Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Krátké zprávy

Automa 9/2001

Messe Frankfurt pořadatelem Lonworld

Letošní konferenci a výstavu s názvem Lonworld uspořádá společnost Messe Frankfurt GmbH na výstavišti ve Frankfurtu nad Mohanem ve dnech 23. a 24. října. Vyplývá to z dohody a dlouhodobé spolupráce, uzavřené v letos v dubnu mezi Messe Frankfurt, jednou z největších veletržních společností ve světě, a Echelon Corporation. Messe Frankfurt převezme podle dohody odpovědnost za organizaci, marketing i finanční stránku akce Lonworld v Evropě. Pod názvem Lonworld bylo dosud pořádáno, střídavě v Evropě a v USA, každoroční světové fórum výrobců, uživatelů i těch, kdo specifikují komunikační standard Lonworksâ, uvedený na trh společností Echelon. Posledního evropského fóra Lonworld se v Amsterodamu v roce 1999 účastnilo asi 1 500 návštěvníků a 164 vystavovatelů. Oproti Amsterodamu se letos ve Frankfurtu očekává o 20 % více vystavovatelů (na celkem asi 5 000 m2 výstavní plochy) a o 50 % více návštěvníků. Platforma Lonworks představuje otevřený číslicový komunikační standard umožňující propojit běžná zařízení, jako jsou domácí spotřebiče, termostaty, klimatizační zařízení, elektroměry, ohřívače vody, zabezpečovací systémy apod., do inteligentních komunikačních sítí. Kromě svého vedoucího postavení komunikační sítě pro budovy, továrny a dopravní systémy je platforma Lonworks také základem skutečně velkých sítí propojujících jednotlivé domácnosti. Jedním z posledních velmi velkých projektů je plán společnosti Enl, SpA, na síťové propojení 27 miliónů italských domácností. Společnost Messe Frankfurt hodlá využít svůj veškerý potenciál a zkušenosti s pořádáním špičkových odborných veletrhů k tomu, aby konference s výstavou Lonworld zaujala mezi akcemi věnovanými průmyslovým komunikačním systémům čelní místo na světě. Další informace nabízí http://www.lonworldexpo.com

(sk)


Výroční konference firmy Pantek (CS), s. r. o.

Firma Pantek (CS), s. r. o., autorizovaný distributor softwarových produktů pro průmyslovou automatizaci společnosti Wonderware Corporation, pořádá ve dnech 17. až 18. října 2001 v Hradci Králové tradiční výroční akci Wonderware – 7. uživatelská konference ČR/SR – 2001.

Účastníci konference budou seznámeni s novinkami z komplexní softwarové rodiny pro průmyslovou automatizaci Wonderware FactorySuite (InTouch, IndustrialSQL Server, SuiteVoyager, InTrack, In Batch aj.) i s novou integrovanou softwarovou rodinou pro efektivní řízení údržby Wonderware MaintenanceSuite (Avantis.AM).

Srdečně zveme všechny zájemce z řad koncových uživatelů, systémových integrátorů a redaktorů odborného tisku. Další informace včetně registrace jsou k dispozici na internetových stránkách www.pantek.cz

[Tisková zpráva Pantek (CS), s. r. o.]


Seminář CANschool v Praze

Dne 4. prosince 2001 se bude v Unhošti konat seminář CANschool, pořádaný společností CAN in Automation, Ltd. (CiA). Seminář je určen pro vývojové a obchodně-technické pracovníky. Controller Area Network, CAN, je sériová sběrnice, která, ač byla původně navržena pro použití v osobních automobilech, nachází v současné době široké pole uplatnění i mimo ně. Je vhodná především pro tvorbu datových sítí řídicích systémů v rámci jednotlivých strojů, používá se na železnici, v námořní dopravě, v lékařských přístrojích atd. Seminář si klade za cíl dát technikům, kteří se s CAN setkávají poprvé, celkový přehled o oblastech aplikace této sběrnice, možnostech realizace fyzické vrstvy, standardizaci, protokolech ve vyšších vrstvách a dalších tématech souvisejících s CAN. Ten, kdo se chce semináře zúčastnit, nepotřebuje mít o CAN žádné předchozí znalosti.

Seminář se bude konat v hotelu Galerie v městečku Unhošť, vzdáleném přibližně 25 kilometrů od Prahy (ve směru na Kladno). Bližší informace o semináři, včetně formuláře přihlášky, jsou k dispozici na webové adrese www.can-cia.org

[Tisková zpráva CiA, 9. 7. 2001.]


Odborný veletrh elektrotechniky a elektroniky ve Stuttgartu

Představitelé průmyslu, řemesel a obchodu z oblasti elektrotechniky a elektroniky se už podvacáté sejdou ve dnech 26. až 28. září 2001 k obchodním rozhovorům a k výměně názorů na veletrhu Eltefa ve Stuttgartu.

