řízení polohy průmyslových zvedacích zařízení a výtahů nebo monitorování výšky hladiny. Díky robustnímu provedení jsou použitelné i ve skladovacích prostorech mrazíren při teplotě do až –40 °C.

Sick, spol. s r. o., http://www.sick.cz, e-mail: sick@sick.cz


Deset let činnosti firmy Pantek (CS), s. r. o.

V září 2003 slaví firma Pantek (CS), s. r. o., kulaté výročí zahájení svých aktivit. Před deseti lety na veletrhu Invex 1993 poprvé představila české a slovenské odborné veřejnosti vizualizační softwarový systém kategorie SCADA/HMI – Wonderware InTouch.

InTouch byl prvním softwarem na světě určeným pro sběr dat, vizualizaci a supervizní řízení výrobních procesů, který byl vyvinut pro provoz na osobních počítačích v uživatelsky přátelském grafickém prostředí Microsoft Windows (již od roku 1988!). Díky dnes již legendární uživatelské přívětivosti, otevřenosti, intuitivnímu ovládání, velké rychlosti při vytváření aplikací a univerzální použitelnosti téměř ve všech průmyslových oborech si InTouch okamžitě našel nadšené a spokojené uživatele i na uzemí ČR a SR.

Kromě systému InTouch pro vývoj aplikací kategorie SCADA/HMI nabízí Pantek (CS), s. r. o., mnoho dalších softwarových produktů, integrovaných v rodinách Wonderware FactorySuite a FactorySuite A2. Jsou určeny k použití v různých oblastech automatizace průmyslové výroby pro zajištění vysoké a neměnné kvality výrobních procesů, včetně vedení podrobných záznamů skutečné výrobní historie až po úroveň sériových čísel jednotlivých výrobků.

Pantek (CS), s. r. o., je od počátku svých aktivit výhradním autorizovaným distributorem firmy Wonderware Corporation pro Českou republiku a Slovenskou republiku. Spolupracuje jak se systémovými integrátory, tak s koncovými uživateli, kteří si své automatizační projekty realizují sami. Pořádá prezentace, uživatelské konference, vývojářské semináře, zajišťuje dovoz a distribuci zboží, technické konzultace, upgrade, telefonickou poradenskou službu „hotline“ pro registrované uživatele a další související činnosti.

Pantek (CS), s. r. o., je rovněž distributorem produktů firem SST a Applicom International (součást skupiny Woodhead Connectivity), které vyrábějí komunikační karty pro otevřené průmyslové komunikační sběrnice (Profibus, DeviceNet, Interbus-S aj.).

Pantek (CS), s. r. o., věnuje velkou pozornost i českému a sloven-skému odbornému školství. Softwarové produkty firmy Wonderware jsou k dispozici pro výuku na všech významných českých i slo-venských technických univerzitách (ČVUT Praha, VŠCHT Praha, TU-VŠB Ostrava, VUT Brno, VUT Zlín, Západočeská univerzita Plzeň, Technická univerzita Bratislava a Technická univerzita Košice).

Během zmíněných deseti let byl průmyslový automatizační software poskytovaný firmou Pantek (CS), s. r. o., aplikován v mnoha významných českých a slovenských průmyslových podnicích: Škoda-Auto, Volkswagen Slovakia, Unilever ČR, Elektrárny Opatovice, ČEZ, Třinecké železárny, Energetika Třinec, Ispat-Nová Huť, U. S. Steel Košice, Sokolovská uhelná, Plzeňský Prazdroj, Kaučuk, Lovochemie, Dalkia Morava, Saint-Gobain, Brněnské vodárny a kana-lizace, VaK Karlovy Vary, Cement Hranice aj.

Pantek (CS), s. r. o., http://www.pantek.cz, info@pantek.cz, tel.: 495 219 072 až 3


Číslicová indikace IDL

Číslicová indikace IDL (ESSA) je určena ke zpracovávání a zobrazování dat z inkrementálních snímačů. Využití tohoto přístroje je všestranné: ve strojírenství, v metrologii, v laboratořích apod. Umožňuje měřit délky, poloměry, průměry a úhlová natočení. Zobrazuje data ze dvou nebo tří snímačů. Číslicová indikace IDL je řešena jako kompaktní, krytý přístroj (IP54) v provedení stolním nebo panelovém. Korpus je složen ze dvou hliníkových odlitků, předního panelu a zadního krytu.

