Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Konferenci OPC Day Europe letos hostila Yokogawa

Ve dnech 16. a 17. května se v nizozemském Amersfoortu, v sídle evropské pobočky společnosti Yokogawa, konala konference OPC Day Europe. Hlavním cílem akce, které se zúčastnili posluchači z celé Evropy (včetně České republiky), bylo představit pokrok v oblasti uplatnění rozhraní OPC UA v průmyslové automatizaci, ale i mimo ni.

První den zazněly příspěvky o motivech vzniku OPC UA, technických podrobnostech její specifikace, přínosech a plánech jejího dalšího rozvoje. Pozornost byla věnována také aktivitám sdružení OPC Foundation v oblasti standardizace OPC UA a certifikace produktů s OPC UA. Zajímavá byla přednáška o využití OPC UA v převodnících průmyslových snímačů, která dokládala, že OPC UA je vhodný standard i pro rozhraní vestavných systémů s velmi omezeným výpočetním výkonem. Od desek o rozměrech několika čtverečních centimetrů se posluchači přenesli na rozhlehlé mořské pláně – hostitelská společnost Yokogawa představila využití OPC UA v geograficky rozsáhlých systémech SCADA při těžbě ropy z mořského dna.

Druhý den začal představením úspěšných projektů realizovaných s využitím OPC UA v nedávné době. Společnost Harting předvedla možnosti uplatnění OPC UA ve čtečkách RFID. Takto je např. možné sledovat polotovary ve výrobě a na nosiče dat RFID ukládat informace o průběhu výrobních procesů a výsledcích mezioperační kontroly. OPC UA je v tomto případě standardem pro konzistentní výměnu dat mezi zařízeními různých výrobců od provozní úrovně až po úroveň informačních systémů podniku.

Učinit z OPC UA nástroj pro zajištění interoperability mezi výrobními zařízeními, ale i mimo výrobní automatizaci je jedním z hlavních cílů OPC Foundation. Proto spolupracuje s mnoha sdruženími a asociacemi: na konferenci byly prezentovány výsledky spolupráce s FDI, PLCopen, ISA (spolupráce v oblasti standardu ISA S95) nebo BACnet (automatizace technických zařízení budov).

(Bk)

Obr. 1. OPC Day Europe hostila evropská centrála společnosti Yokogawa