Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Krátké zprávy

číslo 4/2002

Zájem o řešení pro správu dokumentace v průmyslu

Firemní seminář Řízení dokumentace ve výrobních podnicích zorganizovala v dominikánském klášteře, dnes hotelu Gustav Mahler, v Jihlavě dne 7. března 2002 ostravská agentura AD&M (www.adam-ova.cz). Své produkty, služby a aktivity na semináři představily společnosti BSP Group a. s., Corpus Solution a. s., Datasys s. r. o., Exprit spol. s r. o., GC System a. s., Heitec CZ s. r. o., IS Berghof s. r. o., nexum Trilog s. r. o., Q.gir s. r. o., Syconix, spol. s r. o. a Unigraphics Solution s. r. o. Celkem se semináře zúčastnilo 115 odborníků. Zajímavé příspěvky pokryly celou šíři tématu od pořizování dokumentace o stavu výroby, přes návrh a vývoj nových výrobků a archivaci dokumentů až po správu dokumentace z pohledu informačních systémů. Prezentující se společnosti využily ke konzultacím a diskusím i pracoviště v přísálí a dalších prostorách hotelu. Kladný ohlas ze strany posluchačů i prezentujících se společností na seminář, který skončil v pozdních odpoledních hodinách, zaregistrovali organizátoři již na místě.

(ra)


Kybernetika a informatika v Trebišově

Ve dnech 4. až 6. září 2002 se bude ve slovenském Trebišově konat mezinárodní konference SSKI Kybernetika a informatika. Konference bude zaměřená na prezentaci metod a algoritmů řízení, nových řídicích systémů, informačních a komunikačních technologií a na jejich využití v průmyslu. Hlavním cílem konference je vytvořit společné fórum pro výzkumníky, pedagogy a uživatele z praxe zabývající se automatizací a informatikou.

Tematické oblasti konference jsou:

 • metody a algoritmy automatického řízení spojitých a diskrétních procesů,
 • moderní řídicí, informační a komunikační systémy,
 • aplikace moderních metod řízení, informačních a komunikačních technologií v průmyslových procesech.

Uzávěrka přihlášek příspěvků je 19. dubna 2002. Bližší informace o konferenci lze najít na internetové adrese http://www.kasr.elf.stuba.sk/sski

(ed)


METAV 2002

Ve dnech 4. až 8. června 2002 se bude na düsseldorfském výstavišti konat dvanáctý ročník veletrhu výrobní techniky a automatizace METAV 2002. Návštěvníci veletrhu budou mít příležitost seznámit se s úplným spektrem strojů a nástrojů pro zpracování kovů. Osu akce tvoří obráběcí stroje a přesné obráběcí nástroje; největší plochu z celkových 72 000 m2 čisté výstavní plochy zaujmou obráběcí centra a frézky.

Obr. 1.

Veletrh METAV zaujímá v Evropě co do preferencí vystavovatelů třetí místo (po EMO v Hannoveru a v Miláně; podle průzkumu konaného na EMO v Hannoveru). Není divu: soustředí se totiž na německý trh, který je pro mnoho výrobců obráběcích a tvářecích strojů významným odbytištěm. Kromě domácích německých vystavovatelů a vystavovatelů ze Švýcarska, Itálie, Španělska nebo Rakouska se veletrhu zúčastní i pět vystavovatelů z České republiky.

Které trendy lze v oboru obráběcích strojů v poslední době vysledovat? Pomineme-li ty, které zajímají především odborníky na obrábění (např. odklon od vysokorychlostního obrábění k vysokovýkonnému, tj. s maximalizací úběru materiálu), a všimneme si především těch, které zajímají i odborníky na automatizační a řídicí techniku, je to především požadavek na rychlou a nenákladnou přestavitelnost stroje tak, aby bylo možné zabezpečit flexibilní výrobu, nebo požadavek na jednotné ovládání strojů i na přenositelnost dat, aby nebylo nutné s každým novým řídicím systémem znovu školit obsluhu a údržbu strojů a přepisovat už hotové obráběcí programy. Razantně se prosazuje také standardizace instalační techniky obráběcích strojů.

