Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Krátké zprávy

číslo 12/2002

Průmyslový terminál s operačním systémem Linux

TRM/916 je nový terminál ze série TRM-Linux německé firmy SSV Embedded Systems. Má displej LCD 320 × 240 bodů, 1/4 VGA a do panelu vestavěnou alfanumerickou klávesnici. Standardní jsou moduly Ethernet, sériové rozhraní, CAN a rozhraní pro moduly PC/104. Na objednávku jej lze vybavit adaptérem pro paměťové jednotky compact flash.

Obr. 1.

TRM/916 je postaven na DIL/NetPC a lze jej vybavit procesorem AMD 33 nebo 100 MHz, 8 až 16 MB RAM, 4MB nebo 8MB vestavěnou pamětí on-board flash memory pro operační systém a aplikace (nahrazuje pevný disk) a rozhraním pro Ethernet s přenosovou rychlostí 10 Mb/s. Ve výkonnější variantě s procesorem Intel StrongARM je frekvence procesoru 206 MHz, terminál má paměť 32 MB RAM, 16 MB on-board flash memory a rozhraní Ethernet 10/100.

Operační systém Linux se dodává ve dvou variantách, které se liší rozsahem funkcí (web server, Telnet, FTP démon, příklady CGI skriptů). Součástí dodávky je demonstrační software s návodem, jak používat jednotlivá rozhraní, a přiobjednat lze nástroje pro tvorbu grafických zobrazení (práce s fonty, animovaná grafika).

SSV Embedded Systems, Heisterbergallee 72, D-30453 Hannover, http://www.ssv-embedded.de


Kontakt 2003 na FEL ČVUT

Katedra řídicí techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze (FEL) zve na již tradiční setkání studentů s odborníky z průmyslové praxe. Setkání pro školní rok 2002/03 se uskuteční pod názvem Kontakt 2003 ve středu 29. ledna 2003 od 16 hodin v posluchárně K9 v budově FEL na Karlově náměstí 13, Praha 2. Náplní setkání jako obvykle budou stručné prezentace aktuálních diplomových prací řešených studenty v péči katedry, vypsání ceny za nejlepší diplomovou práci v oboru řídicí technika pro tento rok a neformální diskuse všech zúčastněných. K účasti na setkání Kontakt 2003 se lze přihlásit na tel. č. 224 357 455 (dr. Ing. Zdeněk Hanzálek, doc. Ing. Jiří Bayer, CSc.), kde jsou také dostupné podrobnější informace.

(ed)


Joint venture Turck a Moeller

Firmy Hans Turck GmbH & Co. KG a divize Moeller ElectroniX firmy Moeler GmbH uzavřely 1. července 2002 dohodu o joint venture. Obě firmy vlastní 50% podíl na nově vzniklé společnosti MT ElectroniX.

Nová společnost byla založena s cílem zkrátit inovační cykly produktů v oblasti sběrnic pro průmyslovou automatizaci. Turck a Moeller spolupracovaly již dříve např. na vývoji I/O modulů XI/ON. MT ElectroniX bude mj. podporovat snahy o standardizaci konfiguračních a obslužných nástrojů pro modulární sběrnicové systémy. Jde o koncept FDT/DTM (Field Device Tool – Device Type Manager), v jehož rámci mají vzniknout jednotné konfigurační nástroje nezávislé na výrobci.

V oblasti obchodní a výrobní politiky je nová firma nezávislá na zakládajících partnerech, avšak bude se exkluzivně věnovat vývoji komponent pro průmyslové sběrnice pro zmíněné firmy. Ty si obě zachovají svůj zavedený sortiment.

(bk)


Měření hladin v nebezpečných aplikacích

Firma D-Ex Limited, s. r. o., uspořádala ve spolupráci s firmou KSR Kuebler dva semináře Měření hladin v nebezpečných aplikacích. Semináře se konaly 8. října 2002 v Praze a 9. října 2002 v Ostravě. Vystoupil na nich Ralph-Thomas Kübler, prezident a předseda představenstva firmy KSR Kuebler, který představil svoji firmu, vyrábějící především plovákové hladinoměry, hladinové spínače a obtokové stavoznaky. Firma KSR Kuebler má v současné době přibližně 100 zaměstnanců v Německu, 50 ve Francii a 80 v Číně a její zastoupení jsou po celém světě. V České republice ji zastupují firmy D-Ex Limited a KSR Praha.

