Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Krátké zprávy

číslo 6/2003

Firemní konference Informační systémy průmyslového podniku

Ve dnech 23. až 24. dubna 2003 se v hotelu Devět skal na Vysočině, konala firemní konference Informační systémy průmyslového podniku, tentokrát věnovaná podnikové úrovni řízení. Akce se zúčastnilo celkem asi osm desítek odborníků z praxe a z inženýrských a dodavatelských organizací. Prezentovány byly komplexní informační systémy podniku (firmy DC Concept, Deloitte & Touche, Q.gir), řešení v oblasti řízení dodavatelských řetězců (Humusoft, IS Berghof, SAP ČR), personalistiky (Vema) a správy vztahů se zákazníky (2N Telekomunikace), metodika zavádění komplexních informačních systémů do praxe (ALTEC, Minerva ČR), problematika datových skladů a tzv. business inteligence (ChemPlant Technology, MIS AG) a systémy plánování (GEMMA Systems, IFS Czech). Technické prostředky představila společnost Monet+. Mimo hlavní program prezentovaly své výrobky a služby společnosti EG-Expert, Merz a Sun Microsystems Czech.

Zájemci o podrobnější informace, popř. o sborník (na CD), se mohou obrátit na http://www.adam-ova.cz

(ed)


Diplomová práce zpracovaná s využitím programu Statistica

Dne 21. května 2003 byla slavnostně vyhodnocena soutěž o nejlepší diplomovou a disertační práci zpracovanou s využitím statistických analýz a nástrojů programu Statistica a předána cena autorce vítězné diplomové práce, Mgr. Ince Vyorálkové z Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy. Práce na téma Zpracování snímků DPZ neuronovými sítěmi byla vyhotovena pod vedením RNDr. Pavla Doubravy z katedry kartografie a geoinformatiky PřF UK. Práce využívá program Statistica Neural Networks. Nápad autorky spočívá ve využití obecného programu Statistica pro zpracování satelitních snímků dálkového průzkumu Země. Toto řešení přináší lepší výsledky, než jsou výsledky dosažené klasickými metodami nebo s použitím jiných programů.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem devět prací, osm diplomových a jedna disertační. Komise konstatovala, že všechny práce byly na velice dobré úrovni z hlediska aplikace statistických metod i z hlediska využití programových prostředků. Na vítězné práci vyzdvihla především to, že autorka si vybrala software Statistica k řešení poměrně složitého problému a využila široké možnosti tohoto programu.

Autorka dostala finanční odměnu a instituce, kde byla práce vytvořena, v tomto případě PřF UK a Ústav informatiky AV ČR, si rozdělily třicet akademických ročních licencí programu Statistica.

(Bk)


CANopen Product Guide 2003

CAN in Automation (CIA), mezinárodní sdružení výrobců a uživatelů sběrnice CAN (Controller Area Network), vydalo během strojírenského veletrhu v Hannoveru letošní katalog produktů CANopen Product Guide. Celkem 76 firem v něm na 186 stránkách přestavuje produkty využívající komunikační protokol aplikační vrstvy CANopen, založený na sběrnici CAN. Katalog v angličtině obsahuje popisy zařízení (programovatelné řídicí jednotky, moduly I/O, řídicí jednotky pro pohony, kodéry atd.), software (např. zdrojové kódy CANopen a ovladače), nástroje (analyzátory sítě, konfigurátory atd.) i služby (např. školení a certifikace přístrojů). V úvodní části katalogu jsou popsány funkce protokolu CANopen a uvedeny oblasti jeho využití. Jde o protokol vhodný zejména při řízení strojů a strojních zařízení a dále používaný také ve zdravotnické technice, na železnici a ve veřejné dopravě, v námořních aplikacích, při automatizaci technických zařízení budov a ve vozidlech pohybujících se mimo zpevněné komunikace. Katalog produktů vychází od roku 1996 a lze ho od CiA získat zdarma (headquarters@can-cia.org, fax: +49-9131-69086-79).
[Tisková zpráva CIA, 22. dubna 2003.]