Zájemci o návštěvu veletrhu najdou více informací na webové adrese www.metav.de. Přihlášku k zájezdu na veletrh a nabídku ubytování lze najít na adrese www.bvv.cz/ft

(Bk)


ICCC 2002

3rd Carpathian Control Conference ICCC 2002 se bude konat v Malenovicích u Frýdlantu nad Ostravicí v Beskydech ve dnech 27. až 30. května. Cílem této mezinárodní konference je podpořit výměnu znalostí a zkušeností v oblasti inženýrských a výrobních disciplín, ve výzkumu a ve výuce řídicí a automatizační techniky. Podrobnosti o programu konference již byly uveřejněny v čísle 12 loňského roku; v současné době jsou uzavřeny konečné přihlášky referátů. Seznam přihlášených referátů s anotacemi mohou zájemci najít na webové adrese http://www.icc-conf.cz. Na této adrese lze najít i odkaz na stránku s údaji o loňské konferenci, která se konala v polské Krynici.

Na webové adrese konference je i spojení na sekretariát přípravného výboru, kde se mohou přihlásit zájemci, kteří by se chtěli konference zúčastnit jako posluchači.

(ed)


BIAS 2002

Veletrhy BIAS a BIAS Mikroelektronika se budou konat ve dnech 19. až 23. listopadu 2002 společně s odbornou mezinárodní konferencí o automatizaci, přístrojové technice a elektronice ve výstavním areálu v italském Miláně. Pořadatelé očekávají, že počet vystavovatelů se zvýší z 2 500 (tolik jich bylo na minulém veletrhu BIAS v roce 2000) na 2 700. Také počet návštěvníků by měl vzrůst z 56 na 60 tisíc. Základem nomenklatury je automatizace výroby a řízení výrobních procesů. V části mikroelektroniky budou představeny především elektronické komponenty, které mají úzký vztah k automatizaci: obvody pro DSP, vestavné systémy, inteligentní karty apod. V části snímačů najdou návštěvníci bohatou nabídku ultrazvukových infračervených, optických, laserových a chemických senzorů, biosenzorů atd.

Vesnička měřicích techniky – Village of Measuring Instrumentation – je název specializované expozice, v níž se představí především elektronické měřicí a diagnostické přístroje pro výrobu a údržbu, výzkum a laboratoře.

Z dalších specializovaných oblastí, které se budou na veletrhu prezentovat, dávají pořadatelé zvláštní důraz na těchto pět:

 • e-výroba (MES, ERP, CRM),
 • řízení pohybů (hardware i software; v této oblasti jsou italští výrobci tradičně silní),
 • automatická identifikace (čárové kódy, RFID, biometrie),
 • vestavné systémy,
 • nové technologie pro výrobu desek plošných spojů.

Bližší informace o veletrhu jsou na webové adrese http://www.bias.it

(Bk)


Multifunkční monitor SR3000

Obr. 2.

Multifunkční monitor SR3000 firmy ifm electronic vyhodnocuje a signalizuje stav signálů ze dvou senzorů. Například dva připojené senzory tlaku, před a za filtrem plynu nebo kapaliny, mohou hlídat účinnost filtrace a popř. signalizovat ucpání filtru. Dvěma senzory proudění, zapojenými do vstupu a výstupu hydraulického systému, může být měřen únik nebo spotřeba např. chladicí kapaliny, popř. mohou být údaje obou senzorů porovnávány. Dvouřádkový displej LED zobrazuje údaj jednoho ze dvou senzorů, popř. rozdíl údajů obou. Přídavné LED signalizují stavy spínacích výstupů. Naměřený tlak může být zobrazen v jednotkách bar, mbar, kPpa, MPa, mmHg nebo psi, rychlost proudění v cm/s nebo m/s a objemový průtok v l/min nebo a gpm. Základní technické parametry přístroje jsou:

 • dva proudové vstupy 4 až 20 mA,
 • napájení senzorů min. 20 V, max. 100 mA,
 • napájení přístroje 24 ±10 V DC, max. 200 mA (bez senzorů a bez zátěže),
 • přípravná zpožďovací doba až 5 s,
 • výstupní funkce je programovatelná: spínač/rozpínač,
 • programování čtyřmi tlačítky,
 • samostatný výstup: relé 24 V DC/3 A, výstup pro PLC1/PLC2: 4 až 50 mA,
 • zobrazení měřené hodnoty/funkce (2 × 16 znaků LED, podsvětlené pozadí), provoz (zelená LED), spínací výstup (oranžová, popř. červená LED),
 • připojení: konektor M12 pětipólový; 3 × M12 čtyřpólový,
 • krytí IP65, povrch hliník a fóliová klávesnice,
 • teplota okolí 0 až 50 °C.

