Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Konference Technical Computing Prague2017 zve autory

Nadcházející 24. ročník konferenční série Technical Computing se jako Technical Computing Prague 2017 – TCP 2017 uskuteční v Kongresovém centru ČVUT v Praze 6 dne 8. listopadu 2017. Letošní konference bude věnována především přednáškám a prezentacím uživatelů programových systémů Matlab & Simulink a dSpace z praxe i akademické sféry informujících o použití dotyčných nástrojů při řešení aktuálních problémů v oblasti technických výpočtů, analýzy dat, modelování a při simulaci v průmyslové praxi a ve vědě, výzkumu a výuce v širokém rozmezí oborů.

Ke konferenci TCP 2017 bude vydán sborník rozšířených abstraktů přednášek v tištěné podobě a úplných příspěvků a doprovodných článků a prezentací (např. řešených příkladů v prostředí Matlab, schémat v nástroji Simulink, prezentací pracovišť apod.) v elektronické formě na CD. Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. Sborník recenzovaný programovým výborem bude zařazen do seznamu ISBN a ISSN.

Termín uzávěrky příjmu abstraktů příspěvků na konferenci TCP 2017 je 25. září a úplných příspěvků a doprovodných článků (podklady pro CD) 16. října 2015.

Společnost Humusoft současně zve na začátek září do Brna k účasti na neformálním setkání Technical Computing Camp 2017 – TCC 2017 příznivce nástrojů Matlab, Comsol Multiphysics a dSpace (viz také zpráva na str. 14). Podrobné aktuální informace o obou akcích lze nalézt na www.humusoft.cz v oddílu Akce a události.            

(sk)