Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Krátké zprávy

číslo 1/2003

MOMAN 03 – moderní management pro praxi

Moderním trendům v řízení firem a pracovních kolektivů je věnováno třetí v řadě periodických setkání MOderní MANagement – MOMAN 03, které se uskuteční v Praze 6. února 2003 pod heslem „Moderní řídicí praxe potřebuje znalosti“. Setkání vychází vstříc potřebě profesionálního řízení firem, podniků, institucí, stále naléhavější mj. v důsledku rychlých změn podnikatelského prostředí. Velmi prudká – až šoková – změna očekává manažery našich podniků v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie. „Umění řídit“ přitom má mnoho tváří, od intuitivního přístupu při řízení rodinných firem až po propracované tzv. vědecké řízení, nabízející k použití řadu metodik a osvědčených postupů. Zkušení vedoucí vědí, že bez intuice se nelze obejít, protože každá řídicí situace je trochu jiná, ale přitom s výhodou využívají mnoho rutin tvořících nepostradatelnou součást znalostní výbavy současného kompetentního manažera.

Předmětem zájmu na setkání, ke kterému vyjde tištěný sborník referátů, budou především zkušenosti se zaváděním systémů strategického řízení (přednášející prof. Z. Souček aj.) a další problémy manažerské praxe (jednací bloky Manažerské znalosti a nástroje a Manažerská praxe). Součástí setkání bude řízená diskuse na téma Co je kompetence manažera? K účasti jsou zváni zejména vedoucí pracovníci všech stupňů, učitelé, studenti, poradci, pracovníci správních složek podniků a organizací a odborníci poskytující manažerské práci podporu v jakékoli podobě. Podrobnější informace o setkání MOMAN 03, včetně anotací připravovaných vystoupení, lze nalézt na stránce www.evida.cz

(mb)


CANopen v městských užitkových vozidlech

CAN in Automation (CiA), mezinárodní skupina uživatelů a výrobců sběrnice CAN, sdružující již více než 400 firem, ustavila zájmovou skupinu CANopen pro městská užitková vozidla. Tato zájmová skupina (Special Interest Group – SIG) bude definovat aplikační profily podle protokolu CANopen v oblasti konstrukcí používaných u specializovaných vozidel pro sběr odpadků, čisticích vozů a dalších městských užitkových vozidel. Pro firmy zajímající se o tuto normotvornou činnost připravila CiA zvláštní seminář o CANopen, který se uskuteční 12. února 2003 v Norimberku. Tématem semináře budou základy techniky CAN a CANopen a informace o aplikačních profilech pro danou aplikační oblast. Specifikace aplikačních profilů pro CANopen určených pro techniku městských užitkových vozidel budou k dispozici do konce roku 2003.
[CiA, 7. ledna 2003.]

(sk)


Mezinárodní karpatská konference o řízení

Mezinárodní karpatská konference o řízení ICCC 2003 se bude letos konat ve dnech 26. až 29. května na Slovensku ve Vysokých Tatrách. Karpatská konference je zaměřena na výměnu informací a zkušeností z oblasti automatizace, a to jak z teorie, tak z vývoje aplikací a uplatnění automatizace v praxi. Prezentovány zde budou poznatky z oblasti komplexní automatizace, robotiky, řízení výroby (včetně řízení kvality a vlivu výroby na životní prostředí) a uplatnění informačních technologií v automatizaci. Na pořádání konferencí se podílejí katedry a ústavy automatizace a řízení čtyř univerzit z karpatského regionu: Technické univerzity Košice, Báňské a metalurgické univerzity v Krakově, Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě a Univerzity v Miškolci.

Bližší údaje o konferenci lze najít na webové adrese http://www.tuke.sk/ICCC, popř. si vyžádat na iccc.fberg@tuke.sk

(ed)


Doprovodný program veletrhu Pragoregula/Elexpo 2003

Veletrh měřicí, regulační a automatizační techniky a elektrotechniky Pragoregula/Elexpo se letos uskuteční ve dnech 25. až 27. března, tradičně na výstavišti Praze-Holešovicích. Jako součást jeho doprovodného programu jsou opět plánovány odborné akce pro širší odbornou veřejnost. Vedle úspěšných výukových kursů (tutorials) a odborné konference se počítá s posterovou prezentací, zahrnující mj. předvedení výsledků studentské vědecké činnosti v oblastech odpovídajících nomenklatuře veletrhu (nejlepší práce budou oceněny).