Jako příslušenství jsou k dispozici kabely s izolací z PVC s přímými konektory v délkách 5, 10 a 15 m, s úhlovými konektory (90°), všechny bez LED, a dále propojovací kabely o délce 2, 5 a 10 m.

ifm electronic s. r. o., info.cz@ifm-electronic.com, www.ifm-electronic.cz


Software pro vzdálené zobrazování dat ze zapisovačů

Nová verze softwaru Bridge 5000 umožňuje vzdáleným pracovním stanicím přístup ke všem typům zapisovačů Eurotherm série 5000 bez omezení vzdáleností. Poskytuje výkonné, uživatelsky vstřícné rozhraní prostřednictvím přímého připojení, po Ethernetu, síti LAN nebo po internetu s mnoha novými vlastnostmi a rozšířenými funkčními schopnostmi. Komplexně zajišťuje obsluhu, získávání zaznamenaných dat, popř. i nastavování přístrojů na dálku. Oprávnění vzdálení uživatelé si mohou prohlížet aktuální data zobrazovaná stejným systémem look & feel (sleduj a dotkni se) jako při obsluze zapisovače série 5000 s dotykovou obrazovkou. K dispozici jsou grafické zobrazení v kartézských souřadnicích i vertikální a horizontální sloupcové grafy aj.

Software bude podporovat všechny kompatibilní klienty Java s podporou protokolu TCP/IP, tedy počítače PC, MAC, pracovní stanice s operačním systémem Unix i průmyslové terminály. Opakovaným spuštěním programu Bridge 5000 lze na jedné pracovní stanici zobrazit data z několika zapisovačů. Jinak konstantní velikost uživatelských zobrazení příslušných zapisovačům série 5000 lze při použití Bridge 5000 v prostředí Windows dynamicky měnit stejně jako v ostatních aplikacích Windows. Nabízeny jsou i funkce ovládání dávkových operací, tvorby a modifikací uživatelských obrazovek a správy souborů přístroje.

E-THERM a. s., etherm@etherm.cz, http://www.etherm.cz


Zpracování analogových signálů v bezpečnostních aplikacích

Sdružení SafetyBUS p Club a německá společnost MTL Instruments GmbH uzavřely dohodu o vývoji analogových vstupních modulů s připojením na sběrnici SafetyBUS p. Sdružení SafetyBUS p Club na sebe vzalo úkol shromažďovat požadavky uživatelů na připojení analogových signálů v bezpečnostních aplikacích. Společnost MTL Instruments bude na jejich základě konstruovat moduly, které umožní rozšířit paletu funkcí sběrnice SafetyBUS p. Na sběrnici tak bude možné kromě světelných závor, koncových spínačů a dalších zařízení s dvoustavovým nebo digitálním výstupem připojit i analogové signály. Prvním krokem je analogový vstupní modul zkonstruovaný společností MTL Instruments a představený na loňském veletrhu SPC/IPC/Drives. Modul má osm analogových vstupních signálů 4 až 20 mA. Vstupní signály (mohou být po dvojicích redundantní) jsou modulem převedeny na sběrnici SafetyBUS p, přičemž je možné realizovat několik provozních režimů (spouštění nastavenou událostí – trigger, cyklický režim, režim s předáváním komunikace – polling).

[Newsletter SafetyBUS p Club International, 12/2001.]

(ed)


MikroPLC na Ethernetu

Obr. 3.

Společnost Siemens Automation and Drives (A&D), světová jednička v oboru programovatelných automatů (PLC), poprvé připojila svůj mikroPLC Simatic S7-200 k Ethernetu. K připojení slouží komunikační procesor pro průmyslový Ethernet Siemens CP 243-1. Pro složitější aplikace, např. využívající výkonnějších PLC řad Simatic S7-300 a S7-400 nebo PC, lze pro připojení k dalším ethernetovým uzlům vytvořit až osm rozhraní TCP/IP. Aplikace provozované na PC, ať už za účelem prosté archivace anebo dalšího zpracování dat, se k datům v S7-200 dostávají přes Ethernet a OPC. Automat S7-200 lze snadno nastavit, naprogramovat i diagnostikovat s použitím programovacího softwaru Step7 Micro/WIN na dálku po síti Ethernet nebo místně pomocí programátoru. MikroPLC s rozhraním pro Ethernet se může velmi dobře uplatnit při přenosu dat z úrovně provozu do vyšších vrstev podnikové řídicí hierarchie ve stále častěji používaných vertikálně integrovaných strukturách založených na Ethernetu.

