Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Konference TCP 2011 zve autory

Dne 8. listopadu 2011 se v Kongresovém centru ČVUT v Praze uskuteční mezinárodní konference Technical Computing Prague 2011 – TCP 2011. Již podevatenácté se na ní setkají uživatelé a příznivci softwarových systémů Matlab a Simulink, dSpace a Comsol Multiphysics, aby si vyměnili zkušenosti s používáním uvedených nástrojů pro technické výpočty, analýzu dat, modelování a simulace v praxi v nejrůznějších oblastech průmyslu, vědy, výzkumu a výuky, a to zejména v oborech řídicí technika, zpracování signálů a obrazů, aplikovaná matematika a fyzika, komunikační technika, chemické technologie, lékařství, měření a zpracování dat, multifyzikální modelování, konstrukční výpočty, biotechnologie, přírodní vědy, životní prostředí a finančnictví.
 
Pořádající firma Humusoft s. r. o. vytváří na konferenci prostor především pro vystoupení a příspěvky uživatelů uvedených systémů, které již nyní zve k aktivní účasti. Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. Ke konferenci bude vydán tištěný sborník rozšířených abstraktů přednášek a soubor příspěvků a doprovodných článků a prezentací v elektronické podobě na CD-ROM. Součástí sborníku tak mohou být i příklady řešené v prostředích Matlab, Comsol a Simulink, prezentace referujících pracovišť apod.
 
Termín uzávěrky příjmu abstraktů příspěvků na konferenci je 25. září a úplných příspěvků a doprovodných článků (podklady
pro CD) 16. října 2011. Konference TCP se od roku 2010 pravidelně střídá s obdobnou konferencí konanou v Bratislavě pod názvem Technical Computing Bratislava – TCB (její první ročník, TCB 2010, se uskutečnil vloni na podzim). Další informace lze nalézt na www.humusoft.cz v oddílu Kalendář událostí.

(sk)