(kp)


Schneider Electric kupuje výrobce ultrazvukových snímačů přiblížení

Schneider Electric, mezinárodní společnost se sídlem ve Francii, koupí firmu Hyde Park Electronics z Daytonu, Ohio, USA, výrobce ultrazvukových snímačů přiblížení. Firma, založená v roce 1963, má nyní 46 zaměstnanců a roční obrat větší než sedm milionů dolarů. Koncem 80. let minulého století vyvinula vlastní ultrazvukové snímače přiblížení převádějící na elektrický signál údaje o pohybu nebo poloze výrobku ve stroji či zařízení. Snímače obsahují mikroprocesor a tlačítko umožňující uživateli nastavit v prostoru „okénko“, v němž jsou potom ultrazvukem detekovány předměty. Na rozdíl od indukčních snímačů, reagujících pouze na kovy, je ultrazvuková detekce použitelná téměř univerzálně. Fotoelektrické snímače přiblížení, ačkoliv vlastnostmi podobné ultrazvukovým, mají problémy s detekcí předmětů ze skla a jiných průhledných materiálů.

Pro společnost Schneider Electric je tato akvizice významným krokem k cíli, kterým je plánováno zdvojnásobení obratu na průmyslových trzích do roku 2005. Strategie nákupů firem je přitom kombinována s vnitřním úsilím společnosti v oblasti výzkumu a vývoje, jak o tom svědčí nedávné představení snímačů řady OSI a ohlášené uvedení na trh stykačů Tesys (oboje pod značkou Telemecanique).
[InTech News, 22. května 2003.]

(kp)


Siemens A&D koupil Danfoss Flow Division

Siemens neustále posiluje svoji pozici dodavatele komplexních řešení automatizace pro procesní výrobu. Po akvizicích firem Applied Automation, Turbo-Werk Köln (1999), Milltronics Process Instruments, Moore Process Automation, Axiva (2000) a AltOptronic (2001) byla letos oznámena akvizice divize průtokoměrů koncernu Danfoss.

Smlouvou, podepsanou 12. května 2003, byla k divizi Siemens A&D přičleněna firma se 450 zaměstnanci a ročním obratem 60 milionů eur. Nově vzniklá obchodní jednotka, Siemens Flow Instruments, bude mít sídlo ve švédském Nordborgu.

Co tato akvizice přinese zákazníkům firmy Siemens A&D? Především doplnění nabídky provozních přístrojů o inteligentní indukční, Coriolisovy a ultrazvukové průtokoměry, které bude možné bez problémů začlenit do komplexního řešení automatizace výroby, se všemi výhodami, které dodávka celého projektu od jediného dodavatele přináší.

(ed)


