Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Krátké zprávy

Automa 2/2001

(sk)

Fisher-Rosemount nabídne kompletní měření průtoku na dálku

Společnosti Fisher-Rosemount (FR) a Aurion Technologies (AT) spolupracují s cílem nabídnout na trhu s technikou pro řízení technologických procesů rozvinutou internetovou službu v oblasti měření průtoku. Podle záměru se AT stane výhradním poskytovatelem webového systému pro sběr a prezentaci dat z elektronických počítačů průtoku a telemetrických jednotek (Remote Telemetry Units – RTU) od FR, včetně její nové řady průtokoměrných zařízení EFM (Electronic Flow Measurement) schopných komunikovat po internetu prostřednictvím služby www (world wide web). Fisher-Rosemount začne nabízet tzv. eFlow – kompletní webovou službu v oblasti měření průtoku. Ta je založena na třech pilířích: provozních elektronických průtokoměrech FR pro měření průtoku zemního plynu, přenosové službě firmy AT, která na dálku odečte provozní údaje, uloží je a umožní jejich prezentaci v bezpečném a jednoduše použitelném formátu na internetu, a kompletní nabídce technických provozních služeb využívající celosvětovou prodejní síť FR. Jde o jeden z mnoha kroků, kterými FR rozšiřuje a zkvalitňuje svou nabídku pro oblast distribuce zemního plynu poté, co v roce 1999 převzala firmu Daniel Industries. Společná nabídka webových průtokoměrů FR a monitorovacích služeb od AT je určena zejména pro provozovatele rozlehlých plynovodných sítí, obepínajících nyní celé kontinenty. Řešení s přenosem dat po internetu, které výrazně snižuje potřebu cestovat k instalovaným měřidlům a umožňuje včas detekovat případné problémy, je dostupné i malým nezávislým těžním společnostem. Očekává se, že v blízké budoucnosti bude nabídnuta obousměrná komunikace přímo s provozními průtokoměry, rozmístěnými v těžebních místech a plynovodné síti.

[ARC News, 1. 12. 2000.](ControlTech)

Dny nové techniky

Ve dnech 21. a 23. února 2001 se na půdě Elektrotechnické fakulty ČVUT Praha, Technická 2 (21. 2., učebna č. 135), a Fakulty elektroniky a informatiky VUT Brno, Technická 8 (23. 2., učebna č. T225), uskuteční odborný seminář Dny nové techniky. Na semináři představí pracovníci firmy ControlTech v několika přednáškách novinky z produkce společnosti Rockwell Automation (RA) a nové služby jejího distributora v ČR, firmy ControlTech. V přednáškách, které budou zahájeny vždy v devět hodin, budou účastníci informováni o nových řídicích systémech (FlexLogix, CompactLogix, DriveLogix atd.), frekvenčních měničích PowerFlex 70, PowerFlex 700, měničích vysokého napětí PowerFlex 7000, operátorských panelech, bezpečnostních produktech GuardMaster, DCS ProcessLogix atd. Přednášky zahrnou i novinky z oblasti softwaru a výrobků pro nízká napětí. Kromě produktů RA bude představena i nová řada systému Fast Track pro bezkontaktní rádiovou identifikaci Escort Memory Systems. Svoji účast na semináři, popř. bližší informace je možné získat na www.controltech.cz nebo přímo v sídle společnosti (tel. 0321/74 20 11).[CiA PR, 20. prosince 2000.]

CAN TTC workshop a 8. iCC

CAN in Automation (CiA), mezinárodní sdružení uživatelů a výrobců průmyslového komunikačního systému CAN (Controller Area Network), pořádá 15. března 2001 poblíž Frankfurtu nad Mohanem workshop zaměřený na aplikaci komunikace řízené událostmi (Time-Triggered Communication – TTC) v systému CAN. Toto pracovní setkání bude vedeno v angličtině. Je určeno pro konstruktéry systémů se sběrnicí CAN. U účastníků se předpokládá základní znalost této sběrnice. Současně CiA oznamuje, že 8. mezinárodní konference CAN (international CAN Conference – iCC) se uskuteční v Las Vegas v USA ve dnech 3. až 5. prosince 2001. Konference tematicky pokryje veškeré oblasti aplikace CAN, implementace CAN, komunikační protokoly vyšších vrstev založené a CAN i výzkumné práce týkající se CAN. Návrhy referátů lze zasílat do 1. března 2001. Kontaktní adresy jsou headquarters@can-cia.org a http://www.can-cia.org(sk)

ABB Automation se opírá o internet

Společnost ABB Automation v listopadu roku 2000 ohlásila, že vytváří elektronický portál, který v režimu on-line nabídne širokou škálu opravárenských služeb. Služba založená na internetu umožní zákazníkům objednávat a následně sledovat opravy vykonávané podle postupů certifikovaných výrobcem více než 14 000 výrobků podporovaných v síti ABB Logistics & Repair Network. Služba byla uvedena do provozu v USA na přelomu roku 2000 a 2001. K realizaci portálu byla vybrána firma Ultryx se sídlem v Columbusu, Ohio. Již v červnu roku 2000 oznámila ABB, že tamtéž otevřela globální certifikované opravárenské středisko. Jde o první ze tří strategických středisek tohoto druhu, která mají být postupně otevřena v Severní Americe, Evropě a Asii.

Současně spustila divize ABB Utility Automation jako všestranný informační zdroj a kontaktní místo pro obor energetiky internetový portál s názvem www.poweronline.com. Portál, vyvinutý ve spolupráci se společností VerticalNet, poskytne zákazníkům z oblasti elektroenergetiky možnost rychle získávat informace o široké škále řešení a služeb nabízených společností ABB a analyzovat jejich výhodnost. Společnost ABB chce od zákazníků získat zpětnou odezvu pro lepší usměrňování vývoje svých výrobků tak, aby co nejlépe plnily požadavky průmyslu. Cílem je soustředit ohromný objem znalostí nashromážděných v ABB při vývoji a implementaci automatizačních řešení pro spalování fosilních paliv, kogenerační výrobu tepla a elektřiny, spalování odpadu, pro hydroelektrárny a podnikové elektrárny do webových informačních center, z nichž bude moci těžit celý tržní segment elektroenergetiky.

