Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Krátké zprávy

číslo 7/2003

Firma GE Fanuc získala dvě ocenění za inovace softwaru

Firma GE Fanuc získala dvě ocenění za technické inovace svých softwarových produktů Cimplicity® Machine Edition™ a infoAgent® od amerického časopisu Control Engineering.

Obr. 1.

Redaktoři vybrali software GE Fanuc na základě technických inovací a jeho významu pro průmyslové použití. Podle Marka Hoskeho, šéfredaktora časopisu Control Engineering, patří inovace automatizačního softwaru GE Fanuc mezi nejvýznamnější novinky v oblasti automatizace v roce 2002.

John Pritchard, senior-viceprezident a generální ředitel divize automatizační techniky firmy GE Fanuc Automation Europe, k tomu řekl: „Firma GE Fanuc si váží ocenění dvěma cenami prestižního časopisu pro průmyslovou automatizaci a skutečnosti, že je považována za firmu určující směr vývoje automatizačního softwaru. Za použití metodiky six sigma GE Fanuc vyvíjí a v úzké spolupráci se svými zákazníky neustále zlepšuje své produkty tak, aby splňovaly požadavky uživatelů a poskytovaly klíčové výhody, jako je zvýšení produktivity, snížení nákladů a rychlejší návratnost investic.“

Software Cimplicity® Machine Edition plní funkce rozhraní HMI, polohování a řízení v jednom společném prostředí, které šetří čas při tvorbě aplikace a snižuje požadavky na školení. Tento výkonný nástroj, vyvinutý jako součást „digitalizačních“ aktivit GE Fanuc, nabízí softwarové automatizační komponenty, které uživatelé potřebují pro řízení strojů, a současně využívá výhody globálního sdílení dat prostřednictvím webových technologií (lze jej provozovat např. i na PDA – viz obrázek).

InfoAgent firmy GE Fanuc je webový nástroj pro přístup k hlavním ukazatelům výkonnosti (Key Preformance Indicators – KPI), jejich analýzu a hlášení ve stručném formátu, jasném pro každého uživatele. Pomocí náhledu na podstatná data v grafické podobě téměř v reálném čase jsou všichni uživatelé – od operátorů, přes údržbu až po vrcholové vedení – schopni provádět rychlá a správná rozhodnutí, nutná pro optimalizaci výroby.

GE Fanuc Automation, s. r. o., e-mail: info@gefanuc.cz, http://www.gefanuc.cz


Měřicí dotykové sondy

Měřicí dotykové sondy jsou určeny pro přesná odměřování malých vzdáleností. Firma ESSA je vyrábí v provedení MS 12, MS 30 a MS 50 se zdvihem 12, 30 a 50 mm.

Se sondami se pracuje stejně jako s číselníkovými úchylkoměry, ale mají elektronický výstup, který umožňuje měřené hodnoty zobrazovat na displeji, ukládat je a dále zpracovávat. Využití těchto sond je všestranné: používají se pro kontrolu a měření rozměrů v přesném strojírenství, v laboratořích, v robotice, v lékařství, své místo najdou jako součást měřicích strojů např. pro průběžné měření tloušťky materiálu. U montážních strojů nebo manipulátorů je lze použít jako přesné koncové spínače.

Obr. 2.

Uvnitř sondy je optoelektronický inkrementální snímač, který převádí změnu polohy – pohyb dotyku sondy – na elektrické pulsy. Počet těchto pulsů odpovídá velikosti pohybu, jejich frekvence rychlosti pohybu.

Měřicí sondu tvoří základní těleso s precizním lineárním kuličkovým ložiskem, vratná pružina (pro zvláštní aplikace může být sonda i bez pružiny), skleněné rastry, osvětlovací systém s diodou LED a vyhodnocovací elektronika. Sonda MS 12 může být vybavena i mechanikou zvedání měřicího dotyku pomocí fotospouště (viz obr.).

Upínání sond je řešeno podle normy pro úchylkoměry. Vratná pružina umožňuje sondy provozovat v libovolné poloze s definovaným přítlakem měřicího dotyku.

Výstupem z vyhodnocovací elektroniky jsou jako u většiny optoelektronických snímačů tři základní pravoúhlé signály: dva s pravidelnými impulsy, posunutými o 90°, a třetí nulový impuls. Všechny signály jsou k dispozici i v negované formě. Výstupy mají úroveň TTL nebo jsou vybaveny linkovým budičem. Se zařízením pro vyhodnocení naměřených údajů (např. číslicovou indikací, jednotkou v PC atp.) je měřicí sonda propojena kabelem.