Spolehlivé měření malých průtoků

Celokovové plováčkové průtokoměry nové řady MT 3750/C od nizozemské firmy Brooks Instrument B. V., která je součástí skupiny Emerson Process Management, jsou ekonomickým prostředkem pro přesné a spolehlivé měření malých průtoků za vysokého provozního tlaku i agresivních médií v nejrůznějších náročných průmyslových a laboratorních aplikacích. Obr. 1. S přístroji této řady lze měřit průtok kapalin v rozmezí od 0,08 do 100 l/h (ekvivalent voda) a plynů v rozsahu 0,004 až 3,1 Nm3/h (ekvivalent vzduch) při teplotě měřeného média od –29 do +204 °C a tlaku do 10,3, popř. až 27,6 MPa. Ručička ukazatele se stupnicí délky 52 mm přímo indikuje průtok v technických jednotkách nebo v procentech měřicího rozsahu přístroje. Mezi plováčkem a ukazatelem je magnetická vazba. Standardní přesnost přístrojů je ±5 %, na přání ±3 % z měřicího rozsahu (tj. třída 4, popř. 2,5 podle VDE/VDI 3513). Opakovatelnost měření je 1 % z rozsahu. Průtokoměry lze kromě přímé indikace průtoku vybavit převodníkem s výstupem 4 až 20 mA, včetně možnosti komunikace protokolem HART, nebo signalizačním modulem s jedním nebo dvěma stavitelnými limitními spínači (viz obrázek: válcový kryt nalevo), jehlovým regulačním ventilem nebo regulátorem průtoku. Krytí je standardně IP67. Průtokoměry s elektronickým vybavením jsou dodávány v provedení běžném, jiskrově bezpečném nebo nevýbušném podle osvědčení CENELEC – ATEX pro provoz v prostředí zóna 2 a zóna 1. Pro připojení přístrojů do potrubí jsou k dispozici přípoje horizontální (se šroubením) nebo vertikální (příruby podle DIN nebo ANSI), na přání i speciální, např. horizontální vstup a vertikální výstup. Smáčené části snímačů mohou být vyrobeny z korozivzdorné oceli 316L, slitiny Inconel 625 nebo Monel K-500 a popř. titanu, podle měřicího rozsahu. Standardní materiál těsnicích tzv. O-kroužků je Viton, na přání Buna-N, propylethylen, Kalrez nebo PTFE.

MaRTOP s. r. o., tel.: 272 772 503, e-mail: martop@login.cz, http://www.brooksinstrument.com


Lineární snímač ILCV

Optoelektronické inkrementální snímače ILC jsou standardně určeny pro odměřování lineárních pohybů. Provedení ILCV (viz obrázek) má robustní profil, tuhý v ohybu, a je proto velmi vhodné pro přesná měření velkých délek (měřicí délka do 3 140 mm; krok odměřování 0,1 až 10 µm; přesnost až ±5 µm/m). Využití tohoto snímače je velmi všestranné: v metrologii, robotice, laboratorní technice, lékařství, přesném strojírenství nebo při modernizaci obráběcích strojů.

Obr. 2.

Lineární snímač ILCV tvoří dvě části, které se vůči sobě pohybují. Jednou částí je hliníkový profil s průřezem 38 × 25 mm, uvnitř se skleněným měřítkem, druhou částí je snímací hlavice s elektronikou, kabelem pro připojení vyhodnocovacích zařízení a napájení osvětlovací diody. Vnitřní části snímače jsou zakryty pružnými chlopněmi, které zamezují vnikání nečistot.

Výstupem lineárního snímače ILCV jsou tři základní pravoúhlé signály. Dva z nich jsou pravidelné pulsy, posunuté o 90°, které přenášejí informaci o změnách polohy a o směru pohybu. Z jejich frekvence lze navíc určit rychlost. Třetím výstupem je nulový puls, standardně generovaný po 50 mm. Všechny tři základní průběhy jsou k dispozici i v negované formě pro symetrický přenos.

Výrobce snímačů, firma ESSA, dodává kromě ILCV i další typy lineárních snímačů: ILCN s redukovaným průřezem pro měřicí délky do 1,5 m a ILCD – speciální provedení snímače určené do prašného prostředí. Technici firmy ESSA poskytují konzultace při výběru vhodných snímačů a při jejich připojení na vyhodnocovací jednotku nebo řídicí systém, na zakázku provádějí i návrh mechanického připevnění snímačů na stroj a vlastní montáž.

ESSA, s. r. o., tel.: 257 912 738 až 40, e-mail: essa@mbox.vol.cz, http://www.essapraha.cz


Nový 16A I/O modul pro WAGO-I/O-SYSTEM

Firma WAGO uvádí na trh nový 16A I/O modul, který redukuje cenu připojení indukční zátěže v automatizaci budov.

Obr. 3.