[ARC, 11 a 12/2000.](Siemens)

Změna ve vedení Siemens s. r. o. A&D AS

Od 1. února 2001 bude dosavadní ředitel obchodního úseku Automation & Drives (A&D) průmyslová automatizace Ing. Josef Kolář pověřen novými úkoly a příští dva roky bude působit v rámci koncernu Siemens v zahraničí. V jeho dosavadní funkci jej po dobu jeho nepřítomnosti nahradí pan Werner Pömmerl, který se doposud zabýval problematikou automatizační techniky a projekty v oblasti procesní automatizace spojené s procesními systémy PCS7.

Ing. Kolář působil dlouhá léta v oblasti řídicích systémů a pohonů pro obráběcí stroje, poté se zabýval problematikou automatizace technologií budov a v posledních letech vedl subdivizi průmyslové automatizace (Simatic).(Bk)

Řízení pohybů pomocí karty PCI

Firma Baldor uvedla v prosinci 2000 na trh modul NextMove PCI, jenž je určen pro řízení pohybů a založen na počítačové sběrnici PCI. Celý balík, který se skládá ze softwaru, uživatelské příručky, kabelů, hardwaru pro řízení pohybů a jednotky I/O rozhraní, umožňuje na platformě Windows programovat celou škálu pohybových úloh.

Obr. 1.

NextMove PCI má podobu počítačové desky v krátkém formátu PCI. V základní verzi dovoluje řídit osm os, s využitím přídavného modulu až dvanáct os. Čtyři osy mohou být řízeny v uzavřené regulační smyčce s dobou obnovy dat 125 µs. Ostatní osy mohou být řízeny v otevřené smyčce s maximální frekvencí inkrementů 3 MHz.

Deska obsahuje dvacet digitálních vstupů, které uživatel může naprogramovat podle požadavků řešené úlohy. Čtyři vstupy z nich se vyznačují extrémní rychlostí zachycení polohy (200 ns). K dispozici dále jsou čtyři čtrnáctibitové výstupy DAC se zpětnou vazbou pomocí inkrementálních snímačů. Dvanáct digitálních výstupů lze konfigurovat jako pnp nebo npn. Využít lze také dvanáct analogových výstupů. Další I/O je možné připojit pomocí sběrnice CAN.

NextMove PCI se programuje prostřednictvím softwaru Mint v4. Tento software je určen k snadnému navrhnutí pohybových úloh. Je spouštěn přímo v modulu řízení pohybů, který pro tento účel obsahuje potřebný překládač. Mint je kompatibilní s jazykem C. Knihovny podprogramů pro Mint v jazyku C jsou k dispozici v běžně rozšířených vývojových prostředích, např. Visual Basic, Visual C a Delphi.

[Tisková informace Baldor Motors and Drives, 5. 12. 2000.](Bk)

Elektronická relé pro bezpečnostní aplikace

Firma Pilz uvedla na trh novou generaci bezpečnostních relé: elektronická relé PNOZelog. Při jejich vývoji navázala na zkušenosti s konstrukcí klasických elektromechanických bezpečnostních relé řady PNOZ. Nová relé však mají navíc výhody elektronických komponent: dlouhou životnost a velkou spolehlivost díky tomu, že v relé nejsou žádné mechanické díly, které by se mohly opotřebit nebo zničit, a příznivou cenu.

Relé PNOZelog obsahují dva procesory. Mají redundantní architekturu. Disponují funkcemi vlastní diagnostiky, testy funkce a kontrolou napájení.

Příkladem relé řady PNOZelog je PNOZ e1p. U tohoto relé lze volit automatické nebo manuální nastavování výchozího stavu (reset). Má dva výstupy a jeden pomocný vstup realizované polovodičovými prvky. Volitelně jej lze vybavit detekcí zkratu vstupů a vlastní detekcí. Relé je možné používat v aplikacích kategorie nebezpečnosti 2, 3 a 4 podle normy EN 954-1. Typickými příklady aplikací jsou např. nouzové vypínače (s automatickým i ručním resetem), bezpečnostní spínače na kryty strojů (opět s automatickým i ručním resetem; je možné aplikovat i automatické testování funkce při zapnutí přístroje), tlakové podložky (stroj lze spustit jen tehdy, stojí-li obsluha na podložce, nebo jej naopak v tomto okamžiku spustit nelze) nebo světelné zástěny, volitelně i s vlastní diagnostikou.

Uživatelé kromě technických parametrů ocení i to, že jde o univerzální prvek s bohatými funkčními možnostmi. Není tedy nutné udržovat rozsáhlý sklad specializovaných náhradních dílů. Relé nevyžaduje žádnou údržbu a díky dlouhé životnosti se prodlužují lhůty mezi servisními prohlídkami celého zařízení.

[Pilz Newsletter, prosinec 2000.](sk)

Zastřeší IAONA vývoj průmyslového Ethernetu?

