Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Konference Technical Computing Prague 2008

Společnost Humusoft s. r. o. pořádá 11. listopadu 2008 v Kongresovém centru ČVUT v Praze mezinárodní konferenci Technical Computing Prague 2008 (TCP 2008) – již šestnáctý ročník podzimního setkání uživatelů a příznivců výpočetních a simulačních prostředí Matlab & Simulink, Comsol Multiphysics a dSpace.
 
Cílem konference je seznámit účastníky s možnostmi využití programových nástrojů pro technické výpočty, analýzu dat, modelování a simulace v technice i různých přírodovědných oborech. Konference je určena pro současné uživatele a příznivce uvedených programových nástrojů i pro účastníky, kteří zatím s těmito nástroji do užšího styku nepřišli a hledají způsoby, jak rychle a efektivně řešit své úlohy. Akce si za patnáct ročníků jdoucích za sebou vybudovala důstojnou tradici a získala početnou skupinu pravidelných účastníků, k nimž se každoročně přidávají další vědečtí pracovníci, technici a pedagogové z oborů telekomunikací a energetiky, z automobilového, leteckého a jaderného průmyslu, pracovníci v oblasti chemie, lékařství, biotechnologií, životního prostředí a dalších přírodních věd. Konference TCP se stala fórem pro výměnu zkušeností mezi vývojáři, odborníky z praxe, pedagogy i výzkumníky z akademické sféry (obr. 1).
 
V příspěvcích připravovaných na konferenci TCP 2008 bude pojednáno o použití nástrojů Matlab & Simulink, Comsol Multiphysics a dSpace v nejrůznějších oborech průmyslu, vědy, výzkumu a výuky. Přihlášeny jsou příspěvky z oblasti řídicí techniky, měření, zpracování signálů a obrazů, simulace systémů, návrhu algoritmů, komunikační techniky, strojírenství, chemické technologie, lékařství atd.
 
Stejně jako v minulých letech bude konference TCP uvedena přednáškami o novinkách a trendech vývoje systémů Matlab & Simulink, Comsol Multiphysics a dSpace. Úvodní přednášky připraví firma Humusoft ve spolupráci se specialisty společností The MathWorks (USA), Comsol (Švédsko) a dSpace (Německo). Následovat bude série zvaných plenárních přednášek uživatelů a po přestávce bude konference pokračovat odborným jednáním ve dvou paralelních sekcích. Současně budou v učebnách v Kongresovém centru probíhat semináře zaměřené na problematiku modelování smíšených soustav, vývoj řídicích systémů a simulace typu hardware-in-the-loop. Semináře povedou odborníci firem Comsol a dSpace. Nedílnou součástí konference bude rozsáhlá vývěsková sekce a doprovodná výstava programových i technických prostředků. Vystaveny budou např. superpočítače HPC dodávané firmou Sprinx Systems, výkonné pracovní stanice HeavyHorse od firmy Humusoft, systémy německé společnosti dSpace atd. Pro očekávaných 200 účastníků konference TCP 2008 jsou připraveny materiály o nových produktech a sborník uživatelských přednášek i prostor pro konzultace, neformální diskuse i přátelská setkání nad sklenkou vína.
 
Podrobné informace o konferenci TCP 2008 lze nalézt na http://www.humusoft.cz/akce/matlab08. Na webových stránkách konference jsou k dispozici také elektronické verze sborníků přednášek z minulých ročníků s celkem asi 900 zajímavými články, o které je tradičně velký zájem – za posledních dvanáct měsíců je registrováno více než 100 000 stažených příspěvků!
(Humusoft s. r. o.)
 Obr. 1. Neformální diskuse v sále vývěskové sekce konference TCP 2007