Vhodné protokoly pro automatizaci budov, jako jsou Ethernet či LonWorks, umožňují s přiměřenými náklady realizovat připojení k řídicímu systému umístěnému uvnitř budovy či mimo ni. V automatizaci budov jsou rozhraní mezi řídicími a řízenými systémy hodnoceny především jejich cenou. Pro tento účel nabízí firma WAGO nový modul, který je schopen přímo spínat indukční zátěže (např. osvětlení) až do 16 A a je přímo připojitelný do WAGO-I/O-SYSTEM řady 750. Oddělené stykače ani dodatečné propojení vodiči a další místo pro instalaci nejsou zapotřebí.

Nový binární výstupní modul nabízí více něž jen spínání velké indukční zátěže. Může být také řízen přímo v místě pomocí integrovaného přepínače, který slouží i jako indikátor stavu. Přepínač je připojen na kontakt relé. Proto může být zátěž stále připojena i při výpadku sběrnice či chybě programovatelného komunikačního modulu. Dalším přepínačem je možné volit mezi automatickým a manuálním režimem. Stav přepínače může být zobrazen v řídicím systému. Nový modul tak spojuje výhody sběrnicového výstupu a běžného stykače.

Wago Elektro, s. r. o., tel.: 261 090 142, e-mail: ondrej.dolejs@wago.com, www.wago.com


Schneider Electric rozšiřuje svůj závod v Písku

Do konce roku 2003 by se měla průmyslová zóna v Písku rozrůst o novou přístavbu závodu společnosti Schneider Electric, a. s., se sídlem v Písku, jednoho ze 170 výrobních závodů mezinárodního koncernu Schneider Electric, sídlícího ve Francii. Celkově bude dosavadní závod Schneider Electric, a. s., o celkové ploše 9 000 m2 (z toho výrobní 4 600 m2) rozšířen o 5 000 m2. Většina přírůstku, 3 600 m2, bude sloužit výrobě a zbytek je určen na sklady a menší část na kanceláře.

Hlavní stavební práce byly zahájeny 30. dubna 2003. Rozšíření výrobního závodu musí být dokončeno do konce tohoto roku, protože v lednu 2004 začne v této části továrny nová výroba. Vedle zintenzivnění dosavadní produkce převezme podnik i část sortimentu ze zahraničí a zároveň budou v příštím roce zařazeny do výroby další, nově vyvíjené výrobky. I nadále půjde především o elektromechanické spínací přístroje. S plánovaným zvýšením výroby se rozrostou i řady zaměstnanců podniku. Společnost Schneider Electric tak v dohledné době nabídne obyvatelům jižních Čech asi 50 nových pracovních míst.

V písecké továrně společnosti Schneider Electric probíhá především ruční a poloautomatická montáž elektromechanických přístrojů (prvky pro jištění motorů, stykače, relé, motorové spouštěče, spínače, tlačítkové ovládače) v malých a středních výrobních sériích, určených pro český a zejména světový trh. Společnost zaměstnává v průměru asi 400 pracovníků a patří mezi dvacet nejvýznamnějších firem v jihočeském regionu. Obrat firmy Schneider Electric, a. s., v roce 2002 činil 1 834 milionů korun.
[Tisková zpráva Schneider Electric CZ, s. r. o., květen 2003.]

(sk)


Připravuje se CompactLogix 1769-L35

Během letošního roku má být uveden na trh zcela nový programovatelný automat CompactLogix s možností komunikace po sběrnici EtherNet. Velikost paměti nového PLC CompactLogix bude 1,5 MB. Maximální počet lokálních I/O modulů Compact 1769 bude rozšířen ze 16 na 30. Nový CompactLogix bude podporovat stejně jako ControlLogix programování pomocí kontaktních schémat, sekvenčního programování, funkčních bloků a strukturovaného textu. K programování PLC CompactLogix 1769-L35 bude zapotřebí RSLogix5000 verze 12. Cena toho automatu ještě nebyla stanovena.

ControlTech, s. r. o., info@controltech.cz, www.controltech.cz

Inzerce zpět