[ARC News, 8. března 2002.]

(sk)


Nový softPLC Siemens pro řízení a vizualizaci

Siemens WinAC MP od společnosti Siemens Automation and Drives (A&D) je softPLC vykonávající řídicí a vizualizační úlohy pod Windows CE. Program může být provozován na multifunkční jednotce Siemens MP 370 a je zvlášť vhodný pro úlohy zpracovávající velké objemy dat. Platforma MP 370 je konstruována bez pevného disku a bez ventilátoru a je schopna pracovat v reálném čase. Nabízí veškerou pružnost kancelářských PC současně s odolností podle průmyslových standardů. Kód WinAC MP je kompatibilní s kódem PLC řady Simatic S7 a k práci s oběma se shodně používá software Simatic Step 7. Vizualizační aplikace pro MP 370 se obdobně vytvářejí pomocí konfiguračního nástroje Simatic ProTool. Funkce WinAC MP lze snadno doplnit i do stávajících aplikací. Řešení s WinAC MP přesně odpovídá trendu provozovat operátorské rozhraní i vlastní řídicí program na jediné výpočetní jednotce s cílem zjednodušit automatizační infrastrukturu a snížit náklady.

[ARC News, 15. března 2002.]

(sk)


UNIS koupil podíl v Chemoprojektu

Brněnská společnost UNIS odkoupila třetinový podíl (34 %) akcií pražské společnosti Chemoprojekt. UNIS, jedna z významných domácích firem v oblasti měření a regulace, řízení procesů a průmyslové automatizace, a Chemoprojekt, který vyniká v řízení zakázek (project management), tak dávají vzniknout jedné z největších projektových kanceláří a silnému a spolehlivému dodavateli technologií na českém trhu. Akcionáři Chemoprojektu jsou nyní Safina (43 %), UNIS (34 %), management Chemoprojektu (Cheminvest, 12 %), držitelé kuponů z kuponové privatizace (8 %) a vlastní zaměstnanci (3 %). Akcie byly odkoupeny od původního vlastníka, francouzské společnosti Technip-Coflexip. Hlavním cílem zúčastněných je vytvořit subjekt schopný nabídnout komplexní služby v oblasti návrhu a realizace dodávek investičních celků, včetně dodávek na klíč. Přestože obě společnosti propojí okruhy svých zákazníků, budou nadále vystupovat nejen společně, ale i každá samostatně.

[http://www.systemonline.cz/systemnews//websysnews02-03-20.htm]

(ed)


Diagnostická mikrokamera navržená v Matlabu

Obr. 2.

Jednou z nejužívanějších metod pro diagnostiku nemocí zažívacího traktu je endoskopie. Dr. Gabriel Iddan (Izrael) hledal způsob, jak toto nepříjemné vyšetření pacientům ulehčit, a ve spolupráci s firmou Given Imaging vyvinul diagnostický nástroj M2A, který se skládá z barevné mikrokamery s vysílačem a z přijímače s vyhodnocovacím zařízením. Kamera a vysílač jsou umístěny v kapsli o průměru 11 mm, délce 26 mm a hmotnosti 4 g, kterou pacient bez problémů spolkne. Kapsle vysílá asi dvakrát za sekundu digitální obraz z pacientova zažívacího traktu do senzorů přijímače, jež se nacházejí v opasku kolem pacientova těla. V opasku je rovněž datový záznamník uchovávající digitální obrazy pro pozdější vyhodnocení. Kapsle je na jedno použití a z těla je vyloučena přirozenou cestou. Po ukončení vyšetřovacího cyklu pacient navštíví lékaře a ten přenese 50 tisíc obrazů ze záznamníku do počítače vybaveného vyhodnocovacím programovým vybavením RAPID firmy Given Imaging. Software zpracuje obrazy a poskytne lékaři dvacetiminutový videozáznam z cesty kapsle zažívacím traktem pacienta. Pomáhá mu i najít případné abnormality v sekvencích záběrů.