ESSA, s. r. o., tel. 257 912 738 až 40, e-mail: essa@mbox.vol.cz, http://www.essapraha.cz


Hmotnostní průtokoměry (coriolisy) konceptu PROline

Označení PROline reprezentuje nový koncept společnosti Endress+Hauser v oblasti měření průtoku. Po dříve uvedených magneticko indukčních průtokoměrech PROline Promag následují nyní nové hmotnostní průtokoměry PROline Promass.

Obr. 3.

Koncept PROline je typický především velkou variabilitou uspořádání umožňující sestavit měřicí systém přesně podle individuálního zadání a potřeb. Nápaditý systém pomocných nástrojů nabízí komponenty pro návrh a konfigurování přístroje, způsobu zobrazení naměřených hodnot i úpravu textů, simulaci a on-line diagnostiku.

PROline Promass 80, nový převodník pro standardní aplikace, a PROline Promass 83, určený pro náročnější měření, přinášejí další zkvalitnění procesu měření, kterého se dosahuje digitálním zpracováním signálu v DSP. Oba přístroje lze snadno a rychle uvést do provozu pomocí menu Quick Setup. U převodníku PROline 83 mohou být jednotlivé položky tohoto menu sestaveny podle dané aplikace: provozní údaje přehledně uspořádané v matici funkcí lze upravovat tlačítky Touch Control na převodníku. Údaje a instrukce jsou zobrazeny textovou formou, u převodníku PROline Promass 83 dokonce na čtyřřádkovém displeji.

Aby bylo možné individuálně uspokojit požadavky jednotlivých aplikací, jsou k dispozici snímače různých konstrukcí: s jednou nebo dvěma trubicemi, rovnými nebo lehce prohnutými. Díky malým rozměrům a vnitřnímu vyvažovacímu systému snímačů je jejich instalace snadná a bez problémů – doslova platí „namontuj a zapomeň“. Průtokoměry PROline Promass jsou k dispozici ve světlostech DN 1 až DN150 v normálním provedení i v provedeních pro vysoké tlaky, pro velmi agresivní kapaliny a sanitovatelných (pro hygienické aplikace).

Endress+Hauser Czech s. r. o., info@cz.endress.com, http://www.endress.cz


Terminály s dotykovým panelem TOUCH11 a TOUCH33

Firma SofCon již několik let vyrábí a dodává průmyslové terminály a operátorské panely. V letošním roce představila na veletrhu Amper 2003 kromě jiného terminály s dotykovým panelem TOUCH11 a TOUCH33, oceněné na veletrhu čestným uznáním.

Obr. 4.

Jde o programovatelné terminály obecně použitelné jako zobrazovací a ovládací panely pro řídicí systémy firmy SofCon, vizualizační panely pro PLC jiných výrobců a popř. i jako zobrazovací a ovládací panely plnící zároveň funkci řídicího systému. Standardně jsou vybaveny rozhraním RS-232, variantně RS-485 a Ethernet. Po doplnění deskami vstupů/výstupů je lze používat jako autonomní řídicí systémy. Terminály TOUCH11 a TOUCH33 se od sebe liší rozměry displeje.

TOUCH11 je nejmenší terminál s dotykovým panelem z produkce firmy SofCon. Má displej 1/4 VGA (320 × 240 bodů) s úhlopříčkou 5,7" a dodává se v několika provedeních, lišících se displejem (monochromatický, barevný STN, barevný TFT) a řídicí jednotkou (SofCon KITV40 nebo KIT386EXR).

TOUCH33 je obdobou terminálu TOUCH11 s displejem VGA (640 × 480 bodů) s úhlopříčkou 7,5". Dodává se ve dvou provedeních (displej monochromatický, barevný STN). Řídicí jednotkou je standardně KIT386EXR.

Terminály mají jednotný design, jednoduché upevnění a vysoký stupeň krytí z přední strany. Jejich provedení je zárukou vysoké provozní spolehlivosti v průmyslovém prostředí.

Pro tvůrce programového vybavení jsou k dispozici nové zobrazovací knihovny firmy SofCon.