Obr. 11.

Indikace se ovládá pomocí numerické dvacetitlačítkové klávesnice na předním panelu. Zde jsou dále umístěny displeje: údaje o poloze se zobrazují na osmimístném sedmisegmentovém displeji LED, ostatní informace na 32znakovém dvouřádkovém alfanumerickém LCD s prosvětlením. V zadním krytu přístroje jsou zabudovány konektory pro připojení inkrementálních snímačů, konektor Centronics pro připojení tiskárny, konektory pro RS-232 a pro dvouhodnotové, galvanicky oddělené vstupy a výstupy. Vlastnosti číslicové indikace IDL lze modifikovat s využitím programových a zobrazovacích konstant. Tyto konstanty jsou uloženy v paměti EEPROM. Pomocí konstant je možné volit typ zobrazovaných údajů, pozici desetinné tečky, přepočet dělení snímače, posunutí počátků, zapínání a polohu mezí, volbu tiskového protokolu a nastavení hesla pro obsluhu. Číslicová indikace IDL průběžně kontroluje funkce vnitřních obvodů i připojených inkrementálních snímačů. Případné chyby jsou zobrazovány jako chybová hlášení na komunikačním displeji.

ESSA, s. r. o., tel.: 257 912 738 až 40, e-mail: essa@mbox.vol.cz, http://www.essapraha.cz


Schneider Electric a Lexel Electric spojily své aktivity v ČR

Po letech samostatného působení spojily firmy Schneider Electric CZ, s. r. o., a Lexel-Electric, a. s., své obchodní aktivity na českém trhu.

Společnost Schneider Electric, přední celosvětový výrobce zařízení pro přenos a rozvod elektrické energie a pro průmyslovou automatizaci s 72 000 zaměstnanci ve 130 zemích světa a obratem více než 9 miliard eur (v roce 2002), odkoupila v roce 1999 firmu Lexel, předního evropského výrobce elektrotechnických zařízení pro výstavbu budov s 6 000 zaměstnanci a obratem 650 milionů eur.

Na českém trhu působily až do současnosti obě společnosti samostatně. Od srpna tohoto roku však dochází k propojování obchodních aktivit obou firem a vytváření nové organizační struktury. Do konce roku 2003 se počítá s plnou integrací, přičemž od počátku roku 2004 bude veškeré obchodní aktivity zajišťovat firma Schneider Electric CZ, s. r. o.

Od spojení obchodních aktivit si Schneider Electric slibuje zejména posílení komplexnosti nabídky přístrojů a služeb v oblasti rozvodů elektrické energie v budovách. Společnost bude schopna nabídnout svým zákazníkům veškerý sortiment od přístrojů vysokého napětí až po klasické koncové vypínače a zásuvky. Schneider Electric využije ostravskou centrálu firmy Lexel-Electric k rozšíření svých obchodních poboček na čtyři – v Praze, Brně, Písku a Ostravě – a dosáhne tak úplného pokrytí českého trhu. V neposlední řadě společnost využije potenciál zaměstnanců obou firem ke zrychlení růstu a dosažení ještě lepších provozních výsledků v příštích letech.

Schneider Electric CZ, s. r. o., http://www.schneider-electric.cz, e-mail: info@cz.schneider-electric.com


Výsledky hospodaření skupiny ABB za druhé čtvrtletí 2003

Díky výsledkům divizí Power Technologies a Automation Technologies se zvýšil zisk před odečtením úroků a daní (EBIT) skupiny ABB o 14 % oproti stejnému období roku 2002.

Vývoj objednávek se lišil podle regionů a průmyslových odvětví. Vyšší nárůst byl zaznamenán ve východní Evropě, Asii, na Středním a Blízkém východě a v Africe; ke snížení došlo v Americe a stálý příjem objednávek byl v západní Evropě.

ABB se ve druhém čtvrtletí t. r. podařilo realizovat úsporná opatření ve výši kolem 160 milionů USD, což je dohromady 230 milionů USD za první pololetí roku 2003. Další reorganizace ABB a plánovaný prodej části majetku mají vést k obnovení finančního zdraví ABB.

