Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Krátké zprávy

Automa 2/2001

(sk)

Siemens rozšiřuje nabídku pro automatizaci kontinuálních výrob

Skupina Automatizace a pohony koncernu Siemens (Siemens Automation and Drives Group – A&D) systematicky posiluje svou schopnost nabízet komplexní řešení mj. i v oblasti řízení kontinuálních výrob. Akvizice uskutečněné do poloviny roku 2000 rozšířily potřebným směrem spektrum nabízených produktů. V polovině roku 1999 koupil Siemens výrobce plynových chromatografů Applied Automation (USA) a koncem téhož roku část dodavatele průtokoměrné techniky Turbo-Werk Messtechnik GmbH. Začátkem roku 2000 byly koupeny Moore Products Corporation (USA) – nyní Siemens Moore Process Automation (USA) – s jejími řídicími systémy a provozními přístroji a vedoucí světový výrobce ultrazvukových přístrojů pro měření výšky hladiny Milltronics Process Instruments (Kanada) – nyní Siemens Milltronics Process Instruments (Kanada). Předmětem akvizic ve druhé polovině roku 2000 byly inženýrské firmy. Počínaje 1. říjnem 2000 je Siemens A&D vlastníkem 75% podílu ve společnosti Celanese AG. V říjnu bylo dosaženo dohody o podílu ve společnosti Axiva GmbH, která bude, se svými 570 zaměstnanci a obratem v roce 1999 ve výši 77 miliónů DEM, nadále vystupovat jako Siemens Axiva GmbH & Co. KG. Sídlem nové společnosti zůstane Frankfurt nad Mohanem. Axiva GmbH je předním dodavatelem inženýrských služeb pro výrobce zejména v chemickém a farmaceutickém průmyslu. Specializuje se na návrh, vývoj a optimalizaci jednotlivých výrobních procesů a technologií, vedení realizace inovačních projektů týkajících se technických i obchodních složek výrobního podniku a konzultace v těchto oblastech. Původ obou společností, Celanese i Axiva, je v dřívější firmě Hoescht AG. Jak uvádějí představitelé Siemens A&D, mají pro dodavatele řídicích systémů čím dále tím větší význam zkušenosti a znalosti v oblasti navrhování a strukturování konkrétních výrobních procesů. Jsou názoru, že spojením znalostí problematiky návrhu kontinuálních výrobních procesů a problematiky jejich automatizace učinil Siemens A&D významný krok na cestě za svým cílem – stát se jedním z vedoucích dodavatelů v oboru automatizace kontinuálních výrob.

[Tisková informace Siemens A&D.]


(ed)

Světová konference a výstava LinuxWorld 2000

Světová konference a výstava LinuxWorld 2000, konaná v prostorách frankfurtského veletržního výstaviště 5. až 7. října 2000 za účasti více než 11 000 návštěvníků, byla úspěšným evropským debutem setkání na nejvyšší úrovni průmyslu vznikajícího kolem operačního systému Linux. Více než 100 společností využilo plochu 9 000 m2 k představení výrobků a řešení souvisejících s operačním systémem Open Source. Na doprovodné konferenci vystoupili před asi 500 účastníků představitelé společností Linux International, Red Hat, SuSe, Linuxcare aj. Zvláštním hostem byl Linus Torvalds. 87 % návštěvníků přišlo z profesionálního zájmu o informace o podnikatelských aplikacích a řešeních. Přitom 88 % z nich o sobě tvrdilo, že ve společnosti, kde pracují, rozhodují o pořízení produktů. Nabídku informací na akci jich 92 % ohodnotilo jako dobrou nebo velmi dobrou. Akce LinuxWorld je v Evropě první jednoznačně podnikatelsky zaměřenou událostí související s operačním systémem Linux/Open Source. Poskytuje společnou platformu odborníkům na OS Linux a zástupcům průmyslu a obchodu, kteří ve svých společnostech rozhodují o informačních technologiích. Konference s výstavou LinuxWorld 2001 se uskuteční od 8. do 10. listopadu 2001 opět ve Frankfurtu. Další informace: http://www.linuxworldexpo.de

[IDG World Expo/809.]


(ed)

Záložní zdroje pro telekomunikace

Společnost Altron, a. s., největší firma v České republice a na Slovensku specializovaná na problematiku záložního napájení elektrickou energií, se v posledních měsících aktivně zaměřila na oblast technologických řešení pro telekomunikační společnosti. Na trh začala dodávat systémy stejnosměrného napájení, určené především pro zálohování napájení moderních technologií z oblasti IT, jako jsou telekomunikace, datové komunikace, mobilní telefonie a internetové aplikace.