Na semináři se dále hovořilo o požadavcích na výrobky do prostředí s nebezpečím výbuchu a o strategii funkční bezpečnosti bezpečnostních systémů (v souvislosti s evropskými normami IEC 61508, IEC 61511 a americkou normou S 84). Těžiště semináře bylo v prezentaci hladinoměrů nejen pro běžné, ale i pro nebezpečné aplikace a aplikace náročné z hlediska provozních podmínek. Firma KSR Kuebler dodává snímače, které spolehlivě pracují i při vysokých teplotách, v korozivním prostředí nebo v tlakových nádobách. Speciální materiály umožňují používat plovákové hladinoměry i pro měření médií, která na běžných plovácích ulpívají a tvoří nánosy. Pro měření tuhnoucích médií obtokovými stavoznaky nebo spínači jsou vhodné vyhřívané snímače. K dispozici jsou také snímače se schválením do prostředí s nebezpečím výbuchu (podle dohody PECA již nemusejí být snímače schválené do prostředí s nebezpečím výbuchu a vyrobené v EU znovu schvalovány českou zkušebnou; snímačů vyrobených mimo Evropskou unii, ač jsou schváleny zkušebnou z EU, se to ovšem netýká).

Přítomní posluchači následně diskutovali s přednášejícími o svých konkrétních problémech při aplikaci hladinoměrů a společně hledali možnosti, jak je vyřešit.

Obou seminářů se celkem zúčastnilo přibližně 80 posluchačů, převážně odborníků z praxe.

(bk)


GE Fanuc kupuje Intellution

GE Fanuc Automation North America, Inc. (GE Fanuc) dospěla k dohodě o koupi firmy Intellution, jednoho z předních dodavatelů softwaru pro průmyslovou automatizaci, který eviduje více než 185 000 instalací svých produktů po celém světě, a dosavadní divize podniku Emerson Process Management společnosti Emerson. Transakce, podléhající souhlasu dohlédacích úřadů, by se měla uskutečnit co nejdříve. Podrobnosti kontraktu nebyly zveřejněny. Všechny tři zúčastněné firemní subjekty jsou aktivní i na trhu v ČR. Podle analytiků z poradenské firmy ARC jde o důkaz postupující konsolidace na trhu s prostředky pro styk člověka s technikou (HMI). Koupě je podle nich velmi výhodná pro obě strany. Zatímco aplikační programy HMI/SCADA rodiny iFix od firmy Intellution významně rozšíří schopnosti softwaru pro distribuované řízení technologických procesů Cimplicity od GE Fanuc na úrovni řízení výroby, Intellution bude moci těžit z existence dobře zavedených globálních distribučních kanálů GE Fanuc. Za vynikající doplněk GE Fanuc je firma Intellution pokládána také pro svou velmi širokou bázi instalovaných produktů a dobrou znalost problematiky šaržových výrob v oblastech podléhajících striktnímu dohledu např. v potravinářském a farmaceutickém průmyslu a malotonážní chemii, a to včetně aplikace směrnice 21 CFR Part 11. Produkty firmy Intellution jsou také považovány za ideální řešení pro malé a střední podniky v uvedených odvětvích.

[Tisková zpráva GE Fanuc Automation, 22. října 2002; ARC News 25. října 2002.]

(kp)


Postgraduální studium pro manažery v průmyslu

Po listopadu 1989 se do manažerských funkcí dostalo nemálo technicky zdatných inženýrů, kteří však měli jen mizivé znalosti o tom, jak řídit firmu, jak dělat marketing, jak vést účetnictví atd. Poptávka po kursech a školeních v této oblasti byla velká, ale nabídka malá.

V současné době je již paleta nejrůznějších kursů managementu, řízení finančních toků a personální politiky bohatší. Také některé vysoké školy pochopily, že většina absolventů technických škol se bez těchto znalostí neobejde, a zařadily jejich výuku do svých studijních plánů. Dnes již těžko najdeme v průmyslu vedoucího pracovníka, který by neabsolvoval alespoň nějaké manažerské vzdělávání.