Organizační výbor srdečně zve k účasti tradiční účastníky i nové zájemce. Aktuální informace a předběžné přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách www.pragoregula.cz. Všichni zaregistrovaní obdrží podrobnější elektronickou informaci s přihláškou. Návrhy, podněty a nabídky, o které mají organizátoři skutečně velký zájem, lze zaslat elektronickou poštou či předat cestou přímého kontaktu: doc. Ing. Bohumil Šulc, CSc., tel. 224 352 531, sulc@fsid.cvut.cz. Předběžná uzávěrka programu je 3. února 2003.

(bš)


Konference o inteligentních dopravních systémech

Sdružení pro dopravní telematiku ČR připravuje mezinárodní konferenci ITS ’03 Prague, která bude již potřetí uspořádána ve dnech 11. až 12. března 2003 v Praze. Základní motto konference je „Spolupráce v oblasti inteligentních dopravních systémů (ITS) ve střední Evropě“.

Odborné příspěvky budou prezentovány v těchto tematických okruzích:

 • přínosy a strategie implementace telematiky,
 • výzkum, vývoj a projektování telematických systémů,
 • role telematiky ve zvyšování bezpečnosti dopravy.

Pořadatelé nabízejí možnost inzerce ve sborníku, prezentace formou firemní expozice či reklamních materiálů i prostor pro navázání osobních kontaktů s cílem získávání nových informací z oblasti ITS.

Jednací řeči a jazyky pro předkládání příspěvků – čeština, angličtina. Simultánní tlumočení přednášek bude zajištěno.

(ed)


Měřicí kontrola pro kontrolu jakosti

Česká metrologická společnost připravuje další z řady úspěšných seminářů Měřicí kontrola pro kontrolu jakosti.

Letošní, dvanáctý ročník semináře se bude konat ve dnech 11. a 12. března 2003 již tradičně v Plzni (v Domě kultury INWEST-K). Pořadatelé předpokládají, že se jej zúčastní více než 150 odborníků z oblasti metrologie a na přidružené výstavě se představí přibližně 50 firem – významných výrobců a dodavatelů měřicí a zkušební techniky pro měření délek a navazujících veličin, negeometrických veličin, pro zkoušky materiálu, techniky pro kalibraci měřidel a informačních systémů metrologie a řízení jakosti.

Seminář je určen pro pracovníky útvarů řízení jakosti, technické kontroly a metrologie, pro zkušební techniky, technology, konstruktéry měřicích přípravků a vývojové pracovníky, dále učitele vysokých a středních škol příslušného zaměření a všechny ostatní zájemce o metrologii, kteří se chtějí seznámit s moderními měřicími přístroji a metodami měření, používanými zejména ve strojírenství, elektrotechnice, metalurgii a v dalších oblastech průmyslu při kontrole jakosti výrobků a výrobních procesů.

Bližší informace o semináři poskytne sekretariát ČMS (paní Ivana Vidímová), Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel. a fax: 221 082 254, e-mail: cms-zk@csvts.cz, http://www.csvts.cz/cms

(ed)


Kalibrátor teploty TC2000 norské firmy Scan-Sense

Nejnovějším kalibračním zařízením řady Tek Know zmíněné firmy je kalibrátor teploty TC2000. Tento přístroj je unikátní kombinací suché pícky a teplotní lázně. Jeho teplotní rozsah je od 40 °C pod okolní teplotou do +150 °C. TC2000 je vestavěn do robustní přenosné skříňky a tvoří kompletní kalibrační systém teploty.

Obr. 1.