Již nyní se závazně přihlásilo 535 vystavovatelů, kteří obsadí 24 660 m2 plochy. Tematicky je tento veletrh široce zaměřen na odvětví, jako jsou satelitní a komunikační technika, pohony, elektronické zpracování dat, software, komunikační technika, elektronika, elektronické stavební prvky, instalační a světelná technika, správa budov, ale i automatizační, měřicí a regulační technika.

(Hana Kratochvílová, zastoupení Messe Stuttgart v ČR)


Elektronické učební pomůcky

Dne 15. listopadu 2001 od 13 do 17 hodin se bude v učebně č. 24 (budova E) FEL ČVUT, na Karlově náměstí 13 v Praze 2, konat seminář o elektronických učebních pomůckách pro základní předměty automatického řízení.

Příklad takové pomůcky v rozpracované podobě lze nalézt na http://dce.felk.cvut.cz/sri2/ss/. Je to internetová učebnice pro předměty Systémy a modely a Systémy a řízení, přednášené ve třetím ročníku Elektrotechnické fakulty ČVUT, jejímž autorem je doc. Ing. Jan John, CSc. Internetová diskusní skupina k problému elektronických učebních pomůcek je na http://controlnews.felk.cvut.cz/, diskusní skupina projekt_systemy. Zde lze také získat bližší informace o semináři.

(ed)


CiA: založeny SIG Home Automation a Marketing Group Russia

Asociace CAN in Automation e. V. (CiA), mezinárodní sdružení výrobců a uživatelů průmyslové komunikační sběrnice CAN (Control Area Network), založila na popud svých členů z USA další speciální zájmovou skupinu (Special Interest Group – SIG), a to s názvem Home Automation. Cílem činnosti skupiny je vyvinout aplikační profily pro domácí spotřebiče a systémy a prostředky pro vytápění, větrání a klimatizaci, které umožní začlenit tato zařízení pod komunikační protokol vyšší vrstvy CANopen a řídit je na dálku přes standardizované internetové rozhraní, popř. i standardizovanými zprávami elektronické pošty. Současně byl oznámen vznik nové marketingové skupiny Marketing Group Russia, založené členskými společnostmi CiA z Ruska. Jejím úkolem je především uvést do provozu webové stránky CiA v ruštině a zorganizovat seminář o CAN/CANopen v Moskvě, pravděpodobně v lednu roku 2002 (podrobné informace poskytne kancelář CiA, viz http://www.can-cia.org.)

[CiA Press Release, 31. května 2001.]


Obr. 2.

Převodník proudu a napětí na frekvenci

MPUIF je převodník unifikovaného proudového nebo napěťového signálu na frekvenci. Je určen k převodu signálu pro další zpracování signálu v PLC. Vstupní signál 0 až 25 mA nebo 0 až 12,5 V je převeden na signál s frekvencí 0 až 10 250 Hz (nebo s periodou do 1/16 384 s). Frekvence může být zpracována frekvenčním vstupem PLC, délku periody signálu lze vyhodnotit standardním digitálním vstupem. Hodnotu zpracovává programové vybavení v PLC. Díky převodu na frekvenci nebo periodu nemusí být PLC vybaven analogovými vstupy. Napájecí napětí je 24 V DC. Rozměry jsou 90 × 36 × 58 mm (2M DIN).

Bližší informace včetně příkladu programu lze najít na http://www. microcomp.sro.cz

Obr. 1.

Expander MEX V01 P 230 V AC

Expander MEX V01 je jednoúčelové zařízení, které ve spolupráci s řídicím automatem spíná ventily látkových filtrů. Pro spínání silových výstupů jsou použita polovodičová relé. Řídicí vstupy jsou galvanicky oddělené a jejich napětí je 24 V DC. Všechna přípojná místa jsou osazena rozebíratelnými svorkovnicemi. Modul umožňuje spínat až třicet výstupů a adresovat šestnáct řad, tj. osm modulů. Zatížitelnost je 0,5 A, 230 V AC. Modul je opatřen diodami LED, které umožňují kontrolovat stav zařízení. Napájení je 24 V DC, rozměry 200 ×190 × 30 mm. Bližší informace najdete na http://www.microcomp.sro.czTyristorové měniče pro stejnosměrné motory

