Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Konference TCP 2013 zve autory

Dne 13. listopadu 2013 se v Kongresovém centru ČVUT v Praze 6 uskuteční mezinárodní konference Technical Computing Prague 2013 – TCP 2013 jako již 21. podzimní fórum modelování, simulace, technických výpočtů, úloh reálného času a vestavných systémů. Účelem konference je usnadnit uživatelům a příznivcům softwarových systémů Matlab a Simulink, dSpace a Comsol Multiphysics výměnu zkušeností s používáním uvedených nástrojů pro technické výpočty, analýzu dat, modelování a simulace v praxi v nejrůznějších oblastech průmyslu, vědy, výzkumu a výuky, a to zejména v oborech řídicí technika, zpracování signálů a obrazů, aplikovaná matematika a fyzika, komunikační technika, chemická technologie, lékařství, měření a zpracování dat, multifyzikální modelování, konstrukční výpočty, biotechnologie, přírodní vědy, životní prostředífinančnictví.

Pořádající firma Humusoft s. r. o. vytváří na letošním setkání prostor především pro prezentaci výsledků činnosti uživatelů nástrojů Matlab & Simulink, dSpaceComsol Multiphysics, které tímto zve k aktivní účasti. Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. Ke konferenci bude vydán tištěný sborník rozšířených abstraktů přednášek zařazený do seznamu ISBN s úplnými texty příspěvků, prezentací i dalších materiálů v elektronické podobě na CD-ROM.

Termín uzávěrky příjmu abstraktů příspěvků na konferenci je 29. září a úplných příspěvků a doprovodných článků (podklady pro CD) 23. října 2013. Další informace lze nalézt na www.humusoft.cz v oddílu Kalendář událostí.

(sk)