Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Konference Trendy v robotizaci a automatizaci

Již třetí ročník konference Trendy v robotizaci a automatizaci, pořádaný společností Trademedia International, se konal ve dnech 27. a 28. ledna 2016 v hotelu Atlantis v Rozdrojovicích u Brna.

 
Kromě představení novinek v oblasti robotizace byly hlavními tématy konference spolupráce robotu a člověka, resp. robotů, výrobní linky a člověka, význam robotiky v kontextu konceptu průmyslu 4.0 a také navádění robotů s využitím strojového vidění. Již v úvodní přednášce doc. Lacka byl mimo jiné zmíněn podpůrný program SPARC, určený pro vývoj a inovace v oblasti robotiky pro civilní využití (o tomto programu časopis Automa informoval v čísle 5/2014). Rovněž následující přednášky přinesly zajímavé postřehy a náměty k diskusi, ke které byl v rámci bohatého programu konference také prostor. Jedním z témat, která zazněla, byla otázka možnosti sběru dat v průběhu činnosti robotů, které lze následně využít např. k optimalizaci kinematiky a pracovního cyklu robotu s ohledem na energetickou náročnost provozu (přednáška Jiřího Samka ze společnosti Stäubli).
 
Jiný úhel pohledu na problematiku robotizace a automatizace poskytly příspěvky integrátorů systémů. Jedním ze zúčastněných byl také Miroslav Rumpel ze společnosti ELCOM, který ve svém příspěvku zdůraznil význam konektivity a modulární architektury při výběru vhodného softwarového i hardwarového vybavení technologických provozů.
 
Zajímavá byla rovněž přednáška Tomáše Posekaného ze Škoda Auto, v níž byly nastíněny trendy v oblasti robotizace, které budou ovlivňovat další činnost oddělení plánování svařoven mladoboleslavské automobilky. Kromě obecných tendencí zkracování jednotlivých etap přípravy výrobku zazněl také pojem virtuální zprovoznění, tedy možnost ověřit plánované uspořádání výrobní technologie ve virtuálním prostředí pomocí simulace ještě před samotnou instalací zařízení a spuštěním předsériové produkce.
 
Podrobnější informace o průběhu konference jsou k dispozici na adrese www.konference-tmi.cz/popis-konference10.html.
 
(jh)