Analogové měniče pro řízení otáček a momentu stejnosměrných motorů se dodávají ve třech provedeních a celkem ve 34 typech pro motory s výkonem od 0,3 do 78 kW. Měniče Minireg (0,3 až 5 kW) a Midireg (3,2 až 24 kW) jsou napájeny ze střídavé sítě 1 × 230 V (1 × 400 V), měniče Mareg (7 až 78 kW) ze sítě 3 × 400 V. Zpětná vazba kotva-tachodynamo je volitelná a PI regulátory zajišťují vynikající stabilitu otáček i momentu. Řídicí vstupy jsou galvanicky oddělené od sítě a umožňují připojit nadřízené prvky (např. PLC) bez přídavných zařízení. Žádaná hodnota otáček nebo momentu se zadává potenciometrem (vnitřní referenční zdroj) nebo externím signálem 0 až 10 V. Základní funkce jsou autostart, externí start, externí stop, rampa up a rampa down. Provedení Midireg a Mareg mají navíc relé nulových otáček, vstup ET, stavové relé a výstupy k měření napětí kotva-tachodynamo a výstupního proudu.

MOON electronic
Kosmonautů 6a
772 00 Olomouc,
tel.+fax: 068/552 12 37, 552 12 49
e-mail: kape@volny.cz


Nový internetový portál o technických zařízeních budov

Na internetové adrese www.tzb-info.cz lze od 1. července 2001 nalézt nový portál, který návštěvníky seznamuje s novinkami v oblasti technických zařízení budov (TZB). Portál vznikl sloučením dvou internetových portálů: topinfo.cz a aqua-therm.cz

Oblast TZB stojí tradičně na pomezí stavebnictví, strojírenství a energetiky. Zahrnuje nejen vytápění, vzduchotechniku a klimatizaci (HVAC, heating, ventilation and air-conditioning), ale patří sem také rozvody plynu, vody, elektroinstalace a kanalizace. Prostředky měření, regulace a automatizace jsou již mnoho let naprosto samozřejmou součástí TZB. I zde se stále více přechází od jednoduché regulace s ručním nastavením k rozsáhlým automatizovaným systémům s uplatněním telemetrie a dálkového řízení a s využitím znalostních systémů, fuzzy logiky a dalších nejmodernějších metod regulace. Proto by portál TZB-Info neměl zůstat neznámý ani našim čtenářům.

Na stránkách portálu návštěvníci najdou adresář firem z oblasti TZB s možností vyhledávat podle oboru, jména firmy i místa, kde firma sídlí. V katalogu výrobků je zatím uvedena jen nomenklatura z oblasti topení, ale tvůrci serveru slibují, že katalog rozšíří o další skupiny výrobků. V rubrice kalendář akcí jsou uvedeny veletrhy, výstavy, konference, semináře a kursy.

Portál není určen jen k vyhledávání firem, výrobků a událostí v oblasti TZB. Jsou v něm umístěny i zajímavé články, přehledně členěné do několika kategorií: převody a výpočty, otopné systémy, projektování, úspory energií, obnovitelné zdroje, zajímavé výrobky, komíny a kouřovody, montážní zkušenosti, ceny paliv a energií a zprávy. Další rubrikou je diskusní a poradenský servis. Škoda, že zde není k dispozici vyhledávací nástroj, který by umožňoval najít požadovanou informaci podle zvolených klíčových slov, ať už v této rubrice nebo v archivu článků. Portál je zatím ve zkušebním provozu, snad se návštěvníci tohoto nástroje také dočkají. Již nyní je však portál TZB-Info cenným a přehledným zdrojem informací a užitečnou pomůckou k orientaci ve stále narůstajícím objemu informací v této oblasti.

(Bk)


Krohne se stěhuje do nových prostor

Firma Krohne CZ, spol. s r.o., oznamuje všem svým zákazníkům, že od 20. září bude její brněnská kancelář přestěhována. Nová adresa je Soběšická 156, 638 00 Brno, tel. 05/45 53 21 11 a 05/45 22 00 92, fax 05/45 22 00 93. Elektronická adresa brno@krohne.cz zůstává nezměněna.

Společnost Krohne CZ, spol.s r. o., dodává na český trh úplný sortiment měřicích přístrojů firmy Krohne Messtechnik GmbH & Co., KG, poskytuje technickou podporu při projektování a uvádění do provozu, zajišťuje záruční a pozáruční servis na všechny přístroje Krohne, na magneticko-indukční průtokoměry Sigmaflow s elektronikou Krohne i na starší typy magneticko-indukčních průtokoměrů Sigma Brno. Společnost Krohne CZ dále školí pracovníky montážních firem i pracovníky údržby, zpracovává dokumentaci k přístrojům v českém jazyce a zajišťuje i certifikáty a ověření pro provoz přístrojů v České republice.

V Brně sídlí vedení společnosti, regionální technická kancelář, obchodní oddělení a hlavní servisní středisko se skladem náhradních dílů. Technické kanceláře se nacházejí ještě v Praze a Ostravě.