SofCon s. r. o., tel./fax: 220 180 454, e-mail: sofcon@sofcon.cz, http://www.sofcon.cz


Nový firmware pro SLC500

Pro řídicí systém SLC500 byl uvolněn nový firmware FRN6. Jeho hlavní výhodou je podpora oběžníkových zpráv – broadcastingu – v sítích DH485/DF1. Tyto zprávy lze s výhodou použít pro synchronizaci času nebo dat. U procesoru EtherNet SLC5/05 přibyla možnost vytváření uživatelských stránek v HTML. Procesor se tak může chovat jako webový server a klient může zobrazovat data pomocí obyčejného internetového prohlížeče.

ControlTech, s. r. o., tel.: 321 742 011, info@controltech.cz, www.controltech.cz


První vytlačovací linky s CANopen

Organizace CAN in Automation (CiA), mezinárodní sdružení výrobců a uživatelů sběrnice CAN, působící od roku 1992 a v srpnu 2002 vykazující více než 400 členských společností, a VDMA/Europmap vypracovaly na podzim roku 2002 profily zařízení podle protokolu CANopen pro návazná zařízení vytlačovacích strojů na výrobu trubek a tvarových profilů (odtahy, zvlňovací stroje, pily apod. – problematice byl věnován článek v časopise Automa č. 12/2002 na str. 55–56). Profily zařízení byly od té doby použity a interně vyzkoušeny několika firmami. Jeden z pilotních projektů zahrnoval dva vytlačovací stroje od firmy Cincinnati Extrusion, zvlňovací stroj od firmy Unicor a pilu od firmy Sica. Sestava prošla ověřovacími zkouškami u výrobce a je již dodána společnosti Kaczmarek, velkému výrobci trubek se sídlem v Polsku. V jiném projektu byl zvlňovací stroj od Fränkische Rohrwerke spojen prostřednictvím nového rozhraní CANopen se čtyřmi vytlačovacími stroji od firmy Battenfeld a navíc křížem vyzkoušen s řídicím systémem vytlačovacích strojů od firmy Cincinnati Extrusion. Při řešení uvedených projektů se přišlo na některé chybějící definice a na chyby ve specifikaci profilů zařízení. Koncem letošního podzimu, se zkušenostmi z několika dalších rozpracovaných projektů, projdou současné profily zařízení revizí, spočívající v jejich opravě a v dalším rozšíření funkčních schopností. Plná zaměnitelnost typu plug & play rozmanitých vytlačovacích strojů a na ně navazujících zařízení od různých výrobců, dosažitelná s nově vyvinutými profily zařízení, znamená pro všechny uživatele této techniky maximálně pružný a spolehlivý provoz.
[Tisková zpráva CIA, 7. dubna 2003.]

(kp)


RSLogix500 ver. 5.50

Obr. 5.

RSLogix 500 verze 5.50 přináší podporu nových I/O modulů 1769-OA16 a 1769-OW16 pro MicroLogix1500 a dále I/O modulů 1762-IT4 a 1762-IR4 pro MicroLogix1200. Důležitou informací pro všechny uživatele je, že RSLogix500 verze 5.50 již nebude možné nainstalovat na operační systém Microsoft Windows 95. Podporované operační systémy tak zůstávají Microsoft Windows 98, Windows ME, Windows NT 4.0 SP6 a vyšší, Windows 2000 nebo Windows XP.

ControlTech, s. r. o., tel.: 321 742 011, info@controltech.cz, www.controltech.cz


Automatizace snižuje náklady ve dřevozpracujícím průmyslu

Koncem května se v Hannoveru konal veletrh Ligna 2003, který je jednou z největších evropských veletržních akcí zaměřených na dřevozpracující průmysl. Společnost Siemens se zde prezentovala prostřednictvím divize Automation & Drives.

Obr. 6.

Rozsah nabídky zboží a služeb firmy Siemens zahrnuje celý cyklus technického života strojů – počínaje konzultacemi během zpracování koncepce, přes poskytnutí služeb a výrobků pro realizaci pohonného a řídicího systému až po servis uživatelům strojů ve výrobních aplikacích. Podstatnou výhodou pro zákazníka je navíc skutečnost, že Siemens se v tomto roce zvlášť intenzivně orientuje na úspory nákladů zákazníka a na zvyšování produktivity jeho výroby.