„Tyto oblasti představují obrovský potenciál a zároveň nemalé nároky na bezpečnostní zajištění,“ řekl generální ředitel společnosti Altron Milivoj Uzelac a zároveň dodal: „Je pro nás obrovskou výzvou vytvářet řešení právě pro tyto oblasti, které jsou obecně velice náročné na nepřetržitost a vysokou kvalitu přívodu elektrického napájení.“

DC systémy nabízené firmou Altron se skládají z usměrňovačů APC s možností paralelního redundantního řazení, střídavých vstupních a stejnosměrných výstupních modulů s jističi, řídicích a komunikačních modulů, ochranných modulů baterií, bateriových skříní a stojanů, plynotěsných bezúdržbových baterií a stejnosměrných rozváděčů (až 64 samostatně jištěných výstupů).

Altron se na trh snaží stále více přicházet s novými řešeními, která posouvají obor záložních zdrojů do roviny integrální a plnohodnotné součásti výpočetní techniky firmy. Například v polovině letošního roku Altron jako jedna z prvních firem ve světě veřejně prezentovala bezdrátovou komunikaci UPS na bázi GSM a GPRS. V dlouhodobé strategii má firma zájem posunout se ze současné pozice dodavatele záložních zdrojů do pozice systémového integrátora v oblasti zabezpečovacích technologií – tj. komplexního zajištění provozu bezpečnostních zařízení firmy, včetně záložního napájení, větrání, servisní podpory apod.

[Tisková zpráva ExMise Public Relations. Praha 23. listopadu 2000.]


(ed)

Projekt Český internet

Projekt Český internet je mimořádně smělým, avšak realistickým plánem na zpřístupnění internetu všem občanům ČR. Představuje vzájemně výhodné a logické spojení veřejného a soukromého sektoru jako nutnou podmínku pro vytvoření skutečné informační společnosti. Byl připraven ve spolupráci společnosti Český internet s. r. o. a společností sdružených v rámci skupiny České Radiokomunikace, a. s., a získal podporu odpovědných představitelů vlády ČR a Úřadu pro státní informační systém. Základem a hlavním produktem projektu je veřejný terminál pro přístup k internetu (Public Internet Terminal – PIT), který unikátním a uživateli velmi vstřícným způsobem umožňuje zcela zdarma obchodně atraktivní přístup k webovým stránkám organizací (e-commerce, pojišťovny, banky, telefonní operátoři atd.), bezplatné používání služeb elektronické pošty, bezplatný přístup k jednotnému portálu státní správy a k všeobecným informacím (od jízdních řádů a kultury až po místní stránky) a placený vstup do volného internetu.

Předpokládá se umístění terminálů ve školách, hotelích, obecních úřadech, na poštách, v nemocnicích, čekárnách, na letištích, v nákupních centrech apod. Velkou výhodou je, že terminály pracují současně lokálně i centrálně a jsou schopny sdružit i veškeré místní obdobné informační systémy. Technické řešení terminálu je chráněno registrací u Úřadu průmyslového vlastnictví. S projektem se lze seznámit na http://www.cesky-internet.cz

[Český internet s. r. o./810.]


Svářečka pro termoelektrické články

Paleta výrobků jednoho z předních britských výrobců senzorů teploty nyní zahrnuje i svářečku termoelektrických článků, jejíž největší předností je jednoduchá obsluha.

Obr. 1.

Svářečka je určena pro výrobce komerčních termoelektrických článků, ale uplatnění najde i v laboratořích nebo provozech, kde je třeba vyrábět větší množství termoelektrických článků. Lze ji použít i pro převodníky a odporové teploměry či při výrobě a opravách šperků i všude tam, kde je třeba spojit dráty malých průřezů, popř. je připojit k pevnému povrchu. Výrobní kapacita je 5 až 10 svarů za minutu; ovládání přístroje lze usnadnit připojením nožního spínače. Jako příslušenství malé kompaktní svářečky (220 × 120 × 250 mm, 4 kg) se dodávají kleště na přidržování drátu i olova, bezpečnostní brýle, lupa, uhlíkové elektrody a hadice pro přívod argonu.

Mezi další součásti určené výrobcům termoelektrických článků patří konektory a kabely různých barev podle kódů IEC nebo ANSI, popř. i jiných podle požadavků zákazníka. Izolace kabelů může být z různých materiálů. Konektory mají pouzdro ze zdrsněného polyesteru se skleněným plnivem. Vodivé části jsou z materiálů používaných při výrobě termoelektrických článků. To dovoluje použít je přímo na sondách (do 220 °C) a zaručuje udržení přesnosti snímačů.

Zajímavou novinkou je i převodník na lištu DIN pro převod signálů z odporových teploměrů. Vyznačuje se výhodnou cenou a jednoduchým ovládáním pomocí jediného tlačítka a LED. Výstup je možné nastavit v rozmezí teplot od –200 °C do +850 °C.