Stejný trend hospodářských ukazatelů je zřejmý i v ABB v České republice. Obě nosné divize vykázaly zvýšení EBIT i nárůst zakázek. Vlivem uskutečňování programu Step Change došlo k výrazné úspoře nákladů a společnost vykázala pozitivní bilanci.

(ed)


Připojovací moduly pro snímače čárového kódu

Firma Sick je předním evropským výrobcem snímačů čárových kódů pro průmysl a skladové hospodářství. Své výrobky neustále inovuje, vyvíjí a zdokonaluje. Nabízený sortiment zahrnuje výrobky od jednoduchých ručních snímačů pro nejmenší vzdálenosti až po kompaktní vysoce výkonné systémy, schopné identifikovat čárové kódy velkou rychlostí i ve ztížených světelných a provozních podmínkách. Všechny novější modely snímačů čárového kódu používají špičkovou techniku SMART (Sick´s Modular Advanced Recognition Technology), která vyhodnocuje kód jako celkový obraz a zaručuje vynikající čitelnost i poškrábaného, zašpiněného, částečně zakrytého nebo špatně vytištěného čárového kódu.

Obr. 12.

Typickým představitelem skenerů SMART je stacionární snímač čárového kódu CLV 480 (viz obr.). Díky vysoké frekvenci snímání umožňuje snímat i při velké rychlosti posuvu. Při automatickém, dynamickém zaostřování spolehlivě přečte čárové kódy ze vzdálenosti od 260 do 2 050 mm. Snímač je necitlivý na cizí rušivé světlo, má velkou hloubku ostrosti a je vybaven rozhraním pro diagnostiku a připojení na sběrnici CAN. V základní verzi je nabízen v kompaktním pouzdru o rozměrech 117 × 117 × 94 mm s velmi moderní koncepcí ovládání. Snímač CLV 480 má všestranné použití, zejména ve skladovém hospodářství, v logistice, obalovém průmyslu a v manipulační technice.

Pro snadné připojení všech modelů snímačů čárového kódu nabízí firma SICK řadu připojovacích modulů. Především je to kompaktní připojovací modul CDB 400 s nízkou pořizovací cenou a snadnou a rychlou montáží. Uživatelé ocení také přehledné připojení periferií a snadné vyhledání případných poruch a závad. Modul se vyznačuje kompaktním provedením. Pro usnadnění montážních prací je v jeho víku umístěno schéma zapojení. Paměťový modul CMC 400 výrazně prodlužuje standardní dobu mezi opravami MTBR (mean time between repair), umožňuje rychlou výměnu snímače čárového kódu a přispívá ke zkrácení doby opravy. Protože ho lze snadno vestavět do stávajících zařízení, většinou nepotřebuje pro montáž žádné přídavné místo. Výborně se osvědčuje při uvádění snímačů čárového kódu zapojených v síti CAN do provozu.

Sick, spol. s r. o., http://www.sick.cz, e-mail: sick@sick.cz


Informační systém HK ČR pro malé a střední podnikání

Jedním z prioritních cílů Hospodářské komory ČR (HK ČR) je příprava podnikatelů na vstup na jednotný evropský trh. K realizaci této ambiciózní myšlenky vyvíjí HK ČR množství aktivit, z nichž k nejvýznamnějším patří projekt Informační systém pro malé a střední podnikání (IS MSP). V jeho rámci je na adrese http://www.komora.cz budován nový portál HK ČR. První etapa budování portálu, zahrnující především výstavbu jeho jádra a redakčního systému, který umožní členům HK ČR i dalším organizacím na portálu řízeně publikovat, byla završena jeho spuštěním dne 14. května 2003. V současné době se pracuje na druhé etapě zaměřené na placené služby, vybudování extranetu pro síť komory a vytvoření centrální evidence podnikatelských subjektů. Konečným cílem projektu je zpřístupnit podnikatelské veřejnosti nejen rozsáhlou databázi informací a služeb poskytovaných HK ČR, ale i externí informace, které budou do portálu integrovány. V definitivní podobě bude portál poskytovat:

 • veřejné informační služby podnikatelské veřejnosti,
 • vybrané (placené) služby podnikatelské veřejnosti,
 • služby registrovaným členům komor,
 • služby komorám a živnostenským společenstvům, včetně zajištění vzájemné komunikace mezi nimi.