Dominantou expozice společnosti Siemens byl systém řízení pohybu Simotion. Dále zde byla představena nová verze grafického uživatelského rozhraní TwimCAM. Zvláštní zřetel byl kladen na službu Mechatronická podpora (Mechatronic Support) a na bezpečnostní řešení integrovaná do výrobků automatizační techniky. Další informace lze nalézt na adrese http://www.siemens.com/wood.

(ed)


Ethernet 100 Mb/s

Obr. 7.

Nový řídicí sytém 750-841 s rozhraním Ethernet je schopen pracovat s rychlostí přenosu 10 Mb/s či 100 Mb/s a může být programován v souladu s normou ČSN IEC 61131-3.

Je vybaven 512 kB paměti pro program, 128 kB paměti pro data a 24 kB zálohové paměti. Tento modul umožňuje současné zpracování více úloh (multitasking), má zálohovaný zdroj reálného času a je založen na 32bitové jednotce CPU. Počet implementovaných protokolů a služeb byl v porovnání s již používaným modulem 750-842 rozšířen na Modbus/TCP (UDP), EtherNet/IP, HTTP, BootP, DHCP, DNS, SNTP, FTP, SNMP a SMTP. Pro webové aplikace je k dispozici interní webový server, kde mohou být uloženy stránky v HTML. Programy mohou být přímo přístupné pomocí XML nebo ASP. Použitelnost systému rozsiřuje knihovna funkcí pro SOAP, ASP, konfiguraci IP, rozhraní pro Ethernet a systém souborů. Řídicí systém může využívat širokou škálu I/O modulů z řady WAGO I/O SYSTEM 750.

Wago Elektro, s. r. o., tel.: 261 090 142, e-mail: ondrej.dolejs@wago.com, http://www.wago.com


Evropu čekají změny v proceduře schvalování léčiv

I když v této věci dosud není definitivně rozhodnuto, dali ministři zdravotnictví členských zemí EU začátkem června předběžný souhlas k přechodu na nová pravidla schvalování léčiv ustavující v EU jediný správní úřad pro léčiva s pravomocemi obdobnými, jako má americký FDA (U.S. Food and Drug Administration). Podle návrhu by podniky farmaceutického průmyslu měly centrálně stanoveným způsobem registrovat některé léky u agentury EMEA (European Agency for the Evaluation of Medicinal Products) v Londýně, která bude, podle oficiálních míst EU, rozhodovat rychleji než FDA.

Změny se týkají zejména procesu schvalování léků proti AIDS, rakovině, cukrovce a neurodegenerativním onemocněním, jako je např. Parkinsonova nemoc. U ostatních léčiv budou moci výrobci volit mezi EMEA nebo národními úřady. V současné době je u asi 40 % nových produktů využívána národní cesta, kdy je léčivo schváleno v jedné zemi EU a ostatní evropské vlády toto schválení uznají. Výrobci léčiv lobbovali za zachování této možnosti výběru. Navrhovaná pravidla se vracejí do Evropského parlamentu, který by je měl definitivně schválit do konce roku. Jde o kompromis, neboť původní návrhy požadovaly, aby všechna léčiva byla schvalována EMEA.

Účelem změn je zvrátit současný trend, kdy mnoho evropských farmaceutických firem přesouvá své výzkumné aktivity do USA, jejichž systém regulace se jeví jako vstřícnější podnikatelským subjektům a méně byrokratický než evropský. Jaký vliv by popsaný vývoj mohl mít na způsoby řízení a dokumentování farmaceutické výroby v Evropě, zprávy zatím neuvádějí.
[InTech News, 5. června 2003.]

(kp)


PROline Promass 40 E

Obr. 8.