Zájem o spolupráci při vývoji průmyslové varianty sítě Ethernet (Industrial Ethernet) projevily podepsáním dohody o společném zájmu Industrial Automation Open Networking Alliance (IAONA), OpenDevice Vendor Association (ODVA) a konsorcium Interface for Distribution Automation (IDA). Všechny tyto skupiny jsou zastánci použití Ethernetu a komunikace založené na internetu v průmyslové automatizaci. Cílem dohody je navzájem sladit různá řešení průmyslového Ethernetu, dosáhnout potřebných funkčních schopností sítě a zajistit vzájemnou zaměnitelnost produktů různých výrobců (interoperability). V roce 2001 začne pracovat společná pracovní skupina. Jejím úkolem je prostudovat možnost společných řešení zaměnitelnosti produktů metodou plug and play, adresace, popisů zařízení, zálohování a obnovení funkceschopnosti, diagnostiky sítě, webové technologie a testů shody. Aliance IAONA bude působit jako neutrální zastřešující organizace, která bude publikovat dosažené výsledky v podobě standardů IAONA. Analytici ARC k tomu dodávají, že se očekává, že tato nová spolupráce zamezí vzniku implementačních bariér v oblasti průmyslových ethernetových sítí. Skutečnost, že IAONA je již nyní podporována mnoha výrobci i zájmovými sdruženími působícími v oboru průmyslových komunikačních sběrnic, by měla přinést spojení úsilí při řešení společných problémů s jasným cílem – odstranit odlišnosti mezi protokoly. Rozhodnou-li se k IAONA připojit i zbývající organizace působící v oblasti průmyslových sběrnic, mohlo by být na dohled ukončení stavu v poslední době ve světě nepokrytě označovaného jako „válka sběrnic“ (fieldbus war).(sk)

Honeywell pro optimalizaci rozvodů páry v závodě

Divize Hi-Spec Solutions společnosti Honeywell uvedla na trh svou softwarovou aplikaci Advanced Steam Management, jež je určena pro energetické bloky s několika turbínami a současnou dodávkou páry pro technologické účely. Aplikace napomáhá zvýšit výrobu elektrické energie až o 2 % při současném zlepšení účinnosti bloku. Rozděluje co nejefektivněji páru mezi jednotlivé turbínové stupně a odlehčovací a odfukovací ventily. Úspor se dosahuje menší spotřebou paliva a zvenku nakupované energie. Aplikace stabilizuje tlak páry vstupující do turbín i do technologických zařízení v závodě, která ke své činnosti potřebují páru. Stabilní a optimalizovaný stav celého systému rozvodu páry je vypočítáván každých několik sekund. Stabilní tlaky v systému znamenají menší náklady na palivo spalované v kotli, větší účinnost turbín a stabilnější technologické procesy.

[ARC, 22. prosince 2000.](Bk)

Hlasové ovládání pro zařízení skladů

Obsluha skladu se často setkává s problémem, kdy musí oběma rukama manipulovat s materiálem a přitom ovládat zařízení skladů, zadávat data do terminálu nebo číst dokumenty. Zatímco dříve bylo možné tyto činnosti vykonávat najednou nebo k nim byli třeba dva pracovníci, v současné době existuje řešení: hlasové ovládání RxP™ firmy Syvox. Toto řešení vytváří předpoklady pro hladký a bezpečný průběh logistických operací ve skladech a distribučních centrech.

Práce s RxP je velmi jednoduchá a obsluha se ji velmi rychle naučí. Hlasem ovládané terminály jsou prostřednictvím radiofrekvenční sítě připojeny na počítač. Volně se pohybující pracovníci s tímto počítačem „mluví“ pomocí mikrofonu a sluchátek. Počítač vykonává zadané úkoly, např. zaznamenává data, aniž by pracovník použil klávesnici a obrazovku. Počítač se nemusí učit rozpoznávat řeč jednoho určitého pracovníka. Speciální technologie rozpoznávání hlasu SpeechNet™ funguje i tehdy, mluví-li operátor odlišným akcentem nebo je-li jeho hlas ovlivněn stresem nebo nachlazením.

Díky Syvox Enterprise Messaging Interface (SEMI) může být RxP začleněn do většiny moderních počítačových systémů.

[Tisková zpráva Europe Starting Point s. r. o.](sk)

Trh s logistickými systémy poroste ročně o 43 %

Celosvětový trh s logistickými systémy, na kterém se v roce 2000 prodalo softwaru a služeb za asi 165 mil. USD, vzroste na šestinásobek a koncem roku 2005 dosáhne ročního obratu 1 mld. USD, což znamená složený roční přírůstek vyšší než 43 %. Přitom neexistuje dodavatel, který by globální logistiku pokrýval jako celek. Někteří se specializují na optimalizaci, zatímco jiní poskytují infrastrukturu nezbytnou pro efektivní spolupráci. V některých případech se dodavatelé navzájem vidí jako doplňky a zakládají spojenectví. To jsou některé ze závěrů studie Global Logistic Solution Worldwide Outlook, právě vydané agenturou pro výzkum trhu ARC (Automation Research Company). Autor studie, samostatný analytik ARC A. Gonzalez, k tomu dodává, že tradičním cílem logistiky, zejména v dopravě, bylo snížit náklady. Přestože tento cíl zůstává, stává se logistika pro společnosti strategickou zbraní. Na současném trhu, kdy stále více produktů má charakter zboží, nelze dále konkurovat pouze cenou nebo vlastnostmi produktu. Kupující se rozhodují podle nabízených služeb. Naplnit zákazníkova očekávání je tudíž věcí logistiky. Zisky v budoucnosti ponese schopnost dosahovat perfektní metriky zakázky (správný produkt ve správném množství ve správný čas a správně vyúčtovaný). Tržní prostředí je přitom stále složitější. Společnosti objednávají zboží a prodávají své výrobky po celém světě prostřednictvím prodejních míst, výměnných služeb, portálů apod., které před několika málo lety neexistovaly. Nové obchodní kanály spolu s potřebou spolupracovat se stále většími počty obchodních partnerů celkem pochopitelně vedou k potřebě globálních logistických řešení (Global Logistics Solutions – GLS) a k překotnému růstu trhu s nimi.

[ARC News, 5. ledna 2001.](ed)

Bezdrátový systém terminálů pro sběr dat

Bezdrátový systém PiccoLink se skládá z přenosného rádiového terminálu RF600, vybaveného snímačem čárového kódu, který komunikuje prostřednictvím základní jednotky (nebo jednotek) s hlavním systémem. Aplikační programy běží na hostitelském počítačovém systému. Přenosný terminál RF600 pracuje jako bezdrátová klávesnice, displej a snímač čárového kódu. Tato architektura odstraňuje potřebu používat programovatelné terminály a značně zjednodušuje vývoj aplikačních programů.