Vedle dvou přístupových vrstev do systému, z nichž bude podnikatel čerpat informace zdarma, budou nastaveny ještě další dvě placené úrovně. V konečné podobě by měl portál umožňovat např. uskutečnit průzkum spokojenosti zákazníků, získat podrobné informace z legislativy EU k danému oboru, lustrovat obchodní partnery v seznamu solventních firem, podat žádost o úvěr u některé z bank apod. Dokončený portál se stane důležitou informační základnou připravovaného projektu Informační místa pro podnikatele – IMP.

Jako dodavatele si HK ČR vybrala firmu Deltax Systems a. s. s její dceřinou společností PragoData a. s.
[Tisková zpráva HK ČR, 25. června 2003.]


Citect rozšiřuje spolupráci v Evropě

Australská společnost Citect, přední dodavatel řešení pro průmyslovou automatizaci, uzavřela dohody s firmami Felten Automation a Brains in Motion (BIM), významnými evropskými dodavateli průmyslové automatizace, s cílem využít jejich zkušenosti ve vybraných odvětvích průmyslu i jejich výrobky a vytvořit na bázi řídicího systému Citect integrovaná řešení usnadňující zákazníkům zejména z potravinářského průmyslu plnit rostoucí požadavky na sledování výroby.

Řešení firmy Felten, v Evropě již používané v mnoha aplikacích v chemii a potravinářství, bylo jako modul integrováno do systému CitectSCADA. Výsledkem je jednotné otevřené a rozšiřitelné prostředí CitectSCADA Batch jako snadno konfigurovatelné a plně redundantní řešení pro správu dávek umožňující řídit výrobu na maximální úrovni co do objemu i kvality.

Obdobně firma BIM již několik let úspěšně implementuje svůj produkt Tracking. Jeho integrací do architektury Citect Industrial Information Management (IIM) získá firma Citect modul Citect IIM Tracking a Tracing, který dovolí uživatelům spolehlivě sledovat všechny aspekty dávkové výroby podle požadavků uživatelů-výrobců, výrobních direktiv i koncových uživatelů. Při použití společně s modulem IIM Quality nabízí Citect výrobcům jedinečné řešení nabízející možnost sledovat genealogii výroby, zvýšit kvalitu produktů a minimalizovat negativní vliv případných reklamací a udržovat informace o dodávkách.

S využitím modulů CitectSCADA Batch a Citect IIM Tracking a Tracing lze plnit požadavky směrnice FDA 21 CFR Part 11, standardů S88, GMP4 i předpisů Evropské komise pro bezpečnost v potravinářství. Použitý neinvazivní, modulární přístup doplňuje a významně zhodnocuje stávající otevřené automatizační a informační systémy uživatelů při typické době návratnosti investic v trvání od šesti do dvanácti měsíců.
[Tisková zpráva Citect, červen 2003.]


Osvědčená funkce v novém provedení

Úspěšný radarový hladinoměr Micropilot M od firmy Endress+Hauser, pracující s frekvencí 26 GHz, je nyní k dispozici ve dvou nových provedeních: Obr. 13. model FMR 244 je vhodný pro jednoduché aplikace s velkými požadavky na spolehlivost a FMR 245 s lícovanou membránou je určen zejména pro aplikace v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Oba modely mají trychtýřovou anténu krytou PTFE a jsou zvlášť vhodné pro malé nádrže a zásobníky. Krátké antény jsou zárukou optimálního využití objemu nádrží. Potah FMR 245 z PTFE o tloušťce 4 mm se snadno čistí a má velkou difuzní hustotu.

Všechny verze hladinoměru Micropilot M navíc nabízejí informaci o šíření signálu v podobě zobrazení jeho obálky na displeji přístroje, čímž neustále informují o spolehlivosti měření. Čtyřřádkový displej komunikující v otevřeném jazyce, umožňující přístroj ovládat lokálně prostřednictvím menu, vede uživatele krok za krokem základní kalibrací i nastavováním přístroje. Na přání je k dispozici také nápověda on-line. Jednotný, uživatelsky vstřícný ovládací program je dodáván zdarma. Dovoluje snímač v daném umístění snadno nastavit, uvést do provozu, optimalizovat, diagnostikovat a vše potřebné dokumentovat. Digitální komunikace je u snímače Micropilot zajištěna prostřednictvím standardních komunikačních protokolů HART, Profibus-PA a Foundation Fieldbus.