[Tisková informace London Press Service.]

Kontakt: e-mail: info@labfacility.co.uk www.labfacility.co.uk
tel.: +4420/88 18 18 88


Vodotěsné konektory

Obr. 1.

Firma Conec uvedla na trh vodotěsné konektory, které ocení všichni, kdo mají velké nároky na ochranu elektrických a elektronických zařízení proti vlivům vnějšího prostředí. Sortiment zahrnuje vodotěsné konektory v provedení D-Sub, HD, D-Sub s filtrem a kombinované D-Sub. Všechny jsou k dispozici v celém spektru konstrukčních variant, jež umožňují realizovat různé druhy montáže. Konektory na skříni přístroje, které nejsou právě zapojeny, je možné chránit vodotěsnou krytkou, jež zároveň zabezpečuje elektromagnetické stínění. Kompletní spektrum doplňuje i vodotěsná kabelová krytka. Lze u ní nastavit průměr použitého kabelu a na objednávku je možné povrch krytky pokovit, a zabezpečit tak její stínění. Všechny komponenty mají krytí IP67.

Kontakt: e-mail: conec@vk.inext.cz
tel.: 0636/35 01 02, fax: 0636/35 01 04


(sk)

Kontakt 2000 – soutěž o nejlepší diplomovou práci

Na setkání Kontakt 2000 se na katedře řídicí techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT sešli 7. prosince 2000 diplomanté, kteří budou obhajovat své diplomové práce na jaře roku 2001, a další členové akademické obce s reprezentanty českých firem zabývajících se průmyslovou automatizací. Šlo o druhou akci Kontakt. První se uskutečnila v roce 1999 a ve výhledu se bude opakovat každoročně. Uvažuje se o jejím rozšíření i na semestrální projekty. Cílem je umožnit studentům navázat, představením svých prací, kontakt s odborníky z průmyslové praxe, kteří naopak dostávají příležitost seznámit se s tématy aktuálními na katedře řídicí techniky a pohlédnout na budoucí absolventy jako na potenciální zaměstnance. Letos své práce prezentovalo 23 diplomantů (v roce 1999 devět) auditoriu složenému z asi 40 zástupců různých firem (namátkou jmenujme např. společnosti Colsys, Lutze, Sidat, Siemens, Unicontrols, Wago, Weidmüller a ZAT) a asi 20 pedagogů katedry řídicí techniky. Při příležitosti setkání Kontakt 2000 byla firmou Sidat spol. s r. o., Praha, vyhlášena pro letošní diplomanty na FEL soutěž o nejlepší diplomovou práci na téma z oboru řízení technologických procesů, dotovaná peněžitými cenami (vypsány jsou tři ceny v částkách 10 000, 5 000 a 3 000 Kč). Přihlášené práce zhodnotí komise složená z pracovníků firmy Sidat a FEL ČVUT. Akci Kontakt i soutěž organizačně zajišťuje katedra řídicí techniky FEL ČVUT (Dr. Ing. Hanzálek: hanzalek@rtime.felk.cvut.cz, popř. sekretariát katedry tel. 02/24 35 74 55).


(sk)

Kvalita v Miláně na veletrhu Bias 2000

Pětidenní 29. Bias (Biennale Internazionale dell’Automazione e Strumentazione) – mezinárodní veletrh automatizace, přístrojové techniky a mikroelektroniky spojený s konferencí, tradičně konaný v italském Miláně a ukončený 11. listopadu 2000 – opět potvrdil svůj mezinárodní význam. Byl, a v sudých letech i nadále bezpochyby bude, největší evropskou veletržní událostí roku pro všechny aktéry v oborech automatizace, elektrotechnika, laboratorní přístrojová technika a informační a komunikační technika pro průmysl. Celkem 2 512 vystavovatelů (878 z Itálie a 1 634 ze zahraničí) se na něm potkalo s 56 731 návštěvníkem, přičemž 7 % návštěvníků přijelo ze zahraničí z celkem asi 70 zemí. Ačkoliv celkový počet návštěvníků byl o 9 % nižší než v roce 1998, podíl i absolutní počet tzv. kvalifikovaných návštěvníků veletrhu vzrostl. Statistika uvádí, že 5 % exponátů mělo na Bias 2000 evropskou a 10 % dokonce světovou premiéru. Veletrh Bias se podle dohody, učiněné na půdě světové federace pořadatelů odborných veletrhů v oboru průmyslové automatizace World – F.I.M.A., koná každý sudý rok a střídá se s veletrhem Interkama, u nás zatím mnohem známějším, konaném v Düsseldorfu vždy v lichém roce. Podrobnější informace nabízí http://www.bias-net.com

[E.I.O.M./808.]