Svět se však vyvíjí, vznikají nové nástroje pro tvorbu podnikových strategií, nové systémy péče o zákazníka, personalisté využívají nové metody pro výběr a výcvik lidí. Znalosti získané před několika lety ve škole nebo v kursu managementu už nestačí. Je třeba si je doplnit, obnovit, oživit.

Firma Festo ve spolupráci se Strojní fakultou ČVUT v Praze proto přišla s nabídkou dvousemestrového kompaktního postgraduálního kursu pro manažery z průmyslu. Co se zde frekventanti naučí? Témata jednotlivých bloků jsou:

 • strategický management,
 • management vztahů k zákazníkovi,
 • řízení projektů,
 • řízení kvality,
 • obchodní právo,
 • finanční účetnictví a řízení nákladů,
 • řízení lidských zdrojů,
 • řízení výroby a provozu,
 • elektronické obchodování,
 • řízení logistiky a dodavatelských řetězců,
 • základy programování výrobních strojů, konstrukce průmyslových robotů, pružná automatizace.

Výhodou kursu je, že přednášet budou odborníci z vysokých škol i manažeři některých průmyslových podniků. Součástí kursu je také týdenní pobyt ve školicím a tréninkovém centru firmy Festo v Rohrbachu v SRN.

Kurs je určen především pro vedoucí pracovníky podniků, ale mohou se do něj – na rozdíl od podobných kursů MBA, kde se obvykle požaduje alespoň dvouletá praxe – přihlásit i studenti nebo čerství absolventi po dosažení minimálně bakalářského stupně vzdělání. Kompletní kurs bude ukončen závěrečnou prací a úspěšný absolvent obdrží certifikát.

Kurs začíná v letním semestru 2003. Informace týkající se témat, rozvrhu, přihlášek (i na jednotlivé semináře) a cen je možné si vyžádat na e-mailové adrese padeveto@fsih.cvut.cz nebo v sekretariátu Ústavu řízení a ekonomiky podniku FSI ČVUT (tel. 224 918 677).

(bk)


Uživatelská konference Wonderware

Ve dnech 31. října a 1. listopadu 2002 se v Hradci Králové konala osmá uživatelská konference Wonderware ČR/SR 2002. Na tradičním setkání českých a slovenských uživatelů softwarových produktů pro průmyslovou automatizaci od firmy Wonderware Corporation, které v ČR a SR distribuuje firma Pantek (CS), s. r. o., byl účastníkům představen mj. nový koncept Archestra – jednotná průmyslová a informační infrastruktura, obsahující služby potřebné pro aplikace v průmyslové automatizaci. Archestra je postavena na operačním systému Windows a technologiích firmy Microsoft, které rozšiřuje a modifikuje tak, aby vyhovovaly specifickým nárokům na software používaný v průmyslu. Na platformě Archestra budou postaveny všechny nové produkty firmy Wonderware. Prvním produktem plně využívajícím architekturu Archestra bude Industrial Application Server, který je základem pro novou generaci softwarové rodiny FactorySuite A2.

Z dalších produktů zaujal především informační portál SuiteVoyager 2.0, který umožňuje distribuovat uživatelům všechna výrobní data, transformovat je do vhodné podoby a zpřístupnit je pomocí univerzálního klientského rozhraní – běžného internetového prohlížeče. Značná pozornost byla věnována též nové verzi procesní real-time relační databáze IndustrialSQL Server 8.0 a klientským aplikacím pro tuto databázi: ActiveFactory 8.0 z dílny Wonderware a Toccata pro IndustrialSQL 2.0 firmy Autel.

V druhém dni byly účastníkům v předpremiéře představeny produkty InTouch 8.0 a Industrial Application Server. Oba produkty budou na trh uvedeny počátkem roku 2003. Dále byly prezentovány produkty QI Analyst (statistické řízení kvality výrobních procesů), DT Analyst (sledování prostojů a provozní efektivity výrobních zařízení) a InTrack (systém MES pro řízení výroby a detailní záznam skutečné výrobní historie).