Endress+Hauser Czech s. r. o., tel.: 241 080 450, e-mail: info@cz.endress.com, http://www.endress.cz


Optoelektronický bezpečnostní systém L 4000

Optoelektronický systém L 4000 je kompaktní bezpečnostní systém pro extrémní podmínky. Skládá se z bezpečnostní vyhodnocovací jednotky UE 401 a bezpečnostních jednosměrných světelných závor (vysílač – přijímač) s dosahem 0 až 60 m. Obr. 14. K vyhodnocovací jednotce je možné připojit až osm párů senzorů v kaskádovém zapojení. Vyhodnocovací jednotka je vybavena sedmisegmentovým displejem pro zobrazení stavových a diagnostických hlášení a inteligentní vyhodnocovací elektronikou. Automatické testování zabraňuje vzájemnému optickému ovlivňování při použití až čtyř dvojic světelných závor vedle sebe.

Kompaktní provedení světelných závor ve válcovém pouzdru se závitem M18 nebo M30 a se stupněm krytí IP67 umožňuje velmi pohodlnou montáž. Bezpečnostní systém L 4000 pracuje spolehlivě v průmyslovém prostředí při teplotách –20 až +55 °C a zaručuje požadavky bezpečnostní kategorie 4 podle normy ČSN EN 61496-1. Je velmi vhodný pro průmyslové roboty a manipulátory, pro obráběcí centra, paletizační zařízení, pro vybavení vysokoregálových skladů, hlídání přepravních cest apod.

Sick, spol. s r. o., http://www.sick.cz, e-mail: sick@sick.cz


Digitální I/O pro RS-232, RS-485, USB a Ethernet

Vstupů a výstupů je v systému pro malou automatizaci či sběr dat málokdy dost. Řešení nabízí univerzální I/O modul Quido pro dvoustavové signály dodávaný s jednoduchým komunikačním protokolem v různých variantách podle řídicího rozhraní. Má tyto vlastnosti:

Obr. 15.
 • osm výstupních signálů (přepínací kontakt relé),
 • osm vstupních opticky oddělených signálů, volitelně pro napětí nebo pro spínací kontakt,
 • jednoduché instrukce pro ovládání (přímé nastavení výstupů, čtení stavu vstupů, automatické vyslání zprávy při změně stavu vstupů),
 • indikace stavu vstupů a výstupů kontrolkami,
 • sledování činnosti obvodem typu watchdog,
 • napájení 8 až 30 V.

Modul Quido lze ovládat přes rozhraní:

 • RS-232: vhodné pro jeden modul Quido řízený z blízkého počítače nebo systému,

 • RS-485/422: vhodné pro řízení na dálku a řízení několika modulů na lince (nastavitelná adresa),

 • USB: vhodné pro blízké PC, není-li k dispozici linka RS-232, s možností připojit několik modulů Quido přes rozbočovač USB,

 • Ethernet: výhodné pro budovy, sběr dat z docházkových a zabezpečovacích systémů a přenos dvoustavových signálů (watchdog pro servery, adresace IP adresou – běžně se používá vlastní protokol nad TCP/IP a popř. jiné vhodné protokoly, např. SNMP –, může fungovat i jako webový server, posílat při změně vstupů e-mail či např. ukládat stavy vstupů do vlastní paměti spolu s reálným časem).

Ovládací protokol je popsán v manuálu. K modulu jsou dodávány knihovny DLL a výrobce popř. poradí s jeho začleněním do různých systémů. Deska modulu má rozměry 190 × 97 mm.

PaPouch elektronika, tel.: 267 314 268-9, papouch@papouch.com, http://www.papouch.com


Anotace nové knihy

Grusová, L.: XML pro úplné začátečníky. Computer Press, Praha, 2003, 208 str., cena 169 Kč, 254 Sk; ISBN 80-7226-697-7.