Terminál RF600 je uzpůsoben pro ovládání jednou rukou. Je v něm vestavěn laserový snímač pro snímání všech běžných čárových kódů ze vzdálenosti 60 až 700 mm. Rádiový přenos dat je sedmikanálový (433,60 až 434,40 MHz) a v Evropě jej lze provozovat bez povolení. Terminály komunikují se základní jednotkou na vzdálenost až 500 m (ve volném prostoru).

Základní jednotka D05BS je komunikační bránou mezi terminálem RF600 a hostitelským systémem. Může být připojena k sériovému rozhraní PC nebo k síti.

Systém PiccoLink lze jednoduše začlenit do 32bitových aplikací pracujících pod Windows. K tomu slouží PLServer, komponenta ActiveX, která zajišťuje komunikaci mezi terminály RF600 a hlavním aplikačním programem na hostitelském počítači. Komponenta PLServer umožňuje využít pro vývoj aplikačního programu libovolné vývojové prostředí podporující ActiveX (Visual Basic, Visual C++, Excel, Access, FoxPro, Delphi atd.).

http://www.vvvsystem.cz
e-mail: info@vvvsystem.cz
tel. 047/274 43 50(ed)

Průmyslové počítače pro manipulační vozíky

Počítače VRC 6940 s rádiovou komunikací od firmy Symbol Technologies jsou určeny pro práci v extrémních teplotách v nejnáročnějším průmyslovém prostředí. Montují se přímo na vysokozdvižné nebo manipulační vozíky. Operátor může prostřednictvím bezdrátové sítě v reálném čase sdílet data s podnikovým informačním systémem. Zvyšuje se tak produktivita práce, neboť po bezdrátové síti mohou být operátorovi zasílány aktuální pokyny pro další činnost, aniž by musel opustit vozík.

Obr. 2.

Největší výhodou počítačů VRC 6940 je jejich odolnost: krytí IP65, pracovní teploty –30 až + 50 °C, vysoká odolnost proti vibracím a otřesům. VRC 6940 se upevňuje přímo k vozíku a využívá i jeho napájení. Napájecí stejnosměrné napětí se může pohybovat v rozmezí 12 až 60 V. Počítač je vybaven třemi krytými konektory pro připojení napájení, datového kabelu RS-232 a externího snímače čárových kódů.

Počítače VRC 6940 obsahují integrovaný radioadaptér pro zapojení do bezdrátové sítě. Bezdrátová síť Spectrum24 (2,4 GHz) je schválena ČTÚ pro používání v ČR.

Počítač je vybaven displejem o velikosti 8 řádků × 40 sloupců, který je dobře viditelný i v temných prostorách, a alfanumerickou klávesnicí.

VRC 6940 je založen na architektuře terminálů Symbol řady 3000/6000 a je pro něj k dispozici řada aplikačních programů nebo lze snadno vyvinout software na zakázku (operační systém DR DOS). K dispozici jsou také standardní terminálové emulace IBM 3270/5250 a VT 100/220.

e-mail: info@kodys.cz
www.kodys.cz
tel. 02/33 35 75 59(Bk)

Informační technologie na veletrhu Hannover Messe

Hannover Messe, jeden z největších a nejvýznamnějších světových průmyslových veletrhů, se stále více orientuje na obor automatizace výroby. V rámci tohoto oboru se rozšiřuje i nabídka informačních technologií a softwaru pro průmyslové aplikace. Již v loňském roce byl tento obor zastoupen mnoha významnými firmami. Vzpomeňme v této souvislosti na iniciativu Software Drives my Business, úspěšnou společnou akci firem Compaq, Microsoft, SAP a Wonderware (AUTOMA č. 1/2000, s. 8). Řešení z oblasti průmyslových informačních technologií však nabízely také firmy, jejichž oborem nejsou jen vývoj a dodávky softwaru, ale komplexní automatizační projekty. Za mnohé jmenujme např. Siemens.

Průmyslové informačním technologie budou na Hannover Messe zastoupeny i letos, ve dnech 23. až 28. dubna 2001, a to v ještě větší míře než v loňském roce. Odpovídá to zvětšující se poptávce po aplikacích informačních systémů, telekomunikací a nových médií. Žádný jiný segment trhu se nerozvíjí tak bouřlivě jako právě tento. Například software ve výrobních zařízeních lze v současném době již běžně konfigurovat pomocí e-mailů, aktuální stav zařízení lze nalézt na jeho webové stránce a hlášení o mimořádné události se automaticky odešle na určený mobilní telefon.

Jak pronikají do průmyslové automatizace telekomunikační technologie? Průmyslové sběrnice jsou v moderním závodě často realizovány právě postupy známými z telekomunikační techniky. Například pro přenos dat se stále více používají radiomodemy. Rádiové spoje nevyžadují instalaci kabelů, lze je bez problému umístit i na mobilní objekty a problémy nečiní ani přestavění technologie při změně nebo modernizaci výroby.

Velkým požadavkem moderních informačních technologií nejen v průmyslu je, aby navzájem spolupracovaly systémy pracující na různých platformách: Unix, DOS, Windows, Linux atd. Zde zůstává před integrátory systémů ještě velký kus práce.

Bylo zvykem za informačními technologiemi a softwarem do Hannoveru jezdit především na veletrh CeBit, který se koná několik týdnů před Hannover Messe (22. až 28. 3. 2001). V současné době je však i na Hannover Messe možné nalézt software pro konstrukci, projektování, návrhy zařízení, výrobu, logistiku, skladování a další obory. V průmyslu je více než jinde kladen důraz na standardizaci softwarových rozhraní a funkcí.