Neméně zajímavé byly i ukázky aplikací, např. IndustrialSQL v a. s. Bonatrans v Bohumíně (viz Automa 11/2002, str. 52-53), InTouch na vodním díle Butoniga na Istrii a InTrack v SAI Automotive Bohemia.

Tradičně byly vyhodnoceni také nejlepší systémoví integrátoři: systémovým integrátorem Wonderware roku 2002 v ČR se stala firma ZAT, v SR firma ProCS a speciální uznání získaly firmy Siemens Industrial Services a Compas Automatizace.

(bk)


Inteligentní systémy pro praxi 2003

Konference Inteligentní systémy pro praxi 2003 s podtitulkem predikce, optimalizace, simulace, modelování se uskuteční v prostorách Juniorcentra v Seči u Chrudimi ve dnech 18. až 19. února 2003.

Je to již sedmý ročník úspěšné akce koncipované jako pracovní setkání uživatelů produktů využívajících principy inteligentních systémů u technických soustav i mimo průmyslovou oblast, mezi nimi:

 • pracovníků zodpovědných za návrhy koncepcí a řešení složitých úloh v průmyslu (od řízení technologie po řízení dodavatelského řetězce),
 • odborníků v oblasti modelování a simulace finančních operací (bankovnictví, pojišťovnictví, kapitálový trh, leasing),
 • specialistů využívajících predikční postupy (lékařství, diagnostika),
 • projektantů, programátorů, vývojových pracovníků a konstruktérů,
 • systémových a aplikačních inženýrů,
 • učitelů, doktorandů a studentů vysokých škol,
 • vědeckých a výzkumných pracovníků.

Konference se zaměří na aplikace principů inteligentních systémů:

 • k modelování soustav a optimalizaci procesů,
 • k predikování trendů a stavů,
 • při řízení technických soustav a výrobních procesů, včetně plánování výroby,
 • v ekonomických, lékařských a dalších netechnických disciplínách

a na potřebné nástroje jako např. pravidlové expertní systémy, statistické metody, fuzzy logiku, neuronové sítě a genetické algoritmy. Jednacími jazyky jsou čeština a slovenština. Odborným garantem konference je Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. Odborný program konference bude doplněn prezentacemi technických i programových prostředků od předních firem působících na našem trhu.

Účastníci obdrží tištěný sborník přednášek s ISBN, jeho rozšířenou elektronickou verzi na CD a firemní materiály.

Uzávěrka přihlášek referátů je 20. prosince 2002. Podrobné informace poskytne pořádající agentura AD&M, Ing. Petra Adamová, Urxova 470, 708 00 Ostrava-Poruba, tel./fax: 596 919 977, mobil: 723 746 160, e-mail: petra.adamova@adam-ova.cz, www.adam-ova.cz

(ed)


MES zaručuje kvalitu výroby PVC

Společnost Soplachim, dceřiná společnost koncernu Solvay, se specializuje na výrobu granulátu a prášku z PVC. V závodě v Quetingy ve Francii se zpracovává více než 300 druhů různých směsí PVC. Řízení a kontrola výroby v takovém závodě nejsou snadnou záležitostí, neboť musejí zajistit nejen vysokou produktivitu, ale i kvalitu. Například výrobci oken z PVC poskytují na své výrobky záruku deset nebo dvacet let, a firma Soplachim tedy musí být schopna doložit dodržení výrobního postupu po stejně dlouhou dobu.

Výroba v závodě je řízena řídicími systémy Simatic S5 a S7 (Siemens). Výrobní data (jde o přibližně 5 000 proměnných z více než 40 PLC) jsou přenášena do systému MES pomocí sběrnice Profibus L2. Systém MES (Wizcon od firmy Axeda) zajišťuje vizualizaci, zpracovává výrobní příkazy a receptury směsí, které získává z databáze Oracle, a převádí je na provozní instrukce pro různé části procesu, jako je plnicí systém, dávkovače, granulátory apod. Systém má bohaté možnosti archivace – data jsou označena časovou značkou, mohou být zpětně prohlížena a lze je využít pro statistické řízení výroby (SPC). Ukládána jsou do databáze Oracle a Wizcon tak zajišťuje vertikální vazbu mezi PLC a touto databází.