Kniha XML pro úplné začátečníky je další publikací z velmi úspěšné řady „pro úplné začátečníky„. Autorka zvolila nevídaně srozumitelný styl výkladu. Vše předkládá čtenáři tak říkajíc „po malých lžičkách„, s dokonalou pečlivostí a přímočarostí, dokládá příklady z praxe, nezabíhá do zbytečných dlouhých pasáží či polemik a výklad dokresluje mnoha jednoduchými grafy a tabulkami. Obrovskou výhodou knihy je i to, že ke zvládnutí problematiky XML čtenář nepotřebuje nic víc, než umět ovládat počítač. Kniha se zabývá všemi podstatnými tématy souvisejícími s technikou XML, ať jde o jazyk XML, definici typu dokumentu (DTD), kaskádové styly (CSS), jazyk XPath, jmenné prostory, jazyk XSL aj. Zvláštní pozornost je věnována využití XML v praxi a opakování nabytých vědomostí a dovedností formou testů v závěru jednotlivých kapitol. Přílohy zařazené na konci knihy usnadní čtenáři práci při tvorbě vlastních dokumentů.
[Informace Computer Press.]


Standard IEEE 802.3af řeší napájení zařízení po Ethernetu

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) definitivně schválil standard definující podmínky, za kterých lze napájet připojená zařízení po standardních ethernetových kabelech. Nový standard byl publikován pod označením IEEE 802.3af-2003 v červenci t. r. Představitelé pracovní skupiny IEEE, která standard 802.3af zpracovala, jsou přesvědčeni, že možnost využít ověřené robustnosti a spolehlivosti Ethernetu současně s napájením zařízení prostřednictvím téhož konektoru povede ke vzniku tisíců nových produktů. Vedle původního cíle, tj. podpory systémů internetové telefonie (Voice-over-IP –VoIP), budou totiž moci využít výhody přenosu dat i přívodu energie jediným společným připojením také další zařízení používaná v podnikatelské i spotřební sféře, včetně některých typů zařízení využívaných v průmyslové automatizaci. Díky novým možnostem bude možné nejen snížit náklady na materiál při výrobě mnoha ethernetových produktů, ale, což je pro uživatele ještě důležitější, také výrazně redukovat složitost a náklady na realizaci sítí ethernetových zařízení. Nový standard je současně plně kompatibilní se stávajícími rozhraními 100Mb Ethernetu.
[ARC News, 27. července 2003.]


Nový přístup k údržbě turbín

Plynové turbíny jsou jedním z nejúčinnějších soudobých prostředků, které se používají k výrobě elektrické energie, především v USA, ale stále více i v Evropě. Ovšem nahlédne-li člověk pod povrch moderní technologie, pravděpodobně zjistí, že servis a náhradní díly se stále zajišťují způsobem, jenž odpovídá spíše době na počátku průmyslové revoluce: nejčastěji uvidí vysoce kvalifikovaného pracovníka, který tráví čas tím, že vyplňuje objednávkové formuláře, telefonuje a čeká na odpovědi od dodavatele. Takovýto postup by se brzy mohl stát minulostí díky multimediálnímu on-line objednávkovému a informačnímu systému E-spares, který vyvíjí výzkumné centrum Siemens Corporate Research v Princetonu (USA).

Obr. 16.

„Základní myšlenkou projektu E-spares je získat informace relevantní k danému problému z textových a multimediálních dokumentů: obrázků, animovaných obrázků, videosekvencí, zvukových nahrávek a ozvučených videonahrávek, výsledky uspořádat a spojit je do jednoho celku tak, aby mohly být prezentovány v té podobě, která je pro uživatele nejvýhodnější,„ vysvětluje vedoucí projektu Amit Chakraborty. Systém může posloužit jako výkonný nástroj k podpoře rozhodování nebo jako automaticky vytvářený multimediální deník údržby plynové turbíny. Lze jím např. během několika sekund přiřadit k obrázku náhradního dílu videosekvenci zobrazující jeho funkci nebo postup výměny a také zobrazit, kdy byl díl měněn a jaká je e-mailová adresa dodavatele. „Co je na tomto systému nové, to je možnost zahrnout do něj i jiné než textové informace,„ dodává Chakraborty. Na videosekvenci nemusí být zachycena jen schémata funkce a postup výměny náhradního dílu, ale také např. diagnostické záznamy.

