Aktuální vydání

celé číslo

06

2020

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

Konference Technical Computing Bratislava 2014 zve autory

Konference Technical Computing Bratislava 2014 – TCB 2014, pokračující v tradici mezinárodní konference Technical Computing Prague – TCP, se uskuteční v Bratislavě v hotelu Sorea dne 4. listopadu 2014. Půjde již o 22. setkání uživatelů a příznivců softwarových systémů Matlab® a Simulink®, dSpace a Comsol Multiphysics®. Účelem konference je umožnit odborné veřejnosti výměnu zkušeností s aplikačním využitím uvedených programových nástrojů pro technické výpočty, analýzu dat, modelování a simulace v nejrůznějších technických i netechnických oborech lidské činnosti. Součástí setkání bude přednáška pořádající společnosti Humusoft s. r. o. na téma novinky a trendy vývoje systémů Matlab a Simulink i prezentace firem Comsol a dSpace.

 
Ke konferenci bude vydán tištěný sborník abstraktů příspěvků. Elektronický sborník s kompletními příspěvky bude vydán na CD, kde lze umístit i příklady řešené v prostředích Matlab a Simulink a Comsol Multiphysics, prezentace referujících pracovišť apod. Sborníky budou zařazeny do seznamů ISBN a ISSN. Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina.
 
Termín uzávěrky příjmu abstraktů příspěvků je 28. září, oznámení o přijetí příspěvku 10. října a doručení finálních příspěvků 19. října 2014. Další informace lze nalézt na www.humusoft.cz v oddílu Kalendář událostí.

(sk)