Podle technického manažera firmy Soplachim A. Fauconniera vzrostla po aplikaci systému MES míra využití výrobních linek z 45 na 70 % a vedení firmy uvažuje o jeho zavedení i ve všech nových provozech při plánovaném rozšíření výroby.

(ed)


CANopen pro akumulátorové moduly

CAN in Automation (CiA), mezinárodní sdružení uživatelů a výrobců sběrnice CAN, a v USA sídlící Electric Power Research Institute (ERPI) společně vyvinuly profil zařízení podle specifikace komunikačního protokolu vyšších vrstev CANopen na bázi sběrnice CAN (EN 50325-4) pro elektrické akumulátorové moduly (CiA DSP 418).

Protokol CANopen se používá zejména ve vestavných komunikačních sítích ve strojích (výrobních, mobilních apod.), drážních vozidlech, lodích, lékařských přístrojích, zemědělských a lesnických strojích, stavebních strojích a velkých nákladních automobilech. Industrial Truck Association (ITA) z USA doporučuje CANopen také jako základní vozidlový komunikační protokol pro elektricky poháněné vysokozdvižné vozíky, používané především ve skladovém hospodářství. Profil CANopen pro akumulátorové moduly, který popisuje doporučený způsob řešení komunikační linky mezi akumulátorovým modulem a nabíječkou, byl vyvinut především pro tyto aplikace. Základní datové zprávy jsou v něm navrženy tak, aby bylo možné řídit nabíjecí cyklus akumulátorů v modulu. Navíc je možné pracovat také s daty umožňujícími realizovat obvyklé nadstavbové nabíjecí funkce. CiA nyní pracuje na profilu podle CANopen pro nabíječky akumulátorů. Ten umožní nabíjet modul akumulátorů vyjmutý z vozíku.
[CiA, říjen 2002.]

(kp)


Nová verze Integrated Architecture Builder 4.0

Pro všechny, kdo navrhují aplikace s řídicími systémy od Rockwell Automation, je k dispozici nový softwarový nástroj Integrated Architecture Builder 4.0. Tento program na základě počtu vstupů a výstupů vygeneruje sestavu včetně rozpisky, popř. doplňujících obrázků do nabídky. I tehdy, má-li projektant problém navrhnout počítačovou síť ControlNet nebo DeviceNet, může tento software pomoci. Součásti Integrated Architecture Builder, který je zdarma a je možné ho objednat na adrese info@controltech.cz, je i interaktivní uživatelská příručka. Každý, kdo si objedná Integrated Architecture Builder, dostane i CD s demonstrační verzí nového RS 5000, verze 11.

ControlTech s. r. o., Havlíčkova 822, 280 00 Kolín, http://www.controltech.cz


Nový RSLogix 5000, verze 11

Nový RSLogix 5000, který byl uveden na trh letos na podzim, přináší zcela novou kvalitu pro programátory řídicích systémů CompactLogix, FlexLogix, ControlLogix, SoftLogix 5800 a DriveLogix. Programátor si nyní může zvolit zápis programu ve čtyřech jazycích, a to v jazyce kontaktních schémat, funkčních bloků, ve strukturovaném textu nebo v sekvenčním diagramu, a v případě potřeby může tyto jazyky libovolně kombinovat. Pro programátory v jazyce funkčních bloků přibyl software 9323-ATUNEENE, který pomáhá nastavit a naladit instrukci PIDE. RSLogix5000 je k dispozici v pěti verzích od nejmenší Mini, určené pouze pro PLC CompactLogix a FlexLogix, až po Professional, v níž je obsažen Atune, RSLinx Professional, všechny programovací jazyky a RS Networx pro ControlNet a DeviceNet.

