Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Konference Smart Systems Integration 2014

Když vás pozvu na konferenci Smart Sys­tems Integration, asi nebudete vědět, co si o ní máte myslet. Když napíšu, že je součástí aktivit EPoSS, Evropské technologické plat­formy pro integraci chytrých systémů, nebu­dete vědět o nic víc. Ovšem když napíšu, že konference je – podle popisu pořadatele – mezinárodní platformou pro výměnu know-how v oblasti integrace chytrých systémů mezi výzkumnými institucemi a výrobci s cí­lem vytvořit základy pro úspěšnou spolupráci výzkumníků zacílenou na Evropu, asi vás de­finitivně odradím od dalšího čtení.

 
Pokusíte-li se prodrat houštinou floskulí, zjistíte, že jde o zajímavou konferenci, která se věnuje vývoji, návrhu, výrobě a montáži mikroelektronických a mikromechanických soustav MEMS, včetně senzorů a komuni­kačních prvků. Bude se konat 26. a 27. břez­na 2014 ve Vídni. Zazní zde pět plenárních přednášek a bude prezentováno 60 konferenč­ních příspěvků v podobě přednášek a 46 pos­terů. Zvláštní pozornost bude věnována roz­hraním a prostorovému návrhu mikroelektro­nických a mikromechanických komponent. Plenární přednášky budou mít představitelé z Evropské komise, rakouského ministerstva dopravy, inovací a techniky a odborníci z fi­rem STMicroelectronics, Bosch Sensortec a AVL/IST. Konferenční program bude do­plněn výstavou.
 
Registrace na konferenci byla otevřena 27. ledna. Do 15. února poskytují pořadate­lé slevy. Další informace o konferenci, kom­pletní program a přihlášku najdou zájemci na www.smartsystemsintegration.com.

(Bk)