Dr. Iddan a vývojový tým Given Imaging v čele s Dr. Arkadym Glukhovskym zvolili na začátku vývoje M2A v roce 1998 jako vhodný nástroj pro snadné a rychlé vyhodnocování různých algoritmů a vývojových strategií výpočetní prostředí Matlab a jeho nadstavby pro zpracování signálů a obrazů. Matlab byl použit také při návrhu a testování komunikačního protokolu pro rádiový přenos obrazu a při výsledném zpracování obrazu v programu RAPID. Vývojoví pracovníci se opírali především o analytické a vizualizační schopnosti Matlabu. Image Processing Toolbox posloužil při posuzování proveditelnosti projektu a především při vlastním návrhu algoritmů pro zpracování a vyhodnocování obrazu v programu RAPID.

Diagnostický systém M2A získal v červenci 2001 povolení k používání ve státech Evropské unie a o měsíc později i v USA. Given Imaging používají Matlab i nadále a předpokládají jeho širší využití v budoucnosti pro vývoj expertního systému na vyhodnocení, segmentaci a klasifikaci snímků z M2A a pro vývoj budoucích verzí kapsle.

HUMUSOFT s. r. o., info@humusoft.cz, www.humusoft.cz


Firemní semináře Emerson Process Management 2002

Firma Emerson Process Management (Fisher-Rosemount s. r. o.) pořádala letos ve dnech 21. a 22. ledna v Čechách a 28. a 29. ledna na Moravě pod názvy Systémový den a Divizní den po dvou půldenních seminářích o novinkách v oblasti systémů i komponent doplněných ukázkami i informacemi o aplikacích. V systémové části opírající se o koncept PlantWeb byly představeny zejména nová verze řídicího systému Delta V Release 6 a zdůrazněny přínosy, které uživatelům přinášejí řešení systémů správy výrobních prostředků na bázi Asset Management Solution (ASM). Podrobně byla představena aplikace systému Delta V v první etapě rekonstrukce výrobny kyseliny akrylové ve firmě Eastman Sokolov, kde je s úspěchem použita mj. komunikační sběrnice Foundation Fiedbus.

V druhém dni se představily jednotlivé divize firmy. Hovořilo se mj. o nových průtokoměrech, ventilech a přístrojích pro chemickou analýzu. Produkty firmy Emerson Process Management se vyznačují nejen velkou přesností a spolehlivostí, ale také širokými možnostmi komunikace a sledování bezchybné funkce, které lze využít v systémech řízení údržby.

Na uvedené semináře navázala v Praze dne 8. února 2002 půldenní prezentace věnovaná světové novince – na nejvyšší možnou míru stavebnicovému snímači absolutního i relativního tlaku a rozdílu tlaků 3051S. Snímač má základní chybu pouhých 0,04 % a je něj poskytována až desetiletá záruka stability a celoživotní záruka funkce. Snímač 3051S podrobně představil pan Dale Perry, vedoucí marketingu v oblasti měření tlaku u společnosti Rosemount Inc., USA, člena skupiny Emerson Process Management.

V únoru se také konaly specializované semináře firmy Emerson Process Management pro pracovníky plynárenského průmyslu. Účastníci s přednášejícími živě diskutovali především o nových metodách měření hmotnostního průtoku plynu pomocí Coriolisových průtokoměrů.

(ed)


ABB nabízí řešení také pro oblast lehké chemie

Společnost ABB s. r. o. uspořádala v Praze dne 12. března jako jednodenní prezentaci průřez svou současnou nabídkou technologických zařízení pro oblast lehké chemie a portfoliem automatizačních prostředků nabízených v oblastech IndustrialIT – řídicích systémů, techniky pohonů, průmyslové přístrojové techniky, robotiky, rozváděčových systémů nn a systémů pro optimalizaci výroby IndustrialIT – MES. Ústřední přednášku dne přednesl pan Lionel Bisteur, zástupce francouzské společnosti ABB Cellier, která se v rámci ABB specializuje na dodávky technologických zařízení pro filtrace, míchání, skladování, manipulace se surovinami a jiné operace vykonávané při výrobě nátěrových hmot, lepidel, tmelů, ředidel, stavební chemie apod. O podrobnější informace a prezentační materiály lze požádat na adrese radomir.prochazka@cz.abb.com

(sk)


Měření vysokých teplot

Pro měření teplot se v mnoha aplikacích běžně používají termoelektrické články. Při měření teplot přes 500 °C však jejich použití přináší určité problémy. Vysokoteplotní varianty vyžadují především velmi robustní připojení. Firma Jumo dodává termoelektrické články s různými druhy přírub a jímek. Do teploty 1 150 °C lze použít ochrannou trubku nebo jímku z žáruvzdordné oceli. Pro vyšší teploty, až do přibližně 1 650 °C, je třeba použít keramické materiály.