ControlTech s. r. o., Havlíčkova 822, 280 00 Kolín, http://www.controltech.cz


B&R zveřejnila protokol Ethernet Powerlink

Protokol Ethernet PowerlinkTM vytvořila firma Bernecker + Rainer Industrie Elektronik Ges. m. b. H. (B&R) jako prostředek k realizaci náročných automatizačních úloh při použití standardních technických prostředků sítě Ethernet [Automa, 7, 2001, č. 3, s. 48-50]. Při vývoji byl kladen důraz především na vlastnosti skutečně reálného času, determinismus a synchronní komunikaci. Výsledkem je komunikační síť s časovou nejistotou (jitter) menší než 1 ms. Protokol Ethernet Powerlink je tedy možné použít i v aplikacích s až extrémními požadavky na předvídatelnost komunikace. Po úspěšném ověření v provozu se B&R rozhodla zpřístupnit nový protokol veřejnosti. Základy metody jsou podrobně popsány v nedávno vydané publikaci Ethernet Powerlink Whitepaper. Jde současně o významný krok ke standardizaci tohoto protokolu na mezinárodní úrovni.
[Tisková zpráva B&R, 25. října 2002.]

(sk)


Nová verze PharLap ETS 11.0

Na stránkách společnosti VenturCom (http://www.vci.com/downloads/ets/ets.asp) je od 15. listopadu 2002 ke stažení dostupná nová verze vývojářského kitu PharLap ETS 11.0. Bez objednání licence poslouží tato instalace jako plnohodnotná zkušební verze po dobu 30 dnů. Nová verze se vyznačuje jednodušším přidělováním licencí, elektronickou distribucí produktu s plnou dokumentací on-line, novým nástrojem Visual System Builder pro konfigurování a nastavení jednotlivých kroků při zakládání textu, implementací sady funkcí RtWin API pro přenositelnost zdrojových textů programů mezi ETS, RTX a Windows CE a sdílenými přerušeními pro zařízení užívající společný vektor přerušení. Dále je např. zlepšen výkon diskového rozhraní IDE, je k dispozici podpora runtime knihoven C (MSVCRT.DLL) v aplikacích ETS i v knihovnách DLL, jsou podrobněji rozčleněny chyby a diagnostická hlášení vzniklé v runtime, je vylepšen ovladač Win32 pro sériové rozhraní a je podporováno MS VisualStudio.NET

(dataPartner s. r. o.)


Systém pro řízení jezů, zdymadel a pohyblivých mostů

Rijkwaterstaat, který je součástí nizozemského ministerstva dopravy, veřejných prací a vodního hospodářství, je úřad zodpovědný za ochranu proti povodním, za vodní hospodářství a správu pozemních komunikací i vodních cest. K podpoře jeho činnosti nyní slouží nový řídicí systém, založený na softwaru Axeda DRM System.

Axeda DRM System (DRM znamená Device Relationship Management) umožňuje prostřednictvím internetu na dálku monitorovat a řídit inteligentní zařízení. Klíčová komponenta s názvem Axeda Supervisor Suite přináší uživateli výhody dálkového supervizního řízení, plánování, mnohočetné možnosti dálkového přístupu, bezpečnou komunikaci (Firewall-Friendly™), rychlý vývoj aplikací a široké možnosti připojení na ekonomické systémy řízení, databáze a aplikace.

Ve zmíněné aplikaci se řídí 25 zařízení – jezů, zdymadel a pohyblivých mostů. Monitoruje se jejich stav, bezpečnost, činnost zvukových výstražných sirén apod. Na jednom z vodních děl, zdymadle Krammer v oblasti Zeeland, se monitoruje i pronikání slané mořské vody do říční sítě, aby nedošlo k jejímu vstupu do zavlažovacího systému.

Axeda DRM System se v této aplikaci osvědčil jako vysoce výkonný systém, jenž dovoluje sledovat a operativně řídit kritické aplikace pomocí internetu.

(ed)


Recyklace počítačů má svá úskalí

V téměř každém výrobním závodě se čas od času vyskytnou desítky, ne-li stovky zastaralých PC nebo jiných výpočetních systémů, které je třeba zlikvidovat. Zásadní potíž spočívá v tom, že je, bohužel, nikdo nechce. Červený kříž ani jiné charitativní organizace PC u svých klientů neudají a u vlastních zaměstnanců lze uspět také jen zřídka – pravděpodobně již mají doma lepší. Speciální technika pak zpravidla není vůbec nikomu k ničemu. A jen prostě vyhodit počítače mezi odpadky nelze, protože obsahují např. významné množství olova a kadmia. Jsou-li počítače zavezeny na skládku, mohou se tyto a další substance vyloužit do půdy, spodních vod a vzduchu a škodit lidem i přírodě. Nehledě na data např. na jejich pevných discích.