(Krohne CZ)


Bosch Rexroth AG zahájil 1. května 2001

Souhlasem amerických kartelových úřadů k převzetí společnosti Atecs Mannesmann AG byly splněny všechny podmínky k tomu, aby Bosch převzal vedení společnosti Mannesmann Rexroth AG. Obchodní úsek firmy Bosch Automation byl s firmou Rexroth sloučen ve společnost Bosch Rexroth AG, stoprocentní sesterskou společnost společnosti Robert Bosch GmbH.

Obr. 3.

Nová společnost oficiálně zahájila svou činnost 1. května 2001, i když poprvé se představila již na veletrhu Hannover Messe. Rexroth vystavoval své produkty v hale 23, Bosch Automation v hale 16. Oba stánky byly spojeny živým videokanálem, který symbolicky naznačil spojení obou firem. Návštěvníci (bylo jich asi 5 200) si mohli prohlédnout kompletní sortiment produktů obou firem. Mezi vystavovanými exponáty bylo mnoho zajímavostí a novinek. Jako příklad lze jmenovat elektrický generátor pro větrné elektrárny, pneumatický pohon s novým systémem řízení polohy, rychlý osazovací a montážní robot Turboscara SR4 (obr. 1) nebo systém pro dopravu materiálu VarioFlow.

V roce 2000 dosáhly obě společnosti, zatím ještě působící samostatně, s asi 26 000 zaměstnanců obratu téměř 7,5 miliardy DEM. Společnost Bosch Rexroth AG podniká v obchodních oblastech průmyslová hydraulika, pneumatika, montážní technika, točivé i lineární elektrické pohony a jejich řízení a hydraulika pro mobilní zařízení. Vynikající technická úroveň nové společnosti jí umožní nabídnout zákazníkovi širokou paletu výrobků a služeb a zaujmout v klíčových oblastech vedoucí postavení ve světě.

[Tiskové zprávy Bosch Rexroth AG Pi3333, PI0025.]


Zákaznický čip velmi rychlým klonem PLC Simatic S7

Firma Profichip GmbH, dceřiná společnost firmy Vipa vyrábějící zákaznické čipy (Application Specific Integrated Circuit – ASIC) pro podřízená zařízení v síti Profibus (Profibus slave), předvedla na strojírenském veletrhu v Hannoveru letos v dubnu neveřejně prototyp čipu rodiny Speed7 určené pro rychlé zpracování zdrojového kódu MC7 (instrukční sada programovatelného automatu Siemens Simatic S7-400). Díky optimalizované architektuře zpracuje nový čip jednu logickou instrukci za 20,83 ns. Střední výkonnost systému může tedy být čtyřnásobkem až osminásobkem zatím nejrychlejších implementací využívajících téže instrukční sady. Základní instrukce sady MC7 jsou prováděny ve 48MHz taktu systému s výkonností blížící se tedy hodnotě až 50 MIPS. Rodinu Speed7 tvoří tři typy procesorů: MicroPLC na jednom čipu s přímými číslicovými vstupy a výstupy (I/O), Compact pro modulární systémy a nejvýkonnější Power Co-Processor s vnějšími pamětmi až 1 GB pro uložení programu a 1 GB pro data. Všechny procesory mají napájení 3,3 V a napájení I/O do úrovně 5 V. Systém je údajně asi padesátkrát výkonnější než originální programovatelný automat a jeho konstruktér je přesvědčen, že lze dosáhnout až stonásobku. V sériové podobě by měly být nové čipy k dispozici koncem roku 2001. Bližší informace nabízí www.profichip.com

[Control Engineering Europe, June/July 2001.]


Společnost Siemens, s. r. o., obdržela certifikát EN ISO 9001:2000

Ve dnech 25. až 27. dubna 2001 byl ve firmě Siemens, s. r. o., uskutečněn organizací RW TÜV, e. v. o. s., Praha, certifikační audit podle normy EN ISO 9001:2000 Systémy managementu jakosti – Požadavky. Na základě výsledků tohoto auditu byl certifikačním místem TÜV CERT udělen 13. června 2001 příslušný certifikát.

Certifikát potvrzuje, že společnost Siemens, s. r. o., zavedla a používá systém managementu jakosti v oboru obchodní činnosti a servisu podle normy EN ISO 9001:2000 ve vybraných divizích a odděleních. Důvodem, proč se společnost Siemens rozhodla aplikovat tuto normu, je především zvýšení spokojenosti zákazníků a partnerů firmy.

Norma EN ISO 9001:2000, která byla vydána dne 15. 12. 2000, ruší a nahrazuje všeobecně známou a rozšířenou normu EN ISO 9001:1994 Systémy jakosti – Model zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu.

Ing. Miloš Adámek, Siemens, s. r. o.


Lineární měřicí systém s rozhraním Profibus-DP

Obr. 4.

