Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Koyo DL05/06 – malé automaty s velkými komunikačními možnostmi

číslo 8-9/2003

Koyo DL05/06 – malé automaty s velkými komunikačními možnostmi

Firma Tecon spol. s r. o., distributor výrobků japonské firmy Koyo na českém a slovenském trhu, uvedla v roce 2002 novou řadu programovatelných automatů (Programmable Logic Controller – PLC) s označením Koyo DL06. Pod tímto označením se dodává řada malých PLC určených pro aplikace do asi 100 I/O.

Obr. 1.

Automat DL06 vyniká zajímavým řešením „vše v jednom„. Jedná se o kompaktní PLC s dvaceti vstupy a šestnácti výstupy, který je ale již v základním provedení vybaven čtyřmi sloty pro rozšiřující moduly (obr. 1). K dispozici jsou moduly digitální se čtyřmi, deseti a šestnácti I/O, analogové vstupní i výstupní, komunikační a polohovací (obr. 2). Integrální součástí automatu může být displej se dvěma řádky po šestnácti znacích a sedm funkčních kláves. Displej je možné využít pro diagnostiku systému a k zobrazení poruchových hlášení. Dále je automat DL06 standardně vybaven dvěma komunikačními rozhraními RS-232/422/485. Podobně koncipovaný automat D05 má osm vstupů, šest výstupů a jeden slot pro rozšiřující moduly (obr. 3). Všechny zde uvedené moduly lze použít pro DL05 i pro DL06.

Automat DL06 vyniká také rozsáhlým instrukčním souborem s PID regulátory s automatickým laděním parametrů (autotuning), matematikou v plovoucí řádové čárce, včetně trigonometrických funkcí, komunikačními instrukcemi atd. Pro programování je možné využít více než 220 instrukcí. Velmi rychlé je i jejich zpracování – cyklus zpracování 1 000 logických instrukcí včetně režie procesoru trvá 1 ms.

Obr. 2.

Zajímavé možnosti rozšíření, a tím i využití PLC v nových oblastech, nabízejí komunikační karty pro několik nejrozšířenějších průmyslových sběrnic.

Ethernet

Sběrnice Ethernet, známá z prostředí PC, se v současné době stále více šíří i do oblasti automatizační techniky. Komunikační koprocesor H0-ECOM umožňuje připojit na tuto síť i nejmenší PLC DL05/06. Tento modul podporuje komunikace po síti 10BaseT s protokoly IPX/SPX nebo TCP/IP. Umožňuje komunikaci typu peer-to-peer mezi jednotlivými automaty řady DL05/06 navzájem a samozřejmě i s vyššími řadami PLC (Koyo DL205, DL405). Navíc však mohou PLC DL05/06 současně komunikovat i s vizualizačním pracovištěm operátora i s inženýrskou stanicí s vývojovými nástroji pro konfigurování a programování těchto PLC v prostředí DirectSoft. Díky nativní podpoře TCP/IP je možné komunikovat i prostřednictvím internetu, a to buď přímo, nebo přes bránu (gateway) či směrovač (router). Koncem roku 2003 bude představena také podpora protokolu Modbus TCP/IP.

Obr. 3.

Profibus-DP

Stále populární a rozšířená průmyslová sběrnice Profibus-DP je nyní podporována až do rychlosti 12 Mb/s i v automatech DL05/06. Slouží k tomu výkonný komunikační koprocesor H0-PSCM, kompatibilní se všemi zařízeními odpovídajícími evropské normě EN 50170. Na sběrnici pracuje jako podřízená jednotka (slave). Na tomto modulu se velmi snadno nakonfigurují až čtyři bloky vstupů, výstupů nebo registrů, každý o velikosti 1 až 64 bytů. Modul pak tyto bloky zcela autonomně přenáší způsobem master/slave do nadřazené jednotky.

DeviceNet

Sběrnice DeviceNet se používá pro komunikaci se snímači, vzdálenými I/O, PLC i měniči frekvence apod. Modul D0-DEVNETS podporuje komunikaci typu slave. Modul může přenášet data až ze 64 vstupních a 64 výstupních bodů z celého rozsahu paměti automatu do nadřazeného systému.

