Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Konkrétní příležitost pro firmy z ČR:

Automa 7/2000

Ing. Jiří Kadlec, CSc.,
ÚTIA AV ČR, e-mail: kadlec@utia.cas.cz

Konkrétní příležitost pro firmy z ČR:

Take-up Projects (projekty kategorie take-up, dále projekty take-up) jsou doplňkovou aktivitou tematického programu Technika pro informačně zaměřenou společnost (Information Society Technology – IST), financovaného v rámci 5. rámcového programu EU. Projekty take-up představují pro firmy z ČR mimořádně vhodný mechanismus vstupu do programu IST. Českým firmám se také ve druhém kole (jaro 2000) v oblasti projektů take-up mimořádně dařilo a dosáhly větší úspěšnosti, než jaký je její průměr u zemí EU (viz následující článek Vstup do evropské informační společnosti – program IST). Pro případné zájemce je v následujícím textu dále popsán základní rámec témat take-up, které jsou součástí právě aktuálního, čtvrtého kola s uzávěrkou 31. 10. 2000.

Konsorcium subjektů sdružených v projektu take-up nemusí nutně být mezinárodní, stačí dokonce i jediný partner. Oproti projektům výzkumu a vývoje (Research and Development – R&D) je při posuzování projektů take-up kladen relativně menší důraz na „super-inovativnost“. EU hradí 100 % mzdy a 50 % ostatních nákladů. Lze žádat o 100 až 500 tisíc euro na partnera. Rozlišují se tři hlavní druhy projektů take-up:

 1. Assesment Measures, tj. projekty nasměrované ke zjištění použitelnosti technologie pro zavedení v průmyslu (výrobě), které by měly být uskutečňovány potenciálními uživateli z průmyslu na jednom z těchto dvou stupňů vývoje:
  – posouzení technologie za podmínek blízkých výrobním,
  – ověření funkčního vzorku (prototypu) zařízení u dodavatele.

 2. Best practice actions, jejichž cílem je identifikovat a podpořit investici do postupů, procesů a operací ve výrobě nebo službách pomocí implementace dobře definovaných hotových a zavedených metod a technologií, které však zatím jsou nedostatečně využívány. Výsledkem je dosažení větší efektivity, lepší kvality a ekonomie v uživatelské organizaci.

 3. Trials – projekty vyžadující úzkou spolupráci uživatele(ů) a dodavatele(ů) s cílem upravit a zavést špičkovou technologii (slibnou, ale ještě ne zcela etablovanou) v aplikaci v průmyslu nebo službách a společně, tj. uživatel s dodavatelem, ji ověřit.

Speciálním typem jsou Best practice actions IV.3.4. Software, Systems and Services a IV.8.7. Application-Specific Microelectronics and Optoelectronics (viz tab. 1). Projekt by zde měl být soustředěn na konkrétní jednotící tematiku (technologie, funkce, aplikační oblast, průmyslový sektor). Konsorcium tvoří uživatelé, kteří mají podobný problém související s danou tematikou. V projektu se navrhne uskutečnit pět až dvacet uživatelsky orientovaných individuálních experimentů, z nichž každý má charakter Best practice. Uživatelé jsou v rámci projektu podporováni jedním centrem, které se dobře orientuje v administrativě EU, nebo několika těmito centry (jedno z nich působí jako koordinátor celého projektu), která budou asistovat při plánování, uskutečňování po etapách a dokumentování každého z experimentů. Tato centra využijí zkušeností z experimentů ke kampani směřující k širšímu využívání výsledků. Konsorcium tedy společně tvoří centra – kontraktoři (contractors) a uživatelé – členové (members).

Tab. 1. Přehled témat take-up otevřených ve čtvrtém kole programu IST s uzávěrkou 31. 10. 2000 (přesnou specifikaci uvedených témat lze nalézt na adrese http://www.cordis.lu/ist/calls/200004.htm v dokumentu Workprogramme 2000)

Označení tématu Název tématu
IST 2000 - I.5.3 Best practice & demonstration actions in electronic fee collection
IST 2000 - II.1.1 New perspectives for work and business
IST 2000 - II.1.4 Early exploitation & adoption of eCommerce and eWork solutions and practices
IST 2000 - II.1.5 Promoting broad adoption of eCommerce & eWork in regional and sectoral settings
IST 2000 - II.1.6 Specific support measures
IST 2000 - II.4.2 Large-scale trust and confidence
IST 2000 - III.1.3 Trials and test-beds for digital content authoring and personalising systems
IST 2000 - III.1.5 Trials on new access modes to cultural and scientific content
IST 2000 - III.2.3 Trials and best practice addressing advanced solutions for on-the-job training in SMEs
IST 2000 - III.4.3 Trials and best practice in information access, filtering, analysis and handling
IST 2000 - III.5.1 Working groups and dissemination and awareness actions
IST 2000 - IV.1.1 Implications assessment
IST 2000 - IV.2.5 Computing, communications and networks
IST 2000 - IV.3.4 Software, systems and services
IST 2000 - IV.4.3 Real-time simulation and visualisation, mixed reality
IST 2000 - IV.6.3 Advanced displays and sensors
IST 2000 - IV.7.5 Subsystems
IST 2000 - IV.7.6 Microsystems
IST 2000 - IV.8.6 Microelectronics design and test
IST 2000 – IV.8.7 Application-specific microelectronics and optoelectronics
IST 2000 – IV.8.8 Industrial microelectronics technologies: processes, equipment and materials

Popsaná speciální kategorie projektů take-up typu Best practice byla otevřena na základě konzultací uvnitř IST, jež byly do značné míry iniciovány z ČR. Jedním z cílů je umožnit vstup do programu většímu počtu malých firem z asociovaných zemí. Jde tedy o mimořádnou příležitost pro malé a střední české firmy i pro zkušené navrhovatele (z vysokých škol, Akademie věd a větších výzkumných center), kteří mohou příslušný projekt koordinovat a přihlášku projektu profesionálně připravit.

Výzva k účasti ve čtvrtém kole IST (4. IST Call text) a další potřebné informace jsou umístěny na adrese http://www.cordis.lu/ist/calls/200004.htm v dokumentech ve formátu pro MS Word i ve formátu *.pdf. Pro podání přihlášky projektu take-up je z této stránky zapotřebí:

 • oficiální znění vyhlášení kola: 4th Call,
 • pracovní program IST na rok 2000: Workprogramme 2000,
 • základní návod pro navrhovatele: Guide for proposers Part 1,
 • speciální návod pro projekty take-up: Guide for proposers Part 2B.

Vpřípadě potřeby lze získat další podporu na kadlecov@utia.cas.cz