Lineární absolutní odměřovací systém Micropulse firmy Balluff (obr. 1) se nově dodává také s integrovaným rozhraním Profibus-DP. Vyhodnocuje polohy a rychlosti z až čtyř snímačů polohy současně. Maximální doba cyklu přenosu dat je 1 ms. Vzhledem k rozlišení 5 µm pro polohu a 0,1 mm/s pro rychlost jde o systém vhodný pro aplikace, které vyžadují velké rozlišení, a to včetně instalace do hydraulických válců. Základní parametry, jako jsou rozlišení, počáteční poloha a pracovní rozsah, jsou programovatelné po sběrnici Profibus-DP prostřednictvím souboru GSD (k dispozici na www.balluff.de). Po připojení na sběrnici je automaticky kontrolován bezporuchový stav systému a data jsou přenášena rychlostí od 9,6 kb/s až do 12 Mb/s. Adresovat lze přepínačem DIP nebo softwarově. Použití tří konektorů pro standardní připojení zkracuje dobu potřebnou k instalaci a snižuje náklady na minimum. Oba konce sběrnice se připojují standardními kabely podle specifikace Profibus s nalisovanými konektory, nebo může uživatel zvolit konektory s vlastní montáží. Napájecí napětí 24 V DC je přiváděno odděleně konektorem M8.

BALLUFF s. r. o.
Pelušková 400
198 00 Praha 9 - Kyje


Funkční schopnost bezhalogenových, oheň nešířících kabelů

O bezhalogenových, oheň nešířících kabelech bylo již napsáno mnoho článků a předneseno hodně přednášek. Tento článek je zaměřen na jednu důležitou vlastnost těchto kabelů, a to na jejich funkční schopnost při požáru.

Funkční schopnost kabelu při požáru znamená, že kabel, i když sám je vystaven působení plamene, zajišťuje po určitou potřebnou dobu bezporuchový přenos elektrické energie, aby mohly pokračovat zabezpečovací práce. Tuto vlastnost postihovala norma IEC 60331, která u kabelů typu V jednoznačně předepisovala funkční schopnost při požáru po dobu 180 minut. Tuto podmínku splňují pouze ty kabely, které mají účinnou bariéru proti ohni na žilách.

Uživatelům, zejména těm, kteří investovali větší prostředky do zabezpečovacího systému, však v mnoha případech postačí funkční schopnost po kratší dobu. Někteří výrobci reagují na tuto skutečnost tím, že deklarují u kabelů typu R, které nemají bariéru proti ohni na žilách, funkční schopnost po dobu 30 nebo 60 minut.

V této souvislosti je na místě si znovu připomenout význam definice funkční schopnosti, která znamená, že kabel bude přenášet elektrickou energii v podmínkách požáru. Během požáru však nelze vyloučit vlivy jako např. deformace konstrukčních prvků, lávek nebo působení padajících předmětů. To znamená, že kabely během požáru mohou být vystaveny také tahu, otřesům nebo jinému mechanickému namáhání, které způsobí destrukci kabelu a tím porušení bariéry proti ohni.

Kabely, které nemají bariéru proti ohni na žilách, vyhovují zkoušce funkční schopnosti podle IEC 60331 po určitou dobu pouze v klidu. Stačí, aby byly během zkoušek vystaveny otřesům, a dojde ke zkratu mezi žilami a tím k ukončení jejich funkčnosti se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

Některé zahraniční normy, např. BS 6387:1994, berou na tuto skutečnost zřetel a zkouška funkční schopnosti je doplněna o působení otřesů nebo klepání na hořící kabel.

Cílem tohoto krátkého připomenutí je informovat o této problematice projektanty a uživatele, aby pro dané podmínky volili kabely, které zaručují maximální bezpečnost objektu i v reálných podmínkách při požáru a tím omezují materiální škody i škody na zdraví lidí.

doc. Ing. Václav Mentlík, CSc., ZČU Plzeň


Software pro správu výrobních prostředků v praxi

Na začátku roku 2001 připravila poradní skupina agentury pro průzkum trhu ARC (Automation Research Company Advisory Group) prostřednictvím internetu průzkum s cílem zjistit, do jaké míry používají koneční uživatelé software pro správu výrobních prostředků (Enterprise Asset Management – EAM, Computerized Maintenance Management Systems – CMMS) a jaké jim přináší výhody. Pro základní orientaci zainteresovaných byly v březnu zpřístupněny hrubé nefiltrované údaje nasbírané během tří týdnů, kdy byly otázky průzkumu na webu vystaveny.