Systém nyní testuje společnost Siemens Power Generation Group. Ačkoliv je primárně navrhován pro údržbu plynových turbín, bude jej možné snadno modifikovat tak, aby byl použitelný i pro jiné komplexní a rozsáhlé systémy údržby.
[Siemens’ Innovation News, červen 2003.]


Nové forum pro spotřební elektroniku s Linuxem

Linux, operační systém široce využívaný v PC a síťových serverech, byl zvolen také pro použití ve výrobcích spotřební elektroniky. V souvislosti s tím ustavily společnosti Matsushita Electric, Sony, Hitachi, NEC, Royal Philips Electronics, Samsung Electronics, Sharp a Toshiba pod názvem CE Linux Forum (CELF) nové fórum pro spotřební výrobky založené na digitální elektronice (consumer electronics – CE) a operačním systému Linux. Úkolem CELF bude diskutovat a formalizovat požadavky na doplňky Linuxu potřebné z hlediska funkce výrobků spotřební elektroniky, např. zvukové a vizuální techniky a mobilních telefonů. Organizace bude publikovat příslušné požadavky a přijímat a hodnotit otevřená řešení navržená podle nich. Fórum se také bude zasazovat za co nejširší využití Linuxu ve výrobcích spotřební elektroniky. Jako vedoucí firma v oblasti řešení na bázi Linuxu a stoupenec otevřených standardů má o členství v CELF zájem a hodlá se na jeho činnosti aktivně podílet i společnost IBM.
[ARC News, 2. července 2003.]


Veletrh Sběratel

V Průmyslovém paláci na Výstavišti v Praze 7 – Holešovicích se bude ve dnech 12. až 14. září 2003 konat 6. mezinárodní prodejní veletrh Sběratel 2003.

Nomenklatura veletrhu Sběratel 2003 je rozdělena do oborů: telefonní karty, filatelie, numizmatika, mineralogie a ostatní sběratelství. Ve všech oborech bude návštěvníkům k dispozici znalecká a poradenská služba, kde si mohou nechat ocenit své přinesené exponáty.

Podle předběžných přihlášek se předpokládá, že se veletrhu letos zúčastní přes 180 vystavovatelů z 35 zemí.

Podrobnější informace o veletrhu jsou na internetové adrese http://www.ppa.cz/cz/sberatel

(vc)


Zveřejněn program 9. iCC

Významnou událostí letošního roku pro sdružení uživatelů a výrobců sběrnice CAN (CAN in Automation – CiA) i pro všechny zájemce o tuto techniku je v pořadí již devátá mezinárodní konference o sběrnici CAN (9th international CAN Conference – iCC). Uskuteční se v Mnichově v SRN ve dnech 14. až 16. října 2003. Na programu konference je široká škála témat včetně nižších vrstev sběrnice CAN, návrhu zařízení a systémů, webového rozhraní, řešení bran, informací o specifikacích týkajících se sběrnice CAN aj. Mnoho vystoupení bude věnováno použití sběrnice CAN v automobilech i drážních vozidlech, v průmyslové automatizaci a k realizaci vestavných sítí. Jedna ze sekcí se bude zabývat komunikací po sběrnici CAN řízenou událostmi (time-triggered CAN – TTCAN). Den před samotnou konferencí, dne 14. října, se uskuteční několik workshopů na téma CAN. Součástí celé akce, sponzorované firmami Atmel a Philips Semiconductors, bude i stolní výstavka produktů. Podrobný program 9. iCC je zájemcům k dispozici na vyžádání zdarma v tištěné i elektronické podobě. Další informace lze nalézt na webové stránce CiA (http://www.can-cia.org).
[CiA, 15. července 2003.]