Otevřený protokol ASCII

Automaty řady DL06 jsou vybaveny sériovým portem s možností komunikace protokolem ASCII. Tuto vlastnost lze využít při komunikaci s různými tiskárnami, modemy GSM, čtečkami čárových kódů apod. Protokol si vytváří uživatel pomocí instrukcí pro obsluhu sériového portu i pro následné zpracováni textových řetězců. Tím si lze protokol přizpůsobit potřebám konkrétního zařízení.

Modbus (master/slave)

Další z protokolů podporovaných pro komunikaci po lince RS-232/422/485 je Modbus RTU. Tento protokol je často zabudován v zařízeních, jako jsou rozmanité analyzátory, měniče frekvence či PLC různých výrobců. Automat DL05/06 může při komunikaci fungovat jako master i jako slave.

DirectNet

DirectNet je protokol firmy Koyo pro komunikaci po lince RS-232/422 způsobem master/slave a jako takový je podporován ve všech řadách jejích PLC. Tento protokol je veřejný a je popsán v návodech k použití přístrojů.

Možnosti netradičních aplikací

Jak je patrné z přehledu podporovaných sběrnic, nabízí se vedle tradičního využití PLC s připojením na tyto sítě také možnost využít PLC řady DL05/06 jako brány mezi jednotlivými typy komunikačních sběrnic.

Programovatelné automaty DL05/06 je také možné použít pro řízení polohy, neboť jsou přímo vybaveny dvěma vstupy pro signály s frekvencí až 7 kHz a výstupy s frekvencí až 10 kHz. Tento hardware, podporovaný v sadě instrukcí, lze využít pro jednoduché úlohy řízení polohy s krokovým motorem.

Pokročilejší úlohy bude možné řešit při použití nového modulu H0-CTRIO se čtyřmi pulsními vstupy a dvěma výstupy, který bude uveden na trh ve čtvrtém čtvrtletí roku 2003. Vstupy nového modulu pracují jako kvadraturní vstup do 100 kHz nebo dva nezávislé čítače do 100 kHz, dva vstupy pro měření šířky pulsu s rozlišením jedné mikrosekundy nebo vstupy pro měření posunutí dvou signálů s rozlišením jedné mikrosekundy. Výstupy lze použít jako dva diskrétní výstupy nebo jeden pulsní výstup pro krokové motory s frekvencí do 25 kHz. V režimu pulsních výstupů je možné řídit výstupní profil. Ten může být lichoběžníkový, tvaru křivky S, dynamický poziční, dynamický rychlostní nebo založený na hledání výchozího bodu. Při využití diskrétních výstupů lze konfigurovat jednotlivé akce jako sepnutí výstupu při dosažení určité frekvence. Tyto jednotlivé příkazy zpracovává modul H0-CTRIO zcela nezávisle na hlavním procesoru a dosahuje tak velmi rychlé odezvy.

K úplnému konfigurování nového modulu slouží grafické prostředí CTRIO Workbench. Zde se v rámci jednotlivých dialogů či s použitím „kouzelníků“ vytvářejí jednotlivé profily anebo příkazy pro práci s výstupy.

Velký výkon za příznivou cenu

V současné době se u malých PLC předních světových výrobců objevují vlastnosti donedávna obvyklé pouze u automatů nejvýkonnějších řad. Firma Koyo, vědoma si těchto trendů v automatizační technice, neustále vyvíjí a rozšiřuje sortiment PLC tak, aby byla schopna vždy nabídnout nejnovější techniku, a to při velmi příznivé ceně.

Ing. Jaroslav Prokeš,
Tecon spol. s r. o.

Tecon spol. s r. o.
Krkonošská 153/C
543 01 Vrchlabí
tel.: 499 429 100, 499 429 117
fax: 499 422 508
e-mail: info@teconsro.cz
http://www.teconsro.cz

Inzerce zpět