Za řešení se tudíž volí recyklace. I ta ovšem má svá úskalí. S firmami, které prohlašují, že recyklují staré systémy, je třeba jednat velmi opatrně, varují zkušení a doporučují:

 • Trvejte na podrobných a průkazných informacích o tom, co se s počítači vlastně bude dít: „recyklace“ může znamenat cokoliv od fyzické destrukce počítače a využití získaných materiálů jako druhotných surovin po jeho renovaci a další prodej, popř. export. Co z toho je vaše představa?

 • Proberte znovu licence na software: prodávané nebo darované systémy často obsahují programy chráněné autorským právem. Jestliže je neodstraníte, může jít o porušení dohod o poskytnutí softwaru.

 • Vyvarujte se odložení počítače do nebezpečného odpadu: kterýkoliv vyhozený počítač lze zpětně vystopovat podle výrobních čísel jeho komponent. Můžete se dočkat obvinění z porušení předpisů o zacházení s nebezpečným odpadem.

 • Chraňte firemní data: počítač určený k likvidaci může obsahovat technické nebo finanční údaje, údaje o zákaznících apod., které mohou být obnoveny, ačkoliv jste přesvědčeni, že byly z pevných disků odstraněny. Pevné disky by se měly zničit!

 • Věnujte pozornost zvláštním předpisům: velmi důležitá je ochrana osobních dat. Ujistěte se, že ze starých počítačů nelze získat žádné informace o zaměstnancích anebo osobní záznamy.

[www.techrecycle.com]

(kp)


Řídicí systém pro podmořskou těžbu ropy a zemního plynu

Společnost Cameron Controls, přední světový výrobce řídicích systémů pro těžbu ropy a zemního plynu, si vybrala společnost GE Fanuc Automation North America, Inc., jako dodavatele bezpečnostních modulů a softwaru pro svůj nový řídicí systém CAMTROL™. Systém CAMTROL využívají např. společnosti ChevronTexaco a Amerada Hess v Evropě, u západního pobřeží Afriky a v Tichomoří. Právě v Tichomoří bude koncem roku 2002 instalován první systém CAMTROL s moduly GE Fanuc.

Obr. 2.

Proč právě GE Fanuc? Don Schortgen, viceprezident Cameron Controls, řekl: „Vybrali jsme si GE Fanuc, protože jejich zařízení mají důvěryhodné certifikáty nezávislých zkušeben. Výhodou je i snadné programování a rozsah souboru logických funkcí implementovaných v procesoru. GE Fanuc dodává řídicí moduly do mnoha oblastí mimo systémy pro podmořskou těžbu ropy a přesvědčili jsme se, že jejich produkty jsou zákazníky dobře přijímány. Důležitá je i celosvětová síť zástupců GE Fanuc, která dokáže zajistit technickou podporu zákazníkům po celém světě.“

Do systému CAMTROL jsou začleněny moduly Series 90™-70 Critical Control, schválené TÜV pro SIL 3, programovatelné automaty GMR Solution a software Cimplicity® HMI Plant Edition Version 6.0, který má bohaté diagnostické funkce, umožňuje dálkový dohled, je určen pro modulární řídicí systémy a dovoluje provozovat i redundantní systémy.

Obě společnosti, Cameron Controls i GE Fanuc, mají společnou filozofii ve vztahu k zákazníkům – stavějí především na vysoké kvalitě dodávaných produktů a služeb, kterou jim pomáhá zajišťovat program Six Sigma.