Coriolisův hmotnostní průtokoměr PROline Promass 40 E je ekonomickou alternativou tradičních objemových měřidel, založených na měření rozdílu tlaků, a mechanických snímačů průtoku. Protože nevyžaduje žádnou pravidelnou údržbu, je jeho provoz, v porovnání s tradičními průtokoměry, výrazně levnější. Vezme-li se dále v úvahu velká dynamika měřicího rozsahu, umožňující obsáhnout jedním přístrojem široký rozsah průtoků, je patrné, že jde o metodu a přístroj, které by rozhodně neměly zůstat nepovšimnuty. Přístroje jsou k dispozici také v hygienickém (sanitovatelném) provedení i v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu, a jsou tudíž vhodné k použití v nejrůznějších odvětvích průmyslu. PROline Promass 40E je kompaktní, snadno se instaluje a je necitlivý na změny provozních podmínek. Jde skutečně o přístroj typu „namontuj a zapomeň“: protože nemůže být poškozen pevnými částicemi unášenými v kapalině, nevyžaduje žádné vstupní filtry a nepřítomnost pohybujících se mechanických částí vylučuje možnost vzniku opotřebení a poruch, takže odpadá jinak běžná a nákladná pravidelná údržba. Jelikož metrologické vlastnosti přístroje jsou nezávislé na vlastnostech měřeného média, nemají na ně vliv změny jeho viskozity, teploty ani tlaku. Hmotnostní průtokoměr PROline Promass 40E je zárukou inteligentního, spolehlivého a bezpečného měření po celou dlouhou dobu provozního života přístroje.

Endress+Hauser Czech s. r. o., info@cz.endress.com, http://www.endress.cz


Rockwell Automation spolupracuje s Weidmüller Holding

Dohoda nedávno uzavřená mezi oběma společnostmi zahrnuje větší počet vzájemných vazeb, na základě kterých bude společnost Rockwell Automation moci rozšířit svou nabídku v oblasti připojovací techniky o nejmodernější produkty vyrobené podle norem IEC. Součástí široce pojaté dohody jsou ujednání týkající se obchodní značky, výměny technických poznatků a výsledků vývoje, společného vývoje nových produktů a převzetí prodejní sítě společnosti Weidmüller v Severní Americe. Podíl připojovací techniky, která hraje klíčovou roli při propojování rozličných automatizačních zařízení, na celkové ceně řídicích systémů stále roste.
[ARC News, 4. dubna 2003.]

(sk)


Zjednodušení legislativních podmínek pro koncová telekomunikační zařízení

Od 1. 5. 2003 platí novelizované nařízení vlády č. 426/2000 Sb., které zjednodušuje uvádění rádiových a telekomunikačních koncových zařízení na trh v České republice. Jedinou legislativní podmínkou prodeje v ČR je nyní úspěšné standardní posouzení shody. Obr. 9. Podstatnou změnou je, že výrobce nebo dovozce, který získá příslušný soubor dokladů o shodě, vydává nyní toto prohlášení sám, bez nutnosti homologace národním telekomunikačním úřadem. Sám také označuje výrobek značkou shody. Samozřejmě sám také nese zodpovědnost za to, že soubor dokumentů je k prohlášení shody dostačující.

Tento postup zjednodušuje vydání prohlášení o shodě dovozcům zařízení prodávaných v zemích EU, neboť výrobci mají potřebný soubor dokladů připraven a mohou jej svému distributorovi poskytnout.

Také společnost FCC Průmyslové systémy, zastupující v ČR švédského výrobce průmyslových komunikačních zařízení Westermo Teleindustri, získala soubor potřebných dokladů a v současné době vybavuje dotyčná zařízení značkou shody. Týká se to především průmyslových modemů řady TD, určených pro přenosy dat z řídicích a monitorovacích systémů (model TD-32 na obrázku). Tyto modemy lze nyní připojovat do veřejné telefonní sítě bez jakéhokoliv dalšího legislativního omezení.

FCC Průmyslové systémy s. r. o., tel.: 472 774 173, e-mail: info@fccps.cz, http://www.fccps.cz


Nová řada logického modulu LOGO!

Na mezinárodním strojírenském veletrhu v Hannoveru 2003 předvedla firma Siemens novou řadu logického modulu LOGO!. Modul byl poprvé představen již v roce 1996 a od té doby doznal mnohých vylepšení. Přednostmi nové řady jsou mnohem větší výkon, rychlost, rozšířená paměť a nové zajímavé funkce.

Obr. 10.

Paměť programu má dvojnásobnou kapacitu, umožňující uložit až 130 programových bloků. Vylepšeny byly téměř všechny stávající funkce a čtyři nové funkce byly přidány. Rychlost nového modulu LOGO! je v porovnání se starší generací desetinásobná. LOGO! má nyní podsvětlený displej, na kterém lze zobrazit až 4 × 12 znaků. V jednom řádku je možné kombinovat text s proměnnými a hodnoty proměnných je možné editovat přímo v zobrazené zprávě.

Zajímavou možností je použití kláves na modulu jako dalších vstupů. Každé LOGO! tak získá další čtyři vstupy.