Na předložený soubor 36 otázek odpovědělo celkem 58 respondentů – koncových uživatelů řešení EAM z nejrůznějších oblastí průmyslu z celého světa. Nejpočetněji je zastoupeno odvětví elektroenergetiky (15,1 % respondentů) následované chemií (13,2 %) papírenstvím (9,4 %) a úpravou vody a zpracováním odpadních vod (dohromady 9,4 %), vládními institucemi (7,5 %), výrobou polovodičů a elektroniky (5,7 %), tovární výrobou (5,7 %) atd.

Většina respondentů (54,4 %) pracuje v organizacích s více než 1 000 pracovníků a zbytek je celkem rovnoměrně rozptýlen v podnicích velikosti do 100, 250, 500 a 1 000 pracovníků. Jejich zaměstnavatelské organizace sídlí ze 73,7 % v Severní Americe, z 22,8 % v Evropě a po jedné v regionech Střední východ – Afrika a Asie – Pacifik.

Uveďme stručně, o čem vypovídají předběžně zveřejněná data:

 • v jakém stavu je systém EAM v organizaci: v 71,9 % organizací je zaveden, 8,8 % zavedení neplánuje, ve zbytku je v různých stádiích před zavedením;

 • kolik pracovníků používá v organizaci služeb EAM: v 60 % organizací je to více než 100 pracovníků, na druhé straně pak v 9,1 % organizací jde o 10 a méně pracovníků, popř. mezi 11 a 20 (5,5 %), 21 až 50 pracovníky (10,9 % organizací);

 • jak dlouho je používáno současné řešení EAM: od nuly do 10 let (průměr 4 roky);

 • nejčastěji používané funkce EAM (součet odpovědí „pravidelně“ a „často“ překračuje 66 %): dotazy do databáze 88,0 %; pracovní příkazy 87,7 %; analýza nákladů 83,6 %; správa zásob 81,6 %; historie poruch a oprav 78,0 %; plánování údržby 77,5 %; požadavky na nákup 75,5 %; zabezpečený přístup 69,4 %;

 • jako často používané funkce EAM byly označeny (součet odpovědí „pravidelně“ a „často“ mezi 50 a 65,9 66 %): shoda a bezpečnost, řízení kontraktu, správa dokumentace, predikce poruch, plánování zdrojů;

 • jaké jsou přínosy EAM (součet odpovědí „velký“ a „velmi velký“): menší objem zásob 43,1; větší produktivita práce 39,3 %; větší produktivita zařízení 35,3 %; zkrácení doby oprav 33,4 %; méně prostojů zařízení 31,3 %; méně neplánovaných odstávek 29,4 %; méně poruch a závad 27,4 %; delší doba života zařízení 24,0 %;

 • splnilo implementované řešení EAM očekávání: hodnocení „dobře“ a „velmi dobře“ uvádí 80 % respondentů;

 • jaká je doba návratnosti investice do EAM: ve 41,7 % mezi rokem a dvěma (6,3 % do půl roku, 12,5 % od poloviny do jednoho roku).

Zájemci o aktuální studii věnovanou perspektivě systémů pro správu výrobních prostředků (EAM/CMMS Solutions Worlwide Outlook Study), úplné výsledky shora citovaného průzkumu EAM anebo nabídku konzultačních služeb společnosti ARC se mohou obrátit na tdoyle@arcweb.com.


Simulace výrobního procesu

Moderní počítačové technologie umožňují, aby byl výrobní proces nového produktu nejprve simulován na počítači a teprve potom byla spuštěna jeho skutečná výroba. Softwarové nástroje pro kompletní simulaci výroby jsou však dosti drahé a samotná simulace je náročná na odbornou práci programátorů, takže si takový postup může dovolit jen velká, finančně silná firma. Přináší jí to ovšem konkurenční výhody v podobě zkrácení doby potřebné na vývoj a technologickou přípravu výroby a v podobě omezení výrobních rizik.

IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover, německá konzultační a poradenská firma, připravil ve spolupráci s hannoverskou univerzitou program, který zpřístupní simulaci výrobních procesů i středním a malým firmám. Na veletrhu Hannover Messe letos na jaře představil příklad takové simulace ve středně velké továrně na výrobu výkovků pro automobilový průmysl. Simulace začínala konstrukcí dílu a počítačovými testy jeho funkce, pokračovala přes vývoj potřebných nástrojů a přípravků a končila návrhem a simulací pohybu výkovků na výrobní lince, včetně jejich skladování a výrobní logistiky.

Simulace pomůže stanovit výrobní kapacity, plánovat dodávky a může se tak stát významnou součástí softwarové podpory výroby.

[Tisková zpráva IPH Hannover, 26. 4. 2001.]


Wonderware FactorySuite pro vládní budovy SRN

Produkty softwarové rodiny Wonderware FactorySuite byly ve Spolkové republice Německo vybrány pro zajištění technického řízení budov spolkových ministerstev a úřadů (klimatizace, topení, větrání, vodní hospodářství, kontrola přístupu, hlášení požáru atd.).

