Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Konference TCP 2009 zve autory

V Praze se 19. listopadu 2009 uskuteční mezinárodní konference Technical Computing Prague 2009 – TCP 2009. Již posedmnácté se na ní setkají uživatelé a příznivci softwarových systémů Matlab a Simulink, dSpace a Comsol Multiphysics, aby si vyměnili zkušenosti s používáním uvedených nástrojů pro technické výpočty, analýzu dat, modelování a simulace v praxi v následujících rámcových tematických oblastech: řídicí technika, zpracování signálů a obrazů, aplikovaná matematika a fyzika, komunikační technika, chemické technologie, lékařství, měření a zpracování dat, multifyzikální modelování, konstrukční výpočty, biotechnologie, přírodní vědy, životní prostředí a finančnictví.
 
Pořádající firma Humusoft, s. r. o., proto vytváří na konferenci prostor především pro vystoupení a příspěvky uživatelů uvedených systémů, které již nyní zve k aktivní účasti. Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. Ke konferenci bude vydán sborník s číslem ISBN obsahující soubor rozšířených abstraktů přednášek v tištěné podobě a soubor příspěvků a doprovodných článků a prezentací v elektronické podobě na CD-ROM. Součástí sborníku tak mohou být i příklady řešené v prostředích Matlab, Comsol a Simulink, prezentace referujících pracovišť apod.
 
Termín uzávěrky příjmu abstraktů příspěvků je 5. října, oznámení o přijetí příspěvku 14. října a uzávěrky příjmu finálních příspěvků 25. října 2009. Další informace lze nalézt na www.humusoft.cz v oddílu Kalendář událostí.

(sk)