Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Krátké zprávy

Automa 6/2001

ABB Automation prodává v ČR měniče frekvence po internetu

V rámci svého globálního programu obchodního využívání internetu zahájila ABB Automation prodej měničů frekvence řady Comp-AC po síti Internet též v České republice. ABB vychází ze skutečnosti, že měniče frekvence pro pohony malého výkonu jsou jednoduché elektrické součásti, které lze snadno koupit, instalovat a používat podobně jako např. rozběhové měniče (softstartéry) a stykače. Nabídka zahrnuje měniče frekvence řady Comp-AC pro střídavé asynchronní motory s výkonem od 0,12 do 37 kW a příslušné podpůrné služby, charakteristické okamžitým objednáním, přijatelnými platebními podmínkami a rychlou dodávkou. Součástí dodávky je návod s podrobnými instrukcemi pro instalaci i obsluhu měniče. Od zákazníka tudíž celý proces nákupu a implementace jednoduchého řízeného pohonu vyžaduje skutečně jen minimum námahy. Další fáze této služby, umožňující pohon Comp-AC zaplatit pomocí některé z běžných kreditních kart a doručit ho na určené místo během několika málo hodin, prozatím není v ČR zavedena.

[Tisková informace ABB s. r. o., Automation.]


Potřebují střední školy pomoc sponzorů?

V dubnu roku 2000 oslovila společnost AMiT spol. s r. o. 91 středních odborných škol s výukou automatizace a nabídla jim podporu při zbudování odborných učeben v rámci projektu „AMiTsys Junior“. Na výzvu odpovědělo a zaslalo požadované podklady překvapivě pouze 25 škol. Výsledkem projektu jsou čtyři kompletně vybavené učebny s automatizační technikou v ceně 425 000 korun a vyškolený personál. „Letošní rozpočet počítá s jednou učebnou za 100 000 korun a 25% slevou při nákupu dalšího vybavení nad rámec projektu, což je standardní sleva pro všechny školy,“ říká marketingový ředitel firmy Ing. Petr Kašík a ptá se „Proč vedení většiny středních škol nechce nebo si netroufá přijmout pomocnou ruku?“ Podrobnější tiskovou zprávu, včetně příslušných spojení, lze nalézt na webových stránkách společnosti AMiT.

[Tisková zpráva AMiT, 9. 5. 2001.]


Internet v zásuvce

Na veletrhu Systems 2001 (15. až 19. října 2001 v Mnichově) bude věnována velká pozornost také přenosu dat prostřednictvím elektrické rozvodné sítě nízkého napětí. Na 400 m2 představí novinky v této oblasti přibližně patnáct distribučních společností, výrobců přístrojů a zařízení a poskytovatelů služeb. V SRN je důležitým datem březen 2001, kdy německá spolková rada schválila příslušné vyhlášky o využití elektrorozvodné sítě pro komunikační účely a umožnila tak distribučním společnostem veřejně nabízet nejen elektrickou energii, ale i komunikační služby.

Rozvoj služeb v oblasti PLC (Power Line Communication) bude bouřlivý: např. ve švábském Kleinstadtu bude mít již v létě tohoto roku 7 500 rodin možnost připojit se přes elektrickou zásuvku na internet (rychlostí do 2 Mb/s!).

Připojení na internet je jen malá část toho, co může PLC nabídnout. Prostřednictvím elektrické sítě lze přenášet i hlas a multimediální aplikace. Významná je komunikace po elektrické síti také pro přenos dat, jež jsou využívána pro hospodaření s energií a pro řízení inteligentních budov a domácností. Není to zanedbatelný segment trhu s automatizačními prostředky: navíc se má (podle analytiků společnosti Frost & Sullivan) v následujících třech letech více než zdvojnásobit. Po elektrické síti se budou přenášet nejen data pro PC, faxy a telefony, ale i pro topení, klimatizaci, zabezpečení budovy nebo také pokyny pro lednici nebo kávovar, popř. jejich alarmová hlášení.