Čím se liší nabídka průmyslových informačních technologií a softwaru na Hannover Messe od nabídky na CeBitu? Především tím, že CeBit je určen pro vývojové pracovníky a systémové administrátory, naproti tomu nabídka na Hannover Messe se soustředí především na uživatele, kteří se na ploše 10 000 m2 v halách 14 a 15 budou moci seznámit s produkty více než 300 vystavovatelů. Ti jim předvedou např. systémy řízení podniku (ERP), systémy plánování a řízení výroby (PPS), softwarové komponenty, software pro vestavné aplikace, nástroje pro komunikaci, pro správu informačních systémů sítí a pro předávání dat, datové sklady pro průmyslové aplikace atd.

Spojení na české zastoupení Hanover Messe je v inzerátu na protější straně.

[Tisková zpráva Hannover Messe 035-2001.](Conec)

Kombinované konektory D-Sub

Kombinované konektory D-Sub firmy Conec přinášejí konstruktérům elektrotechnických zařízení mimořádně široké možnosti montážních uspořádání. V jediném konektoru mohou být kombinovány signálové, vysokonapěťové, vysokoproudové i koaxiální kontakty.

Obr. 3.

Kontakty pro signály mohou být přímé nebo úhlové, s letovacím kalíškem, v provedení Wire Wrap nebo Crimp. K dispozici je 21 variant signálových kontaktů.

Vysokoproudové kontakty pro maximální proudy od 10 do 40 A jsou stejně jako signálové kontakty přímé nebo úhlové, s letovacím kalíškem nebo v provedení Crimp.

Koaxiální kontakty v provedení 50 nebo 75 W jsou vyráběny pro různé typy kabelů i desky plošných spojů.

Všechny varianty lze dodat i s předstižnými kontakty. Na zakázku je možné vyvinout i speciální provedení kontaktů. Pestrý sortiment je doplněn nabídkou krytek z různých materiálů a různých konstrukcí.

Podrobnější údaje lze získat v katalogu, jejž si lze vyžádat na adrese firmy:

Conec, s. r. o.
Loučka 119
763 25 Újezd
tel.: 0636/35 01 32, 35 06 18
fax: 0636/35 01 34
e-mail: conec@conec.cz
www.conec.cz(Bk)

Termotiskárna Z4M do průmyslového prostředí

Zebra Technologies Corp. je světově známým výrobcem tiskáren čárových kódů. V říjnu loňského roku uvedla na trh nový typ termotiskárny, která je složena z tlakově odlitých kovových dílů. Tiskárna je určena pro velké objemy tisku. Má široké možnosti připojení. Její velkou předností je i relativně nízká cena.

„Naši zákazníci od nás požadovali spolehlivou a odolnou průmyslovou tiskárnu s cenou nižší než 1 700 USD, a my jsme na tento požadavek reagovali nabídkou tiskárny Z4M, které má výborné parametry, je celá z kovu a má nízkou cenu,“ řekl zástupce oddělení nových výrobků Bob Samuel. „Z4M je první tiskárna v této třídě s rychlostí tisku 10 palců za sekundu, s výkonnou elektronikou zajišťující vynikající výkon, a co je nejdůležitější, s kvalitou, jež odpovídá vysokému standardu, který zákazníci od výrobků Zebra očekávají.“

Obr. 4.

K připojení tiskárny lze použít softwarový nástroj ZebraLink. ZebraLink není určen jen k zajištění komunikace mezi nadřazeným zařízením a tiskárnou, ale i k jejímu ovládání a monitorování její činnosti. Výrazně omezuje prostoje při instalování tiskárny, detekci případných chyb a jejich odstraňování.

ZebraLink dovoluje tisknout údaje z různých zdrojů a naopak z tiskárny ovládat některá připojená periferní zařízení. Díky softwarovému profilu ZebraLink lze tiskárnu Z4M, stejně jako kteroukoliv jinou tiskárnu vybavenou tímto softwarem, velmi snadno nainstalovat ať už k samostatnému počítači nebo jako síťovou jednotku. Autorizovaní systémoví integrátoři jsou schopni k tiskárně dodat knihovnu s emulátory jazyků pro celou řadu systémů tisku čárových kódů, takže uživatel může tuto tiskárnu nainstalovat beze změn systému nebo stávajících jazyků pro tisk.

Z4M je vestavěna do tlakově odlitého kovového rámu. Přesné tlakové odlitky jsou použity i pro konstrukci tiskového mechanismu a krytu. Proto má tiskárna neobyčejně dlouhou životnost.

Ovládání tiskárny je velmi vstřícné k uživateli. Tiskárna je vybavena funkcemi automatické kalibrace délky štítku, automatického nastavení podávače štítků, barevně rozlišenými zarážkami a automatickým nastavením napájecího napětí. To vše přispívá k tomu, že se operátor nemusí dlouze školit a nemusí experimentovat s tiskárnou, než se mu podaří vytisknout štítek tak, jak potřebuje. Z čelního ovládacího panelu s displejem LCD lze tiskárnu kompletně nastavit.

Tiskárna s rozlišením 203 dpi má standardní paměť flash memory, do níž lze uložit údaje o formátech štítků pro opakovaný tisk, řezy písma a potřebný firmware. Tiskárnu je možné dodat i s rozlišením 300 dpi. S takovou tiskárnou lze bez problémů tisknout grafické symboly, malé řezy písma a 2D čárové kódy.

[Tisková zpráva Zebra Technologies Corp., říjen 2000.](Bk)

Snímač čárového kódu pro nejnáročnější aplikace

Průmyslový snímač čárového kódu DS8100 firmy Datalogic vyhoví i v nejnáročnějších průmyslových aplikacích. Jeho vynikající vlastnosti, jichž dosahuje díky patentovaným technologiím a postupům, z něj činí jeden z nejvýkonnějších snímačů na trhu.

Obr. 5.