Zlaté medaile na veletrhu Mach

V Pražském výstavním areálu v Letňanech se ve dnech 13. až 15. května 2003 souběžně konaly tři veletrhy: Mach – 2. veletrh strojírenských technologií, Metal – 11. veletrh metalurgie a Finet – 2. veletrh povrchových úprav, finálních technologií a obalové techniky. Veletrhů se zúčastnilo celkem 237 vystavovatelů, z nichž někteří přijeli i ze zahraničí (Slovensko, Rakousko, Německo). Z počtu vystavovatelů i návštěvníků (přibližně 11 500) je zřejmé, že šlo o akci zatím spíše „komorní“. Přesto může být i taková výstava vítanou příležitostí k osobnímu setkání dodavatelů a výrobců se zákazníky a k předvedení nové, špičkové techniky. Té bylo na veletrhu prezentováno velké množství, o čemž svědčí i velký počet přihlášek do soutěže o ocenění Zlatý Mach. Odborná komise nakonec z devatenácti přihlášených vybrala (bez pořadí) tři exponáty.

Firma Betz, s. r. o., získala ocenění za „drátové“ valivé ložisko. Toto ložisko se vyznačuje především tichým chodem a malou elasticitou. Využití nachází v lékařských přístrojích, rotačních pletačkách, sklářských lisech apod.

Dalším oceněným exponátem na veletrhu Mach byl pneumatický dvoustupňový a třístupňový teleskopický pneumatický válec. Tento válec vyrábí italská firma Univer a na český trh ho dodává Intratech, družstvo, Polička. Originální konstrukce tohoto teleskopického válce výrazně zjednodušuje prostorové řešení pneumatických pohonů strojů. Předností je rovněž uplatnění přesných tenkostěnných profilů z lehkých slitin.

Firma Labimex, s. r. o., zaujala porotu komorou pro simulaci slunečního záření Q-SUN Xe-1S. Komora je určena k hodnocení vlivu slunečního záření na různé materiály (barvy, plasty apod.). Umožňuje výrazně zkrátit dobu zkoušky ve srovnání s přímou zkouškou, kdy se zkoušený materiál vystaví až na několik let vlivu skutečného slunečního záření. V komoře lze simulovat i vliv vlhka a deště; zkoušené předměty je možné ostřikovat vodou. Ke komoře je dodáván i kalibrátor a firma zajišťuje nejen zaškolení obsluhy, ale i kompletní servis.

(Bk)


Messtechnik Austria 2003 a VIET 2003 ve Vídni

Messtechnik Austria je jediným veletrhem v Rakousku každoročně věnovaným výhradně měřicí technice a zkušebnictví. Letošní ročník se uskuteční ve vídeňském veletržním centru ve dnech 30. 9. až 3. 10. 2003. V nomenklatuře veletrhu Messtechnik Austria jsou všechny důležité oblasti oboru, zejména snímače, přístroje, zařízení, systémy a další prostředky pro měření elektrických i neelektrických veličin a sběr, přenos a zpracování naměřených dat v průmyslu. V roce 2002 se na něm 4 700 návštěvníkům představilo celkem 193 firem (včetně pouze zastoupených, vystavovatelů bylo 113) na čisté výstavní ploše 1 612 m2.

Souběžně s veletrhem Messtechnik Austria 2003 se na stejném místě a ve stejné době uskuteční mezinárodní odborný veletrh elektrotechniky, elektroniky, světelné techniky, automatizace a elektrických pohonů VIET 2003. Je to největší veletrh průmyslové elektroniky a automatizace v Rakousku, konaný každé dva roky. Letos se na něm očekává asi 20 000 odborných návštěvníků.

V rámci doprovodného programu obou veletrhů se 2. 10. 2003 uskuteční již osmnáctý rakouský den automatizace, 1. a 2. 10. 2003 odborné dny elektroniky a 30. 9. až 2. 10. 2003 mistrovství světa v robotickém fotbalu. S ohledem na nadcházející vstup nových členských zemí do EU budou letos oba veletrhy současně pojaty jako speciální kontaktní fórum pro střední a východní Evropu.

Pořadatelem obou veletrhů je rakouská veletržní společnost Reed Messe Wien G. m. b. H. Další informace o veletrhu lze nalézt na internetové adrese http://www.messe.at, popř. http://www.messtechnik.co.at. Výhodný servis pro účastníky z České republiky nabízí partner pořadatele, společnost Schwarz & Partner, spol. s r. o., Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, tel.: 604 243 010, e-mail: petra@terminy.cz, http://www.terminy.cz (základní informace o veletrzích v češtině).

(kp)

Inzerce zpět