Do skříňky přístroje je zabudováno přesné vyhodnocovací zařízení, které umožňuje měření odporových snímačů teploty, termoelektrických článků, napětí a proudu. Zkoušené převodníky je možné napájet z vnitřního zdroje 24 V DC. Uživatel si může vybrat mezi použitím vnitřního nebo vnějšího referenčního snímače (s korekcemi zadanými do tabulky) v závislosti na požadované přesnosti měření. Přístroj se ovládá pomocí vestavěného grafického displeje a klávesnice. Obsluha přístroje je velmi jednoduchá díky vestavěnému počítači, který umožňuje snadné nastavení automatické kalibrace až ve dvaceti kalibračních bodech. Výsledky kalibrace lze uchovávat v paměti přístroje nebo přenést pomocí rozhraní RS-232 do počítače, popř. přímo vytisknout na připojené tiskárně.

Základní parametry:

 • přesnost: ±0,3 °C (nejistota od ±0,03 °C v závislosti na použitém vnějším referenčním snímači),
 • rozlišení: 0,01 °C,
 • stabilita při použití kapalinové lázně: až ±0,001 °C,
 • stabilita jako suchá pícka: ±0,02 °C,
 • hmotnost: 15,5 kg.

D-Ex Limited, spol. s r. o., tel.: 541 423 211, e-mail: info@dex.cz, http://www.dex.cz


Honeywell zřídí v Brně globální vývojové centrum

Společnost Honeywell oznámila úmysl vybudovat v Brně své druhé nové globální vývojové centrum. První existuje v Číně, ale vůbec prvním vývojovým pracovištěm společnosti Honeywell zřízeným mimo USA je vývojové středisko Honeywell Prague Laboratory (HPL) fungující v Praze od roku 1993. Brněnské centrum se zprvu bude orientovat zejména na výrobky a řešení pro řízení spalovacích procesů a automatizaci technického vybavení budov v oborech vytápění, klimatizace a bezpečnosti. „Jde o přenesení vývojových kapacit z USA a ze západní Evropy, kde se potýkají s náklady i s nedostatkem lidí,“ uvádí k tomu ředitel HPL Jaroslav Doležal.

Hlavními partnery nového centra budou divize společnosti Honeywell ze západní Evropy a z USA. Prvotní počet 40 vývojářů se má v pěti letech zněkolikanásobit. Vývojové týmy v Brně budou používat standardní procesy a vývojové nástroje společnosti Honeywell, včetně prostředků CAD. Své rozhodnutí společnost Honeywell založila mj. na velmi dobrých zkušenostech, které v ČR má s chodem HPL i s činností svých čtyř divizí zaměřených na automatizační a řídicí techniku, letectví a automobilový průmysl. Konkrétně v Brně má společnost dva perspektivní výrobní závody: na řídicí panely pro zabezpečovací systémy a na snímače pro automobilní aplikace.

(ed)


Digitální Coriolisův průtokoměr Foxboro měří průtok dvoufázových směsí

Oceněn jako nejlepší novinka cenou Best of Show Award byl na výstavě ISA Show 2002 nový hmotnostní průtokoměr Digital Coriolis mass flowmeter CFT50 firmy Foxboro, člena skupiny Invensys. Úspěchu dosáhl v konkurenci patnácti exponátů vystavených letos v sekci New Product Showcase zejména proto, že výrazně rozšiřuje použitelnost Coriolisových hmotnostních průtokoměrů a zvyšuje produktivitu práce všude, kde se v průmyslu měří průtok – při zpracování ropy a zemního plynu, v potravinářství, chemickém a farmaceutickém průmyslu atd. Zcela nový a patentově chráněný dvojitý digitální vyhodnocovací systém totiž dovoluje CFT50 měřit i průtok dvoufázových směsí, jako jsou např. splašky a jiné nehomogenní kapaliny, a mezi nimi zejména kapalin s příměsí plynu (vzduchu), kdy tradiční Coriolisovy průtokoměry vesměs selhávají. Nový průtokoměr může nepřetržitě fungovat i ve vsádkových (šaržových) aplikacích, kdy zpočátku je potrubí prázdné. Při všech těchto zdokonaleních si CFT50 zachovává všechny původní výhodné vlastnosti charakteristické pro průtokoměry založené na využití Coriolisova principu.

