Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Konference Technical Computing Prague 2015 zve autory

Mezinárodní konference Technical Computing Prague 2015 – TCP 2015, se bude konat v Kongresovém centru ČVUT v Praze 6 dne 4. listopadu 2015. Hlavní náplní konference – již 24. v sérii konferencí Technical Computing – budou tradičně především přednášky a prezentace uživatelů na téma použití programových nástrojů Matlab & Simulink, dSpace a Comsol Multiphysics při řešení aktuálních problémů v oblasti technických výpočtů, analýzy dat, modelování a simulace v průmyslové praxi a ve vědě, výzkumu a výuce v širokém rozmezí oborů.

 
Ke konferenci TCP 2015 bude vydán sborník rozšířených abstraktů přednášek v tištěné podobě a úplných příspěvků a doprovodných článků a prezentací v elektronické podobě na CD. Sborník tak může spolu s příspěvky obsahovat i např. řešené příklady v prostředích Matlab nebo Comsol Multiphysics, schémata v nástroji Simulink, prezentace pracovišť apod. Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. Sborník bude recenzován programovým výborem a zařazen do seznamu ISBN a ISSN.
 
Termín uzávěrky příjmu abstraktů příspěvků na konferenci je 25. září a úplných příspěvků a doprovodných článků (podklady pro CD) 16. října 2015. Podrobné informace lze nalézt na www.humusoft.cz v oddílu Kalendář událostí.
(sk)