Důležitým kritériem výběru byla otevřenost softwarových produktů a jejich univerzální použití s různými typy řídicích automatů (PLC) a komunikačních sběrnic. Jednotný systém technické správy vládních budov s využitím produktů Wonderware FactorySuite přináší mimo jiné tyto výhody:

 • jednotný formát všech dat potřebných k automatické správě budov,
 • jednotné rozhraní pro řízení všech technologických celků ve všech budovách,
 • jednoduché propojení systému technické správy jednotlivých budov s nadřazeným řídicím pracovištěm, při zachování všech funkcí lokálního systému řízení,
 • snížení nákladů na údržbu systému,
 • snadné rozšiřování v budoucnosti.

Do provozu již byly uvedeny systémy pro technické řízení budov Ministerstva zahraničních věcí a Spolkového ministerstva hospodářství v Berlíně. Dále byly zahájeny projekty pro Spolkový tiskový úřad v Berlíně, Spolkové ministerstvo dopravy, stavebnictví a bytové politiky v Bonnu, budovu rozhlasové stanice Deutsche Welle v Bonnu aj.

(Pantek (CS))


Konference o CPM (MES) pro kontinuální výrobní technologie při Interkamě 2001

Problematice trhu s produkty pro Collaborative Production Management (CPM), jak nově analytici, především z USA, označují oblast známou a u nás dosud jako informační systémy pro výrobu (Manufacturing Execution Systems – MES), bude při veletrhu Interkama 2001 v Düsseldorfu dne 26. září věnována speciální půldenní konference s názvem Conference on Collaborative Manufacturing for the Process Industries, organizovaná známou agenturou pro průzkum trhu Automation Research Company (ARC), sídlící v USA. Jak napovídá název, tématem konference bude výlučně problematika CPM v průmyslových odvětvích založených na kontinuálních výrobních technologiích. Připravena jsou vystoupení analytiků, uživatelů i dodavatelů reprezentovaných předními představiteli firem ARC, ABB, Siemens, SAP, Bayer a BASF. Další informace lze nalézt na www.arc.com

[ARC News, 20. července 2001.]


Interkama 2001– je vyprodáno

Od 24. do 28. září bude město Düsseldorf hostit veletrh Interkama 2001, největší výstavní akci na světě v oboru automatizace kontinuálních výrobních procesů. Pořádající společnost Messe Düsseldorf GmbH je zatím velmi spokojena. Již koncem července, dva měsíce před akcí, mohla konstatovat, že všech pět výstavních hal s plochou celkem 62 000 m2, rezervovaných pro veletrh Interkama 2001, je zcela vyprodáno. Vystavovat bude asi 1 000 firem ze 32 zemí. Příčiny značného zájmu, patrného i přes poměrně kritickou situaci v oboru a konkurenci jiných výstav po celém světě, vidí představitelé Messe Düsseldorf v tradici veletrhu Interkama započaté v Düsseldorfu v roce 1957 a v nashromážděných zkušenostech, v kvalitě kontaktů globálně navázaných v oboru automatizace a dále v tom, že Interkama vždy odrážela současné technické i tržní trendy v celém odvětví a je v tomto ohledu nesrovnatelná se kterýmkoliv jiným průmyslovým veletrhem. Jsou názoru, že veletrh zaujímá jedinečnou pozici a těží z jedinečného a přesvědčivého koncepčního zaměření výlučně na automatizační a výpočetní techniku pro kontinuální výrobní technologie. Toto odvětví je pak v Düsseldorfu pravidelně představováno s bezkonkurenční šíří záběru a současně ve všech detailech. Na veletrhu Interkama 2001 představí vystavovatelé široké spektrum klasických produktů, klíčové technické inovace včetně pro obor specifických vrcholných prostředků výpočetní techniky a informatiky i integrovaná řešení. Současně bude po celou dobu konání veletrhu probíhat v hale 13 doprovodný program Interkama Forum, v jehož rámci budou špičkoví odborníci probírat formou přednášek, posterů, pódiových diskusí i diskusí s posluchači veškerá možná aktuální témata z oboru. Přístup na Forum bude pro všechny návštěvníky veletrhu volný.

