Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Krátké zprávy

číslo 6/2002

PNO a IDA-Group v oblasti průmyslového využití Ethernetu

Organizace PNO (Profibus User Organization) a IDA-Group (Interface for Distributed Automation) ohlásily na veletrhu Hannover Messe uzavření smlouvy o široké vzájemné spolupráci. Spolupráce se bude týkat vzájemného akceptování standardů v oblasti průmyslového Ethernetu, které obě organizace zatím vyvíjely odděleně (připomeňme, že řešení vyvíjené PNO nese název Profinet, zatímco IDA-Group prosazuje standard IDA). Martin Müller, předseda IDA-Group, a Edgar Küster, předseda představenstva PNO, vyjádřili naději, že společný vývoj, k němuž se obě organizace zavázaly, povede ke zmenšování rozdílů mezi jejich řešeními a umožní interoperabilitu mezi provozními přístroji různých dodavatelů na bázi ethernetové komunikace.

Byly ustaveny dvě společné pracovní skupiny Joint IDA/PNO Working Groups. První má za úkol pracovat na definici softwarových popisů přístrojů s využitím standardních prostředků jazyka XML a podle doporučení IEC Device Profile Guidelines. Jednotné softwarové popisy umožní přístroje snadno integrovat do komplexního řídicího systému. Druhá společná skupina byla postavena před úkol, jak překonat obtíže způsobené tím, že produkty různých výrobců nemají jednotné nástroje pro konfigurování a diagnostiku a nevyužívají stejnou provozní sběrnici. To znemožňuje realizovat koncepci nazývanou plug and work (volně přeloženo „připoj a bude to pracovat“). Jednotné konfigurační a diagnostické nástroje, které budou výsledkem vývoje této skupiny, budou využívat přidělování adres jednotlivým přístrojům pomocí centrálního serveru DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, server realizující dynamické přidělování IP adres přístrojům v lokální síti), popř. manuálně, a služby SNMP (Simple Network Management Protocol).

Zajímavá bude reakce ostatních subjektů zabývajících se průmyslovým využitím Ethernetu. Podle neoficiálních informací třetí z významných skupin v této oblasti, organizace ODVA, již projevila principiální ochotu ke spolupráci.

(Bk)


AMIT podporuje střední školy

Začátkem letošního dubna bylo obesláno 100 středních odborných škol s nabídkou účasti na projektu AMITSYS Junior. Do konce dubna přišlo sedmnáct návrhů na realizaci specializované učebny automatizace v jednotlivých školách. Vedení společnosti AMIT, spol. s r. o., rozhodlo o výsledku výběrového řízení a o dodání automatizační techniky do dvou škol. Letošními vítězi jsou SPŠE Ječná v Praze a VOŠ a SPŠ v Šumperku. Do konce tohoto školního roku budou proškoleni odborní vyučující těchto škol, aby mohli připravit učebny a zahájit výuku již od září školního roku 2002/2003.

Na setkání zástupců společnosti AMIT a odborných učitelů středních průmyslových škol 16. května v Jihlavě byly posouzeny odevzdané práce studentů v rámci soutěže AMITSYS Expert. Odborná soutěž AMITSYS Expert je určena pro studenty, kteří řeší nad rámec běžné výuky odborné práce v učebnách vybavených v rámci projektu AMITSYS Junior. Téma, rozsah a způsob zpracování práce volí autoři prací samostatně. Hodnotí se originalita tématu, technické řešení, úroveň řešení, komplexnost a dokumentace.

Autoři oceněných prací obdrželi od zástupců firmy AMIT finanční odměnu a certifikát programátora řídicích systémů firmy AMIT.

První místo letos patří S. Hovancovi (SPŠE Havířov) za práci Čerpací stanice, druhé místo R. Šafránkovi (SPŠ Moravská Ostrava) za práci Zabezpečovací systém pro ostrahu budov, třetí ceny byly uděleny dvě: M. Kupčíkovi, M. Kvapulinskému a J. Kociánovi (SPŠE Havířov) za práci Řízení a vytápění rodinného domu a J. Hankusovi a R. Vachovi (SPŠE Havířov) za práci Řízení a ovládání provozu štěrkovny. Dále byl udělen certifikát programátora T. Bartulcovi ze SPŠE Havířov.

(AMIT)


Notebooky, průmyslové počítače a programovací přístroje
na průmyslovém Ethernetu

Obr. 3.

Siemens Automation and Drives (A&D) nabízí připojení notebooků, počítačů a programovacích přístrojů na průmyslový Ethernet. Modul Simatic Net CP1521 je navržen jako karta PCMCIA a lze jej použít v noteboocích a některých programovacích přístrojích. CP1621 je ve formátu PCI a primárně je určen pro PC. Oba moduly mají společné vlastnosti: podporují komunikaci rychlostí 10 a 100 Mb/s a lze je připojit pomocí konektoru RJ45 a dvojlinky se splétanými žilami na síť průmyslového Ethernetu. Nové moduly umožňují přistupovat k Ethernetu na vrstvách 2, 4 a 7 a integrují komunikační služby přístrojů PG, S7 a S5 (ISO, TCP/IP). Nabídku doplňuje komunikační software včetně serveru OPC.