Snímač dokáže sejmout 2 000 čárových kódů za sekundu a sejmuté údaje předat nadřazenému počítači nebo do sítě pomocí sériového rozhraní či napojení na průmyslovou sběrnici. Díky technologii ASTRA™ (Automatically Switched Reading Area), využívající více laserových zdrojů integrovaných v jediném snímači, nemusí mít DS8100 mechanický zaostřovací systém a lze jej použít tam, kde bylo dříve nutné použít několik samostatných snímačů. Absence mechanických částí také zvyšuje rychlost snímání, prodlužuje životnost snímače a jeho odolnost proti otřesům. ACR (Advanced Code Reconstruction) je postup, který umožňuje velmi rychle dekódovat čárový kód, a to i takový, jehož kvalita není nejlepší. PackTrack dokáže zachytit čárový kód objektu, který prochází čtecím zařízením, a zaevidovat jej při vzdálenosti objektů pouhých 50 mm.

Další patentovanou technologií je ID CUBE™, systém pro měření objemu objektů. Využívá toho, že laserový snímač umí nejen číst čárové kódy, ale lze jej použít i pro měření vzdáleností. Potřebujeme-li znát pouze vzdálenost čárového kódu od snímače, můžeme použít technologii CD Square™.

Ještě jedna unikátní technologie na závěr: pomocí TBS™ (Twin Beam System) je možné číst údaje i z etiket pod plastovými fóliemi. Snímač si sám vybere vhodný úhel snímání, aby údaj nebyl ovlivněn odrazy od povrchu fólie.

Datascan, s. r. o.
Durďákova 5
613 00 Brno
tel.: 05/45215558
fax: 05/45247645(ed)

Hlasové ovládání pro zařízení skladů

Obsluha skladu se často setkává s problémem, kdy musí oběma rukama manipulovat s materiálem a přitom ovládat zařízení skladů, zadávat data do terminálu nebo číst dokumenty. Zatímco dříve nebylo možné tyto činnosti vykonávat najednou nebo k nim byli třeba dva pracovníci, v současné době existuje řešení: hlasové ovládání RxP™ firmy Syvox. Toto řešení vytváří předpoklady pro hladký a bezpečný průběh logistických operací ve skladech a distribučních centrech.

Práce s RxP je velmi jednoduchá a obsluha se ji velmi rychle naučí. Hlasem ovládané terminály jsou prostřednictvím radiofrekvenční sítě připojeny na počítač. Volně se pohybující pracovníci s tímto počítačem „mluví“ pomocí mikrofonu a sluchátek. Počítač vykonává zadané úkoly, např. zaznamenává data, aniž by pracovník použil klávesnici a obrazovku. Počítač se nemusí učit rozpoznávat řeč jednoho určitého pracovníka. Speciální technologie rozpoznávání hlasu SpeechNet™ funguje i tehdy, mluví-li operátor odlišným akcentem nebo je-li jeho hlas ovlivněn stresem nebo nachlazením.

Díky Syvox Enterprise Messaging Interface (SEMI) může být RxP začleněn do většiny moderních počítačových systémů.

[Tisková zpráva Europe Starting Point s. r. o.][Tisková informace Siemens.]

Softwarové řešení bezpečnosti

Společnost Siemens představila nový systém Safety Integrated System s bezpečnostními funkcemi, které umožňují realizovat velmi účinnou a pro praxi vhodnou ochranu osob, strojů a okolního prostředí. Klasické řešení bezpečnostních funkcí je založeno na elektromechanických komponentách. Jako příklad lze uvést tlačítko nouzového vypnutí, které při stisknutí přímo odpojí veškeré přívody energie do stroje. Přitom však může nastat situace, že motor se otáčí setrvačností dále. Oproti tomu, je-li informace o stisknutí tlačítka přivedena do systému, který zůstane pod napětím, což právě dovoluje řešení firmy Siemens, je možné motor zastavit nuceným způsobem podstatně rychleji. Toto je pouze malý příklad – softwarovým řešením bezpečnosti lze totiž realizovat množství dalších velmi užitečných funkcí.

Obr. 6.

Všechny bezpečnostní funkce systému splňují požadavky příslušných bezpečnostních norem a jsou nedílnou součástí základního systému. Není zapotřebí instalovat dodatečné senzory ani vyhodnocovací zařízení. Základními komponentami jsou samostatný procesor v řídicím systému Simatic, systém pro řízení polohy Sinumerik/Simodrive a standardní snímače ze sortimentu Siguard. To znamená menší náklady na instalaci a menší rozváděč. K poskytovaným funkcím patří např. funkce pro dohled nad rychlostí a klidovým stavem a funkce pro bezpečné vymezení rozsahu pojezdu.

Myšlenka softwarového řešení bezpečnosti výrobních strojů se poprvé objevila v roce 1995 na veletrhu EMO v Miláně. Od té doby byla aplikována na mnoha strojích v celém světě. Jako příklad lze jmenovat závod firmy Renault v Cleonu, kde tento systém funguje na 40 strojích se systémem Sinumerik 840D a 13 manipulátorech, montážních jednotkách a měřicích stanicích. Zařízení pracují již od roku 1998 v nepřetržitém provozu 24 hodin denně. Z dalších aplikací lze jmenovat např. pětiosá obráběcí centra pro dánského výrobce velmi přesných strojních součástí Bang&Olufsen, speciální obráběcí centra Alfing Kessler pro VW Saxony, Kassel, Škoda-Auto a DaimlerChrysler.

Produkty SINUMERIK 840D Safety Integrated a SIMODRIVE 611D Safety Integrated získaly certifikát typu ze Strojírenského zkušebního ústavu v Brně, který je autorizovanou zkušebnou pro Českou republiku. Jsou to první produkty tohoto typu, které byly v naší republice certifikovány. Sinumerik Safety Integrated System byl také hlavním exponátem společnosti Siemens na loňském MSV Brno a byl oceněn Zlatou medailí.(Bk)

RoboLoop – řešení pro transport velkých břemen

RoboLoop® je unikátní systém pro transport velkých břemen a jejich přesné postavení na žádanou pozici. Jeho konstrukce v sobě kombinuje výhody přesné vodicí drážky s precizním převodem pomocí pastorku a ozubeného hřebene. Zařízení dodává firma Güdel group.