Téměř všechny termoelektrické články firmy Jumo lze dodat s jedním nebo dvěma měřicími okruhy.

Pro speciální účely dodává firma Jumo plášťové termoelektrické články. Používají se zvláště tam, kde se vyskytují otřesy, tlakové rázy nebo je třeba zkrátit dobu reakce snímače na změnu teploty. Termoelektrické vodiče plášťového termočlánku jsou uloženy v ochranném plášti a navzájem izolovány oxidem hořečnatým. Vnější průměr pláště je od 0,5 do 6 mm. Článek lze ohýbat a je tedy možné měřit jím teplotu i v těžko přístupných místech.

Firma Jumo dodává většinu termoelektrických článků ze skladu v krátkých dodacích termínech. Široký sortiment uspokojí téměř každého zákazníka. Tam, kde by standardně dodávané snímače nevyhověly, nabízí firma vývoj specifických verzí podle požadavků zákazníka.

[Tisková zpráva PI1252, Jumo, Fulda, 2002.]

(Bk)


Výsledky koncernu Siemens AG za první čtvrtinu obchodního roku 2002

V tomto čísle časopisu na str. 51 přinášíme obchodní výsledky skupiny Siemens v ČR za obchodní rok 2001. Vzhledem k určité recesi, která postihla světové hospodářství, mnozí s napětím očekávali první výsledky mezinárodního koncernu Siemens v novém obchodním roce. V lednu byly zveřejněny výsledky za první čtvrtletí fiskálního roku 2002 (od 1 října 2001 do 31. prosince 2001).

Siemens za toto období vykázal čistý příjem 538 milionů EUR, což znamená obrat oproti ztrátě v minulém kvartálu, která činila 1 098 miliardy EUR. Ve stejném období loňského roku hospodařil Siemens se ziskem 1 miliardy EUR. Tržby společnosti Siemens stouply oproti loňskému období (1. kvartál 2001) o 7,3 % na 20,5 miliardy EUR a nové objednávky o 12 % na 25 miliard EUR. Zisk před úroky, zdaněním a odpisy dosáhl 487 miliónů EUR.

Divize Automatizace a pohony (A&D) vykázala zisk před zdaněním, úroky a odpisy 173 miliónů EUR. Ve stejném období loňského roku to bylo 216 miliónů EUR. Tržby poklesly ve srovnání se stejným obdobím obchodního roku 2001 o 6 %. Nové objednávky této divize meziročně poklesly o 1 %, ale ve srovnání s předchozím kvartálem stouply o 15 %.

[Tisková zpráva firmy Siemens, 23. ledna 2002.]

(ed)


Regulátor teploty pro Interbus Inline

Do výbavy automatizačního systému Interbus Inline přibyly dva nové moduly ze série Tempcon, které umožňují regulovat teplotu v automatizovaných výrobních procesech.

Přístroje Tempcon jsou kompaktní moduly s osmi zpětnovazebními regulačními smyčkami, které lze konfigurovat jako dvoustupňové nebo třístupňové regulátory. V modulech jsou integrovány všechny funkce, které jsou pro regulaci teploty obvykle třeba, včetně automatické optimalizace parametrů regulace a diagnostiky snímačů. S funkcemi, jako jsou např. inicializační cyklus, snižování nastavené hodnoty nebo sledování proudu elektrického topení, jsou multikakanálové regulátory Tempcon vhodné pro stroje na vstřikování plastů, pro stroje určené k balení výrobků do fólie a pro podobné stroje vyžadující regulaci teploty. Přitom pro jednoduché úlohy regulace teploty není třeba použít externí programovatelný automat.

Moduly lze parametrizovat z počítače prostřednictvím softwaru PC WORX nebo Step 7. V programu jsou k dispozici i diagnostické funkce a nástroje pro off-line simulaci. Panel HMI může být připojen prostřednictvím RS-232 s protokolem Modbus RTU.

[Tisková zpráva Phoenix Contact, 2002.]

(ed)

Inzerce zpět