(Siemens)


Firma Merz recertifikována podle ISO 9001:2000

V dubnu 2002 firma Merz, spol. s r. o., úspěšně absolvovala dvoudenní recertifikační audit, který ověřil shodu systému řízení jakosti ve firmě s požadavky normy ISO 9001:2000. Auditorem byla společnost SGS Czech Republic. Kultura organizace dlouhodobě orientovaná na zákazníka, neustálé zlepšování produktů, služeb i interních procesů a začlenění celého systému jakosti do řízení organizace, to vše jsou důvody, proč nebyla implementace nových požadavků pro organizaci žádným problémem a celý proces transformace trval méně než dva měsíce. Vyjma několika doporučení ke zlepšení systému řízení jakosti nebyly při certifikačním auditu zjištěny žádné neshody. O tento výsledek se svým přístupem zasloužili všichni pracovníci společnosti Merz, spol. s r. o., a samozřejmě i firma HQ-Consult, která připravenost systému prověřovala při předauditu v březnu. Systém jakosti podle ISO 9001 je ve firmě Merz zaveden od roku 1999.

[Tisková informace Merz, spol. s r. o.]

Merz, spol. s r o., U Sirotčince 353/7, 460 01 Liberec 1, tel.: 048/510 02 72,
e-mail: info@merz.cz, http://www.merz.cz

(mn)


Slepé body jsou již minulostí

Vývojové středisko společnosti Scania představilo koncept nákladního automobilu budoucnosti, který díky uplatnění nových bezpečnostních prvků pomůže řidiči předcházet nehodám a nebezpečným situacím. Kamery, radary, infračervené senzory a další příslušenství se budou s největší pravděpodobností v nejbližších letech zavádět i do sériové výroby zmíněných automobilů. Cílem projektu je umožnit řidiči kontrolovat dění v bezprostřední blízkosti automobilu a monitorovat prostor kolem celého vozu.

V kabině vozidla je umístěn počítač, který poskytuje informace o vozidle a slouží také jako navigační přístroj, radiopřijímač, telefon či zdroj zábavy. Počítač soustřeďuje komunikační funkce vozidla a tím zjednodušuje jeho ovládání. Monitor počítače navíc slouží jako displej zpětných kamer.

Koncept využívá nízkoprofilové pneumatiky, které zmenšují výšku vozidla a tím napomáhají omezit následky případné čelní kolize s osobním automobilem. Poháněná náprava je vybavena speciálními širokými pneumatikami (super single), které nahrazují běžnou kombinaci zdvojených kol. Lepší přilnavost pneumatik k vozovce zvyšuje stabilitu vozidla. Všechny pneumatiky jsou vybaveny systémem monitorování tlaku IVTM (integrated vehicle tyre monitoring), který je aktivní za jízdy i při odstavení vozidla a upozorňuje řidiče na výkyvy tlaku a zahřívání.

Vůz je vybaven elektronickým stabilizačním systémem ESP, který pomáhá předcházet smyku a převrácení. Systém detekuje známky nestability a podle potřeby brzdí jedno nebo více kol. Návěs je vybaven brzdami EBS s integrovanou ochranou proti převrácení (systém ROP), který má podobnou funkci jako ESP.

Infračervený senzor, který je připevněn na zpětném zrcátku, sleduje teplotu vozovky. V případě, že dojde k jejímu poklesu pod kritickou mez, aktivuje varovný signál ve zpětném zrcátku na straně řidiče.

Kamery snímající mrtvý úhel jsou namontovány po obou stranách kabiny i návěsu. Barevný obraz je přenášen na monitory umístěné uvnitř kabiny na předních sloupcích, v úrovni zpětných zrcátek. Vozidlo je vybaveno i kamerami pro couvání. Barevný obraz je přenášen na monitor PC, který je zabudován v palubní desce automobilu. Pásmo před vozidlem je pokryto infračervenou (IR) kamerou, která je umístěna nahoře na kabině. Její zorné pole se překrývá se zorným polem řidiče. Černobílý obraz je přenášen na speciální displej instalovaný na palubní desce v zóně řidičova periferního vidění. Kamera registruje objekty, jejichž teplota se liší od okolí. Chodce, kterého by řidič ve tmě za pomoci běžných světlometů uviděl teprve ve vzdálenosti deseti metrů, zaznamená tato kamera ve vzdálenosti několika set metrů. Své uplatnění najde především za snížené viditelnosti. Další kamera monitoruje bílé značení na silnici a detekuje neplánované opuštění jízdního pruhu (upozorňuje na něj varovným zvukovým signálem z levého nebo pravého reproduktoru, podle toho, na kterou stranu se vozidlo z jízdního pruhu vychýlilo).