Zavítáte-li tedy do Mnichova na veletrh Systems 2001, nezapomeňte navštívit také PowerLine Area.

[Tisková zpráva Messe Mnichov.]


Zájem vystavovatelů o SPS/IPC/Drives roste

Veletrh elektrické automatizační techniky – systémů a komponent SPS/IPC/Drives 2001 se uskuteční v Norimberku ve dnech 27. až 29. listopadu 2001 za nebývale velkého zájmu vystavovatelů nejen z Německa. Již v dubnu byla překonána loňská čísla, v dosavadní historii veletrhu rekordní, tj. celkem 643 vystavovatelů na 33 400 m2 výstavní plochy ve třech halách. Veletrh SPS/IPC/Drives 2000 navštívilo asi 18 700 návštěvníků, z nichž 60 % bylo z řad konstruktérů, vývojových pracovníků a vyšších řídících pracovníků. Pro rok 2001 se pro účast na veletrhu již rozhodlo asi 50 nových firem a v Norimberku se v listopadu celkem očekává kolem 700 vystavovatelů. Aby vyhověli celkově větším požadavkům na výstavní plochu, přidali pořadatelé k dosavadním třem výstavním halám čtvrtou. Mezi budoucími vystavovateli jsou firmy ze všech oblastí oboru automatizace, od malých a středních až po vedoucí společnosti v oboru.

[Tisková informace MESAGO, duben 2001.]


Automatizace a energie z obnovitelných zdrojů

O tom, že se zásoby fosilních paliv jednou vyčerpají, už asi nikdo nepochybuje. O tom, že elektrárny spalující fosilní paliva produkují skleníkové plyny, které způsobují globální oteplování Země, je přesvědčen skoro každý. A konečně o tom, že by bylo možné ubývající fosilní paliva využívat mnohem užitečněji než jejich spalováním (např. jako surovinu v chemické výrobě), ví mnoho odborníků.

Je tedy třeba hledat nové zdroje energie. Své místo na této cestě má jistě i jaderná energetika, zejména ve své budoucí podobě. Před několika lety panoval názor, že úlohu zdrojů energie v celém rozsahu energetické spotřeby v budoucnosti plně převezmou obnovitelné zdroje. Nyní jsme střízlivější: tyto zdroje nepokryjí veškerou naši budoucí spotřebu, mohou však být zajímavým přínosem k energetickému hospodářství, zejména v menších regionech.

Získávání energie i její využívání by však měly být rozumné. Měly by se dít s maximální účinností a s co nejmenšími ztrátami. Přitom je nutně zapotřebí uplatnit automatickou regulaci, která by proces získávání energie co nejlépe ovládla.

Protože se mnozí čtenáři časopisu Automa k této problematice dostali nebo v budoucnosti ve své profesi mohou dostat, chceme je upozornit na zajímavou a užitečnou publikaci, která by jim mohla pomoci se v oblasti orientovat. Je to kniha Obnovitelné zdroje energie, kterou zpracoval tým autorů pod vedením doc. RNDr. Miroslava Cenka, CSc.

Přináší soudobé poznatky o principech a technických řešeních využití jednotlivých obnovitelných zdrojů energie. Zahrnuje i ekonomické a legislativní aspekty této problematiky. V závěru uvádí přehled firem a organizací, které se zabývají výrobou, prodejem, servisem nebo poradenstvím v oboru obnovitelných zdrojů.

Kniha je určena všem zájemcům o energetiku obnovitelných zdrojů, těm, kteří uvažují o realizaci některého z řešení uvedených v knize, ale i těm, kteří budou řešit automatické ovládání procesů při výrobě energie z obnovitelných zdrojů. Knihu vydalo nakladatelství FCC Public s. r. o., Praha, v roce 2001. Má 208 stran, 80 obrázků a 33 tabulek.

