Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Konference Smart Cities a udržitelný rozvoj

Do řízení městského provozu a infrastruktury proniká ve stále větším měřítku informační technika a tím se uvolňuje rozsáhlý prostor pro inovace. Zároveň vzniká ohromné množství dat, která je třeba zpracovat na užitečné informace. Další úlohou je vyřešit bezpečné sdílení těchto informací. Proto je jednou z hlavních výzev pro města zítřka plné využití digitalizace. O digitalizaci se opírá koncepce Smart City, která musí uvést do souladu dva přístupy – environmentální optimalizaci a sociální interakci.

O těchto otázkách bude pojednávat konference Smart Cities a udržitelný rozvoj, kterou pořádají nakladatelství Sdělovací technika a Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj 12. září od 10 hodin v Paláci Charitas (Karlovo nám. 5, Praha 2).

Na konferenci zaznějí poznatky z práce developerů, kteří koordinují své stavební plány s dopravní infrastrukturou a městskými veřejnými službami (energetikou, telekomunikacemi atd.). Současně musí projektovat svá díla jako otevřenou technickou platformu, kterou jsou obyvatelé schopni přijmout za svou, aby si svůj život ve městě uspořádali po svém.

Posluchači se na konferenci seznámí s probíhajícími projekty smart cities, s jejich technickou infrastrukturou a využíváním internetu věcí. Velkou pozornost přitáhnou přednášky o chytrých dopravních systémech a autonomních vozidlech. Významným tématem konference bude bezpečnost kritické infrastruktury. Přednášky a diskuse na konferenci se nevyhnou ani dalším otázkám: Jak v chytrých městech sladit technické a společenské aspekty? Jak zajistit udržitelný rozvoj měst a regionů?

Účast na konferenci je podmíněna předchozí registrací na www.stech.cz. Registrační poplatek pro účastníka konference je 500 Kč. Informace o programu, podmínkách účasti a partnerství na konferenci si lze vyžádat na těchto kontaktech: tel.: 734 201 212, e-mail: metelkova@stech.cz, konference@stech.cz.             

(ev)