ISA – úplným názvem The Instrumentation, Systems, and Automation Society – je nezisková vzdělávací organizace se sídlem v USA a globální působností, která sdružuje asi 39 000 odborníků v oboru měřicí techniky a automatického řízení z celého světa. Úkolem ISA je podporovat pokroky v teorii, konstrukci, výrobě a použití snímačů, přístrojové techniky, počítačů a systémů pro měření a řízení v rozsáhlé paletě aplikací. Letošní výroční konference a výstava ISA, které se zúčastnilo více než 700 vystavovatelů, se konala v Chicagu v USA ve dnech 21. až 24. října 2002.
[ISA News, 23. října 2002.]

(sk)


Industrial IT ve společnosti Frantschach Pulp & Paper

Helsinky 19. listopadu 2002 – Společnost ABB získala kontrakt na dodávku pilotního řešení v oblasti Industrial IT Collaborative Production Management pro společnost Frantschach Pulp & Paper GmbH. Toto řešení bude dále aplikováno i v ostatních výrobních závodech Frantschach Pulp & Paper ve Švédsku, Rakousku a České republice. Řešení ABB Collaborative Production Management (dále jen CPM) je již provozováno po osmnáct měsíců v polských papírnách, které též patří ke skupině Frantschach.

Pilotní řešení je založeno na standardním systému Industrial IT CPM, který zahrnuje aplikace pro plánování výroby, sledování výroby a řízení kvality.

Propojení CPM s informačním systému podniku (SAP) umožňuje společně využívat údaje z výroby a informace o základních prostředcích napříč celým dodavatelským a zásobovacím řetězcem.

Do systému patří i některá z pokročilých softwarových řešení, jako např. Capability to Promise – CTP, dovolující stoprocentně zaručit, že výrobky z produkce papírny budou zákazníkům dodány v odpovídající kvalitě a v dohodnutém termínu. Systém výrobci také zajišťuje sladění potřebného množství buničiny pro výrobu papíru s její vlastní výrobou a následně porovnává údaje o množství vyrobené a spotřebované buničiny s hodnotami plánované výroby.

Frantschach Pulp & Paper zaujímá vedoucí postavení ve výrobě vysoce kvalitního obalového papíru, dalšími výrobními komoditami jsou buničina a celulóza. Skupina Frantschach má 58 výrobních závodů ve 29 zemích a patří k nejvýznamnějším obchodním partnerům ABB.

(ed)


O řídicích systémech Honeywell v Litomyšli

Představitelé současných i potenciálních budoucích uživatelů řídicích systémů firmy Honeywell z celé ČR se ve dnech 23. a 24. října 2002 sešli na již devátém výročním setkání, a to opět v Litomyšli. Celkem 42 účastníků setkání, přítomné zaměstnance firmy Honeywell nepočítaje, se seznámilo se současným postavením společnosti Honeywell Inc., s činností její afilace pro východní Evropu Honeywell, spol. s r. o., a s technickými novinkami firmy.

Společnost Honeywell v poslední době výrazně rozšířila své aktivity v ČR a zaměstnává zde již více než 500 pracovníků. V Praze působí spolu s Honeywell, spol. s r. o., s divizemi Automation & Control Solutions Industry Solutions (ACS IS) a Automation & Control Solutions Service (ACS S) také vývojové centrum Honeywell Prague Laboratory a obchodní zastoupení Honeywell Friction (výroba a dodávky třecích materiálů). Výrobními podniky jsou v Brně Honeywell Ademco (výroba klávesnic pro zabezpečovací systémy, přenesená z Velké Británie) a Honeywell Sensors (podnik na výrobu převodníků tlaku, převzatý v rámci akvizice firmy Sensor Systems od koncernu Invensys) a v Mariánském údolí Mora Aerospace, vyrábějící technicky náročné komponenty pro leteckou techniku.

V obsáhlé odborně zaměřené části setkání byly poskytnuty informace nejen o technických novinkách, ale i o možnostech, jak zlepšit ekonomiku podniku, snížit náklady na údržbu anebo zlepšit využití již vynaložených investic na řídicí techniku. Předneseny byly přednášky:

 • Nová generace – Experion PKS: představení řídicího systému Honeywell nové generace, který pokračuje v tradici spojité evoluce a současně využívá nejnovější technické poznatky (viz také Automa č. 6/2002).

 • Servisní služby Honeywell: aktuální informace o práci servisního oddělení, nabízené služby a řešení.