Ing. Bronislav Berounský


XML Schema doporučením W3C

Konsorcium pro standardizaci sítě web (World Wide Web Consortium – W3C) vydalo jako své doporučení tzv. XML Schema, které definuje společné slovníky značek a strukturu dokumentů zapsaných v jazyce XML (eXtensible Markup Language) a používajících tyto slovníky, a to včetně příslušné významové stránky. Vydání dokumentu jako doporučení W3C znamená, že specifikace XML Schema je ustálená, přispívá k interoperabilitě webu a je již posouzena členskou základnou W3C, která je zastáncem jejího přijetí akademickými, průmyslovými i badatelskými komunitami a bude tuto snahu podporovat. Po více než dvou letech vývoje a ověřování v praxi představuje XML Schema velmi podstatnou část XML ve směru plného využití jeho možností. Tím, že zavádí datové typy, zvyšuje výkonnost XML a jeho užitnou hodnotu pro vývojáře systémů elektronického obchodování, autory databází a vůbec každého, kdo pracuje a manipuluje na webu s velkými objemy dat. Zdokonalená integrace s XML Namespaces dále zjednodušuje definování prvků a atributů v dokumentech určitého typu a potvrzování platnosti dokumentů složených z částí založených na různých schématech (viz také www.W3.org/xml).

[ARC News, 4. 5. 2001]


Průmyslový Ethernet: Kuka Robots volí duální strategii

Společnost Kuka Robots, třetí největší výrobce průmyslových robotů ve světě, oznámila, že se rozhodla zrušit své aktivní členství v organizaci IDA (Interface for Distributed Automation Group) a jejím cílem nadále bude sledovat ve vztahu k průmyslovému Ethernetu svou vlastní duální strategii – bude používat obě řešení, podle IDA i ProfiNet firmy Siemens. Skutečnost, že sdružení uživatelů sítě Profibus (Profibus Nutzerorganisation e. V. – PNO) odmítlo spolupracovat na společném vývoji průmyslového Ethernetu, bude nevyhnutelně mít podle vedoucích představitelů firmy Kuka za následek problémy s kompatibilitou. Kuka tudíž nevstoupí do žádné organizace podporující jedno určité řešení průmyslové sběrnice, zůstane však členem IAONA (Industrial Automation Open Networking Alliance). Podle analytiků z konzultační společnosti ARC je oznámené rozhodnutí důkazem, že finální výrobci jako Kuka ztrácejí trpělivost s dodavateli, kteří se nedokáží dohodnout na spolupráci na jednotném řešení průmyslového Ethernetu. S rýsujícím se vznikem dvou uskupení, soupeřících v nové “válce sběrnic”, nemá Kuka navybranou než zachovat neutralitu a podporovat ve svých výrobcích obě řešení. Bude tomu tak bez ohledu na větší náklady na vývoj a na problémy, které budou mít uživatelé s nekompatibilitou zařízení tam, kde měl být v továrně Ethernet podle jediného univerzálního standardu.

[ARC News, 4. 5. 2001.]


B&R členem IAONA Europe

Rakouský výrobce automatizační techniky Bernecker & Rainer (B&R), reprezentovaný u nás společností B&R automation, spol. s r. o., je od 1. dubna 2001 členem Industrial Automation Open Networking Alliance (IAONA). IAONA je nadnárodní sdružení předních výrobců automatizační techniky, které se prezentuje jako otevřená platforma pro využití protokolu TCP/IP a sítě Ethernet v celé oblasti průmyslových procesů a automatizace továren. Současným příspěvkem firmy B&R je firemní protokol Ethernet Powerlink [Automa č. 3/2001], založený na rychlém Ethernetu (Fast Ethernet), jako řešení komunikace v reálném čase, jež je použitelné pro velmi rychlou a deterministickou výměnu dat ve všech oblastech automatizační techniky. V této souvislosti, a také s ohledem na plánované rozšíření funkčních schopností protokolu Ethernet Powerlink, má firma B&R za to, že IAONA, jako platforma nezávislá na konkrétním výrobci, má ideální předpoklady k tomu, aby přinesla řešení výhodná pro všechny uživatele.