Transportní systém se skládá z modulů přímých úseků, zatáček, výhybek a dojezdových pozic. Z nich se sestavuje trať, po níž jezdí transportní vozíky. Díky modulární koncepci je systém nenáročný na zastavěné místo i vynaložené náklady.

Transportní vozík systému RoboLoop je samostatně řízená jednotka, jež je schopna transportovat břemena (výrobky, polotovary) do hmotnosti 630 kg rychlostí do 200 m/min (12 km/h). Přesnost opakovaného postavení na pozici a přesnost ujeté dráhy je lepší než ±0,1 mm.

Systém RoboLoop usnadňuje volbu mezi alternativními dráhami transportu podle požadavků daných různými výrobními variantami nebo postupy montáže. RoboLoop může být používán i v takových aplikacích, kde je třeba zajistit více konfigurací pracovního místa, např. pro umožnění optimálního využití stroje i výměnu nástrojů a nastavení stroje v podmínkách nepřetržité výroby.

Obr. 7.

RoboLoop je zvláště vhodný pro transport rozměrných a těžkých předmětů, např. polotovarů či obrobků v hutnictví a těžkém strojírenství, v automobilovém průmyslu apod. Může být dodáván v jednoosé i víceosé variantě. Může být montován na podlahu i pod strop. Obvykle se dává přednost závěsné variantě s montáží pod strop, protože ta umožňuje jednodušší přístup obsluhy k pracovním zařízením a např. ve skladech šetří skladovací plochy.

Nejmodernější řídicí systém poskytuje možnost paralelně řídit více transportních vozíků. Na systém lze i dodatečně doplnit další vozík či vozíky podle potřeb aplikace. Opačně lze vozík ze systému odpojit a podrobit jej opravě nebo pravidelné údržbě, aniž by bylo třeba celý systém vyřadit z provozu.

Výkonný a otevřený řídicí systém RoboLoop je založen na moderních technologiích. Servomotory s výbornými dynamickými vlastnostmi a s vlastní inteligencí jsou ovládány po průmyslové sběrnici. Jejich kompaktní konstrukce umožňuje vybavit vozíky více pohybovými osami, a tak je možné realizovat širokou škálu úloh transportu břemen.

Řízení rychlosti a dráhy pohybu umožňují regulátory s inkrementálními snímači ve zpětné vazbě. Vozíky, jejich parametry, jako je dráha a rychlost pohybu v jednotlivých osách, zadávání sekvencí příkazů a řídicích povelů, se jednoduše programují s využitím průmyslového operátorského panelu s dotykovou obrazovkou a se softwarem HMI. Komunikace mezi hlavním řídicím systémem a řídicími systémy jednotlivých vozíků se uskutečňuje prostřednictvím průmyslové sběrnice Profibus a Ethernet.

Výrobcem systému RoboLoop je firma Güdel UK Ltd., člen švýcarské společnosti Güdel AG, specializované na víceosé transportní systémy, používané především v automatických linkách v automobilovém, leteckém a vojenském průmyslu, ve výrobě elektroniky a v procesní výrobě, často i v agresivním a nebezpečném prostředí.

[Tisková zpráva společnosti Güdel AG](sk)

Největší kontrakt v oboru dodavatelských řetězců

Dosud největší kontrakt v historii dodavatelských řetězců uzavřely společnosti General Motors (GM), největší světový výrobce vozidel, a CNF, firma s tržní hodnotou 6 mld. USD poskytující služby v oboru globálních dodavatelských řetězců, které založily společnost Vector SCM (supply chain management). Vector SCM bude hlavním dodavatelem logistických služeb v rámci rozpočtu GM na globální dopravu ve výši 5 mld. USD ročně. Cílem bude zvýšit rychlost a spolehlivost dodávek komponent do výrobních závodů i dodávek hotových vozidel dealerům. Denně je do 70 montážních závodů GM dodáváno více než 81 000 tun materiálu od 12 000 dodavatelů, přičemž GM expeduje více než 8 mil. vozidel za rok. V současné době GM spolupracuje, jako s třetími stranami, s mnoha poskytovateli logistických služeb, jejichž separátní informační technika zpravidla nemůže sdílet data s ostatními systémy. GM tvrdí, že jakmile všechny poskytovatele služeb spojí linkami systému EDI (Electronic Data Interchange) s novým systémem Vector Vision, bude firma Vector SCM moci optimalizovat toky materiálu, zrychlit jeho přesuny a snížit ceny. Současným trendům odpovídá skutečnost, že výrobce ve svých logistických operacích hledá možnost, jak získat konkurenční výhodu, a že přednost při řešení dostala firma opírající se o zkušenosti v logistice, která by navzájem propojila všechny, kdo GM poskytují logistické služby, a nikoliv dodavatel samotné technologie.

[ARC, 15. prosince 2000.](ed)

FlexLogix – distribuované řízení bez kompromisů

FlexLogix je nový řídicí systém, spojující vlastnosti systému ControlLogix s distribuovanými vstupy a výstupy Flex I/O.

Výhodou distribuovaného řízení je vedle radikálního snížení nákladů na kabelové rozvody také zvýšená spolehlivost systému vůči rušení i jiným poruchám (procesor a I/O jednotky jsou umístěny v bezprostřední blízkosti stroje nebo procesu).

Obvykle se však za to platí snížením výkonu procesoru a omezením programovacích funkcí. FlexLogix ale nabízí distribuované řízení bez takovýchto kompromisů. Je to proto, že ve FlexLogixu jsou kombinovány mnohé špičkové technologie, např.:

  • RS Logix5000, kvalitní a pohodlný vývojový software pro platformu ControlLogix, který běží v operačním systému Microsoft Windows NT,
  • FlexLogix Processor, procesor, jenž má stejné jádro jako velmi výkonná platforma procesorů ControlLogix,
  • Flex I/O, kompaktní I/O systém, montovatelný na lištu DIN a použitý v tisících průmyslových aplikací.