 • Pokročilé řízení – prezentace aplikací: představení nabízených řešení a jejich přínosů spolu s prezentací již realizovaných aplikací pokročilého řízení zejména v energetice.

 • Novinky v oblasti malých řídicích systémů: představení nového řídicího systému HC900 pro malé aplikace, novinky v oblasti digitálních zapisovačů, kompaktní regulátory.

 • Nová zařízení v oboru přístrojové techniky: přehled dodávaných provozních přístrojů – ventily a ovladače polohy, snímače tlaku, zařízení s rozhraním Fieldbus Foundation.

 • EBI – výkonný systém pro správu budov: nové komplexní řešení integrující v sobě ovládání a monitorování vytápění a klimatizace a přístupový a zabezpečovací systém včetně požárního zabezpečení.

(sk)


IPMAN 02 – informační podpora řídící práce

Žijeme v době, kdy jsou za čtvrtou hybnou sílu ekonomiky označovány informace. Jak je tomu však doopravdy? Dostávají pracovníci na všech úrovních řízení podniku informace, které potřebují? Dokáže obor informatiky zpracovat a „dodat“ správné informace na správné místo ve správný čas? Dovedou je (vedoucí) pracovníci využít?

Některé z těchto otázek si každoročně klade odborné setkání IPMAN – Informační Podpora MANagementu, které se letos uskuteční 6. března 2003 v Praze s mottem „Využít hodnotu obsažné, včasné a spolehlivé informace“, tedy informaci nejen mít, a to ve srozumitelné podobě, ale umět ji i „uchopit“ a vytěžit z ní závěry pro vlastní činnost. Tyto dva pohledy se bohužel někdy míjejí nebo na sebe nedosahují. Vyzvanou přednáškou zahajující IPMAN 02 bude vystoupení Informační bezpečnost (přednášející O. Přikrylová, AEC Brno). Dále budou pojednány informační potřeby podniku, podpora inovačního procesu, modelování personálního složení firmy, modely projektových rizik a jiná témata z praxe. Součástí setkání bude řízená diskuse na téma IT – dobrý sluha, ale zlý pán?

Jednání IPMAN je každoročně přínosem nejen pro manažery a informatiky, ale pro všechny, kdo informační podporu řídící práce v jakékoliv podobě projektují, poskytují či využívají. Bližší informace o zmiňované akci lze nalézt na www.evida.cz

(mb)


Multifunkční kalibrátor MC5 finské firmy Beamex

MC5 je modulární multifunkční kalibrátor se všemi funkcemi integrovanými v jednom přístroji. Lze jím kalibrovat tlak, teplotu a elektrické signály, včetně frekvence a impulsů. Může být vybaven různými moduly a volitelným příslušenstvím, což umožňuje přizpůsobit jej požadavkům uživatele. MC5 lze dodatečně modernizovat přidáním modulů anebo příslušenství.

Obr. 2.

Tento snadno přenosný přístroj s krytím IP65 a vestavěnou ochranou proti otřesům je možné používat v náročných provozních podmínkách, ale díky jeho vysoké přesnosti jej lze využít i jako laboratorní přístroj.

Kalibrátor MC5 byl sestrojen pro to, aby usnadňoval splnění požadavků norem řady ISO 9000, ISO 14000 atd. Dokáže komunikovat s kalibračními programy QM6 a QD3 systému Beamex QCAL®.

Vícejazyčné uživatelské rozhraní (včetně češtiny) umožňuje velmi snadné použití přístroje. Velký osvětlený displej zobrazuje výsledky kalibrace před seřízením a po něm v číselné i grafické formě.

Volitelná komunikace protokolem HART dovoluje kalibrovat a seřizovat digitální a analogový výstup převodníků HART. Pomocí kalibrátoru MC5 je také možné prohlížet a upravovat nastavení a parametry přístroje s komunikací HART.

Jiskrově bezpečná verze kalibrátoru MC5-IS má certifikaci pro prostředí s nebezpečím výbuchu podle norem ČSN EN 50014 a ČSN EN 50020.

D-Ex Limited, spol. s r. o., tel.: 541 423 211, e-mail: info@dex.cz, http://www.dex.cz

Inzerce zpět