[B&R News, 27. duben 2000.]


Zájem o PLC dále poroste

Obrat na světovém trhu s programovatelnými automaty (Programmable Logic Controller – PLC) překročil v roce 2000 částku 6,2 miliardy USD. Do konce roku 2005 dosáhne objemu většího než 7,3 miliardy USD, a poroste tedy meziročně v průměru o 3,4 %, jak uvedla na jaře roku 2001 revidovaná studie poradenské společnosti ARC s názvem PLC Worlwide Outlook, Market Analysis & Forecast through 2005. Studie dále konstatuje, že po deseti letech slučování a vzájemných akvizic firem je 90 % světového trhu s PLC ovládáno jen velmi málo početnou skupinou dodavatelů a že éra těchto změn přitom pravděpodobně nekončí. Přední výrobci staví mimo své mateřské země velké výrobní podniky, které podporují technicky i zpřístupněním globální prodejní sítě.

Flexibilnější, kvalitnější, levnější a rychleji dodávané výrobky patří stále k žádaným, bez ohledu na měnící se ekonomické podmínky. S cílem získat větší podíl na trhu nabízejí výrobci otevřené platformy a propojitelnost, vestavěné webové technologie, dokonalejší vývojové nástroje a mnohostranné služby. S růstem instalovaného výpočetního výkonu rostou funkční schopnosti PLC všech výkonnostních tříd, z nichž nižší pronikají do oblastí dříve vyhrazených výkonnějším typům. Nicméně přes výslednou erozi cen obrat na trhu zvolna poroste. Někteří výrobci se soustřeďují na náročné aplikace s trojnásobnou redundancí pro bezpečnostní systémy a jiné kritické řídicí aplikace, jiní zase na malé nenáročné aplikace, spočívající v náhradě jednoduchých spínačů a relé. Analytici ARC očekávají v příštích pěti letech výrazný růst počtu vyrobených PLC typů nano a mikro. Cílovými aplikačními oblastmi budou zejména obalová technika, výroba elektroniky a polovodičů, produktovody, automatizace v budovách a oblast řízení spojitých procesů.

[ARC News, 13. 4. 2001.]Jaké a kde se používají PLC?

Časopis Control Engineering, USA, zkoumal zkraje roku 2001 situaci v odvětví programovatelných automatů (Programmable Logic Controller – PLC). Cílem průzkumu bylo zjistit podíl různých typů PLC v aplikacích a současné hlavní aplikační oblasti a vztah PLC k jiným řídicím systémům. Na otázky opovědělo celkem 276 čtenářů, z nichž 74 % doporučuje, specifikuje a nakupuje PLC pro použití ve firmě, kde jsou zaměstnáni, a 16 % jich dělá totéž u finálního výrobce (tj. pro použití ve výrobcích dál prodávaných pod jeho značkou). Analýzou odpovědí bylo zjištěno, že (respondenti měli za úkol vyznačit všechny relevantní možnosti):

  • měřeno počtem vstupů a výstupů (I/O) se nejčastěji (80 % firem respondentů) používají malé PLC typu mikro (do 128 I/O); střední PLC (128 až 512 I/O) se používají v 70 % a velké (více než 512 I/O) ve 41 % firem respondentů;

  • hlavními aplikačními oblastmi PLC jsou řízení strojů (uvedlo 87 % respondentů), řízení spojitých procesů (58 %), pohybu (40 %), řízení dávkových výrob (26 %), diagnostické účely (18 %) a popř. jiné (3 %);

  • nejvíce firem pracuje s analogovými moduly I/O (91 % respondentů), následují diskrétní (81 %), komunikační (62 %), rychlé čítače (44 %) a PID moduly (43 %);

  • do budoucna uvažují respondenti o PLC s větším počtem vzdálených I/O (40 %), větším počtem zásuvných modulů (37 %), moduly I/O propojenými s PC (29 %) a o větším počtu mikroPLC (26 %).

[CEE, April 2001.]