Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Konsorcium ASM nabízí souhrn osvědčených metod správy výstrah

Konsorcium Abnormal Situation Management (ASM) sdružuje celkem třináct významných firem z řad dodavatelů i uživatelů systémů pro řízení spojitých technologických procesů i univerzitních pracovišť. Mezi svými publikacemi věnovanými osvědčeným pracovním postupům nyní vydalo příručku Effective Alarm Management Practices, shrnující poznatky nashromážděné za patnáct let činnosti konsorcia v oblasti prevence vzniku abnormálních situací. Příručka je napsána pro provozní vedoucí, operátory, technology, projektanty řídicích systémů a specialisty v oborech spolehlivosti a funkční bezpečnosti podílející se na vývoji nových či zdokonalování již existujících systémů správy výstražných hlášení.
 
Příručka podrobně popisuje osvědčené pracovní postupy používané k racionální redukci záplavy výstrah a k zajištění efektivních reakcí provozních operátorů na výstražná hlášení z procesů. Obsahuje praxí prověřené principy používané provozovateli spojitých technologických procesů i konkrétní pracovní postupy, včetně těch s nejlepšími výsledky, uznávané odborníky v dané oblasti. Detailně ukazuje, jak dobře navržené systémy výstrah mohou pomoci operátorům zabránit eskalacím abnormálních situací či vybočením procesů z daných mezí. Poskytuje návod ke kultivaci celkového přístupu ke správě výstrah v podniku s využitím osvědčených postupů racionalizace správy výstrah a školení operátorů a pomáhá provozovatelům splnit požadavky stanovené např. v normě ANSI/ISA-18.2-2009 Management of Alarm Systems for the Process lndustries, nedávno schválené organizací ISA (International Society of Automation). Podrobné údaje o příručce a její dostupnosti i všeobecné informace o konsorciu ASM lze nalézt na www.asmconsortium.net.
[ARC wire, 16. září 2009.]

(sk)