Prostor okolo vozidla je sledován detektory překážek. Jde zejména o prostor kolem kabiny, ale také před a za návěsem. Detektory na zadní části návěsu slouží k navádění řidiče při parkovacích manévrech, zatímco ostatní senzory uvědomují řidiče o chodcích, cyklistech a obtížně viditelných objektech. Informace o překážkách se zobrazují ve zpětných zrcátkách v podobě jednoduchých světelných signálů.

Pásmo před vozidlem je kromě toho pokryto radarem ACC, který sleduje pomaleji jedoucí vozidla a přizpůsobuje jim rychlost vozu. Systém ACC (Adaptive Cruise Control) přispívá k většímu komfortu řízení a omezuje riziko nehod.

(Mmd)


Adaptivní řízení bez modelu i pro DCS

Na výstavě ISA Expo 2002 v Houstonu, USA, v září loňského roku představily dvě americké společnosti adaptivní řídicí software pracující bez použití modelu (Model-Free Adaptive – MFA) v rámci plnohodnotného decentralizovaného řídicího systému (DCS) hybridního typu. Hostitelským systémem softwaru MFA je Hybrid Control System firmy RTP (www.rtp.com), specializované na velmi výkonné analogově číslicové systémy pro řízení a sběr dat. Software MFA firmy Cybosoft (www.cybosoft.com) je navržen jako náhrada PID řízení pro složité nelineární aplikace a pro řízení procesů s velkými a proměnnými dopravními zpožděními. V současné době jsou mj. nabízeny např. modul Anti-delay MFA pH controller pro řízení pH a modul Nonlinear MFA controller pro řízení teploty v reaktorech při exotermických chemických reakcích. Nejnovějším produktem je CyboCon High Speed (HS) MFA controller, první všeobecně použitelný software pro adaptivní řízení při velmi rychlých aplikacích s požadovanou dobou odezvy řídicího systému v rozsahu od 1 do 10 ms.
[www.cybosoft.com, February 1, 2002.]

(sk)


ABB vydala výroční zprávu o udržitelném rozvoji

Londýn 5. června 2002 – ABB vydala zprávu o výsledcích firmy z hlediska udržitelného rozvoje za rok 2001, přičemž poprvé použila systém „tří souhrnných řádek“ pro prezentaci svých hospodářských, environmentálních a sociálních výsledků.

„Udržitelný rozvoj je hlavním bodem naší podnikatelské činnosti. Prostřednictvím našich výrobků a řešení v oblasti energetiky a automatizace pomáháme našim zákazníkům dosahovat nižší energetické náročnosti, omezovat spotřebu surovin a snižovat objem odpadů,“ prohlásil prezident ABB Jörgen Centerman, a dále řekl: „Udržitelný rozvoj pomáhá zlepšovat naši konkurenceschopnost.“

ABB usiluje o zlepšení zmíněných výsledků čtyřmi způsoby: zlepšováním hospodářských výsledků, rozšiřováním systémů environmentálního managementu, realizací nové sociální politiky a podporou projektů elektrifikace pro posilování hospodářského rozvoje.

V současné době je norma environmentálního managementu ISO 14001 zavedena u 98 % z 550 výrobních a servisních jednotek ABB po celém světě. Prohlášení, které podrobně udává ekologické parametry výrobků a služeb skupiny ABB, pomáhá zákazníkům porovnat jejich environmentální výsledky ve srovnání s konkurencí.

Skupina ABB prohlásila, že podstatně překročila svůj cíl stanovený v roce 1999, který spočívá ve snižování emisí skleníkových plynů z vlastních činností tempem jednoho procenta ročně po dobu pěti let.

V roce 2001 začala skupina ABB uskutečňovat svou sociální politiku, jejíž součástí je vedení 45 dialogů ve 34 zemích světa se zainteresovanými stranami za účelem hledání způsobů realizace sociální politiky a zhodnocení dosažených výsledků.

Skupina ABB v roce 2001 zahájila program „přístup k elektřině“, který usiluje o zajištění trvale udržitelných dodávek elektřiny lidem v odlehlých oblastech.

V průběhu roku 2002 budou u všech jednotek skupiny ABB zavedeny nové směrnice v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Tyto směrnice zahrnují strategii „cíle nulových hodnot“, pokud jde o těžké a smrtelné úrazy, a rovněž zlepšení výkazových postupů.

ABB trvale dosahuje dobrých výsledků v ukazatelích udržitelného rozvoje. Podle Dow Jonesova indexu udržitelnosti se ABB v roce 2001 již potřetí za sebou umístila na čele žebříčku ve svém oboru a např. ze strany Tata Electrical Research Institute je hodnocena jako jeden z pěti nejlepších podnikových subjektů v Indii v oblasti ochrany životního prostředí. Rovněž již druhým rokem po sobě vedla obecnou průmyslovou kategorii podniků v environmentálním indexu.

(ABB)

Inzerce zpět