Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Kontron OBSERVO: odolný server pro záznam dat

Kontron Observo je nový odolný RAID server z kategorie applica­tion-ready určený speciálně pro záznam dat v nepříznivých provozních podmínkách. Server je založen na platformě 3U CompactPCI, která mu propůjčuje modularitu, dlouhou životnost a robustní konstrukci. Kontron Observo lze nakonfigurovat tak, aby splňoval specifické po­žadavky dané úlohy, např. záznamu videosouborů, radarových nebo sonarových snímků apod. Ob­lastmi použití jsou např. do­prava, vojenství a průmyslo­vá automatizace.
 
Server Kontron Observo má vysokorychlostní pole RAID zahrnující až osm dis­ků SATA-II nebo SSD. Vy­značuje se velkou spolehli­vostí a odolností proti nárazům, otřesům a vibracím. Lze jej po­užívat i v mobilních zařízeních, např. dopravních prostředcích. Je možné do něj integrovat ethernetový přepínač nebo různá komuni­kační rozhraní. Celý server lze také chránit proti vlhkosti a prachu, což je zvláště důležité při použití v drážní dopravě, kde zařízení musí vyhovět normě EN 50155. Server tak lze použít např. pro do­hled nad nástupišti nebo v místní dopravě pro záznam dat z bezpeč­nostních kamer umístněných ve vlacích jako prevence vandalismu a kriminality. Lze dodat verzi s rozšířeným rozsahem provozních teplot -40 až +80 ºC pro bezproblémový nepřetržitý provoz v ne­příznivých podmínkách, např. v systémech ochrany na perimetru průmyslových objektů.
 
Kontron East Europe, e-mail: pavel.boehm@kontron.cz, tel.: +420 378 775 477, +420 736 701 707