Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Kontron CP6930-RM – desetigigabitový ethernetový přepínač

Společnost Kontron uvedla na trh výkonný desetigigabitový ether­netový přepínač (switch) Kontron CP6930-RM s až 32 porty, určený k montáži do rámu v rozváděči. Přepínač je navržen tak, aby odolá­val vibracím, rázům, elektromagnetickému rušení i extrémním teplo­tám. Uživatel si může zvolit konektory SFP+, SFP, RJ45 nebo M12. Díky tomu je možné přepínač použít v různých oblastech techniky: v průmyslových komunikačních sítích, ve vojenství nebo v letectví.
 
Kontron 10 GbE Rackmount Switch CP6930-RM má široké spek­trum funkcí na vrstvách L2 a L3, jako jsou přesměrování IP adres (IP forwarding), hromad­né vysílání multicast, rezervace a řízení da­tových toků Quali­ty of Service a mož­nost vytvářet VLAN. K běžným funkcím Kontron navíc přidal speciální funkce určené pro přepínače v náročných úlohách: možnosti updatovat software v provozních podmínkách, replikovat konfigura­ci do několika zařízení, vytvářet duální bitové kopie zaváděcích pro­gramů (boot images) s možností návratu k předchozímu stavu (roll-back) a chránit interní paměť proti zápisu.
 
Všechny porty 10GbE a dva optické porty 1GbE jsou optické SFP+ a SFP. Další porty jsou závislé na konfiguraci: CP6930-RM-12 má dvanáct portů 1GbE s konektory RJ45 a CP6930-RM-24 čtyřiadva­cet portů 1GbE s konektory RJ45. Rozsah provozních teplot je 0 až +55 °C. Další varianty jsou dodávány na požádání: verze s rozšíře­ným rozsahem pracovních teplot, s konektory M12 nebo s redundant­ním napájením.
 
Kontron East Europe, e-mail: pavel.boehm@kontron.cz, tel.: +420 378 775 477, +420 736 701 707