Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Konference Vytápění Třeboň 2013

Společnost pro techniku prostředí – odborná sekce Vytápění, pořádá prestižní setkání topenářů, které se uskuteční 14. až 16. května 2013 v prostorách kongresového centra Roháč v Třeboni (www.stpcr.cz). Vedle odborného programu a výstavky budou součástí konference i doprovodné společenské akce. Odborným garantem konference je prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. Konference je příležitostí k získání odborných poznatků, ale i k navázání či upevnění osobních kontaktů. Uzávěrka přihlášek je 7. května t. r. Program konference je členěn do sekcí s následujícími tematickými okruhy: energetická náročnost budov, soustavy, zdroje tepla a otopné plochy, řízení a regulace otopných soustav, využití obnovitelných zdrojů energií, ekonomie, ekologie a provoz otopných soustav, vytápění a větrání průmyslových objektů.

V rámci okruhu řízení a regulace otopných soustav zazní přednášky na témata: prediktivní řízení systému stropního chlazení a vytápění, návrhy centrálních dispečinků, regulace alternativních soustav, dynamické chování otopných těles s ohledem na regulační zásah, dimenzování a řízení energeticky úsporných čerpadel, komunikace v inteligentním domě a hydraulické řešení tepelné soustavy.

[Pozvánka Společnosti pro techniku prostředí
(stp@stpcr.cz, www.stpcr.cz).]         

(šm)