S novou řadou LOGO! přichází i nová verze vývojového prostředí LOGO!Soft Comfort 4.0. Přes mnohá vylepšení a spoustu nových funkcí zůstává software stále jednoduchý a vstřícný k uživateli. Na výběr jsou dva programovací jazyky (editory) podle normy ČSN IEC 61131-3 – jazyk funkčních bloků (Function Block Diagram – FBD) a jazyk kontaktních schémat (Ladder Diagram – LD). V předchozích verzích bylo možné program pouze simulovat. Nyní má simulace nové možnosti a program lze i testovat on-line.

Nová řada modulu LOGO! má typové označení 0BA4 a je rozhodně velkým krokem vpřed ve vývoji malých řídicích systémů. Uživatelům nabízí nejen jednoduchost, ale také obrovské možnosti použití, výkonné funkce, možnost zobrazení procesu na vestavěném displeji a mnoho jiného. Za zmínku jistě stojí i skutečnost, že všechna tato vylepšení dostane zákazník s novou řadou za stejnou cenu jako dříve.

Siemens s. r. o., e-mail: tomas.halva@siemens.com, http://www.siemens.cz/micro


Veletrh SPS/IPC/DRIVES 2003 opět na rekordní ploše

Mezi automatizační veřejností stále populárnější norimberský veletrh elektrických automatizačních systémů a komponent SPS/IPC/Drives s doprovodnou konferencí se letos bude konat od 25. do 27. listopadu.

Již šest měsíců před akcí hlásí pořadatel, společnost Mesago Messemanagement GmbH, obsazených asi 48 000 m2 výstavní plochy, což je zájem o více než 10 % větší než vloni, a očekává více než 800 vystavovatelů (779 vloni, 715 v roce 2001). Tyto skutečnosti jen potvrzují rostoucí význam automatizace, a tím i tohoto veletrhu, i v současné nepříznivé ekonomické situaci.

Veletrh SPS/IPC/Drives je od svého počátku koncipován jako pracovní setkání koncentrované do tří dnů a tento charakter si bezvýhradně zachovává. Vyznačuje se přítomností vysoce kvalifikovaných techniků mezi vystavovateli ve stáncích i odborně kvalifikovanými návštěvníky, z nichž 60 % je z řad konstruktérů, vývojářů a provozních vedoucích. Pro velký zájem vystavovatelů o plochu se veletrh letos přesune z dosavadních hal 1 až 5 do větších hal 6 až 10 při zachování kompaktního uspořádání, zkracujícího jalové přecházení po výstavišti na minimum. Bezprostřední součástí komplexu výstavních hal jsou také konferenční prostory.

Veletrh SPS/IPC/Drives 2003 je v SRN letos druhou nejvýznamnější výstavní akcí oboru automatizace po jarním průmyslovém veletrhu v Hannoveru. Jako již tradičně bude opět místem prezentace toho nejnovějšího a nejzajímavějšího, co se ve světě elektrické automatizační techniky nabízí. Stejně jako v minulých létech bude veletrh doprovázen bohatým seminárním programem realizovaným přímo na výstavní ploše a dvěma odbornými konferencemi s tématy řídicí technika a integrace řídicích systémů v podniku. Další informace pro vystavovatele i návštěvníky lze nalézt na http://www.mesago.de/sps
[Tisková informace Mesago, květen 2003.]

(ed)


Biometrie: strategická výhoda ve farmacii

Farmaceutický průmysl čelí rostoucím regulatorním požadavkům na dokladování průběhu výroby a na zajištění celistvosti, autentičnosti a důvěrnosti elektronických záznamů. To vyžaduje fyzickou i logickou bezpečnost založenou na strategických zásadách, postupech a metodách. Společnost ARC, věnující se průzkumům trhu v oboru automatizace, ve své poslední analýze konstatuje, že výrobci léčiv budou proto první, kteří ve svých podnicích použijí ve významné míře biometrii. Na biometrii založené metody správy přístupu do systémů, autentizace, elektronického podpisu a sledování a záznamu událostí pomohou zkrátit časy a snížit náklady potřebné na dosažení a následné udržování shody se současnými i budoucími regulatorními požadavky, chránit duševní vlastnictví a zvýšit produktivitu i bezpečnost výrobních operací.
[ARC News, 13. června 2003.]

(kp)

Inzerce zpět