(Bk)


CANopen pro výtahy a zvedací zařízení

CAN in Automation (CiA), mezinárodní sdružení uživatelů a výrobců sběrnice CAN a CANopen Special Interest Group (SIG) Lift, zájmová skupina CiA, věnující se aplikacím protokolu CANopen v oboru výtahů, ustavily novou marketingovou skupinu – Marketing Group (MG) Lift. Prvním úkolem MG Lift bylo připravit podrobný plán marketingových aktivit na rok 2003. Na zákládající schůzce v Norimberku dne 2. října 2002 byla především dohodnuta účast formou společného stánku na výstavě Interlift v Augsburgu ve dnech 14. až 17. října 2003. Dále bude v angličtině a němčině vydána a také na této výstavě distribuována brožura CANopen in Lifts. Ústředí CiA bude současně v národních i mezinárodních časopisech publikovat technické články a obešle návrhy referátů všechny významné výstavy a konference v oboru výtahů a zvedacích zařízení. Skupina MG Lift má také své logo, o které lze požádat v kanceláři CiA (www.can-cia.org).
[CiA, říjen 2002.]

(kp)


Regulátory s dálkovým ovládáním

Firma Emerson Process Management rozšířila svůj sortiment o nový regulátor pro regulační ventily s možností dálkového nastavení a diagnostiky. Přístroj Fieldvue DVC6005 (HART) je vhodný především pro aplikace s velkými nároky na bezporuchový a spolehlivý provoz. Konstrukčně vychází z řady digitálních regulátorů DVC6000, určených k montáži přímo na regulovaný ventil. Také u DVC6005 je zpětná vazba od snímače polohy ventilu zavedena přímo do jednotky montované na ventilu, ale ovládací prvky lze umístit na podpěru potrubí nebo na stěnu do vzdálenosti až třiceti metrů od ventilu.

Obr. 3.

Dálkové ovládání je vhodné především pro aplikace, kde se ovládá průtok horkého média (až do teploty 170 °C), přičemž je nutné počítat s vlivem vibrací, nebo tam, kde nedostatek místa neumožňuje instalovat ovládací prvky přímo na ventilu. Oddělení některých částí regulátoru (ovládacích prvků, relé, elektronických obvodů) od vlastního ventilu umístěného v nebezpečné oblasti nebo v oblasti s nepříznivými pracovními podmínkami je častý požadavek uživatelů v jaderných elektrárnách, ale i např. v papírenském průmyslu.

K dispozici jsou sady pro většinu typů regulačních ventilů (posuvné, rotační, čtvrtotáčkové atd.) nejen od firmy Emerson Process Management. Odborníci pomohou zákazníkovi vybrat z obsáhlé nabídky správný regulátor v podstatě ke každému ventilu.

První dodávka regulátorů DVC6005 v počtu čtyřicet kusů směřovala v srpnu 2002 do jaderné elektrárny na Tchaj-wanu.

(Bk)


Ethernetový standard reálného času pro automatizaci a pohony na obzoru

Významní výrobci automatizační techniky B&R (Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik), Hirschmann a Lenze a přední výrobce robotů Kuka (v roce 2001 vyrobeno více než 7 500 jednotek) jako její uživatel nyní společně pracují na vývoji ethernetového komunikačního protokolu s vlastnostmi reálného času. Jeho základem bude protokol Ethernet PowerlinkTM, vyvinutý frimou B&R [Automa, 7, 2001, č. 3, s. 48-50]. Iniciativa uvedených firem umožní tomuto standardu reálného času splnit požadavky kladené při konstrukci synchronizovaných pohonů (řízení většího počtu os současně a servomechanické aplikace), komunikaci řídicích systémů v reálném čase a připojování vzdálených vstupů a výstupů. Jsou-li jednotlivé stanice schopny vzájemné synchronizace, je možné vytvořit deterministický systém. Doplňkovým přínosem je možnost přenosu dat mezi stanicemi. Standardizovat je třeba konfigurování a diagnostiku. Jako nezávislá organizace se standardizaci ethernetové komunikace s vlastnostmi reálného času bude věnovat Institute for Embedded Systems (InES) při Zurich University of Applied Sciences, se sídlem ve Winterthuru ve Švýcarsku. Standardizační plán byl předložen zastřešující organizaci IAONA (Industrial Automation Open Networking Alliance).
[Tisková informace B&R, 2. prosince 2002.]

(sk)


Inzerce zpět