[Tisková informace Messe Düsseldorf, červenec 2001]


Zve vás portál www.interkama.com

Veletrh Interkama 2001 ještě nezačal, ale již nyní je k dispozici jeden jeho sice doplňkový, nicméně však pro širokou odbornou veřejnost v oboru automatizace velmi významný produkt – portál Interkama, otevřený v červenci na adrese http://www.interkama.com jako 365 dní v roce fungující informační, komunikační a obslužná platforma pro obor automatizační techniky. Uživatelé z celého světa se zde mohou v kteroukoliv denní dobu dozvědět novinky ze světa průmyslové automatizace a přímo komunikovat se svými partnery v oboru. Služeb portálu přitom nevyužívají jen vystavovatelé účastní na veletrhu Interkama 2001, ale početná množina výrobců a dodavatelů automatizační techniky z celého světa – v současnosti asi 5 800 subjektů. Užitečné informace zde mohou najít i studenti, zájemci o zaměstnání atd. Portál Interkama nabízí informace zčásti v angličtině a zčásti v němčině. Jeho čtyři hlavní sekce jsou:

 • News: celoroční mezinárodní zpravodajství z oboru automatizace;

 • Business Information: aktuální informace o produktech a firmách, seznam nejvýznamnějších odborných časopisů, adresy univerzit a odborných vysokých škol, kalendář událostí, trendy v oboru;

 • Communication: uživatel vystavovateli, vystavovatel uživateli, mezinárodní burza pracovních míst;

 • Interkama 2001: hlavní sekce s aktuálními informacemi o veletrhu (databáze vystavovatelů a produktů s komfortním vyhledávačem, nabídka služeb vystavovatelům i návštěvníkům atd.) umožňující mj. dopředu i termínově připravit návštěvu a prohlídku veletržních expozic.

[Tisková informace Messe Düsseldorf, srpen 2001]


Odborný svaz ZVEI hodnotil přínos nových technologií

Skupina expertů odborné skupiny Automatizace německého Ústředního svazu průmyslu elektrotechniky a elektroniky hodnotila vliv nových technologií na výzkum, vývoj a aplikace v oboru průmyslové automatizace.

Odborníci konstatovali velký vliv technologií, které do oblasti automatizace pronikají ze světa informačních systémů a informatiky. Žádný z výrobců moderních prostředků pro automatizaci nemůže při vývoji nových produktů pominout tyto trendy, které ve svém důsledku vedou k odklonu od proprietárních systémů a k příklonu k univerzálním a otevřeným řešením. Hlavními směry rozvoje jsou webové technologie (Web Driven Technologies, WDT), mezi něž patří např. ActiveX nebo Java, dále XML a softwarové nástroje pro provozní zařízení (Field Device Tool, FDT). Experti však také konstatovali, že v této oblasti je ještě mnoho nevyřešených sporných otázek a lze očekávat citelné snahy o prosazení obecných norem, především v oblasti architektury otevřených systémů.

„Válka sběrnic“ je podle názoru odborné skupiny ZVEI již minulostí. Nezasloužila se o to ani tak mezinárodní norma IEC 61158, jako spíše to, že zákazníci akceptovali, že existuje více různých druhů sběrnic, a dovedou využít jejich specifické přednosti pro různé oblasti aplikací. Ke smíru přispěl i dynamický vývoj ve vrstvě protokolů těchto sběrnic. Jenže se objevilo nové ohnisko sporů: průmyslový Ethernet. Je ještě možné, že jeho přijetí do oblasti průmyslových sběrnic proběhne hladce, ale mnohá firemní řešení, která se v oblasti průmyslového Ethernetu v poslední době objevují, vyvolávají pochybnosti o tom, že proces bude bez konkurenčních střetů.

Klidná situace je naproti tomu v oblasti programování průmyslové řídicí techniky. Jednotnou metodou pro programování se stala norma IEC 61131, která je v Evropě všeobecně přijata a používána.

Projekt NOAH, od nějž se očekávalo, že přinese standardizaci uživatelských rozhraní, rozhraní mezi přístroji a nástrojů a metod popisu na uživatelské úrovni provozních sběrnic, očekávání nenaplnil. Ačkoliv v roce 2000 skončil, jeho výsledky byly příliš nekonkrétní a k jejich využití v praxi je ještě daleko. Setkáme se s ním pravděpodobně až v další generaci přístrojů.

Silný vliv na možnosti integrace provozních přístrojů ve sběrnicích na úrovni provozu mají softwarové nástroje pro provozní zařízení (FDT). Jako standardní softwarové rozhraní pro přenos dat v systémech podporujících OLE (pracujících na bázi Microsoft Windows) se používá OPC. OPC výrazně zjednodušilo především integraci dat mezi dílčími automatizovanými systémy různých výrobců, která dříve byla v podstatě nemožná.

Jako klíčové pro vývoj v nejbližších letech byly označeny technologie XML, Ethernet a Linux. Záleží nyní na vývojových pracovnících a uživatelích automatizační techniky, aby kriticky zhodnotili přínos nových trendů a vybrali si z nich to, co se v oblasti automatizace osvědčí.

[Tisková zpráva ZVEI Pr049, červen 2001.]