U FlexLogixu lze volit ze dvou velikostí uživatelské paměti, a to 64 nebo 512 kB. K dispozici je široké spektrum modulů a I/O jednotek. Počet připojených modulů je závislý na aplikaci, přičemž FlexLogix lze společně s aplikací snadno rozšiřovat. Pomocí modulu 1794-FLA je možné spojit dva lokální rámy Flex I/O. Další rámy Flex I/O mohou být řízeny dálkově prostřednictvím komunikačních sítí. Ke komunikaci jsou určeny dva sloty pro komunikační karty se síťovými službami NetLinx (v síti ControlNet). V blízké budoucnosti přibudou i možnosti komunikace po sítích DeviceNet a EtherNet/IP. Vestavěný port RS-232 umožňuje lokální programování nebo připojení zařízení po sériové lince.

ControlTech
e-mail: info@controltech.cz
tel.: 0321/74 20 11
www.controltech.cz(sk)

Sběrnice CAN: 57 miliónů čipů v roce 1999 a jak dál

CAN in Automation (CiA, www.can-cia.de), mezinárodní sdružení uživatelů a výrobců průmyslového komunikačního systému CAN (Controller Area Network), každoročně uveřejňuje ověřené počty prodaných čipů s řídicími obvody a transceivery pro CAN. V roce 1999 bylo podle zjištění CiA prodáno nejméně 57 mil. čipů CAN (v roce 1998 31 mil.). Asi 85 % těchto čipů bylo prodáno v Evropě (9 % v Americe, 6 % v Asii) a z nich 80 % v Německu. Kolem 80 % světové výroby čipů CAN přitom spotřebovává automobilový průmysl, zbytek jde do vestavných sítí a průmyslových řídicích systémů. V roce 1999 bylo ve světě vyrobeno 38,661 mil. osobních automobilů (zdroj: OICA). Sběrnici CAN však zatím lze nalézt jen v evropských vozech, kterých bylo vyrobeno asi 17 mil. (Německo 5,309; Francie 2,784, Španělsko 2,209, Itálie 1,410, zbytek Evropy 5,266 mil.). V průměru je tedy v evropských vozech instalováno po třech čipech CAN. Podle průzkumu trhu s polovodiči uskutečněného agenturou Strategy Analytics počet prodaných čipů CAN strmě poroste až na odhadovaných 315 mil. kusů v roce 2003, což je ale odhad asi ještě dost konzervativní. Během dvou let by totiž měli tři největší výrobci automobilů v USA začít používat CAN přinejmenším u pohonných agregátů a zájem jeví i asijští výrobci. Experti CiA tudíž očekávají, že počty ročně prodaných čipů porostou ještě dalších osm let a že možnost použít komunikaci řízenou událostmi (Time-Triggered Communication – TTC) prodlouží morální životnost systému CAN ještě o pět až deset let. Stále klesající ceny čipů otevřou pro CAN nové možnosti aplikací, a to i v oblastech, kde je kladen velký důraz na cenu. Již rok 2001 by měl přinést první aplikace sítí CAN např. v domácích spotřebičích. Stále častěji bude sběrnice CAN používána také v aplikacích obsahujících více než dvě mikrolektronické řídicí jednotky. Kromě aplikací v nákladních automobilech, autobusech, vlacích a terénních vozidlech se budou sběrnice CAN široce používat v průmyslové řídicí technice (řízení strojů, automatizace továren) a zdravotnické a námořní technice.

[CAN Newsletter, 4/2000.](Fisher-Rosemount)

Saab Marine Electronics se spojila s firmou Fisher-Rosemount

Další významnou změnu v oblasti automatizační techniky ohlásila firma Emerson. Dne 15. ledna 2001 oznámila akvizici firmy Saab Marine Electronics AB, jednoho z nejvýznamnějších výrobců radarových hladinoměrů ve světě. Saab Marine Electronics bude začleněna do divize Rosemount firmy Fisher--Rosemount, která je dceřinnou firmou Emersonu. Objem akvizice byl 85 miliónů amerických dolarů.

Tato akvizice významně posílí firmu Fisher-Rosemount a rozšíří její sortiment přístrojů pro měření výšky hladiny. Uplatnění radarů je nejrychleji se rozvíjející obor měření hladin. Radarové hladimoměry se vyznačují velkou přesností, spolehlivostí a schopností pracovat i v obtížných podmínkách: v rafinériích, na tankerech, v chemických závodech apod.

Co k akvizici řekl John Berra, výkonný ředitel firmy Fisher-Rosemount? „Převzetím sortimentu Saab Marine Electronics do skupiny provozních přístrojů Rosemount se dostaneme na vedoucí pozici rychle rostoucího trhu radarových hladinoměrů a obohatíme nabídku provozních přístrojů pro systém Plantweb o novou, důležitou komponentu. Je to jeden ze způsobů, jak můžeme našim zákazníkům pomoci zlepšit měření a řízení procesů a zvýšit tak návratnost jejich investic do automatizační techniky.“ Ed Monser, výkonný ředitel divize Rosemount, do níž bude Sabb Marine Electronics začleněna, řekl: „Spojíme techniku radarových hladinoměrů Saab s našimi schopnostmi v oblasti provozních sběrnic a přístrojů nízkého napětí, abychom mohli našim zákazníkům dodávat přístroje pro měření výšky hladiny na vysoké úrovni kvality.“

K akvizici se vyjádřil také Kurt Isaksson, výkonný ředitel Saab Marine Electronics. „Připojení k firmě Fisher-Rosemount je důležitým krokem v naší strategii rozvoje,“ řekl. „Síla firmy Fisher-Rosemount je především v oblasti provozních přístrojů, Saab Marine Electronics je známá především aplikacemi ve skladových terminálech a na lodích. Spojení našich přístrojů s vyspělými technologiemi Fisher-Rosemount nejen upevní postavení obou společností na existujících trzích, ale pomůže jim proniknout i do nových oblastí.“