(Bk)

Modernizace naftové rafinerie v Rusku

Společnost ABB podepsala 30. října 2000 kontrakt v objemu 200 miliónů amerických dolarů na modernizaci ropné rafinerie v Rusku. Jde o rafinerii patřící firmě Tyumen Oil Company v Rjazani, přibližně 190 km východně od Moskvy. Výsledkem modernizace bude zvýšení objemu výroby vysokooktanových paliv. Přispěje též ke snížení emisí z paliv, jež se vyrábějí v Rjazani a jsou distribuovány do celé Ruské federace.

Kontrakt zahrnuje dodávku technologie (joint-venture firem ABB a Chevron), inženýrink a zprostředkovatelské služby. Modernizace je financována prostřednictvím zaručené půjčky americké banky Exim na základě rámcové smlouvy o spolupráci v oblasti těžby a zpracování ropy a plynu mezi USA a Ruskem. Rjazaňská rafinerie je již třetí velkou rafinerií, která je financována na základě této smlouvy. První byla v roce 1995 rafinerie v Permu na Uralu (LUKOIL Permneftorgsyntez) a druhou v roce 1997 petrochemický komplex u Nižnekamsku v Tatarstánu (NKNK).


(ed)

Ocenění IChemE
pro dvouvodičový hybridní magneticko-indukční průtokoměr

Dvouvodičový magneticko-indukční průtokoměr Altoflux 2W Hybrid firmy Krohne získal ocenění jako vynikající příspěvek k bezpečnosti a ochraně životního prostředí za rok 2000 (Excellence in Safety and Environment Award 2000), udělované ve Velké Británii organizací IChemE. Magneticko-indukční průtokoměry, používané k měření průtoku vodivých kapalin již téměř 50 let, měly ještě na začátku 70. let typický příkon 250 W. V roce 1973 přišla firma Krohne s metodou konstantního pole a snížila spotřebu na asi 20 W. Nejnovějšímu modelu, který jako první ve světě využívá metodu hybridního připojení, již stačí pouhých 40 až 300 mW. Uživatelé používají snímače připojené jen dvěma vodiči především pro levnější kabelové rozvody a menší spotřebu energie. Dvouvodičové přístroje se velmi dobře uplatní při měření průtoku kapalin s velkou vodivostí a nepříliš hutných odpadních vod. Na mnohé z aplikací však svým výkonem nestačí. Hybridní systém je výhodný tím, že v hraničních aplikacích může uživatel volit dvouvodičový pracovní režim nebo použít přídavné napájení zvyšující intenzitu magnetického pole ve snímači a tím i odolnost přístroje proti rušení. IChemE ve svém programu oceňuje ty inovace v chemickém průmyslu, které pokládá za největší přínos ke kvalitě životního prostředí.

[ARC/807, www.krohne.com]


(ed)

Již potřetí byly uděleny ceny Siemens ČR

Dne 19. prosince 2000 byly již potřetí společností Siemens s. r. o., ve spolupráci s ČVUT v Praze a s Fórem průmyslu a vysokých škol (FPVŠ), uděleny ceny Siemens ČR, a to v celkové hodnotě 380 000 korun. Ceny byly slavnostně předány v Betlémské kapli za účasti prof. Ing. Jiřího Witzanyho, DrSc., rektora ČVUT, a Ing. Pavla Kafky, generálního ředitele a reprezentanta společnosti Siemens v ČR. Soutěž byla jako již tradičně vypsána ve snaze podpořit výjimečné výkony na poli vědeckého výzkumu v kategoriích Cena Siemens za výzkum, Cena Siemens za diplomovou a doktorskou práci a Cena Siemens – stipendijní podpora pro doktorandy, vše zejména v oborech výroba energie, přenos a rozvod energie, automatizační technika, telekomunikační technika, informační technika a technika ve vztahu k životnímu prostředí. Porota FPVŠ se rozhodla udělit tři ceny za diplomovou a tři ceny za doktorskou práci. Mezi oceněnými jsou mj. diplomová práce Ing. Martina Kafky Vytvoření modelu robotu OJ10 v prostředí Pro/Engineer, dynamická analýza modelu a doktorské práce Ing. Davida Mezery Dimenzování vypínačů v elektrické síti a Ing. Petra Mikulanina Elektromagnetické rušení regulovaných pohonů s měniči kmitočtu. FPVŠ, které bylo založeno v roce 1996, sdružuje největší průmyslové podniky a všechny technické univerzity v ČR. Cílem činnosti této instituce je intenzivní výměna zkušeností mezi teorií a praxí, která má – kromě jiného – v dlouhodobější perspektivě ovlivnit zaměření jednotlivých studijních oborů podle potřeb praxe.

[Tisková zpráva Siemens s. r. o.]